You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi nedir-Alevilik nedir?

Anket Bir Alevi olarak temel ibadetlerinizi düzenli olarak yapabiliyor musunuz?

Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok.
İbadetlerimi düzenli yapıyorum 0 (0%)
İbadetlerimi ara ara yapıyorum 2 (100.00%)
Zamanım olmuyor 0 (0%)
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. Toplam:: 2 (100%)

Alevi nedir-Alevilik nedir?

Administrator
Alevi nedir-Alevilik nedir?
Vikipedi Özgür Ansiklopedi sitesinde "Alevi nedir?,Alevilik nedir? Alevilik Tarihi, Alevi inançları, Alevi İbadetleri, Türkiye’de alevi nüfusu’" gibi konuları işleyen çeşitli bilgiler verilmiştir.Konu Başlıkları aşağıda listelenmiştir.Açılan bu yeni konuda sadece "Alevi Temel inancı,Aleviliğin Tarihsel Gelişimi,Dört Kapı Kırk Makam" eklenmiştir.

1 İnanç
1.1 Alevi Temel inancı
1.2 Aleviliğin Tarihsel Gelişimi
1.3 Dört Kapı Kırk Makam' İnancı
2 Alevilikte İbadet
2.1 Cem
2.2 Cemevi
2.3 Alevi Duaz ve deyişler
2.4 Mersiye
2.5 Semah
2.6 Alevilikte Kutsal Günler ve Anma Günleri
3 Alevi Nüfus dağılımı
3.1 Çepniler
3.2 Balkan Alevileri
3.3 Kürt/Zaza Alevileri
3.4 Diyarbakır Alevileri
3.5 Sivas Alevileri
3.6 Vilayeti Çepni Alevileri
3.7 Erzurum Alevileri
3.8 Tokat Alevileri
4 Tarihçe
4.1 Erenler
4.2 Ahilik ve Alevilik
4.3 Babai İsyanı
4.4 Kızılbaş ve Safeviler
5 Osmanlı Dönemindeki SorunlarAlevi Temel inancı:
Alevilik, Allah-Muhammed-Ali üçlemesi ve Ehl-i Beyt , Oniki İmamları önemseyen Şiiliğin Onikicilik ile ortak noktalara sahip bir yoldur. Bu görüşe göre, dört halifeden Ebubekir, Ömer ve Osman'ın hilafetleri haksızdır.

[Resim: asadullah2159336.gif]

Alevilikte incelenmesi gereken asıl inanç varlığın birliğidir. Alevilik’te tanrının insan dâhil evrendeki her şeyin içinde olduğu inanışı vardır.

Alevilik Tanrı korkusu yerine sevgisini benimseyen, Kuran'ın şekline değil özünü kabul ettiklerini belirten, amacı "Seyr-ü süluk" (Ruhsal olgunlaşma) olan bir tasavvuf yoludur.

Özünü insan sevgisinde bulan, Tanrı’nın insanda tecelli ettiğine ve zerresinden oluştuğuna, onun için de insanın ölümsüzlüğüne inanan, ibadetlerinde kadın erkek ayrımı yapmadan, kendi öz diliyle, musikisiyle, semahıyla inancını icra etme biçimine denir.

Yaşamın amacını insanın ham ervahlıktan çıkarak, insan-ı kâmil olup, özüne dönmek olarak tanımlamaktadır. Mürşid, Pir ve Rehber huzurunda ikrar verilerek Dört Kapı Kırk Makam aşamasından geçilir. Alevi ibadetinin uygulandığı mekân Cemevidir.

Tarihsel Gelişimi

Anadolu'nun İslamlaşmasını sağlayan Hacı Bektaş-ı Veli'yi, Yunus Emre 'yi, Abdal Musa 'yı, Ebul Vefa 'yı, Hoca Ahmet Yesevi 'yi Şah İsmail (Hatai) Hubyar Sultan'ı önemser. Şah İsmail Alevilik inancının Türkmenler arasında yayılmasında büyük etkisi olmuştur[1] . Anadolu ’ya gelen Hazret-i Pir’le ve ozanların nefesleriyle hayat bulduğuna inanılmaktadır.
[FONT=Symbol]· Yedi Ulu Ozan

Dört Kapı Kırk Makam' İnancı

Alevilik’te ve Şiilik ’te önemli bir yere sahip olan Zülfikar isimli kılıcın temsili bir resmi.

Ali bin Ebu Talib betimlemesi. Alevi İslâm inancında Ali’nin çok özel bir yeri vardır ve Alevi-Şii amentüsünde bulunan imamet anlayışına göre Muhammed öldüğünde yerine imam olması gereken kişi Ali'dir ve imamet Ali’nin soyundan devam eder.

Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkelerini Hacı Bektâş-ı Veli ’nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş, "Kul Tanrı’ya kırk makamda erer, ulaşır, dost olur" demiştir. [kaynak belirtilmeli ]


Dört Kapı şunlardır:
1. Şeriat,
2. Tarikat Kapısı,
3. Marifet Kapısı ve
4. Hakikat Kapısı

Her kapının on makâmı vardır.


Şeriat kapısının makamları:
1. İman etmek,
2. İlim öğrenmek,
3. İbâdet etmek,
4. Haramdan uzaklaşmak,
5. Ailesine faydalı olmak,
6. Çevreye zarar vermemek,
7. Peygamberin emirlerine uymak,
8. Şefkatli olmak,
9. Temiz olmak ve
10. Yaramaz işlerden sakınmak.
Tarikat kapısının makamları:
1. Tövbe etmek,
2. Mürşidin ögütlerine uymak,
3. Temiz giyinmek,
4. İyilik yolunda savaşmak,
5. Hizmet etmeyi sevmek,
6. Haksızlıktan korkmak,
7. Ümitsizliğe düşmemek,
8. İbret almak,
9. Nimet dağıtmak,
10. Özünü fakir görmek
Marifet kapısının makamları:
1. Edepli olmak,
2. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
3. Perhizkârlık,
4. Sabır ve kanaat,
5. Haya,
6. Cömertlik,
7. İlim,
8. Hoşgörü,
9. Özünü bilmek,
10. Âriflik.
Hakikat kapısının makamları:
1. Alçakgönüllü olmak,
2. Kimsenin ayıbını görmemek,
3. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
4. Allah’ın her yarattığını sevmek,
5. Tüm insanları bir görmek,
6. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
7. Gerçeği gizlememek,
8. Mânâyı bilmek,
9. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
10. Tanrısal varlığa ulaşmak.


Kaynak:
"Vikipedi Özgür Ansiklopedi" VÖA:içeriği dünyanın her köşesinden gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan açık kodlu, özgür, kâr amacı gütmeyen ücretsiz bir ansiklopedidir.
Posting Freak
Alevi nedir-Alevilik nedir?
Türkiye'deki Alevi nüfusu 26-27 MİLYON'dur...Bu hiçde yadsınacak bir rakam değil.

Türkiye nüfusunu 75 milyon diye düşünürsek Alevilerin nüfusu ,tüm nüfusun üçte biridir.Yani her 3 kişiden biri Alevidir.

Kelimelerim sistem hatasından yanlış yerden ayrılıyor...

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
[Resim: imza3cp.gif]


Özü bitmiş, gümanı pak olmamış,şeytana tapmış, nefsi çıkarı için arayıpta birşey bulamamış, kuyruk acısı varsa,Derviş Muhammed'in de dediği gibi" bir kılını çektiyse" Zöhre Ana, onu değerlendirmek ister aklısüre.Ehlibeyt'in meyvası bitmez, dalı budağı kurumaz,sen ne kadar kezzap dökersen dök, O'nun Zemzem çeşmesi ALİ'dir

Derviş'in HAK kelamını can kulağıyla dinliyebliyorsan yeter,firdevs bağından bir gül alabiliyor musun,O'nun ibadetine,saldığı yola,yaşatmak istediği güzelliğe canı gönülden yürüyebiliyorsan en büyük mutluluk budur.
(Pir Zöhre Ana)
Posting Freak
Alevi nedir-Alevilik nedir?
Alevileri küçülte küçülte mini minacık yapıyorlar Eskiden beri Aleviler yirmi milyona çıkarmamışlardır buda korkak insanların işine geliyordu bu korkaklar Alevileri tanısalar Ellerini değilde Ayaklarını Öperlerdi pis milcanlar tanımazlar.
Bir ismim Bektaş bir ismim Ali
Bir ismim Mustafa Kemal'im teni
Bozatlı Hızırdır vallaha Piri
Bir ismim Muhammet Mekkede yeri.

ZÖHRE ANA
Administrator
Alevi nedir-Alevilik nedir?
Üzülsem mi sevinsem mi karışık duygular içine girdim Smile

Eğer Türkiye nüfusunun 26-27 milyonu Alevi ise hey maaşallah derim...

26 milyon Alevinin yaşadığı bir memlekette hâlâ Alevilere karşı bir takım asimilasyon politikaları yapılabiliyor ise de yazıklar olsun bu Alevilere demek lazım.

Tabii niceliğe değil niteliğe bakmak lazım !..

5 milyon olsun nitelikli olsun bu bize yeter.

Sıfatı Alevi ama adam ateist ne işe yarar.Adam ben Aleviyim diyor ama yaşayan Evliyasına bir saygısı,sevgisi yok siz böylelerine Alevi diyemezsiniz. Yüce Pirlerimize türkü yakıyor , söylüyor ama bir Muharrem de Hz.Üseyin için çaba harcamıyor. İçki alemlerinde fink atıyor bu da mı Alevi şimdi. Özel hayat elbette insanın kendi bileceği bir iştir istediğini yapmakta özgürdür ancak aynı adam kalkıyor Alevi derneğinin, vakfının başına geçiyor...Sözüm ona hizmet edecek.

Bunlar hizmeti türbe başlarında festival yapmak olarak algılıyorlar.

Düşünsenize bir taraftan Alevi Uluları asılmış, kesilmiş diyeceksin ve sonra kalkıp Yüce Pirin türbesinin başında davul çaldırıp zurna öttüreceksin.

Çok affedersiniz Ulan dürzü sen nefsi it olan babanın mezarının başında davul zurna çalıyor musun ki Hak ile Hak olmuş, Hak sırrına ermiş bir Evliyanın başında festival, anma adı altında bu soytarılığı yapıyorsun.

İşte bu düşünce ve davranışları yapanlara ahir zamanda "Alevi" deniyor. Bunlar Alevi değil Alevilerin yüz karalarıdır.
Senior Member
Alevi nedir-Alevilik nedir?
nufus bakimindan 3 te biri alevi olabilir yalniz o azinliktan kimler çikmis ki kendileri alevi ilan etsin dernek veya cem evi kurup kendi kedilerini evliya etsin yuce pirim ZOHRE ANA ya siginarak ben bile kendimce gerçek aleviyim diyemiyorumki konuya saygilarimla
Posting Freak
Alevi nedir-Alevilik nedir?
Ben Aleviyim demek çok kolay,

Ancak , Alevilik şartlarını yerine getirmek için önce nefsini öldürmek gerekiyor.

Kaç tane alevi var , ilk adımı atmış. Nefsini öldüren kaç alevi var.
[COLOR="Green"][SIZE="5"]
Atatürk dediler adıma benim
İkrarımı verdim Ali’dir Pirim
Mürşidim Zöhre Ana posta vekilim
Latince yazısını dilden dökerim

Çanakkale içinde aynalı çarşı
Askerimi düzdüm Yunan’a karşı
Üseyin kafası mızrakta başı
Deniz kenarında Mehdi duacı

BİLDİREN ; PİR ZÖHRE ANA
[/COLOR]
Posting Freak
Alevi nedir-Alevilik nedir?

Aleviyim derler adına, gel gör haline, Yol bilmez haline, Şerrihat kapısında, düşmüş gel gör Mürid haline.
Kimisi de Alevilik ismiyle yol gider, kimizi Cizminiyle yol gider, kimisi söz ile gider yola, kimisi ÖZ ile gider yola, Gel gör ,kimler gider Alla ,Muhammet, ALİ Aşkıyla Yola.

Alevi demek , o yolun , müridi, o yolun yolcusu, o yolun insanı olmak için , En azından , uyulması gereken ,insanlık Görevlerimizden bazıları .

1. İman etmek,
2. İlim öğrenmek,
3. İbâdet etmek,
4. Haramdan uzaklaşmak,
5. Ailesine faydalı olmak,
6. Çevreye zarar vermemek,
7. Peygamberin emirlerine uymak,
8. Şefkatli olmak,
9. Temiz olmak ve
10. Yaramaz işlerden sakınmak

12. Tövbe etmek,
13. Mürşidin ögütlerine uymak,
14. Temiz giyinmek,
15. İyilik yolunda savaşmak,
16. Hizmet etmeyi sevmek,
17. Haksızlıktan korkmak,
18. Ümitsizliğe düşmemek,
19. İbret almak,
20. Nimet dağıtmak,
21. Özünü fakir görme

22. Edepli olmak,
23. Bencillik, kin ve garezden uzak olmak,
24. Perhizkârlık,
25. Sabır ve kanaat,
26. Haya,
26. Cömertlik,
27. İlim,
28. Hoşgörü,
29. Özünü bilmek,
30. Âriflik.
31. Alçakgönüllü olmak,
32. Kimsenin ayıbını görmemek,
33. Yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek,
34. Allah’ın her yarattığını sevmek,
35. Tüm insanları bir görmek,
36. Birliğe yönelmek ve yöneltmek,
38. Gerçeği gizlememek,
39. Mânâyı bilmek,
40. Tanrısal sırrı öğrenmek ve
41. Tanrısal varlığa ulaşmak.
[B]
Alevi olmak ne kadar zormuş , Ne ararsan kendinde ara. Özünde ara, yolunda
[B]ara, isminde deyil. [/B] [/B]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 05/01/2013, 23:05, Düzenleyen: Y O L C U.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.