You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Haber-Türbeler...

Alevi Haber-Türbeler...

Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
[B]Şahkulu Sultan Dergahı [/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com]

İstanbul, Göztepe Merdivenköy'de kurulu "Şahkulu Sultan Dergahı". Osmanlı döneminde İstanbul'da kurulu 14 dergahtan sadece biridir. "Horasan erenleri"nden olduğu kabul edilen Şahkulu Sultan da, Bizans'ın son döneminde İstanbul'a gelip dergahını kuran ve çevresini aydınlatan bilge bir "yol eri"dir.
Şahkulu Sultan ile birlikte aynı yıllarda dergahlarını kurup, halkı barış, insanseverlik, hoşgörü ve hakça bölüşüm fikirleriyle eğiten; Ereb Baba, Gözcü Baba, Sancaktar Baba, Kartal Baba gibi erenler, kurdukları bu dergah adlarıyla anılan semtlere adlarını vererek ölümsüzleşmişlerdir.

Alıntıdır.
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Son Düzenleme: 05/04/2009, 15:30, Düzenleyen: idil.
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
[B]Karacaahmet Sultan Dergahı [/B]

[Resim: karacaahmetsultan_2.jpg]

Hacı Bektaş Veli`nin "Velayetnamesi"nde, "Bu sırada 57 bin eren sohbet meydanındaydı;Karaca Ahmet de gözcü idi" diye geçen Karaca Ahmet Sultan, "Gözcü Karaca Ahmet" diye tanımlanır.Alevi Bektaşi literatüründe önemli bir yeri vardır.

13.yy`da yaşamış olup "Horasan erenleri"nden olduğu kabul edilen Karaca Ahmet Sultan,bir "hekim-evliya"dır.
Yaşadığı dönemde bugün çağdaş tııbın bile çare bulamadığı akıl hastalarını tedavide oldukça başarılı olduğu bilinir.Ününü de bu alandaki başarısına borçlu olan Karaca Ahmet Sultan; hastalarını telkin ve müzikle tedavi edermiş.
Bu cevher adı verilen maddenin lityum tuzu olduğu, onun da melankoli nöbetlerinde etkili olduğu söyleniyor.Cevher dışındaki tedavi yöntemi ise, Karaca Ahmet Sultan`ın hastalar üstüne uyguladığı telkin ve esası semah olan dinsel müziktir.

Başlangıçta belki sadece akıl hastalarının tedavisinde etkileyici olan Karaca Ahmet Sultan dergahlarının, zamanla halkın her derdine deva olan, şifa ve umut dağıtan merkezler haline geldiği bilinir.

Bugün İstanbul`da Bağlarbaşı,Selimiye yolu üstünde kendi adına kurulu dünyanın en büyük mezarlığı olan "Karaca Ahmet Mezarlığı"nın bir köşesindeki türbesi, onun sevenlerinin yoğun uğrak yeridir.

Burası dışında; Karaca Ahmet Sultan adına kurulmuş, Anadolu`nun çeşitli beldelerinde halkın ziyaret yeri olan 10 civarında Karaca Ahmet türbesi bulunuyor.Bunlar arasında Manisa-Horoz köyü`ndeki, Afyon-Karaca Ahmet Köyü`ndeki ve Akhisar-Karaköy`deki türbeler sayılabilir.
Alevi cemevlerindeki 12 hizmetten biri olan "gözcülük" hizmetinin sahibi kabul edilen Karaca Ahmet Sultan, İstanbul`a Bizans döneminde gelip dergahını kurarak halkı düşünceleri ve inançları doğrultusunda aydınlatan bir horasan dervişidir.

Sayısız yararlılıkları görülen, halk tarafından çok sevilip sayılan bilge derviş Karaca Ahmet, mezarlığının bulunduğu geniş araziyi kabul etmeyip mezarlık yaptırmış.Binlerce dönüm araziden şimdi türbe olarak sadece 500 metrekarelik bir arazi kalmış.

O bile çok görüldü ki Refah Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı R. Tayyip Erdoğan tarafından,bir gece sabaha karşı sasat:03:00`te işgal kuvvetleri gibi buldozerler tarafından yıkılmaya çalışıldı.

Aleviler dışındaki kamuoyu, basının ve TV kanallarının ilgilendiği olaydan sonra Karaca Ahmet Dergahı ve yıkılmaya çalışılan cemevinden haberdar oldu.

Karaca Ahmet Dergahı ve Cemevi, 12 milyonluk bir megakent olan İstanbul`da bulunan yaklaşık 4 milyon Alevi nüfusunun sahip olduğu 2 mekandan sadece biri.Sırası geldiğinde "inanç özgürlüğü" konusunda mangalda kül bırakmayan Refahlı belediye, bu ufacık mekana bile tahammül edemedi,cemevini Alevilerin başına yıktı.
İslamı Anadolulaştırıp, laikliği, demokrasiyi, cumhuriyeti, insan haklarına saygıyı, düşünce ve inanç özgürlüğünü, hoşgörüyü kendine yaşam biçimi edinen Aleviler için, Tayyip Erdoğan`ın buldozeri öğretici oldu.İstanbul`da ve yurdun çeşitli yerlerinde Aleviler, bulundukları beldelerde cemevleri inşa etmeye başladılar.

Karaca Ahmet Cemevi temeli daha sağlam atılıp çelik konstrüksiyon üstüne yükselirken, onu Ankara Dikmen`deki Cem ve Kültür Evi ile başka cem ve kültür evi izledi.

Karaca Ahmet Dergahı, "yıkım olayı"ndan sonra Alevilerin desteklediği, bir merkez haline gelirken, çeğdaş örgütsel yapılanma içinde önemli adımları atmaya başladı.

]Karacaahmet Sultan Türbesi Üsküdar/ İSTANBUL' DA

ALINTIDIR.
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Son Düzenleme: 05/04/2009, 15:32, Düzenleyen: idil.
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
Haydarpaşa Garı çevresinde, Rasim Paşa Mahallesi’nde inşa edilen türbe Haydarpaşa Garı’nın rayları arasında kalmış durumdadır.
Nakşibendi Tarikatından, Buharalı Şeyh Haydar Dede (ö. 1700) tarafından, 17. yüzyılın ikinci yarısında yaptırılmış olduğu varsayılmaktadır.
Türbe, aslında unutulan ve bilinmeyen bir yer iken demiryolu raylarının yapımı sırasında tekrar gün yüzüne çıkarılıp onarılarak ziyarete açılmıştır.
Türbe, ilk defa işletme Müdürü Rüşdü Sarp tarafından, bir büyüğümüze saygı ibaresi olarak onartılmış, türbenin etrafındaki demir çemberler yeşile boyanıp gece de ışıklandırılmaya başlanmıştır.
Garda çalışan makinistler, ateşçiler ve işçiler sefere çıkmadan önce burayı ziyaret eder, dualarını yaparlar. Bu gelenek Haydarpaşa Garı’nın işletmeye açıldığı dönemden beri devam etmektedir....

]Haydar Baba Türbesi Kadıköy / İSTANBUL'DA
]ALİNTIDIR
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
[B]1965 Yılında Füruz Köyü’nü ziyaretim esnasında Küçükçekmece, Mimar Sinan köprüsü güneyinde yolun göl tarafında bulunan Garip Dede Türbesini, Arkeolog Dr. İsmail Kaygusuz’la birlikte inceledik,
Kesme taşlarla yapılan mezar kaidesi, köprüde kullanılan taşların özelliğini taşımakta idi. Mezar taşı (şahidesi); Oniki ilimli hüseyni tipte Bektaşi tacılı, üze-rinde Osmanlıca yazılar bulunmakta idi. Bugün Zeytinburnu, Kazlı çeşme’deki Er-Yek Baba Bektaşi Tekkesi mezarlığında bulunan mezar taşlarının aynısı idi. Bugün anımsadığım kadarıyla Dr. Kaygusuz Garip Dede’nin 16. yüzyılda yaşadığını savaş nedeniyle buradan geçerken vefat ettiğini, Türbe ziyaretimizde söylemişti.
O tarihlerde Füruz Köyü’nde ve K. Çekmece’de yaşlıların söylediklerine göre ise; Padişah ordusuyla Rumeli’yi fethe giderken onun önünde yürüyen kera-met ehli Garip Dede ani hastalığıyla vefat eder ve öldüğü yerde defnedilir. Başka bir söylenceye göre ise; Osmanlılar, Küçükçekmece’yi fethettiklerinde Yeni-çerilerle birlikte gaza eyleyen Bektaşi Babası Garip Dede bu yerde şehit olur. Yeniçeriler, Garip Dede’yi buraya gömerek mezarını da türbeye dönüştürürler ve bugüne değinde ziyaretgah olarak yaşatılır...
Garip Dede türbesini onarma ve Dernek çalışmaları esnasında, uzun zaman sonra gittiğimde mezar yol çalışmalarından dolayı göle doğru nakledilmiş, mezar taşı da yok olmuş idi. Vakıflar, Müftülük, Mezarlıklar gibi devlet dairelerine kişisel tanıdıklarımla araştırmama rağmen bir netice alamadım.
Yazılı kaynaklar ve söylenceden hareketle Garip Dedenin tarihi kişiliğini ortaya koymaya çalışacağım...
Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda ve fetihlerinde Dede, Baba, Abdal, gibi Alp erenlerinin önemli rolleri vardır. Prof. Köprülü ve Prof Ocak bu konuda ge-niş açıklamalarda bulunmaktadırlar. Garip Dede de fütuhat ehli Bektaşi Babalarından bir gazi yan-i Rum erenidir.
Bektaşi geleneğinde Şahkulu Baba’nında dahil olduğu Anadolu yakasının serhat şeyhleri olan “Kırk Erenler”in –Yörük Baba, Sancaktar Baba, Balcı Baba,
Mansur Baba, Semerci Baba, Gözcü Baba, Mâh Baba, Gül Baba, Garipçe Baba, Eren Baba, Kartal Baba, bu zatlardan bazılarının lakaplarıdır da şehit edildikleri kabul edilmektedir. Göztepe, Erenköy, Kartal gibi çevredeki bazı semt adları da bu şehitlerin lakaplarından kaynaklanmaktadır.
Garip Dede’de andığımız “ Kırk Eren”den biri olabilir. Ya da Orduy-u Hümayun’un önünde tahta kılıçla fethe giden bir alp-eren olasıdır.
Anadolu’nun bir çok yöresinde Garip, Gaip, Garipçe gibi ön adlarla anılan ya da başına “pir” eklenerek sonuna da “ dede, baba, abdal” takısı getirilerek anı-lan bir çok zat vardır.
Zikredilen bu zatlar ayrı kişilikler olsa da; Alevi tasavvufunda ki, “tenâsuh” ve “hulûl” gereği tek bir kişilik olarak kabullensek de, söylenceleri zaman ve me-kanı mevhumuna göre değerlendiriyoruz.
Çorum-Amasya bölgesinde Alevilik üzerine 1985 yılında araştırmalar ya-parken; Merzifon, Hayrettin Köyü’nde “Garip Dede adıyla bir ermişin efsanesi” nin halk arasında söylencesine rastladım. Bu söylenceyi kısaca Cem Dergisi’nde yayınladım.
Hayrettin Köyü’nde meskenlerin orta yerinde bulunan ve köylerce Garip Dede’nin mezarı olarak kabul edilen ve Bayram Altınışık’ ı n evine dayalı dört metre karelik alan; Garip Dede’nin makamıdır, yani Garip Dede’nin evidir.
80 yaşın üzerinde Hakk’a yürüyen Bayram Altınışık; köydeki evinin yanında ki bu alanın Garip Dede’nin evi olduğunu söyleyerek, “Osmanlı Padişahların-dan biri kerametlerini duyar ve Amasya’ya davet eder, ilmini ve muhabbetini beğendiği için onu yanına alarak paytaht’a götürür” demişti söyleşimizde...
II. Beyezid (1447-1512) padişah olmadan önce Amasya Valisi olarak
bulunuyordu. Padişah olunca Amasya’dan bir çok bilgini İstanbul’a götürmüştür. Bunlardan birisi de Hayrettin Köyü’nde kurucusu Aktûfi Hayrettin Hızır’dır.
Muhtemelen Piri Baba Dergahında yetişmiş, Hayrettin Köyü’nünde Dede’ lerinden olan Garip Dede’yi de Atûfi’yle birlikte II. Bayezid, İstanbul’a götürt-müştür. Çünkü, Padişah olan Bayezid, Atûfi Hayrettin Hızır’ ı saray öğretmenliğine atamıştır.
Garip Dede’nin evinin bulunduğu yeri küçük bir türbe şeklinde yaptıran köyün eski muhtarı Hakkı Yıldız da şunları söylemiştir.
“ Garip Dede 3-4 asır önce bu köyde yaşamış ermiş bir kişi olan Garip Dede köyümüz ünde rehber dedesidir. Eskilerinde anlattığına göre ise; Garip Dede, köyün mezarlığında bulunan Hasan Hayrettin Dede ile kardeş imişler. Bazıları anlattıklarına göre ise; zamanında Rumeli’ye gitmiş olan Sarı Köylü Gül Baba ile Garip Dede musahip kardeşmişler.
Hubyarlı Dedeler yıllık görgü cemi için köyümüze geldikleri zaman Garip Dede, zakirlik yaparmış, yörede tanınan büyük bir aşıkmış. Babam Mehmet Ça-vuş böyle anlatırdı, bizim ahır da temizlendikten, kilimler ve minderler serildik-ten sonra cem evi olarak düzenlenirdi.
Şimdilerde, görgü, cem, dâr, hısım kurbanı ve ikrârı kalmadı, unutulup gitti. Şimdiki gençlerin Dede, ebe bildiği yok...” Köyde 70’in üzerinde 8-10 yaşlıyla yaptığımız sohbetler böyle konuşmuştu; eski muhtar, öbürleri de tasdiklercesine başlarını hafifçe öne eğmişler idi, bazıları da eklemeler yapmışlardı.
Bahsedilen Gül Baba; Macaristan’ ı n Budapeşte kentinin Buda’daki Rözsa-domb (gültepesi)’un doğu yamacında türbesi bulunan gönüller sultanı, dostluk ve hoşgörü timsalı , Seyyid, Bektaşi Babası Gül Baba’dan başkası değildir. A. Aziz Taşan; Gül Baba’nın Merzifon’lu bir Bektaşi dervişi olduğunu yazmaktadır ki, söylenenleri doğrulamaktadır.
Gül Baba; Isparta’nın Uluğbey kasabasında türbesi ve tekkesi bulunan Veli Baba ile aynı soydan olup, 4. İmam Zeynel Abidin’in oğlu Zeyd’in torunlarından ve Battal Gazi’nin amca torunlarındandır. Gül Baba’nın yeğeni Veli Baba ile aynı dönemde yaşamıştır.
Kanımızca Uluğbey’deki Hasan Gazi Tekkesi/dergahı postnişinliğine Veli Baba SULTAN ( Ö. 1648’de 115’da Hakka yürür) getirilince, gül Baba’a Merzi-fon’un Sarı Köyü’ndeki Battal Gazi soyundan akrabaları olan dedelerin yanına gider. Merzifon bölgesinde Cem ve muhabbet sohbetlerinde, Piri Baba dergah’ ından tanıştığı ulu ozan Pir Garip Abdal (Garip Dede)’la musahip kardeşi olurlar. Tekkelerin kapatıldığı 1925 yılına kadar Piri Baba Tekkesi’nde Hayrettin Köyü’ nden Uysal ailesinden bazı fertlerin tekkeşinlik görevini deruhte ettiklerini bilmekteyiz. Muhtemelen Gül Baba ile Garip Dede; Piri Baba Tekkesinde kurban tığlayıp, ikrar verip Ayn-ı Cem’le Musahiplik Kavli’ne girip; “malı mala, canı cana” katmışlardır.
Gül Baba, Anadolu’daki büyük ocakların atası olan Zeyd’in soyundan geldiği için makam olarak “mürşidlik” titrini taşımaktadır.
[/B]
ALİNTİDİR. [url=http://www.ihvanforum.org/members/21727-albumleri/][/url]
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
]Gül Baba Türbesi, Gül Dede olarak da bilinen ve Budin Kuşatması sırasında ölen Bektaşi dervişi Cafer'in türbesidir. Budapeşte'de bulunan yapı 16. yüzyılda inşa edilmiştir. Balkan Türkleri arasında rağbet görür. Türbe aynı zamanda bir tekke idi. Macaristan’da Osmanlı’dan kalan tek yapı olan ...
]
Gül Baba Türbesinin giriş kapısındaki plaketde, Gül Baba hakkında şunlar yazılıdır: "Gül Baba 15.yüzyıl sonlarıyla 16.yüzyıl başlarında yaşamış şair bir Bektaşi dervişidir.Doğum tarihi bilinmiyor.Asıl adı Cafer`dir.Külahında daima bir gül taşidiği için „Gül Baba, Gül Dede“ lakabıyla tanınmıştır.Evliya Çelebiye göre Merzifonlu, yeni belgelere göre de Isparta ili Uluborlu ilçesinin ilegüp köyündendir.1531 yılında Kanuni Sultan Süleyman`in daveti üzerine Budin`e gönderilmiş, bir tekke kurmuş, Bektaşi hoşgörüsü ile kısa zamanda Buda (Budin) halkının sevgilisi haline gelmiştir.1541 yılında 1 Eylül günü Budin savaşında şehit düşmüştür. 2 Eylül 1541 günü Şeyhülislam Ebussuud Efendi´nin kıldırdığı cenaze namazina Kanuni Sultan Süleyman da katılmış, Budapeşte` de bugün türbesinin bulunduğu yere gömülmüştür.Türbenin bulunduğu tepeye „Gültepe-Rozsadomb“ adı verilmiş, yanında Gül Baba Bektaşi Tekkesi yaptırılmıştır. Bu tekke, 1686 yılında yıkılmıştır. Gül Baba´nin sekizgen türbesi, 1543-1548 yılları arasında, Budin Beylerbeyi Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış, bir süre Şapel olarak kullanılmıştır. Sultan Abdülaziz 1867 yılındaki zıyaretinden sonra 1885´te türbeye dönüştürülerek mimar Lajos Grill tarafından onarılmıştır.1916´da Macar Prof. I.Müller tarafından restore edilmiştir.2.Dünya Savaşı`nda ağır hasara uğrayan türbe 1963´te Macar Hükümeti tarafından eski durumuna getirilmiştir.1997 yilinda Türk-Macar Hükümetlerinin işbirliğiyle Kültür Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlügü´nce ilk yapildiği güzellikte restorasyonu tamamlanmıştır. Misali mahlasıyle şiirler yazan Gül Baba´nin eserleriyle ilgili Miftahü`l-Gayb ve Güldeste adlı yazma eserler bulunmaktadir.Danimarkalı Andersen ve Macar besteci J.Huszka, Gül Baba`dan ilham alarak edebiyat ve müzik eserleri yazmışlardır.Türkler kadar Macarlar tarafından da ziyaret edilen türbe, Orta Avrupa´da fonksiyonunu yitirmeden türbe olarak kalan önemli bir Türk eseridir.

]bibilgi.com ALİNTİDİR.
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
[Resim: 13.jpg]

]Türbesi Göztepe /İSTANBUL
]ALINTIDIR.
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )
Posting Freak
Alevi Haber-Türbeler...
[Resim: 14.jpg]

[Resim: 15.jpg]


]Türbe Göztepe/İSTANBUL da
]
]ALINTIDIR.
]
[Resim: pirzhreana1.jpg]

ZÖHRE ANA PİRİMİZ
YOLUNDAYIZ HEPİMİZ...
[Resim: ali-ata-ana.gif?type=sigpic&dateline=1222017440][Resim: thumb196233649pe7nu4.gif]


GELİN EY DOSTLARIM BİRLİK OLALIM.
İKİ CİHAN SELVERİNDEN SORALIM
SORULUR SORGULAR DARDA DURALIM
MÜRŞİDİ KAMİL'E KUL OLMADIKÇA...

( PİR ZÖHRE ANA )

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.