You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Yazar: donanma44
En Sevilen Alevi Türküleri - 2024 Alevi Deyişleri - Özenle Seçilmiş Deyişler

Yazar: donanma44
Sanatçı Sercan Öztürk'le deyişleri, arşiv çalışmalarını ve önümüzdeki aylarda dinleyicilerle buluşacak olan yeni projelerini konuştuk. Öztürk, "1500-1900 yılları arası Anadolu’da yol sürmüş Kadın Aşıklar’ın deyişlerinden oluşacak olan bir proje var. Güzide Ana, Şahsanem Bacı, Münire Bacı’dan deyişler olacak. Bir de ayrıca iki telli cura ile solo albüme hazırlanıyorum. Bu albüm karma deyişlerden oluşacak" dedi.

[size=1][b]DUVAR - [/b]Âşıklar, deyişler, cemler... Alevi inancının yüzlerce yıllık kadim geleneği olan deyişlerin peşinde Sercan Öztürk... Kâh köy köy dolaşıp dedelerin dizinin dibinde onları dinliyor, kâh eline bağlamasını alıp keşfettiği deyişleri günümüz şartlarında kaydedip dinleyicilere sunuyor. Öztürk, bu kıymetli çalışmalarla, devletin baskısıyla yüzyıllar boyunca sürgünlere, katliamlara maruz kalmış ve geleneklerini gizli saklı yaşamış Alevi topluluğunun sözlü hafızasını geleceğe de taşıyor. Onun için deyim yerindeyse iğneyle kuyu kazan bir arşivci demek yerinde olacaktır.[/size]
[size=1]Genç yaşına rağmen yayınladığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren Sercan Öztürk'le deyişleri, yol kavramını, arşiv çalışmalarını ve yeni projelerini konuştuk.[/size]
[size=1][Resim: 11-sfXN.jpg]Sercan Öztürk'ün ilk online konseri 2021 yılının ilk haftası gerçekleşecek.[/size]
 
[b]Küçük yaşlardan beri sazın, sözün içindesiniz. Deyişleri yorumluyorsunuz. Buradan başlayalım isterseniz. Çok kadim bir geleneğin sonucu olan deyişleri günümüzde yorumlamak nasıl bir his?[/b]

Deyişlerin beni günümüzden geçmişe doğru uzaklaştırmasını hissetmek çok güzel bir his. Zor tarafları çoktur benim için. Dinlediğim üstâdlar virtüözler en özlü şekilde yapmışlar bu işi. Onların o ustaca çalışlarını dinledikçe gerçekten de deyiş icra etmenin çok zor olduğunu, bir aşk hâli meselesi olduğunu, henüz daha yolun başında dahi olmadığımı da çok net hissettiyor bana.
[b]'YOL KILDAN İNCEDİR, KILIÇTAN KESKİNCEDİR'[/b]
[b]Alevi inancında ‘yol’ önemli bir meseledir. Genç bir müzisyen olarak ‘yol’u nasıl yorumluyorsunuz?[/b]
"Yol kıldan incedir, kılıçtan keskincedir” buyurmuşlar yolun uluları. Yol’da olanlar yazdıkları deyişlerle yorumlamışlar yol’u. Pir Sultan Abdal, Aşık Sanem, Şah Hatayi, Güzide Ana, Şahsenem Bacı, Sadık Baba, tarif etmişler yol’u.
Yol’u gerçekten tanımlayabilmek için evvelâ yolcu olmak gerekir. Sevgi ve muhabbettir yol; bütün aşıklar, sadıklar, arifler, kâmiller, böyle yorumlarlar.
[b]'KÜLTÜRÜN BUGÜNLERE ULAŞMASINDA ARŞİVCİLİK SAYESİNDEDİR'[/b]
[b]Yayımlanmış single çalışmanız Makam-ı Vahdet, Hece ve Hüseyin Korkankorkmaz ile ortak albümünüz Pir ile Talip bulunuyor. Buradaki deyişleri araştırıyor, derliyor, kamusal alanda seslendiriyorsunuz. Bu noktada deyişlerle ilgili yaptığınız çalışmaları merak ediyorum. Arşivcilik sözlü gelenek için nasıl bir öneme sahip?[/b]
Pir ile Talip’te asıl emek Hüseyin Korkankorkmaz’ındır. Birlikte araştırıyorduk, soruşturuyorduk. Hece albümü kendi ismimle çıktı fakat içerikte gâhi fikri, gâhi sözü, gâhi sazıyla yine Hüseyin Korkankorkmaz’ın emeği büyüktür.
Bu kültürün bugüne ulaşması arşivcilik sayesindedir. Yazılı kaynaklar yakılıp yok edildiği için insanlar akıllarında saklamışlar, saz ile sözü bir edip günümüze kadar ulaştırmışlar. Biz de bu kültürü bu şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz.
[b]Arşiv çalışmalarınızda ilk kez keşfedilen deyişler var mı?[/b]
Çok sayıda deyiş mevcut. Bunlar köylerde, Cemlerde edilen muhabbetlerden ortaya çıkan kayıtlar. Yüzyıllar evvelinden 1960’lara söylenegelen, fakat günümüzde okunmamış olan deyişler var. Bu deyişleri yorumlayıp, aktarmaya çalışacağım.
[b]Avrupa’nın birçok ülkesinde konser veriyorsunuz. Alevi müziğine dair yorumlar ve ilgi nasıl?[/b]
Avrupa’da birçok konsere katıldık. Oradaki dostların özlemi büyük. Orada doğmuş olan genç neslin deyişlere olan ilgileri epeyi yüksek. Sağ olsunlar dinletilerimize katıldılar, birlikte deyişler söyledik. Umarım pandemi sonrası sağlıklı zamanlarda yeniden buluşabiliriz.
'DEYİŞLERİ KIYMETLİ KILAN POPÜLER KÜLTÜR DEĞİLDİR'
[b]Özellikle son on yılda Alevi deyişleri genç kuşak arasında popüler oldu fakat bir yandan da popüler kültür içerisinde özünü kaybettiğine dair eleştiriler var. Siz nasıl yorumluyorsunuz?[/b]
Fabrikasyon şekilde icra ediliyor kimi müzisyenler tarafından müzik. Popüler kültür/süzlük bir deyişin özünü elbette kaybettirmez. Çünkü deyişleri kıymetli kılan zaten o değildi.  Bu karmaşada aradan sıyrılıp, fabrikasyonu terk edip otantik deyişlere kendini verebilen genç arkadaşlar bu farkı anlayabiliyorlar.
[b]KADIN AŞIKLAR'IN DEYİŞLERİNDEN OLUŞACAK PROJE... [/b]
[b]Önümüzdeki günlerde dinleyicileriniz bekleyen çalışmalarınız neler olacak?[/b]
1500-1900 yılları arası Anadolu’da yol sürmüş Kadın Aşıklar’ın deyişlerinden oluşacak olan bir proje var. Güzide Ana, Şahsanem Bacı, Münire Bacı’dan deyişler olacak. Bir de ayrıca iki telli cura ile solo albüme hazırlanıyorum. Bu albüm karma deyişlerden oluşacak.

KAYNAK: https://www.gazeteduvar.com.tr/asiklar-s...er-1508486
Forum: Alevi Haber
Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
Erzincan İliç'teki Altın Madeninde Göçük Anı Kameralara Yansıdı! Dağ Tamamen Yere Çöktü

Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
Bu yazı Alevilerin Sesi dergisinin 283. sayısında yayınlanmıştır.

Dünya dengelerinin üstünlük üzerine kurgulanması savaşların artmasına, ülkeler arası kutuplaşmaya ve global ekonomik krizlere neden olmuştur. Türkiye’nin dış ilişkilerini dengeleyememesi yanlış politikaları uygulaması nedeniyle uzun süredir uyguladığı politikalardan geri adım atmasıyla ciddi bir zaman kaybına ve istikrarsızlığa neden olmuştur. 
2023 yılı iç politikalarda siyasal islamı  tüm yaşam alanlarında hissettirmeye yönelik yasalar çıkartarak alıştırma politikasını sürdürmesi ve  laiklik, insan hakları, demokrasi, eşitlik, eğitim, adalet ve anayasa tanımamazlığı evrensel değerlerden uzaklaşmasıyla tek adam rejiminin gerçek yüzünü gösteren bir yıl olmuştur. Ülke ekonomisinde yanlış polikalarda ısrar etmesi ve seçimler sonrası zıt politikaları hayata geçirmesinin sonucu yoksulluğun ve işsizliğin daha da artmasına neden olmuştur.
Alevi toplumu açısından en sıkıntılı yıllardan birini daha yaşamamıza rağmen biz, tarihimizden ve öğretimizden aldığımız maya ile 73 millete bir nazarda bakarak ırkçı ve şeriatçı olmayan çevrelerle yan yana yürümeye özen gösterdik. İktidar, tüm kimlikleri ve inançları tekleştirmek ve dolayısıyla yalnızlaştırarak birbirine yabancılaştırıp siyasetini perçinlemek istemektedir. 
Bu bağlamda 2023’de de   Alevilerin eşit yurttaşlık talebi karşılık bulmadığı gibi devletin kendi Alevisini yaratmak adına kurduğu Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurumlarımıza sızma politikalarının yoğun bir çalışma yaparak gerçekleştiği, yol önderlerimizde dahil maaş rüşveti ile Canlarımızı satın almaya yönelik girişimlerinin yaşandığı bir yılı bitirdik. Bize karşı ürettiği ve üreteceği politikaların referansı tarikatlar olduğundan, iktidarın tüm adımları dönüştürülmüş asimilesi tamamlanmış bir Alevilik yaratmak oluyor. 
Yine bu alandaki marifetlerini yetersiz gören iktidar, yeterli olmaması ve daha da agresif çalışmaları yürütmesi için mevcut başkanı görevden alıp ırkçı gerici yeni bir başkan atanması ileriye yönelik politikaların da adımı olmuştur. Ülkede ki gerici politikalara karşı Alevi kurumları olarak sokakta ve meydanlarda itirazlarımızı dile getirmek değerli olmuştur. 
Hem Alevilere yönelik hem de gerici politikalara yönelik adımlara sessiz kalmayan bunlara karşı tavrını her defasında ortaya koyan yanıyla mücadeleyi büyüten ama yeterlilik konusunda daha çok üstüne görev düşen kurumlarımızın çabası azımsanmayacak değerdedir. 2023 yılı Alevilerin mücadele alanlarında kendilerini gösterdiği bir yıl olmuştur. Demokrasi ve eşit yurttaşlık mücadelemizi yükselttiğimiz çalışmalarımızı tarihe not olarak düşürmüş olmanın haklı sevincini yaşamaktayız. Birkaç örnek vermek gerekirse;
Ülkenin hemen tüm bölgelerinde toplantılar yaparak, hak ihlallerini ve iktidarın asimilasyon politikalarını anlattık. Hacıbektaş’ta ABF’nin çağrısı ile tüm kurumlarımızın katılımında çalıştay yaptık. Taleplerimizi en üst seviyeden ve ortak imza ile ilan ettik. Devamında İstanbul Yenikapı’da binlerce yurttaşın katılımı ile Alevi kurultayı yapıp demokratik haklarımızı bir kez daha haykırdık. Sayısını hatırlayamadığımız paneller ve toplantılar yaptık. Bu yıl Madımak katliamı davasının 30. yılı idi. Bileşenimiz Pir Sultan Abdal Kültür Derneği öncülüğünde bir dizi eylem ve etkinlik yaptık. 
Davanın zamanaşımına uğratılması kararını tanımadığımızı bir kez daha ifade ediyorum. Bir yandan zamanaşımı kararı verilirken öte yandan da, Cumhurbaşkanının yetkisi ile katillerden biri daha (Hayrettin Gül) serbest bırakıldı. Bu karar başta Aleviler olmak üzere vicdan sahibi herkesi derinden yaraladı. İcraatları bununla da sınırlı değildi elbette. ÇEDES (Çevreme Duyarlıyım Değerlerimi Seviyorum) adında okullara yönelik bir şeriatçı proje devreye sokuldu. Biz bunu karşı ilkini İzmir’de diğerini İstanbul olmak üzere iki miting yaparak protesto ettik. Elbette 2023 başlarında yaşadığımız bir deprem felaketi vardı ki onu hiç birimizin unutması mümkün değildir. İlk gününden itibaren ABF olarak tüm kadrolarımızla deprem bölgesine giderek bizzat sahada çalıştık. 
Yine bileşenlerimizden PSAKD ve AKD çadır kentler kurarak başta kadın ve çocuklar olmak üzere depremzedelere omuz verdik. Ben deprem sürecini alnının akı ile tam da bize yakışan bir şekilde göğüsleyen, Türkiye Alevi hareketi ile koordineli çalışan ve desteklerini esirgemeyen AABK örgütlülüğümüze de bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine bu vesile ile tüm müsahip kurumlarımızı buradan bir kez daha selamlıyorum.
Elbette ki herkes için eşitlik ve demokrasi mücadelemizin devam ettiği bir yıl olacak. Bu yıl Türkiye’de yerel seçimler de var. Aslında bu seçim sonuçları ülkenin gidişatına direkt etki edeceği bir yıl olacaktır. Eğer AKP kaybettiği büyükşehirleri geri alabilirse politikalarının daha da sertleşeceği ve pervasızca uygulamalarını arttıracağı bir yılı yaşayacağız. Bilindiği gibi ülkeyi çok uzun süredir bir tarikatlar ve cemaatler koalisyonu yönetmektedir. Bu seçimler yerellerde yönetimin cemaat ve tarikatların alan paylaşımlarına şahit olacağımız gerçeğini gösteriyor. Bunun düşüncesi bile ürkütücü ama ve maalesef bunlarla karşı karşıya kalacağız. Önceki politikaların değişmediği hatta gericileşmenin arttığı bir döneme de girme ihtimalimiz olacak. Daha açık ifade edersek, iktidarın gizli ajandasının HüdaPar olduğu gerçeğini göz ardı etmeden seçim sürecini değerlendirmek zorundayız.
Gerek Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının politikalarına yönelik gerekse demokrasi mücadelesi için daha çok enerjinin ayrılacağı bir yıl olacaktır. Ülkede gericiliğe karşı mücadele edecek en büyük dinamiklerden biri Alevi toplumudur. Tarafların netleşeceği tavırların daha da keskin şekilde ortaya konulacağı yıldır 2024.
Alevi Bektaşi Federasyonu bir yandan Alevi hak mücadelesini yürütürken bir yandan da örgütlülüğünü büyüterek 2024 de Alevilerin iri ve diri olması için elinden geleni yapan yanı ile ana taleplerimizin karşılık bulması için mücadele edecektir. Sonuçta biz sadece Alevilerin eşit haklara sahip olduğu, sadece Alevilerin mutlu olduğu bir ülke istemiyoruz. Ötekileştirilen kim varsa daha çok yan yana gelip daha çok iş üreteceğiz.
Emekçilerin söz yetki ve karar sahibi olduğu bir yıl. Türklerin, Ermenilerin, Kürtlerin ve tüm halkların eşit haklar ve gönüllü birliktelik ile bir arada yaşadığı bir yıl. Dinin devleti devletin dini yönetmediği, Alevilerin eşit yurttaşlık talebinin karşılandığı, Diyanet’in olmadığı, katliamlarla yüzleşmiş, gerçekten laikliğin kazanıldığı bir yıl. Kadın ve çocuk haklarının anayasal güvenceye alındığı ve İstanbul sözleşmesine geri dönüldüğü bir yıl. Her türden gericiliğe karşı kurumsal tavrın alındığı bir yıl.
Savaşa ve çatışmalara karşı, halkların onurunu koruyan barışın sağlandığı bir yıl.
Doğayı metalaştıran ve yağmalayan değil doğayla barışık ekolojik dengeyi koruyan bir yıl
olması dileğimle…
Mustafa Aslan
ABF Genel Başkanı
Forum: Alevi Haber
Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
WEB SİTESİ NASIL YAPILIR? "Sıfırdan Wordpress Web Sitesi Oluşturma"

Forum: WordPress
Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
15 Dakikada ADOBE AFTER EFFECTS ÖĞREN ! | After Effects Dersleri[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']
Adobe After Effects, görsel efektlerin, hareketli grafiklerin ve video düzenleme işlemlerinin gerçekleştirildiği profesyonel bir yazılım programıdır. Adobe Creative Cloud paketinin bir parçası olarak sunulan After Effects, film yapımcılarından animatörlere, grafik tasarımcılara kadar birçok profesyonelin tercih ettiği bir araçtır. İşte After Effects öğrenmek için kullanabileceğiniz bazı temel kaynaklar ve konular:
[/font]


[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']1. Temel Kavramlar ve Arayüz:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects'i kullanmaya başlamadan önce programın temel kavramlarına hakim olmalısınız. Arayüzü anlamak, katmanlar, zaman çizelgesi ve kompozisyon gibi temel öğeleri keşfetmek önemlidir.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']2. Animasyon Temelleri:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects, nesnelerinizi hareketlendirebileceğiniz güçlü bir animasyon aracına sahiptir. Keyframe kullanımı, hareket yolları oluşturma ve animasyon prensipleri gibi temel animasyon konularını öğrenmelisiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']3. Katmanlar ve Kompozisyonlar:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects'te çalışmanın temelini oluşturan katmanlar ve kompozisyonlar konusunu öğrenmelisiniz. Katmanların düzenlenmesi, birleştirilmesi ve etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmalısınız.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']4. Efektler ve Ayarlar:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']Program, birçok önceden tanımlanmış efekt ve ayar içerir. Bu efektleri kullanarak videolarınıza çeşitli görüntü efektleri ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']5. Maskeler ve Rotoskoplama:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects'te maskeler oluşturmak, nesneleri izole etmek ve rotozomplama (rotoscoping) yapmak önemlidir. Bu özellikleri kullanarak detaylı düzenlemeler ve efektler yapabilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']6. 3D Animasyon ve Kamera Hareketleri:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects, 3D animasyon ve kamera hareketleri oluşturabilme yeteneği sunar. Bu özellikleri kullanarak derinlik ve perspektif ekleyebilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']7. Hareket Grafiği ve Expressions:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']Hareket grafiği ve expressions kullanarak daha karmaşık animasyonlar oluşturabilirsiniz. Bu konuları öğrenerek projelerinizi daha dinamik hale getirebilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']8. Eğitim Videoları ve Online Kaynaklar:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']Adobe'nin resmi kaynaklarından, YouTube'dan ve çeşitli eğitim platformlarından After Effects dersleri izleyerek pratiğe dayalı öğrenmeyi tercih edebilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']9. Projeler Üzerinden Çalışma:[/font]
 • [font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']Kendi projelerinizi oluşturarak öğrendiklerinizi pekiştirmek önemlidir. Küçük animasyonlar veya efektlerle başlayarak, zamanla daha karmaşık projelere geçebilirsiniz.[/font]
[font=Söhne, ui-sans-serif, system-ui, -apple-system, 'Segoe UI', Roboto, Ubuntu, Cantarell, 'Noto Sans', sans-serif, 'Helvetica Neue', Arial, 'Apple Color Emoji', 'Segoe UI Emoji', 'Segoe UI Symbol', 'Noto Color Emoji']After Effects öğrenme süreci, sabır ve pratiğe dayalı bir süreçtir. Programın geniş özelliklerini keşfetmek için zaman ayırın ve kendi yaratıcılığınızı kullanarak projeler geliştirin.[/font]
Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
Ocak açmışım kapını
Daim vermişim tapunu
Çıkar Ali likabını
Görünen Ali değil midir
*
Al güneş doğuyo yeşildir yeri
Birisi Muhammed Ali’dir piri
Dört Kapı üstünde kuruldu yeri
Cemali Zöhre Ana Ali’dir dili
*
Çenesinde gördüm Elifi döker
Dilleri mim olmuş belini büker
Üseyin’im aşkına ömrümü söker
Duydum ki çeşmesi akar Ali’ymiş
Memleketim Yozgat Yemen’dir ilim
Horasan köyünden geliyor Pirim
Kırklar binasında var oldu yerim
Bir sıfatı Zöhre Ana Ali’dir dilim
*
Türkiye’ye çıkarmışım bir gelin
Urufu Zöhre Ana O’nu Pir bilin
Hak için dergâha niyaza inin
Muhammed elçisi Ana’dır deyin


Duaz-ı İmamlar: Pir Zöhre Ana
Yazar: donanma44
Kuşadası'nda Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından düzenlenen eğitim ve danışma çalıştayı başladı. Çalıştayda, Alevi vatandaşların sorunları ve talepleri ele alınacak.
Kuşadası'nda, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı tarafından Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen eğitim ve danışma çalıştayı başladı. İki gün sürecek olan çalıştayda bir konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, "Başkanımız Ömer Günel, kentimizde yaşayan tüm farklı kültür ve inanca sahip hemşehrilerimiz için olduğu gibi Alevi canlarımızın da talep ve önerilerini yerine getirmeyi bir görev olarak görmektedir" dedi.
Türkiye'de alevi vatandaşların sorunları ve talepleri, yerel seçimlerde gösterilecek olan yaklaşım ile Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ve aleviler başlıkları altında düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Eğitim ve Danışma Çalıştayı başladı. Çalıştayın açılışına Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç ve vakfın Türkiye genelindeki diğer başkanları katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasını Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi Başkanı Erdal Kılınç yaptı. Konuşmasına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür ederek başlayan Kılınç, "Belediye başkanımız görevde olduğu 4 buçuk yılda hep bizim yanımızda oldu. Her türlü sorunumuzla çok yakından ilgilendi. Kendisi Kuşadası Cemevi'nin inşasının tamamlanmasına da öncülük etti. Başımızda dumanların çoğaldığı günlerden geçiyoruz. Bu anlamda burada bir araya gelmemiz çok önemli. Seçimden seçime hatırlanan insanlar olmamamız için yan yana, omuz omuza olmaya ve ortak hareket etmeye ihtiyacımız var. Bu çalıştayın da buna çok büyük katkı sunacağını düşünüyorum" dedi.
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise, "Biz geçmişten bu yana hep insana, canlıya ve onun yaşam hakkına değer verdik. Hiçbir zaman ayrıştırıcı ve ötekileştirici olmadık. Bununla her zaman gurur duyabiliriz. Ancak bu söylemlerimizden vazgeçtiğimiz an bizi biz yapan özelliklerimizi kaybederiz. Çünkü dünyada siyaset gittikçe ırkçılık üzerinden kendisini var etmeye başladı. Coğrafyamızda Alevilik barışı ve birlikte yaşamı simgeliyor. Eğer bir toprakta demokrasi, barış ve kardeşlik yoksa hiçbir şeyin de anlamı yoktur" diye konuştu.
Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan da, "Öncelikle kıymetli canlar, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nın değerli başkanları ve yöneticileri sizlere hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlere Başkanımız Ömer Günel'in selamlarını iletiyorum. Ne mutlu ki bize Türkiye'nin turizm başkenti Kuşadası'nda, Bektaşi ve Alevi camiasının siz değerli isimlerini ağırlıyoruz. Başkanımız Ömer Günel, kentimizde yaşayan tüm farklı kültür ve inanca sahip hemşehrilerimiz için olduğu gibi Alevi canlarımızın da talep ve önerilerini yerine getirmeyi bir görev olarak görmektedir. 
Bugün çatısı altında bir araya geldiğimiz ve 20 yıldır yarım bırakılan cemevimiz, başkanımızın iradesi ile başlatılan çalışmalar, kıymetli dostların iş birliği ve dayanışması neticesinde eksikleri giderilerek hizmete girmiştir. Alevi inancında insana saygı ve hizmet en büyük ibadettir. Siyasete girdiğim günden bu yana bana kılavuz olan Alevi kimliğim ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğim. Bir olalım, iri olalım, diri olalım diyen Hacı Bektaş Veli'yi saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Forum: Alevi Haber
Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
Cengiz Özkan En Sevilen En Güzel En Duygusal Şarkıları

Yorum Yorum Yok
Yazar: donanma44
Tibet Şifa Flütü • Stresi Ortadan Kaldırır ve Zihni Sakinleştirir • Negatif Enerjiyi UzaklaştırTibet Şifa Flütü, geleneksel olarak Tibet, Nepal ve Hindistan gibi bölgelerde kullanılan bir enstrümandır. Bu flütler genellikle özel alaşımlı metallerden yapılmış olup, farklı boyutlarda ve tasarımlarda gelebilirler. Tibet Şifa Flütü'nün stresi ortadan kaldırdığı ve zihni sakinleştirdiği iddiaları, genellikle bu flütlerin özel frekansları ve titreşimleri üzerinden yapılan bir tür ses terapisiyle ilişkilidir.

İşte Tibet Şifa Flütü'nün stresle başa çıkma ve zihni sakinleştirme konularında nasıl kullanıldığına dair bazı açıklamalar:


 1. Frekans ve Titreşimler:
  • Tibet Şifa Flütü'nün öne çıkan özelliği, özel frekanslarda ve titreşimlerde ses üretmesidir. Bu frekanslar, öne çıkan alfa, beta, gama gibi beyin dalgalarına etki edebilecek, zihinsel ve duygusal dengeyi destekleyebilecek frekanslardır.
 2. Meditasyon ve Zihinsel Sakinlik:
  • Tibet Şifa Flütü, meditasyon ve yoga gibi zihinsel odaklanma pratiği yapan kişiler arasında sıkça kullanılır. Flüt sesi, meditasyon sırasında zihinsel sakinlik sağlamak, odaklanmayı artırmak ve stresi azaltmak için kullanılabilir.
 3. Enerji Meridyenleri ve Şifa:
  • Bazı geleneksel inançlara göre, Tibet Şifa Flütü'nün çıkardığı sesler, vücuttaki enerji meridyenlerini dengeleyerek ve blokajları açarak şifa süreçlerini destekleyebilir. Ancak, bu tür iddialar genellikle kişisel deneyimlere ve inançlara dayanmaktadır.
 4. Rahatlatıcı Etkiler:
  • Flüt sesinin genellikle rahatlatıcı bir etkiye sahip olduğu söylenir. Bu, dinleyicinin zihinsel gerginliği azaltabilir, stresle başa çıkmasına yardımcı olabilir ve genel bir huzur duygusu yaratabilir.
 5. Ses Terapisi Uygulamaları:
  • Profesyonel ses terapistleri, Tibet Şifa Flütü'nü kullanarak bireylerin enerji dengesini yeniden oluşturmayı ve duygusal iyileşmeyi desteklemeyi amaçlayan özel seanslar düzenleyebilirler.

Tibet Şifa Flütü'nün etkileri kişiden kişiye değişebilir ve bilimsel olarak kanıtlanmış tıbbi bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmemektedir. Ancak, bu tür geleneksel enstrümanlar, birçok kişi için duygusal ve zihinsel iyileşme süreçlerini destekleyici bir araç olarak değerlendirilebilir. Bu tür uygulamaları denemeden önce, özellikle ciddi bir sağlık sorununuz varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmek önemlidir.
Forum: Müzik
Yorum Yorum Yok

Hoşgeldin, Ziyaretçi

Sitemizden yararlanabilmek için kayıt olmalısınız.

Forumda Ara

Forum İstatistikleri

Toplam Üyeler 17,078
Son Üye Josephflugs
Toplam Konular 54,976
Toplam Yorumlar 157,806

Kimler Çevrimiçi

Şu anda 60 aktif kullanıcı var. Applebot, Bing, Google, Yandex
(0 Üye - 56 Ziyaretçi)

Son Yazılanlar

En Sevilen Alevi Türküler...

Son Yorum: donanma44 16/02/2024, 20:57

Sercan Öztürk: Yüzyıllar ...

Son Yorum: donanma44 15/02/2024, 19:02

Erzincan İliç'teki Altın ...

Son Yorum: donanma44 15/02/2024, 18:59

Sadece Alevilerin Mutlu O...

Son Yorum: donanma44 27/01/2024, 00:07

WEB SİTESİ NASIL YAPILIR?...

Son Yorum: donanma44 18/01/2024, 21:58

Biraz da ,Kendi Halimize ...

Son Yorum: Y O L C U 13/01/2024, 02:17

15 Dakikada ADOBE AFTER E...

Son Yorum: donanma44 26/12/2023, 11:48

Hz.Hasan'ın Yası Matemi (...

Son Yorum: donanma44 15/12/2023, 00:50

Midway

Son Yorum: delixxap 08/12/2023, 23:36

Ocak açmışım kapını. Daim...

Son Yorum: donanma44 07/12/2023, 11:46

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.