You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Erzincan Yerel Konuşma Şivesi / Erzincan Şivesinde Kelimeler / Erzincan Lehçesi


Erzincan Yerel Konuşma Şivesi


Aba.................: Ana, anne

Adak ..............: Ayak (çocuklar için söylenir)

Ağasi...............: Dostum

Ağmak.............: Dengesinden ağır

Ağrik...............: Altıpara köylerinden biri

Ağşak..............: iğin başındaki makara

Ağartı .............: Süt ve sütten elde edilen ürünler.

Ağu, Ağı .........: Zehir.

Ağuz...............: İneğin, yavrudan sonraki ilk sütü.

Ahbin...............: Hayvan gübresi

Ahırat Suali .....: Bilinmesi zor sorular.

Ahlı Kesmek ....: Aklı yetmek, Yapacağına inanmak.

Ahşam .............: Akşam.

Ahur.................: Hayvan barınağı, Ahır.

Ahur Hergi ......: Erken nadasa bırakılmış tarla.

Ahpun (Ahbin).: Hayvan gübresi

Alaf ................: Otlardan hazırlanan hayvan yemi.

Alçacuh ..........: Alçacık.

Aluç.................: Alıç, yabani ağaç meyvası.

Anenge............: Benzeri, tıpkısı

Anikko..............: Anne

Annaç .............: Tam karşısı.

Arğı ................: Ağrı.

Arha ...............: Sırt, sırtta taşınan yük, destek.

Arhasıguylı - Arka koyun .: Sırt, arka üstü

Arnet...............: Sincap

Arustak............: Tavan arası

Asbab (Esbab)..: Elbise

Aşşah, Aşak .....: Aşağı

Avara ..............: Boş, avare.

Avhalama ........: Hırpalama

Avlak ...............: Av yere, av için yapılan gizli barınak.

Ayahde gurumak..: Çok zayıflamak.

Ayam, eyyam .....: Hava

Ayakçak ...........: Basamak

Ayakyolu .........: Tuvalet
B

Badış ............: Taze fasulye tanesi.

Baha .............: Para olarak değer.

Baldırcan ......: Patlıcan.

Balik...............: Sevgi özü

Barabar..........: Birlikte

Baroş..............: Bakraç=Baruş, bakır kova.

Bastığ, bastık .: Dut veya üzüm pestili.

Başyoharı .......: Yukarı doğru, yukarı taraf.

Bayak ..............: Demin, az önce

Bazlama ..........: Kalın ve yağlı saç ekmeği

Becit...............: Acele, eli tez, önemli.

Belbağı............: Yumuşak ince kuşak

Bellik ..............: Kambur

Benne ............: Duvarcı

Bennem .........: Ben nebileyim, banane.

Besgimet .......: Peskimet.

Bıbılik..............: Gülün goncası

Bıbızik.............: Sivri

Bıcik................: Çörek

Bıcırik..............: Tez canlı

Bıldır ...............: Geçen yıl

Bızik ...............: Küçük abdest

Bibi ................: Babanın kız kardeşi, hala.

Bigodul beklemek .: Biraz beklemek.

Bi pırtik ..........: küçücük, ufak bir parça.

Bire ................: Bira.

Bizim it size balta gettü mi?.: Boş yere konuşmak

Bocik .............: Böcek, haşarat

Bocçik .............: Kuyruk sokumu

Boğazsız .........: İştahsız

Bostan ............: Kovun, karpuz tarlası.

Bozik .............: Yabani armut, ahlat.

Böcü, Böcük ..: Böcek.

Bön................: Aptalımsı.

Böyganne .....: Büyükanne.

Bukağı ...........: Kelepçe.

Buncucuh ......: Bunun kadar küçük.

Bumbar .........: İşkembe.

Buymak ..........: Üşümek

Bük................: Sık çalılık, fundalık, viraj

Boğunbağı ......: Atkı, kaşkol


C-Ç

Cadu .............: Büyücü kadın

Cağ, Cağik......: Parmaklık, parmakçalık

Can aşı .........: ölü evinde verilen yemek.

Canı ısınmak .: Güvenmek, kanı kaynamak.

Canik..............: Sevgi sözü.

Cehez ............: Çeyiz.

Cemkürmek.......: Gereksiz cevap

Cıbıl................: Çıplak, fakir

Cıbıliğ ............: Çırıl çıplak.

Cıllık . ............: Harap

Cılk ................: Bozulmuş

Cıkkırik............: Kapı mandalı

Cikmik.............: Tekme.

Cıngirik ............: Küçük çıngırak

Cırnah ............: Tırnak.

Cicoz ..............: İri bilye.

Cırtik..............: Birazcıcık

Cırdig .............: Küçük salkım.

Cısik................: Yakıcı ateş

Cızu, Cuzu......: Uzun kuyruklu kanatlı ötücü böcek, Ağustos böceği

Cindik.............: Önemsiz, yetersiz , çok az.

Cücük, Cucug ....: Kuş, tavuk yavrusu.

Cottik .............: Kuyruk.

Çabigin ........: Acele edin

Çağa .............: Küçük çocuk

Çağla ............: Ham meyve.

Çapbik, çapik .: El çırpma, alkış.

Çaput..............: Paçavra

Çaşır, Çaşur ....: Bir nevi hayvan yemi

Çebiş ..............: 2 yaşındaki keçi

Çedik...............: Çocuk ayakkabısı

Çello ...............: Kaba, irice, büyük.

Çemiç .............: Dut kurusu.

Çermik..............: Ilıca, kaplıca

Çeper...............: Bahçe etrafına konan çalı çırpı

Çevlik ............: Suyun dönemeç yeri

Çerçi .............: Seyyar satıcı

Çevürme .....: Etrafı çevrili meyve bahçesi.

Çığız ..............: Geçimsiz.

Çıra ...............: Tutuşturucu ağaç, lamba.

Çıyrık, Çığrıh..............: İp bükme aleti.

Çig .................: Biriktirilerek ekşitilen süt.

Çigit ...............: çekirdek.

Çimmek, çunmak ...: Yıkanmak

Çittik...............: Zayıf

Çir ..................: Kuru erik ve kayısı

Çoçik ..............: Binilecek hayvan, eşek

Çırban..............: Su yollan bakıcısı, gerektiği zaman su vermekle görevli

Çırmak..............: İnce su arkı

Çırtma .............: Sebzeleri incecik doğramak

Çıtırik ..............: Gevrek

Çuşik ..............: Eşek.

Çüçük .............: Söğüt dalından yapılan düdük.

Çüt, çuft .........: Çift.

Çüt sürmek .....: Çift sürmek, harman kaldırmak.


D

Dadanmak .....: Alışmak.

Dağdan inme ..: Iz'ansız.

Dalda ...........: Issız, sakin taraf.

Daldalamak ...: Sığınmak, barınmak.

Danik.............: Küçük dana.

Davar ...........: Koyun, keçi sürüsü.

Dayah ...........: Ağaç destek; dayak, dövmek.

Değmek ........: Meyvaların olgunlaşması.

Değirman ......: Öğütme yeri, aracı.

Değnek, degenek ..: ağaç baston, sopa.

Dehre ...........: Ağaç kesilen küçük alet.

Dene, dane ...: Tane.

Densiz, Densüz ...: Sulu, şımarık.

Depbik ..........: Tekme.

Derhe ............: Ağaç budama aracı.

Devrüsi ..........: Ertesi.

Deyin .............: Sincap.

Dıbız .............: Kel.

Dıngirik...........: Gergin

Dırmıh ..........: Tırmık, ot toplama aleti.

Dibek ............: Büyük ağaç havan.

Dindik.............: Kuvvetsiz.

Diş kirası .......: Gönüllü hizmet edenlere verilen para.

Dodik.............: Ayak uçlan, Koyun ayağı.

Dömbelek .....: Darbuka.

Dolak ............: Başörtüsü

Duruh ...........: Ayakta beklemek.

Düğe .............: Yavrulamamış genç inek.

Düğür............: Gelin alayı.

Düvirçi ..........: Dünürcü.


E

Eğin ...............: Sırt, su kabı

Eğinik..............: Eğin'in bir köyü

Eğiş................: Ateş çekmeye yarayan araç

Eksik (Esgüg) Etek .....: Kıt Düşünceli

Ekşi ................: Salça

Elekçi ............: Çingene

Elmini Bilmek ..: İlmini, usulünü bilmek.

Emce, emi .......: Amca, hayret edadı.

Emegeçmek......: Yararlı olmak

Emü (Emmi) ....: Amca

Enük .................: Kedi, köpek yavrusu.

Evcuman ...........: Evine düşkün

Evleg ................: Tarla veya bahçenin en ufak birimi.

Eylik ................: İyilik.

Eze ................: Teyze


F

Farime............: Vazgeçme

Fatik..............: Küçük Fadime


Ferik ............: Piliç

Fıldırik............: Dönen, döndürücü


Fincik ............: Hayvanın tekmeler atarak kaçması.

Fıttırmak.........: Keyifli keyifli sıçramak


Firkete ...........: Toka, Çengelli iğne


G

Gadan alam ..: Kazan, belan bana gelesin!


Galem ..........: Aşı yapılan sürgün.


Galıbını vermek ..: ölçü vermek.


Gapının menteşeleri aşınmak .: Zarar vermeye başlamak.


Garannuh karışmak ..: Karanlığın basması.


Garez ...........: Kin


Garındaş .......: Kardeş, arkadaş.


Garman çorman olmak ..: Birbirine karışmak.


Gatığ, gatıh ..: Ekmek arası, Ayran


Gayle, Gaile ..: İş, sıkıntı, uğraş.


Gazzuh .........: Kazık


Gedik.............: Zirvelerin geçit yeri


Gelin Bacı .....: Mahledeki yeni gelin


Genş ............: Genç


Gevar ...........: Sulama suyunun aktığı yer


Gevende ......: Geveze

Gıggilik .........: Ağacın en ucu, sivri tepe

Gıgirik ...........: Toplu, çömelmeden oturam


Gıldırik............: Yuvarlak


Gılla ..............: Tahtadan yapılmış çekmece


Gırnap ..........: Kendir sicim.

Gidik..............: Keçi yavrusu


Gimin ...........: Gibi.


Gış ..............: Kış.


Gocik ............: Parka, Kaban

Godik.............: Ölbeden küçük tahıl ölçüsü:

Goddik ...........: Kısa boylu


Goni komşu ....: Komşular, tanıdıklar.


Gonuşuh, konuşuk ...: Konuşma

Goşdik ...........: Katı üzüm azığı


Göbek, Göbelek .: Manta


Göğermiş .......: Yeşermiş, Bozulmuş


Göncük ..........: Küçük cep


Göre ...............: Düğünde verilen bahşiş.


Gössüz ...........: Köstebek.

Gövnemek ......: Fazlaca kızarmış olan hali


Göze ...............: Su kaynağı.


Gözel ...............: Güzel


Guşgana .........: Tencere


Güğüm ...........: Su ısıtma kabı

Güman...........: Umut, umutla bekleyiş

Götürge..........: Değirmen taşını kaldıran manila


H

Hab ..............: Süt imecesi, komşular arasında süt dağıtımı

Hahut............: Güvensiz, eski ve çürük

Hamma..........: Yenge

Harbısam ......: Halbuki, hal bu ise

Hedik.............: Pişirilmiş diş buğdayı

Henek............: Şaka, yarenlik


Herfene, ferfene ..: Birlikte eğlenme.


Herk .............: Sürülmüş tarla.

Hezan............: Kalas, yontulmamış

Hizan.............: Nekes

Hibılik.............: Kâbus

Hırik...............: İşe yaramaz


Hırtliğ ...........: Gırtlak.

Hıntsan...........: Hınzan: Bağevi: Bağlarda bahçıvanın ikameti için yapılan kulübe.

Hıdik..............: Şüphe, zan

Hindik............: Sümük: Khıllig

Hışırik............: Kuru şeyler

Hışik ..............: Kurutulmuş yeşil fasulye

Hırankeşan......: Kavga gürültü

Horata...........: Khoraka: Söz, laf

Hotik ...: Zehirli, Zıkkım, Çok ekşi


Hüsmek ........: Susmak

İ-I


İbik ................: İbrahim'in kısa adı


İfah ...............: Ufak.


İkibuçukluk ....: Reşat Altın.

İlinçağ ...........:Salıncak


İskarpin .........: Ayakkabı

İssot...............: Biber


İşgilli .............: Şüpheci.

İt otarmak .....: İşsiz gezmek.

Irgalamak ........: Sallamak, kıpırdatmak


K


Kaban ...........: Taş aralarına yapılan basamaklı yol

Kabun............: Su yolu

Kadamak .......: İliştirmek

Kah ..............: Elma, armut kurusu

Kakkaroz.........: Mısır


Kalik ............: Eskimiş


Karpın............: Bir cins toprak

Kavara...........: Yellenme


Kehan, kahan ..: Çapalamak, yabani otları ayırmak.


Kejgere .........: Yük taşımada kullanılan inşaat aracı.


Keleg ............: Olgunlaşmamış.


Kete .............: Yağlı ve sütlü hamurdan açılan yufkalar
arasına un serpilerek pişirilen çörek.

Kıdiş..............: Arkadaş, dost

Kındik ...........: Salkımlardaki küçük dalcıklar.

Kırçik.............: Eski, püskü

Kırzı...............: Yemeği yapılan bir nevi ot

Kısnik.............: Yanık tatlı


Kef ...............: Sıvıların kullanılmayan kısmı

Kellek ............: Şişirilmiş tulum salı


Kelik ...............: Çocuk ayakkabısı


Keşkere (Cezgere).: Dört kollu el arabası

Kenger ...: Öz suyundan sakız yapılan dikenli bitki


Kese ...............: Bez yada deri para çantası

Kesmük ..........: Elenmiş iri saman

Keveşe ............: Beceriksiz


Kevgir ..............: Süzgeç

Kıçcan, Kırçan ...: Ekmek kurutma askısı


Kıra ...................: Taşlı meyilli yer.


Kıran gelemek ...: Toplu ölüm


Kıska .................: Ufak kuru soğan


Kıtmır ................: Gece

Kortik ..............: Küçük çukur.

Kova getirmek. : Teşvik etmek

Kolik...............: Boynuzsuz

Kotoş.............: Şişko sevimli

Kozik..............: Kanbur


Kurik .............: At, eşek yavrusu.


Kurun ............: Kab, yalak.


Köçek ...........: Asma kilit


Kötek ............: Sopa


Köynek .........: Gömlek

Kundik ...........: Gizli çıkın

Kurik .............: At, eşek yavrusu

Külbe .............: Küçük kazma


Künk .............: Beton boru
L


Lağlanmak.....: Alay etmek

Lallik .............: Yayvan, düzce

Latik..............: Pestilin kalıncası

Leçek.............: Beyaz tülbent: laçag

Lertik.............: Ezik

Leyvaz ...........: Fasulye: Lovias: Fasulye

Lülük .............: Küçük delik


Loğ (Taşı) .....: Toprak sıkılaştırıcı silindirik taş

Lolik ...............: Küçük domates

Lopbik............: Şişko


Lüllük .............: Çaydanlıkta çay dökülen yer.M


Mabeyin .......: Evin giriş kısmı, odalar arasındaki boşluk.


Mağ...............: Bölüm, oda.

Mağ...............: Bir evin veya binanın büyüklük ölçüsü

Magma...........: Ateş, köz.

Mağmağ.........: Küle gömülmüş ateş parçalan


Mahana .........: Bahane


Mahanaya bakmak.: Bahane aramak


Malamat olmak ....: Rezil olmak


Massa ............: Meyva toplamakta kullanılan uzun sopa.

Masurik..........: Yabani gülün tohum yuvası.

Masur.............: Yabangül meyvası


Mayana .........: Muayene.


Mehle ............: Mahle.

Memik............: Küçük Mehmet

Mendek..........: Sicim, ilmeği

Mertek...........: Damlara dizilen ağaçlar


Mıh ...............: Çivi.


Mıhlama ........: Taze fasulyeden yapılmış susuz yemek.


Mındik ............: Küçük


Mıhlama .........: Domates, biber, soğan ve yumurtadan yapılmış yemek.


Mitil ...............: Eskimiş kilim, minder ve yatak


Mırmirik...........: Faal, becerikli

Mindik............: Ufak

Mitil...............: Çarşaf kaplanmamış yorgan. Mitil: Aynı anlamda


Mol................: Ağacın ilk filizi (sürgü)


Mormorik.........: Böğürtlen kuş üzümü

Möhkem ...........: Sağlam dayanıklı


Murç .................: Hyavanların yiyebileceği ağaç sürgünü
N


Nacah ...........: Kısa saplı küçük balta.


Nalet .............: Lanet


Narik..............: Testereli bağ çakısı

Nekes.............: Hasis


Neyin necüğün .: Neyinin neyi oluyor?


Noğda ..............: nokta.O


Ocağı batmak ..: Yuvası yıkılmak.


Oğunmak.........: Bunalarak ağlamak.


Oluh ...............: Yarım silindir şeklinde su yolu

Orcik..............: Cevizli sucuk

Oşik ...............: Köpek, köpek yavrusu
Ö

Öğey ..............: Üvey


Öğünmek.........: Övünmek


Ökünmek ........: Taklit etmek, özenmek

Ölbe ..............: Buğday ölçüsü (20 Kg.)


Önüne............: Beyhude, sözde kalan

Örek...............: Beşik veya salıncağın üstüne bağ


Örselemek .....: Hırpalamak


Össehet ..........: o an, o saat.P


Paçuk.............: Çörek

Pağaç, pağarç ............: Mayasız ekmek.

Palan ............: Ata veya eşeğe vurulan yayvan semer

Pambuh ........: Pamuk

Palavar ..........: Ahşap lento

Pardik............: Fınn temizleme bezi

Part ..............: Karın

Paşagil ..........: Yaşantısı iyi olan.

Patdos, pados .: Ekini, samanından ayıran makine

Patik .............: El örgüsü çorap

Peğ ................: Yıkılmış bina arsası

Perdahlama ...: Sıvama, Parlatma

Peş ...............: Elbisenin etekleri

Pezük ...........: Filiz halinde meyve fidesi

Pcg.................: Arsa

Porik..............: Kakül, perçem

Pıhırik............: Baca, bacanın ucu. Pukhurik

Pırtik .............: Ufak parça


Pingal, pingel ..: Folluk, tavuğun yumurtlama yeri


Pirpirim .........: Semiz otu

Pisik ..............: Kedi

Pistik.............: Çürük

Pitot..............: Buruk

Pilit................: Kalın pestil

Pıtpıt.............: Aşure ununa konulan


Potin ...........: Erkek ayakkabısı


Pürçekli (Pirçekli).: Havuç


R

Reşber .........: Rençber, işçi


S


Saçayağı .......: Üzerine pişirme kabı kolnulan üç ayaklı demir.


Sahan ..........: Geniş ve kapaklı bakır kab.


Sakar .............: Eli ters, meymenetsiz


Salhum .........: Salkım

Sallik .............: Yassı


Seğirtmek .....: Koşmak


Seyip .............: Yularsız, başıboş

Serpine ..........: Sebze desteği: Sarpina

Sırmik.............: Ufak bulgur: Sırmug


Sini ...............: Geniş ve yayvan tepsi


Soharıç .........: Yağda kavrulmuş soğan

Soyha.............: Adı akla gelmeyen her şey


Soyğa ............: Uğursuz


Suratsuz .........: Yüzü asık


Südlaj .............: Sütlaç

Sümsük...........: Pisboğaz, her şeye imrenen

Süğük ....: Damın duvardan taşan sal dizilmiş kısmı

Süzek.............: Süzgeç

Suyuk ............: Damların kenar bölümü


Ş


Şappik, Şaplah .: Şamar, tokat

Şaştik ............: Şaşı

Şıkkırik............: Kapı arkası mandalı

Şıpır...............: Acele


Şıra (Şire)......: Kaynatılarak elde edilen şerbetli sıvı

Şırik...............: Gözyaşı

Şiplik .............: İnce çubuk

Şiv.................: Şıradan artan posa

Şıvan..............: Yas, ağıt: Şivan: aynı anlamda

Şorik .............: Salya

Şogik: SalyaT

Tabaka ..........: Tütün konulan madeni kutu


Tahde da gitmek .: Ölmek, tabutla gitmek


Tahım ...........: Takım Elbise


Tahik.............: Takke

Tahdik ...........: Peyke, raf: dakhdik: tahta

Talan..............: Yağma

Tantik.............: Etin ağırlaşması

Tasik..............: Küçük tas: Tasig: aynı anlamda


Tapiklemek ..: Ayakta veya oturarak uyuklamak.


Tar ...............: Ahırlardaki yüksek tavuk tüneği.

Tay................: At yavrusu


Tehne, Tehna ..: Tenha yer.


Tekmüg, tepük ..: Tekme

Telek..............: Ot demeti

Telesmek.........: Bunalmak


Tenha .............: Kuytu, ıssız yer


Terletdürmek ...: Birini zor işe koşmak

Teşt .................: Derin leğen


Tevek ...............: Üzüm yaprağı


Tezeyağ ...........: Tereyağ


Tike .................: Kuşbaşı doğranmış ve pişirilmiş et.


Tiv ..................: Tüy


Toklu, Tohlu ..: Erkek kuzu

Tol.................: Gevşek: Tul: Sırsaklamaz, boşboğaz

Tolik ..............: Sukabağı (saplı tas yerine kullanılır)


Topbuh ..........: Topuk


Toraman .........: Gelişken


Tosbağa ..........: Kaplumbağa


Totaba............: Hantal, zarif olmayan


Törpüsüz .......: Gögüsüz


Tump .............: Ekilebilir kısımlar arasındaki yükseklik

Tunp ..............: Tepe, tümsek.

Tucik .............: Siğil

Tıncik..............: Dağınık saç: Tıncug

Toy................: Acemi, tecrübesizÜ-V-Y-Z


Uyuntu ............: Beceriksiz, zayıf

Ürgülenme........: Pervasızlık

Üvez ...............: Sinek

Vala................: Dut altına serilen çarşaf

Vaşağa............: Biçare


Yağır ..............: Hayvan sırtındaki yara

Yığılik..............: Hafif

Yıkışmak .........: Güreş tutmak


Yüklük ............: yatak dolabı

Zırdik..............: Kümes hayvanı gübresi


Zınik ..............: Hıyar, salatalığın ufağı

Zırza ..............: Kapı halkası


Zibil ...............: Süpürülen çöp
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

[B]Ardahan Şivesi/Kelimeler Smile


A

Aba: kıldan örülmüş kalın kumaş ve bu kumaşdan yapılan elbise
Ağa: Büyük erkek kardeş, Ağabey
Abad: Gelir
Abad olmak: Gelirden memnun olmak
Ağıl: Hayvanların dışarıda kapatıldığı yer
Ağhee: Eyvah anlamında olan sözcü
Ağhır: Son, insanı son
Ağartı: Yağ, peynir, süt yoğurt gibi yiyeceklerin genel adı
Ağırsak Teşinin üst kesiminde çengelli olan yuvarlak parça
Ahan İşte, burada
Anık Yeterince mayalanmamış ekmek hamuru
Ahırı: Sonu
Ağhırın gele: Sonun gele, ölesin
Ağhur: Hayvenlerin konulduğu yer. Ahır
Ağhbun: Gübre
Akuçka Pencere
Alha: Hele gör
Alaf: Kışlık için hazırlanan hayvan yemi. Ot Saman
Andır: Uğursuz şeyler için söylenilir.
Asaca Yıkımak: Başını önden yıkamak
Andıra Kalsın: Uğursuz olan şeylerin sonu gelsin
Atol: Patatese benzer fındık büyüklüğünde kök
Avlu: Odaların önüne yapılan koridor
Ayar: Atın sırtına vurulan eğer
Ayvan: Eyvan Balkon, evlerin önüne yapılan örtme
Azgun: Şimarık


B

Baca: Evlerin üst kısmını konulan küçük pencere
Badval: Ambarın bir çeşidi
Baga,Pege: Ahırda hayvanlara ot ve samanın verildiği tahta bölme
Barç Etmek: Seslice şapırdatarak öpmek
Basma: Hayvan pisliğini bastırarar düzeltilmiş şekli
Beç: Biraz geri zekalı anlamında, safca
Bed: Çirken
Bednar: Bir çeşit çıban yarası
Bege: Ahırda ot ve samının konulduğu yer.
Beng: Ben, hal, insan vücudunda ki siyah lekeler
Belli: Bilinen
Berf: Kar
Besmi: Bir isim
Bıçğı, Bışğhı: Testere
Bıldır: Geçen sene
Bınıvız: Sinsi
Bışkol: Koyun pişliği
Bibi: Babanın kız kardeşi
Biçin: Tırpanla biçilmiş ot ya da ekin
Bidibidi Az, az ufak ufak
Bij,bijli: Sivri uç
Bişi: Hamur kızartması
Bişka: Kibrit
Boğozlu: Obur.çok yemek yiyen
Bölme: Büyük tepsi
Buğari, puğhari: Evlerin üstündeki duman çıkan baca
Buluz: Elbise
Büzdük: Kalça


C

Cadi: Yağcı, insanlara yağ yakan kimse
Cağ: Şiş ya da mil
Camuş: Manda
Cancur: Bir tür küçük erik
Cazigudiyan: Yağcı ya da şeytan
Cemse: Askeri araç
Cici bici Süslü, püslü
Çigelek: Yaban çileği
Cigerakraba: Enyakın akraba
Cillenmek Toprağın yeşillenmesi
Cinav: Kamçı ya da bir ot çeşidi
Cıcık: Güzel
Cığız: Oyun bozan Cığıza cur bahane
Cılcıbıl Çırıl- Çıplak
Cırcır: Fermuar
Cırnak Kuşların ayak parmak ucu
Cızlavet: Siyah içi astarlı lastik ayakkabı
Cırnağ: Tırnak
Coc: Bataklık,
Cucul: Civciv,
Culuk: Hindi
Cur: Çocuk oyunlarında oyun bazmak
Cücük: Tavuk Kaz hindi kuş gibi hayvanların yumurtadan çıkan yavruları

Ç

Çar: Bir tür bez çarşaf
Çaynik: Çaydanlık
Çeçil: Tel peyniri
Çemirlemek: Gömlek kolunu katlayarak çevirmek
Çengel: Kargaburnu Çatal
Çimmek: Yıkanmak, banyo yapmak
Çit: Kadın baş örtüsü
Çor: Sinirli bir zamanda söylenilen söz
Çorağh: Verimsiz


D


Dabak: Bir hayvan hastalığı
Dadağh: Ağabey, Kardeş
Dadda: Çocuk maması
Damçı: Damla
Davar: Koyun
De hayde: Çabukça gel
Degenek: Sopa, çubuk
Değirmi: Yuvarlak
Demiray: Bir tür yara, egzama
Derekep: Derhal, hemen
Desinler için: Gösteriş olsun diye
Diksinmek: Tiksinmek
Dıldıbıl: Çırılçıplak
Dillo: Ketenden örülmüş çuval
Dınaz: Alay
Dınaz etmek: Alay etmek
Dolamaç: Dönemeç
Dolap: Büyük su değirmeni
Dolça: Maşrapa
Doydoy: Güvercin
Dummak: Suya dalmak
Düge: Düve
Düğmeç: Ekmek ve yağla yapılan bir çeşit yamak, ekmek aşı


E

Eebele gel: İşte böyle bu yana gel
Efsene: Saf insan
Eğiş Teknede hamur kazıyan, kazıyacak
Ekmek aşı: Düğmeç
Eqgo: Nene, ana anlamında
Ele deme: Öyle söyleme
Endeze olmak: Oyalanmak
Erek: Orman içinde ki açıklık alan
Ergiş: Herif , ev adamı
Eringen: Tembel, üşenen
Eseslice: Esaslıca
Eşgere Açık , alenen
Evlek: Tarla sürümünde pulluğun açtığı iz
Eze Teyze


F

Fanti: İskambil
Ferik: Henüz yumurtlamamış tavuk, Piliç
Fırtık: Sümük
Fırtıklı: Sümüklü
Fışğı: Tezeğin ufalanmış şekli
Fitoz: Sevimli
Fizzah: Bağırmak
Fizahlanmak: Bağırmak, ağlamak
Furuç: Armat kurusu

G

Gagaç: Kurumuş otlara verilen ad
Gağ: Meyve kurusu
Gada: Dert, bela
Gadan alem: Dertlerini ben üstüme alayım
Gakka: Çocuk dilinde şeker
Galak: Tezek yığını
Galet: Bisküvi
Ganayahlı: Kadın ya da kız için söylenilen bir söz
Ganfet: Akide Şekeri
Garo: Eski anbar
Garonun yokuşu: Ambar yokuşu
Gaşka: At Arabası
Gav: Kil, toprak
Gavçe: Çengel
Gayğana: Sahanda yumurta
Gecen ğhere kalsın: İyi geceler
Gedek: Manda yavrusu
Gejjo: Aptal, bilinçsiz
Gem: Döven
Geven: Dikenli derelerde olan bitki
Gıdella: Küçük sepet
Gıdıl: Küçük
Gımı Atol denen bitkinin uzanmış sapı
Gımı gıçlı İnce bacaklı
Gıdik: Oğlak, Keçi yavrusu
Gıjgırmak: Yoğurdun ekşimesi
Gıjjik: Kıvırcık saç
Gınco: Zayıf, çelimsiz
Gırgal: Hayvanları bağlamak için ağaçtan yapılmış boyun bağı
Gırnap: Sağlam ip
Gobbuz: Yumruk
Gobbal: Büyük burun
Gocik: Kaban
Golopi: Tahtadan yapılmış sitil
Gizenguggi: Saklambaç oyunu
God: Bir ağırlık ölçüsü
Godda: Büyük zar, makara
Godik: Manda yavrusu
Gor: Mezar
Gorbagor: Toplu mezar
Gorluk: Cenaze için saklanan para
Gorhana: Mezarlık
Goruhçu: Kır bekçisi
Gozo: Biçimsiz, düzeni bozuk
Göze: Pınarın suyunun çıktığı yer
Gurra,Gurre: Kendini beğenmiş
Gudik: Enik, köpek yavrusu
Gurduşka: Kadınların giydiği bir çeşit gömlek
Guli: Hindi
Gurban: Bir isim
Guşhana: Tencere
Guzzik: Kambur
Güman: Umut
Güman etmek: Umut etmekH

Hacillenmek: Yaptığına pişman olmak
Hal: Siyah ben
Hamarat: Becerikli
Harbi: Doğru
Hardahurda: Kırık ya da döküntü
Harğ: Ark, su kanalı
Harbutlamak: Sıcak su ile soğuk suyu karıştırmak
Haro: Ambar ya da samanlık içinde ki bölme
Haros: Ekilmemiş tarla
Hasıllama: Yoğurmak
Hedik: Haşlanmış buğday, diş hediği
Hengel: Mantı
Helek: Yorgun
Helek olmak: Yorgun düşmek
Herk: Sürülmüş tarla
Herslenmek: Sinirlenmek
Hetircek: Ocak taşları üzerine, yemek pişirmek için konulan demir çubuk
Hevenk: Kara batmamak için ayağa giyilen geniş ayakkabı
Heyat,hayat: Bahçe
Himm: Bina yapımı için kazılan temel
Hırkal: Mantı
Hışt: Çivili köpek tasması
Hızan: İş bilmeyen
Hodak: Öküzün boyunduruğuna binen ve öküzleri süren çocuk
Hop, ğhop: Sabanın demir olan ucu
Noravel: Hodak denen çocuğun söylediği maniler
Hozan: Biçilmiş tarlanın birdiyer adı

İ

İstikan: Çay bardağı
İstol: Sandalye
İskat: Ölünün arkasından günahına karşılık verilen para
İşkınlanmak: Filiz vermek
İşkirlenmek: Şüphelenmek
İşmar: İşaret etmek
İtelemek: İtmek

K

Kanfet: Akide şekeri
Kargun: Yazın karların erimesiyle oluşan sel
Kaşka: Ağaçtan yapılmış el arabası, küçük araba
Kayış: Kemer
Kayğana: Sahanda yumurta
Kebani: Ev işlerinde hamarat olan kadın
Kefterkuski: Hortlak
Kerme: Koyan pisliginden yapılan tezek
Kerti: Bayat
Kidik: Keçi yavrusu
Kınnap: İnce dayanıklı ip
Kırlent: Sekilere konulan yastık
Kirtil: Kısa ve oldukça sert ot
Kitmir: Küçük
Kodik: Manda yavrusu
Kolik: Boynuzu olmayanan hayvanlara denir
Kollik: Kuyruğu kesilmiş hayvan
Kolopi: Küçük sitil
Kopça: Düğme
Kopti: Kaba,saba
Kor: Kör
Kart: Yeşil çimenlik ama sert olan yer
Koraraba: Kağnı
Koroğlu: Köroğlu
Korberevi: Önünü görmeyen
Koşat: Binalarda yük taşıyan kalın ağaç
Kotan: Pulluk
Kozik: Ahırda danaların kapatıldığı yer
Köçmek: Evlenmek
Köynek: Gömlek
Kudik: Küçük köpek, Enik
Kulun: Kısrakların yavrusu
Kullik: Bere
Kunkul: Omuz
Kurig: Kısrakların yeni kulunu tay
Kurun, Kürün: Ağaçtan oyularak yapılan su kabı
Kuşkana: Küçük tencere
Kuzzik: Kambur
Küllah: Böğürtlen
Külek: Ağzı geniş, altı dar su kabı
Külül, Külür: Yabani bezelye
Küski: Kaldıraç Söz sözün küsküsüdür
Kütan: Kotan,Pulluk
Küze: Su kabı

L

Lallo: Konuşamayan, lal
Lapatka: Kürek
Laçin: Doğan
Laz: Karadenizliye denilir
Lazut: Mısır
Leçek: Beyaz renkli başörtüsü
Lelê: Ana, bakıcı
Lenger: Geniş ve derin leğen
Lezgi: Halk müziğinde bir makam adı. İsim, bir aşık adı
Lıbbız: Parasız, Züğürt
Lığlanmak: Mızmızlanmak gibi
Lili: Lakap,
Lobya: Fasulye
Loda: Büyük ot yığını
Lokko: Büyük kaba
Lök: Büyük
Lüle Musluk, Suyun aktığı boru

M


Mahal: Yer, mesken
Mafiş: Küçük kare şeklinde kesilmiş yufkanın yağda kızartılması
Makat: Tahtadan yapılmış sedir
Mar: Yılan
Maşrapa: Kulplu bir çeşit su kabı
Mattavar: Bir çeşit hastalık
Maya: Kadın adı
Mazi: İki teker arasında ki mil
Mehriban: Kadın adı, merhametli
Mercana: kışlık yakacağın ormandan temini.
Meşe: Orman
Merek: Ot ya da saman konulan ev: Merek yandı sıçana da kalmadı
Mintan: Gömlek
Miras kalsın: Mal sahibinin ölmesini dilemek
Modgam: İmece
Morbet: Çırak, yardım eden çocuk
Mozik: Bir yaşına girmiş dana
Möğkgem: Sağlam
Muzveil: Muhbir
Muzveillenmek: İhbar etmek
Mürgülemek: Otururken hafifden uyumak, şekerleme

N


Nahır: Sığır sürüsü
Neft: Gazyağı
Nevale: Erzak
Napuzzar: Kapının önünde ya da arkasında kalan tarla
Nat: Tırpan sapı
Nataş: Çıra parçasına verilen ad
Nöker: Hızmetkar

O

Ola, Ula: Ulan, arkadaş
Oçkur: Uçkur
Ola Çabuğh Gaç: Hemen kaç

Ö

Ögeç: Bir yaşını geçmiş erkek kuçuP

Pağaç: Yuvarlak ve kalın bir tür ekmek, somun
Pağhıl: Kıskanç
Pağhıllanmak: Kıskanmak
Pampara: Bir tür yabani bitki
Panta: Yabani armut, ahlat
Papağ: Başa giyilen tiftik başlık
Papul: Çocuk ayakkabısı, patik
Peg: Yıkıntı, virane olmuş ev kalıntısı için denir
Pege: Ahırda hayvanların ot ya da saman yedikler bölme
Pepe: Kekeme
Peleş: Boynuzları yanlara doğru açılmış hayvanlara verilenad
Peçkir: El havlusu
Pisik: Kedi
Peş: Arka
Peşine gitmek: Arkasından gitmek
Peşlemek: Kovalamak
Peşgun: Ayakları kısa yer sofrası
Pırti: Elbise
Pızık: Yabani arı
Pızıklanmak: Sineklenmek
Pin: Tavuk yuvası, kümes
Pingal: Folluk, tavuk yuvası
Pitik: Köpek yavrusu
Polum: Oyun
Polim yapma: Oyun yapma
Portlak: Göz yapısı büyük olan
Poşa: Çingene,
Potur: Büzgü
Poy Poy: Hele bakın anlamında Poy Poy Gülen
Pöçük: Kuyruk, en geride kalan
Puç: Hiç, yitirmek Emegim puç oldu
Punğar: Pınar
Pumpul: Yastık başlarına dikilen püskül, süslü
Pulul: Ot demeti
Put: Bir ağırlık ölçüsü
Puti: Yiyeceği olmayan ailenin fertlerini komşuları alıp besleme işi
Püşürik aşı: Bir tür çorba
Pöçük: Son. Kuyruk
Pörçük: Tırpanı sapına bağlanan yeri
Pörçüklü: Yağcı,
Punğar: Çeşme

S

Sağdıç: Düğünde damadı gezdiren kişi
Sahi: Gerçek
Sahi mi: Gerçek mi
Sak: Çorabın tabandan yukarı olan kısmı
Sako: Sakar, dökülen
Sambağı. Samileri bağlıyan ip
Sami: Boyunduruğa takılan ağaç ya da demir çubuk
Sanaksal: Ahırların orta yerinde çukur hayvan bokunun toplandığı kanal
Sap: Başakların tutunduğu dal
Sarol: Can eriği
Sazna: Arazi ölçümünde kullanılan bir ölçü aleti
Secele: Soy kütüğü
Segirtmek: Çabuk gitmek
Sıggavus: Ahır temizlemede kullanılan süpürge
Seki, Sevki: Sedir
Sıloık: ıslık
Sinor: Tarla hududu, sınır
Sitekan İstikan Bardak
Sitil: Süt kabı
Sivirlenme: yokuş aşağı kayma olayı
Stol: Sandaliye
Sosiya: Parlak renkli kara kuşŞ

Şaplak: Tokat
Şillopa: Karla karışık yağmur
Şirat: Peynir Suyu
Şoğurt: Salya
şourtlu: Salyalı
Şor Tuzlu
Şoş: Asfalt yol
Şöbe: Oltu taşından yapılan boncuk
Şuşlanmak: Fazla yatmak
Şuşurtluk: Değirmen oluğunun su dökülen yeri
Şüzzük: Peynirin suyu

T

Tağaryirlenme: Kendinden geçme
Tanış: Tanıdık
Talaş: Telaş
Tapan: Sürülmüş tarlayı düzeltmeye yarıyan tahta kalas
Tapul: Ot demeti
Tar: Tavukların üstüne dizildiği ince sırık
Tavşal: Kadınların baş örtüsünün kalını
Tecgere: Hayvan pisliğini taşımaya yarıyan tahat alet
Têlli: Güzel, narin
Telis: Çuval
Teper: Doldurur, Ha bire teper
Terek: Raf
Termaş: Bozuk
Termaşa kalsın: Bozulsun kalsın
Terpen: Kımılda
Terpet: Kımıldat,
Teşi: Yün eğirmeye yarayan alet
Teşt: Saç legen
Tevür: Çeşit
Têy: bir nida, Têy nezaman geldi
Trink: Peşin para anlamında
Tik: Yüksek, dik
Tığ. Harman yerinde ki saman yığını
Tığa: Saygısız olan delikanlıya denir
Tırık: İshal
Tırhıç: Ahırın içini bölmek için yapılmış tahta duvar, bölme
Toklu: Yaşına girmiş erkek kuzu
Tulla: Köpek eniği
Tullanmak: Yuvarlamak
Tuluk: Tulum
Tuman: Don
Tülek: Korkudan çabukça kaçan, ödlek
Torpağh : Toprak
Torpağh başına: Ölesin, mezara gidesin
Torlak: İş bilmeyen, acemi
Tosbağa: Kaplumbağa
Toklu: Bir yaşında kuzu
Toy: Düğün
Tump: Tarlaların kenarı
Tütün: Duman
Tütüye Bir kadın ismi

U

Uca: Yüce, “Uca dağların başında
Uçuğh: Yıkık
Uğuz: Oğuz
Ula: Ola, olan
Ula Ula: Hele hele
Umaç: Hamurdan yapılan bir yemek
Uşağh: Çocuk

Ü

Ürek: Yürek
Üstü: Elbisesi
Üzerlik: Sedefotu
Üzdür: Yüzdür

V

Varlı: Zengin
Vedre Kova, su kabı
Veran: Viran, harabe
Veran kalsın: Harabe olsun
Voj: Yular
Vurgun: tutkun
Vışşş! Şaşırma ifadesi

Y

Yad: Yabancı
Yal: Köpek yiyeceği
Yalağh: Köpeğe yal verilen kap, yal kabı
Yalaka: Yağcılık eden
Yanaşma: Yandan takılan
Yanbegi: Yatay olan eğiri
Yanpuri: Eğri düz olmayan
Yansılama: Taklit etmek
Yarpağh: yaprak
Yaşik: Ağaçtan yapılan kasa
Yaşmağh: Başörtüsü
Yavan: Katıksız
Yaylığh: Başörtüsü
Yêddi: Yedi
Yege: Eye
Yegin: Çalışkan, üşenmeyen
Yeke: Büyük, kocaman
Yêri: Yürü
Yerinmek: Heveslenme
Yesir: Esir
Yesir olmak: Kurban olmak
Yeşilpiç: ¼ lük Rakı
Yığ: Topla
Yığın: Ot yığını, kalabalık
Yumri: Yuvarlak
Yuha: Sığ derin olmayan
Yuha: ince
Yuğhu: Uyku Yuğhun Gelêr
Yüngül: Hafif
Yola vurma: Gönderme
Yon: Bir ağacı yontmak.
Yoz: Kısır malZ

Zabun: Çelimsiz
Zağar: Küçük köpek
Sağ: Kara karga
Zağ: Keskin sivri
Zağar: Küçük köpek
Zanduğh: Sandık
Zanka: Kızak
Zahar: Gerçekten öyle
Zeher: Ağu, Zehir anlamında
Zehrimar: Sinirli bir anda Ne var anlamında kullanılır
Zer: Altın
Zerzebil: Perişan
Zerge: Değersiz, değeri düşük olan denir
Zeşt: İnce sac
Zeşt: Ağıt
Zıbın: Bebek gömleği
Zevsek: Geveze
Zırlama: Ağlama, çok söylenme
Zırza: Asmalı kapı kilidi
Zırzop: Uyumsuz, kaba saba
Zibidi: Giyimiyle topluma uymayan kişi
Zibil: İnce toz
Zirt: Gösteriş meraklısı
Ziyankar: Zarar veren
Ziyil: Siğil
Zoğ: Tarla, çayır biçiminde tırpanın biçerek yığdığı ot
Zokko: Mantar
Zukkum: Haram
Zukkum: Zehir, zakkum anlamında
Zanduk: sandık

[/B]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 24/09/2012, 23:56, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
[B]
Yozgat ve Yöresinde kullanılan Şiveler
[/B]Alenmek : Durdurmak
Badal : merdiven
Baba cikasica sinirlenilen kisiye söylenen söz
Balak :Manda yavrusu
Bamballanmak : Simariklik yapmak
BIldIr : Geceb yil
Camiz : Erkek Manda
Culuk : Hindi
Cücük : Civciv
Cirnaklamak : Tirmalamak
Cimmek : Yikanmak
Coynak : Eli-Ayagi olmayan
Ellahamki : Sanirim ,Sanki
Dibek : Bugday ezmek icin kullanilan tas
Essahtan : Sahiden,Gercekten
Enik : Köpek yavrusu
Gobel : Erkek cocuk
Gatik : ayran
Goruk : Olgunlasmamis üzüm
Gunnamak : Dogurmak
Haad : o vakit, zaman
Gusene : Büyük Tencere
Helke : ****l kova
Islik : Icine giyilen gömlek
Heslenmek : bir seyin atilacak hale gelmesi
Kelem : Lahana
ilaan : büyük Legen
Kösnü : Köstebek
Mazarat : Yaramaz
Malamat : Rezil olmak
Onculayin : O kadar cok
SIracalI : Kötü pis, pasakli
Pinnik : Kümes
Toplu : Pencere
Toygasi : Bir tür ayranli corba
Urelüün : Önceki gün
Bogür : Yan taraf
Yunak : Yikanilan ve camasir yikanan yer
Yelikmek : Cocuklarin yaramazlik yapmasi
Sumsuk : Yumruk
Arabasi : Bölgeye ait genellikle kisin yapilan bir yemek-corba
Gumpir : Patates
Baldircan : Patlican
Girmizi : Domates
Bostan : Kavunada Karpuzada denir
ildagmi : Öyle degilmi
Nörüyon : Nasilsin, ne yapiyorsu
YOZGAT MANİLERİ
Vatana millete armağanım olsunSmileYOZGAT ın hiç bi yerde bulamayacağınız manileri...


Ak üzümün gurusu,

Akdi suyun durusu,

Daha yazacaktım ya,

Çaldı asger borusuArabası çekmiyor

Çamurunu dökmüyor

O benim nazlı yarim,

Gurbet elde bekliyor.Bahçalarda böğrülce,

Oynar gelin görümce,

Oynasınlar bakalım

Bir araya gelince.Ak üzüm ermem diyo,

Sepete girmem diyo,

Gizin göynü var amma,

Babası vermem diyo.Ak üzümün zembili,

Ben istemem zengini,

Zengin olmuş nöğürmüş,

Gönül bilir dengini.Al eline galemi,

Yaz başına geleni,

Seni sevdim seveli,

Oldum âşık veremi.Al elma kızıl elma,

Tabağa dizil elma,

Anlına yazılmışım,

İster al ister alma.Ala gurdelem şak şak

Küs değiliz barışak

Aramızda dağlar var,

Mekdubula gonuşak.Alçak tutun dalları,

Sıva beyaz golları,

Gece gelme gündüz gel,

Bekliyorum yolları.Alıç alıca benzer,

Alıç çekice benzer,

Şu Yozgat'nın gızları,

Taze bir güle benzer.Altından sarı saçım,

Ölürüm senin için,

Közlenmiş ateş gibi,

Yanarım için için.Altınım var bel gibi,

Ne bakarsın el gibi,

Beni sana vermişler

Gazamılmış ma! gibi.Arabam gaçıp gider,

Portakal saçıp gider,

Alacaksan al oğlan!

Gül ömrüm geçip gider.Armudu ben dişledim

Sapını gümüşledim,

Sevdiğimin adını,

Ben mendile işledim.Armut dalda sallanır,

Yere düşer ballanır,

Gidi deyyusun gizi,

Öpdük sıra ballanır.Asger oldum işde ben,

Hayalde gör düşde gör,

Gıymatımı bilmedin,

Bi kötüye düşde gör.Asger oldum vatana,

Gidiyorum kıtama,

Allah sabırlar versin,

Gözü yaşlı anama.Asger yolu beklerim,

Günüme gün eklerim,

Sen git yarim asgere,

Dönene dek beklerim.Asker oldum piyade,

Bugün aşgım ziyade,

Evlilerin sevdası,

Bekarlardan ziyade.Ay akşamdan geridir,

Bura meydan yeridir,

Gakın gidin bekarlar,

Bura bekar yeridir.Ay bulutda bulutda

Mendilim galdı dutda

Geleceksen gel gayrı,

Daha göynüm umutda.Ay urumlu urumlu,

Bacalan gurumlu,

Şu Yozgat ‘ın gızları,

Honu honu burunlu.Ayrıldım gavuşamam,

Küsdürdüm barışamam,

Göz açdım seni gördüm,

Ben elle gonuşamam.Bağa vardım üzüme,

Üzüm aldım ağzıma,

Yar aklıma geldikçe

Dizildi boğazıma.Bahçalarda bal gabak,

Açılır tabak tabak,

Yar seni beğenmezken,

Aldığım matafa bak.Bahçalarda günaşık,

Ben oldum güne âşık,

Hep nazını çekmekden,

Göynüm buna alışık.Bahçanızda bi daş atdım fişneye,

Kimseler yarından ayrı düşmeye,

Yari benden beni yardan ayıran,

Yüreğine yağlı gurşun işleye.Bahçaya guyu gazdım,

İçine düşü yazdım,

O yarin mektubunu,

Hem ağladım hem yazdım.Bahçenin erikleri,

Şekerdir yedikleri,

Adamı verem eder

Şu gızın didikleri.Bakkala fıstık gelmiş,

Fıstık alıver yarim,

Bizim evden geçerken,

Islık çalıver yarim.Başındaki tülbenti,

Sarıya mı boyadın,

Benzin sararmış solmuş,

Sevdaya mı uğradın.Başlık başlık içinde,

Başlık harçlık içinde,

Oğlanları çok güzel ya

Köyü daşlık içinde.Tarlası Ayrıklıya

Ben varmam çarıklıya,

Allah nasip eylesin,

Boynu gravatlıya.Boğazında hakık var,

Burada bi yıkık var,

Şindiye gavuşurduk

Arada münafık var.Caminin ezanı yok,

İçinin düzeni yok,

Döndüm iyice bakdım

Yarimden güzeli yok.Çay benim çeşme benim,

Derdimi deşme benim,

Seninlen dalga geçtim,

Sevdiğim başka benim.Çayın öte yüzünde,

Ceylan otlar düzünde,

Ben yarimi tanırım,

Çifte ben var yüzünde.Çıktım dam başına,

Toprak kayır kayır,

Yandım ateşinde

Hep ben cayır cayır.Çıktım havuz başına,

Yazı yazdım daşına,

Gelen geçen okusun,

Neler geldi başıma.Dağlar dağladı beni,

Gören ağladı beni,

Demir zincir kör etmez,

Sevda bağladı beni.Dam başında çiçeğim,

Ucunu biçeceğim,

Ela gözlü yarimden,

Nasıl vazgeçeceğim.Dama çıkma iz olur.

Üstün başın toz olur,

Sağ yanma çok yatma,

Oğlan olmaz giz olur.Dama çıkma tanırlar,

Seni yolcu sanırlar,

Dostumdan düşmanım çok,

Seni benden alırlar.Dama serdim kilimi,

Gaynana dut dilini,

Akşam oğlun gelince,

Girdiririm belini.Değirmenin bendine.

Döner gendi gendine,

Köyümüzde üç giz var,

Biri benim gendime.Deniz ortası mildir,

Seni söyleten dildir,

Bir sen söyle bir de ben,

Bakalım dertli kimdir?Deniz üstünde biber,

Gayıklar gelir gider,

Ne mektup var ne haber,

Yüreğim yanar gider.Deniz üstünde oda,

Bülbüller gonar duda,

Yakı ver sigaramı,

İçeyin yuda yuda.Dere boyu kamışlar,

Kesmişler budamişlar,

Kara gözlü yarimi,

Askere yollamışlar.Dere buldum daşı yok,

Yüzük buldum kaşı yok,

Havada bir kuş uçtu,

Bencileyin işi yok.Derede davşan izi,

Ayırdı düşman bizi,

Ayıran düşman olsun,

Gavuşdur Allah bizi.Dereler ağarıyor,

Candarma bağırıyor,

Dur bağırma candarma,

Yar benden ayrılıyor.Dereler akmaz oldu,

Yar bana bakmaz oldu,

Yardan gelen mektuplar,

İçimi açmaz oldu.Dereler buz bağlamış,

Dibi nergiz bağlamış,

Gidi deyyusun gizi,

Hem getmiş hem ağlamış.Dert bende yara bende,

Eylenmez yara bende,

Yuvasız guşİar gibi,

Galmışım parekende.Deveyi duz öldürür,

Sürmeyi göz öldürür,

Yiğidi Kılıç kesmez

Bir acı söz öldürür.Döşemede talim var,

Bahriyeli yarim var,

Gitti yarim gelmedi

Ne kötü gaderim var.Dut yidim duttu beni,

Sevdan guruttu beni,

Ne vefasız yanmış,

Gitti unuttu beni.Eğil kavağım eğil,

Burası şehir değil,

Buralar şehir olsa,

Durulacak yer değil.Ekin ektim düzlere,

Tiken oldu gözlere,

İşte ben gidiyorum,

Bura galsın sizlere.Ekin ektim gül bitti,

Dalında bülbül Öttü,

Keşke ötmez olaydı,

Yarim elimden gitti.Ekmek ettim terledim,

Dışa çıktım parladım,

Baktım yarim geliyo

Goçu gurban bağladım.Elma attım çarşıya

Yuvarlandı garşıya,

Şu Yozgat'ın gızları,

Birer tabak turşuya.Elma attım duvara

Yuvarlandı pınara,

Pınardaki üç güzel,

El etti gayri bana.

ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 27/09/2012, 02:27, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Elazığ ve Yöresinde kullanılan Şiveler


Anıkom Annem
Ayancah Merdiven
Ayınmah Uyanmak, kendine gelmek.Farketmek,sezmek. Bir zarara uğrayacağını anlayıp önlemek
Baboş Yiğit, delikanlı,çocuk ve gençlere sevgi ifade eden hitap.
Basduh Pestil, Üzüm yada Dut şırasından yapılır. Erik ezmesindende yapıldığı olur. Bağ-nişe-erük basduğu gibi isimlere ayrılır.
Bıldır Geçen Yıl.
Bibi Hala
Cısdıbıldah Çırıl çıplak.
Cıncıh Temiz, çok temiz.
Çağa Çocuk.
Çağam Yavrum, çocuğum.
Çüt Çift, iki kişi beraber.
Densüz Akınsız, izansız, münasebetsiz.
Devresü Ertesi.
Diyesin Acaba.
Diyeze/Eze Teyze.
Dönbek Darbuka
Dutunu Dut'un çukur taş içinde dövülüp un haline getirilmiş hali.
Enselemek Kovalamak.
Erçel Yaramaz, huysuz çocuk.
Erişte Makarna gibi kesilip, çorbası yapılan kurutulmuş hamur.
Eşgere Aşikar, açık.
Evermek Evlendirmek.
Eyreti İyreti, emanet.
Farşımalamat Gizli yapılan bir işin açığa çıkması. Rezil olmak.
Gakgo Ağabey, büyük kardeş.
Gakgoş Abi, kardeş anlamında hitap.
Garnağıssi Karın ağrısı (Beddua)
Garış Beddu'a. Garış vermek: Beddu'a etmek.
Gaynata Kayın baba, kayın peder.
Gıggılik Tepe, zirve, en uç yükseklik.
Gırnata Kılarnet.
Gişi Koca, eş.
Gurabiye Bisküvi, kuru pasta. Gurabiye çocuğu: Kibar, nazik.
Gurut Suyu süzülmüş yoğurtun kurutulmasıyla yapılan bir yemek malzemesi.
Güvegi Damat.
Gövüllenmek Sevdalanmak.
Hımik Burnundan, genizden konuşan.
Hıllike Giyimine özen göstermeyen.
Horata Laf söz..
Horata etmek Laflamak.
İsot Biber
İtürmüşüm Unutmuşum.
Kırtik 1- Pek az, azıcık. 2- Kullanılmakla az bir parça kalmış sabun. (Bir kırtik kalmış)
Kortik Çukur.
Gumbik Küçük tümsek.
Küvre Sünnet olan çocuğu kucalayan.
Loğ Dam toprağını şıkıştırmakta kullanılan taş silindir.
Makaraları koyvermek Topluca gülmek.
Mahna Bahane.
Mezre/Mezire Mezra, Şehir Harput'ta iken şimdiki Elazığ'ın yerinin adı. Yakın zamana kadar, Harputlular ve çevre köylüler Elazığ'a mezre veya Mezzire derlerdi.
Mıkayyet olmak Sahip çıkmak, sahip olmak.
Mıhaşer/Mıkaşer Kabuğu çıkarılmış ve iki parçaya ayrılmış kara nohut. Erişte çorbasına konulur.
Mozik Topaç.
Orcik Cevzili sucuk. Üzüm şırasından yapılan bulamaca, ipe dizilmiş ceviz badem içi dizisi birkaç defa batırılıp kurutularak yapılır.
Örken Kalın ip halat.
Ösgemek Özlemek
Pırçikli Havuç.
Pirpirim 1- Semizotu. 2- Çok yaşlı yada düşkün kişi.
Sufat Surat, sima.
Sitil Bakraç, kova.
Şeve Camdan yapılmış bilezik.
Şeve gırmah Hareketli, edalı ve işveli bir şekilde oyun oynamak.
Şılombu patlatmak Gaz yapmak, osurmak, yellenmek.
Taka Duvarda yapılmış kapaksız küçük dolap.
Tavlanmah Şişmanlamak.
Tavlu Şişman.
Tevekkeli Akılsız, saf, sehlük.
Tump İki tarla arasındaki sınır belirleyen toprak yükseklik
Tosbağa Kamlunbağa.
Usulcanah Yavaşca, sessizce.
Utmah Oyunda yada kumarda kazanmak.
Utuzmah Oyunda yada kumarda kaybetmek.
Ürkütmek 1-Hayvanı korkutup kaçırmak. 2-Çalmak aşırmak.
Üsgüre Derin çorba kasesi.
Yatsı Mehli Yatsı namazı vakti.
Yalavuz Yalnız
Yarennik Şaka.
Yarennik etmek Şakalaşmak.
Zokah/Zuvah Sokak.
Zurba Kuş sürüsü. Sür
ü. Kalabalık..
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .


Çorum Yöresel Ağzı Şivesi
Heri: 'Hadi gidelim, daha fazla bekleyemem heri', "Iyi heri geliyorum" cümlelerinde olduğu gibi bağlaç olarak kullanılıyor.
Gobel: Erkek çocuk
Şilepe: Meyve veya tatlıdan bulaşan yapışkan sıvı
Elevay: Yavaş iş yapan kimse
Culuk: Hindi
Ellam: Sanki
Badal: Merdiven
Çoynak: Çolak
Gölbez: Köpek yavrusu
Gunnamak: Bir hayvanın doğum yapması
Tengdirmek: Elden çıkarmak
Cınnak: Tırnak
Mazarat: Yaramaz çocuk
Şapırtısına yelmek: Tutulması güç bir vaade inanmak
Helke: Plastik vaya ****l kova
Guşhane: Büyük, ****l yemek tenceresi
Costar: Aklı bir karış havada
Toplu: Pencere
Eze: Omuz
Ilaen: Leğen
Zuval: Kızılcık ağacının meyvesi
Dobak: Güvercin
Pinnik: Tavuk kümesi
Sellağ: Içinden pis su akan dere
Sıracalı: Zayıf, hasta kişi
Alakise: Üçkâğıtçı kimse
Şinnemek: Yaramazlık yapmak
Cıncık: Misket
Pevrede: Meyve marmelatı

Yelikme: Çocukların yaramazlığı
Heşlemek: Bir şeylerin çöpe atılacak kadar kötü duruma gelmesi
Tuyumuna: Herhangi bir işi ezberinden yapmak
Börttürmek: Yiyecekleri kaynatarak pişirmek
Çödürüm çüş: Tahterevalli
Capcuk: Elin ayağın dolanması.
Öpçe: Ukala
Foldur foş: Bol, geniş.

Mıcıkcı: Oyun bozan, hilebaz

Kulunç: omuz

Kepezli: Taranmadığı için birbirine girmiş dolaşık saç

Humar Yangını: Kumarı çok seven

Yelikti: Şımardı,çok hareketlendi

Zımırzak: Küçük Dolu

Herle: Unun Tavada bir miktar yağ ile kızartılıp içine bugday ve su katılarak yapılan çorba

Çörten: Dere

Tereklik: Tabkların Dizlidiği Yer

Evlik: Pekmez Salça Ekmek gibi kışlık erzakların konulduğu yer

Makat: Tahtalardan yapılan üzerine kilim minder konularak oturulan kanepe divan benzeri oturak

Şirevent: Uzun üçgen biçiminde içine üzümlerin doldurulup ayakla çiğnenerek suyunu çıkarıldığı eşya

Düven: Taş çakılmış büyük geniş tahta, buğdayı ezmek için kulanılırdı

Yaba: Buğdayı patoza atmakta kulanılan tırmık şeklinde uç kısımları düz tahta eşya

Anadut: iki metre uzunluğundaki sopanın ucunda üçgen şeklinde üç küçük sopa bulunur. buğday veya arpayı taşımak içindir

Üvendere: uzun sopa

Katık: Ayran

Pıttık: çok ince bulgurdan yapılan yiyecek

Zeyneppirik: Doğada mantar gibi toplanan küçük ince bitki

***************************************************

[B]SmileCorum sivesi ile ask siiri Smile

Ellağam bir gış gunuydün
Seni gorduğumde
Okulun badallarının başında
Gaşını yıhıp geştiydin yamacımdan
Gormediydin sana yanan bu galbi
Ve sona duydum ki başka bi gobele meylin varmış
Onun içinmüş gaş yıhıp gerdan süzmelerin
Zoruma gittiydin
Çömüp galdıydım avlunun orta yerine
Merzuvanlardan adını bir mıh gibi vurup badallara
Çıhtıydım zınıfa
Ve gıyladıydım topluyu
Ve bağırdıyıdım avazınan
Seni seviyom tahtaya alesicenin gızı deyin
Sen gulüp gectiydin şinnek şinnek
Şişinip dediydin yanındaalere
Kim bu,
Bayakki anıran eşşek
Zoruma gittiydin çömüp galdıydım
Zınıfın orta yerine
Sona
Yolunu beklediydim
Evinizin çenesinde
Gene sorduydun yanındaalere şinnek şinnek
Kim bu deyin
Bende dediyidim sana
Bayakki eşşek
türkçe meali;
Herhalde bir kış günüydü
Seni gördüğümde
Okulun basamaklarının başında
Kaşını çatıp geçmiştin karşımdan
Görmemiştin sana yanan bu kalbi
Ve sonra duydum ki başka bir gençte gönlün varmış
Onun içinmiş kaş çatıp gerdan süzmelerin
Zoruma gitmişti
Çömelip kalmıştım avlunun ortasında
Merdivenlerden adını bir mıh gibi vurup basamaklara
Çıkmıştım sınıfa
Ve kızmıştım sınıftakilere
Ve bağırmıştım tahtalara gelesicenin kızı* diye
Sen gülüp geçmiştin şımarık bi şekilde
Küçümseyerek sormuştun yanındakilere
Kimbu,
Biraz önceki anıran eşek
Zoruma gitmişti çömelip kalmıştım
Sınıfın orta yerinde
Sonra
Yolunu beklemiştim
Evinizin köşesinde
Yine sormuştun yanındakilere şımarık bi şekilde
Bende söylemiştim sana
Biraz önceki eşek
*"tahtalara gelesice" bir bedduadır "teneşirlerde yatasın" gibi bir anlamı vardır yani ölesin

[/B]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 30/09/2012, 13:08, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
[B]


[B]

KAYSERİ ŞİVESİ VE DEYİMLERİ

[B]
[B]

GADASINI ALDIĞIM = "günahların, dertlerin, kederlerin ve acıların hep benim olsun; yeterki sen üzülme ağlama ve acı çekme ben senin yerine üzüleyim" anlamında tatlı bir söz. Ayrıca "lütfen" imasında da kullanılır. "Gadanı alam" veya "gadalarını alırım" yada "gurban olduğum" "gözünü sevim" gibi benzer çekmeler de olabilir. Sadece Kayseri'de rastladığımız bu sevgi ve şefkat sözü iç anadolu insanımızın temiz kalbini nasılda güzel temsil eder aslında.


NORÜYON = NASILSIN
NiDiYON = NE YAPIYORSUN
KELEŞ = GÜZEL
GOPARAH GEL = KOŞARAK GEL
GOP = KOŞ
SIHI DUT GUVERME = BIRAKMA
GEL BAYIM Bi = GELEBiLiRMiSiN
BAĞLE Bi = BAKARMISIN
GAÇALE = ÇEKiLEBiLiRMiSiN (kaç hele)
AĞZIYIN ÇEMENiNi YEDiĞiM = GADASINI ALDIĞIM
GORESiM GELDi = ÖZLEDiM
HORANTA = KALABALIK
GIY = KENAR
BÖĞRÜNDE = KENARINDA
NAHAS = NASIL OLDUDA ...
PIRTI = ELBiSE
DAL = SIRT
DUMAH = NEZLE
GARERLEMiYE = TESADÜFEN
YIĞILLI = ÇOK
MICIRIH = EZiK
AĞIZLA = SUYUN ÖNÜNE KURULAN SET
GASGARA = SiMSiYAH
DAHAR = DEKAR
EPEY = BAYAĞI
ACEP = ACEBA
ZAHAR = BELKi
YUMZUH = YUMRUK
GANEL = KANAL
ACER = YENi
DUZLUH = YANAK
ÇIRA = IŞIK
CANPiL = AMPUL
GUYRUĞU AĞRi = HAYIRLI OLSUN
BAHALE = BAKARMISIN
DiNEL = AYAKTA DUR
ESSAH BELLEN = GERÇEKCi OLMAYAN
YÜKLÜ = HAMiLE
GEL LA = GELiRMiSiN BURAYA
TÜLÜNGÜMÜŞ = ÇOK BiLMiŞ
BAŞANIMIŞ = HERŞEYi BEN BiLiRiM DiYEN
EDiRTGEN = BOŞ BOĞAZ
YANIŞAH = ŞIMARIK
GUDURGUN = KURNAZ
YEĞNiCEK = AĞIR BAŞLI OLMAYAN
MIRÇARIH = ŞIMARIK
MICIRIH = ALÇAK
GOĞ GÖZLÜ = YEŞiL GÖZLÜ
TAY GiBi = SERi iŞ GÖREN
GULAHLARI Bi BiŞiRiMLiK = KEPÇE KULAKLI
ZOM = UZUN BOYLU
DEYNEK GiBi = ÇOK ZAYIF
CIRTAVUH = CiDDi OLMAYAN
MOTOR = TRAKTÖR
POTPOTU = SEPETLi MOTORSiKLET
TAHSi = OTOMOBiL
PAYTON = AT ARABASI
CiN ARABASI = BiSiKLET
ERiNCEK = ÜŞENGEÇ
AYAHTAŞI = MERDiVEN
ŞAHBA = ŞAPKA
BEBAM = BEBEĞiM
iLAAA = ÖYLE Mi
ATLAH = KADAR
DiPiBi = HIZLI
HIRILTI = ŞAMATA
YAPMA = TEZZEK
GASNAH = TEZZEK
KERME = TEZZEK
MAHANA = BAHANE
GUMÜK = KISA
SIHIDi = YÜKSEK SESLE KONUŞ
DELANLI = DELiKANLI
GIRCI = DOLU
MENEMEZE = ZAMANINI ALARAK DAVRANMAK
ADiRME ÇODÜRME = DAHDiRAVELLi
SUSAŞTIM = SUSADIM
HEDiRGEÇ = ATEŞ OCAKLARINA KOYULUP DENGE SAĞLAYAN DEMiR
MAHANiYOT = RÖMORK
HAMIT = AT BOYUNCAĞI
GiVLE = RAF
ALAHiTMiYE = ALLAH GÖSTERMESiN
HAÇÇA BACI GORÜYO = HATiCE HANIM GÖRÜYORMUSUNUZ
MAZI = KANUNUN TEKER ARASINDAKi DiNGiL
GABAYEL = LODOS RÜZGARI
iŞLiK = GÖMLEK
HISIM = AKRABA
AFUR = AHIR
ICICIH = BiRAZCIK
ECÜCÜK = BiRAZCIK
EKECE = ÇOK BiLMiŞ
GiDiŞiYOR = KAŞINIYOR
GÖDEK = KISA BOYLU
ÇOĞNEŞMiŞ = UYUŞMUŞ
HEYHULA = BOŞ GEZEN
LOYLUH = iŞ YAPMAYI SEVMEYEN
ZOPCUH = UZUN BOYLU
APPARiii = ÇOK ŞAŞIRDIM
UĞURUN = HABERSiZCE
TOPAH = YUVARLAK
YAVAN = YAĞSIZ
SIZGIT = ET KAVURMASI
MiLTAN = GÖMLEK
NAARASIN = YOK ÖYLE BiR ŞEY
NAARAR = NE ARASIN
HIŞTIN BAH = GÖZET - KOLLA
CINNAH = TIRNAK
IZICIH = ÇOK AZ
EMEÜV = ÇOK AZICIK
PANTUL = PANTALON
EHTiYAT = UTANMAK
CAFCAFLI = ÇOK HOŞ GÜZEL
ALiNGiRLi = BAŞKA KiMSEDE ve BiRYERDE OLMAYINCA
SAHIZ ATLAH = ÇOK KÜÇÜK BiR ÇOCUK (sakız kadar)
GURUMUŞ GUFANA DÖNMÜŞ = ÇOK ZAYIFLAMIŞ
PASAHLI = KiRLi
NAĞADAR ESNEK VAR SENDE = SANA ÇOK NAZAR DEĞMiŞLER
YER BAĞLI GiTMEK GÖK BAĞLI GiTMEK = YERE YAKIN GÖĞE YAKIN
OTOĞON = iKi GÜN ÖNCE
DÜN DAYIL EVELSÜÜN = iKi GÜN ÖNCE
GEL HAFTA = GELECEK HAFTAYA
GUŞLUH VAHTi = GÜNEŞ DOĞARKEN
ERLiK = SAHUR VAKTi
BAYAH = DEMiN
BILDIR = GEÇEN SENE
BÜRGUNiYE = iKi GÜN SONRA
GECOHTU = GECE YARISI
CiN GARANLIH = GECE KARANLIĞI
iLKORAZI = iMSAK VAKTi
DEVLiSÜÜN = ERTESi GÜN AT GiBi iŞ GÖRMEK = SERi ÇALIŞMAK
TAY GiBi iŞ GÖRMEK = SERi ÇALIŞMAK
AĞRININ DiBi = AYNI ŞEYi iSRARLA TEKRARLAYANA DENiLiR
TAHIRDATMA = GÜRÜLTÜ YAPMA
ZIIINK = SUS
SÖSTENME = KONUŞMA
DÖLEK DUR = DÜZGÜN DUR
EŞŞEK KADAR ADAMSIN = OLGUNLAŞMIŞ BiRiSiN
CiĞERiNiN SAPINDAN TUTULASICA = ??
GIRAN GiRESiCE = KÜMES HAYVALARINDA OLAN BiR TÜR HASTALIK
AVURDUNU YIRTARIM = YANAKLARINI ÇEKERiM
AT GiBi KiŞNEME = OLDUĞUN YERDE DUR
GIPRAŞMA = KIPIRDAMA
DURSUN GOLUN GANADIN = ELiN AYAĞIN GÜZEL DURSUN
MANA MANA OYNATMA BENi = BENiMLE UĞRAŞMA
FiLiĞiN OSTURU = BOŞ SÖZ BOŞ LAF
GATÜLÜK = GEVUR
GEVUR SÜDÜ = ?
BAŞINI YiYESiCE = ?
GÖZÜN SARiMESiN = DiKKATLi OL
YAZININ iTi = ÇOK GEZEN
DALAŞMA = AKILLI DUR
YiRiL YiRiL KOHUYOR = ÇOK PiS BiR KOKU
HEÇ DiRLiK VERMiYOR = HiÇ RAHAT BIRAKMIYOR
MUAAVV iLLALLAHMISSIN = SENDEN BIKTIM
GOMA ŞUNU = BUNA KIZ OLDU MU
GAVUŞTURMAK = ARALAMAK
GEÇiRMEK = SÖNDÜRMEK
GOPMAH = KOŞMAK
ÇOMALAMAH = FIRLATMAK
DiNELMEK = AYAKTA DURMAK
TOSTOMBELEK = TAKLA ATMAK
ÇiMMEK = YIKANMAK
DEYNEK VERMEK = AMALELER iÇiN iSTiRAT MOLASI
AMEL OLMAK = iSHAL OLMAK
GOTBEŞ ATMAK = SEViNMEK
VURULMAK = AŞIK OLMAK
DUMAH OLMAK = NEZLE OLMAK
ÇiTMEK = ÇEKiRDEK ÇiTLEMEK
iŞMAR VERMEK = iŞARET ETMEK
DIHILMAH = GiRMEK
SOHRANMAH = KIZMAK
TAPLAMAH = PUSU KURMAK
AZITMAK = KURTULMAK iÇiN BIRAKMAK
ŞiKARLANMAK = KENDiNi NAZA ÇEKMEK
GERNEŞMEK = YERLEŞMEK
ODA KALDIRMAK = BÜYÜK TEMiZLiK YAPMAK
GUNLAMAH = HAYVAN iÇiN DOĞUM
ENGiLMEK = EĞiLMEK
HiNKiRMEK = SÜNKÜLMEK
TAPIHLAMAH = DALA VURMAK
GAN ALMAK = iDRAR ETMEK
HACET = EV ALETLERi
GARÜLYE = ÇiFT KiŞiLiK SOMYA
ZEMBEREK = KAPI KOLU
SINDI = MAKAS
ŞiBiDiK = TERLiK
ÇiNKE = TAS
GÜĞÜM = BÜYÜK BiDON
PEŞKiR = HAVLU
iLAANÇE = NAYLON LEĞEN
GALPiSE = BÜYÜK ÇiVi
DAM = ÇATI
DEYNEK = SOPA
SEKi = KURU ERZAKI MUHAFAZA ETMEK ve EKMEK YAPILAN YER
HAZINEVi = SOĞUKLUK EVi
SAP = TAHILIN UZAYAN KOKÜ
MAĞ = EViN ÜSTÜNÜ ÖRTMEK iÇiN KULLANILAN AĞAÇ GÖVDESi
OHLA = OKLAVA
DÜMBELEK = DARBUKA
PENSE = KERPETEN
GUFAN = ASMA KiLiT
IRBIH = iBRiK
HELKiN = SÜT PiŞiRiLEN TENCERE
DIRTMIH = TIRTMIK
PATLAH = PLASTiK BiDON
PSÜK = KEDİ
NAVRİ = KEDi YAVRUSU
ENiK = KÖPEK YAVRUSU
KÜRÜK = EŞŞEK SIPASI
CULLUH = HiNDi
CÜCÜK = CiVCiV
CIRIH = SERÇE
TOHLU = BiR YAŞINDAKi KUZU
YUTMUH = KOYUN KALBi
KOSÜ = KÖSTEBEK
TOSPA = KAPLUMBAĞ
SIÇAN = FARE
OSSURGAN BÖCÜĞÜ = HAMAM BÖCEĞi
GARMiCE = KARINCA
KÜRÇÜK = AT YAVRUSU
CANDIR iNEK = SIĞIR iLE YAYILMAYA GiDEN SAĞMA iNEĞi
MENDOFON iNEK = EVDE YETiŞEN KALiTELi iNEK
GIRMA = CANDIR ile MENDOFONUN KARIŞIMI (metis)
HOLLANTA = KALiTELi ve ŞiŞMAN HOLLANDA iNEK
SiMELTEL = BiR TÜR iNEK CiNSi
SiYAH ALA = HOLLANDA iNEĞiN BiR BAŞKA TÜRÜ
HALEP = BiR TÜR iNEK CiNSi
CAMUZ = MANDA
BODUH = MANDA YAVRUSU
MALAH = MADA YAVRUSU
DÜVE = GENÇ DiŞi CAMUZ veya GENÇ iNEK
GORPE BIZAĞ = YENi DOĞMUŞ BUZAĞI
DANA BIZAĞ = YAŞINA YAKLAŞMIŞ BUZAĞI
ÜVEYiK = YARASA
LALEK = LEYLEK
ÜVEZ = SiVRi SiNEK
EPELEK = KELEBEK
MIZIRGA = ?
HACUŞ = BAYKUŞ
GUNLAMAH = HAYVAN iÇiN DOĞUM
HOHA = iNEKLERE DENiR
GIRMIZI = DOMATES
BADILCAN = PATLICAN
PÜRSÜKLÜ = HAVUÇ
ŞEMŞAMER = AYÇiÇEK
ŞEMŞAMER = AYÇiÇEK ÇEKiRDEĞi
SÖTACI = SÖĞÜT AĞACI
PAHLA = FASÜLYE
ÇARDEK = ÇEKiRDEK
PATE = PATETES
GOĞ BiBER = YEŞiL BiBER
GOĞ PAHLA = YEŞiL FASÜLYE
GIVRICIH = MARUL
HISIM = AKRABA
AĞA = BABA
ABA = ANNE
GÜTCAĞA = AĞABEY (küçük ağa)
EME = HALA
EMMi = AMCA
HALA = TEYZE
[/B][/B]

KELİME AÇIKLAMA

ABARI Yaa öylemi oldu?''

ABBA Abla "Benim abbam güzeldir.''

ABOO Şaşma hayret ''Aboo ne kadar böyük?''

ACER Yeni "Benim acer yeleğim nerede?''

ACIŞMAK Acımak ''Yaram acıştı.''

AĞNAMAK Yuvarlanmak ne eşek gibi ağnıyorsun?''

AĞRANMAK İncinmek ''Senden ağrandım diyemem doğrusu.''

AĞRI Uzak ''Ta evden Ağrı yürüyorum''

ALAAZ Geveze ''Çok alaaz birisin sen!''

ALIYI Hepsi ''Düğüne alıyınız davetlisiniz.''

ALLEKÇİ İki yüzlü allekçilik yapma!''

ALİFİRİK İki yüzlü alifirik birisidir.''

ALİNGİRLİ Çapraşık ''Alingirli bir adamsın vesselam!''

ANNAÇ Yamaç karşı. ''Erciyes'in annacında bizim bağımız var.''

ARINLAMAK Hedeflemek ''Niye hep beni arınlıyorsun?''

ARISTAK Tavan ''Üzümü arıstağa astım.

ASVATA Alışveriş ''Bizim herif asvataya çıktı.''

AVGIN Su yolu ''Bizim bağın avgını bozuldu.''

AVSUN Efsun ''Bizim bebeyi avsunlatmaya gidiyorum.''

AYAKÇAK Merdiven ''Ayakcaktan düştüm belim incindi.''

AYNEŞİK Hafif meşrep "Aman git kız sen ayneşik birisin.''

AYRİYETEN Ayrıca ''Sana ayriyeten mektup yazacağım.''

AYÜSTÜ Ayaküstü Ayüstu bir iki söz ettim.''

AZEN Ezan bizim bebeler hala gelmedi.''

AZINSIMAK Az bulmak ''Verdiğim parayı niye azınsıyorsun?''

AŞHANA Mutfak

AŞKAR Görünüş ''Aşkarı bozuk adam!''

BALDIRCAN Patlıcan ''Çarşıdan bir kilo baldırcan aldım.''

BANNAH Parmak ''İş görürken bannaam makinanın arasında kaldı.''

BANNAHCALIK Korkuluk ''Dikkat et. Bannahcalıktan düşersin.''

BARİ Keşke ''Bu işi becerebilsen bari?''

BAZLAMA ince ekmek. ''Bir bazlama olsa da yesek?''

BELLE Öğren ''Yarına dersini belle de gel.''

BIDILIK Küçük ''Bizim bıdılık yürümeye başladı.''

BILDIR Geçen yıl. ''Bu elbiseyi bıldır almıştım.''

BIZDIK Ufak tefek. ''Bizim bızdık yine eve gelmedi.''

BUYMAK Üşümek. ''Amanın ne soğuk hava ellerim buyudu.''

BİDENE Bır tane. ''Badan bidene kalemn versene.''

BİLENE Bile ''Ben gelsem bilene o gelmez.''

BİLLASE Hemen çabuk ''Billase buraya gelsene.''

BİLİK Civciv. ''Bizim bilikler eve gelmedi.''

BÜRGÜ Örtü. ''Bürgümü ver dışarı gidicem.''

BİYANA Büyükanne. ''Ben bugün biyanama gidicem.''

BİŞEEL Değişik. ''bu nasılsa bişeel bir şey.''

BİŞİ Bir şey. ''Orda bişi mişi mi var?''

BİŞİRİK Sıva. Harç. ''Duvarın bişiriğini ihmal etme sonra yıkılır.''

BÖRAAŞI Hamur çorbası. ''Bu akşam iftarda böraaşı yedik.''

ÇABIT Bez parçası. ''Bu cabıttan elbise olur mu?''

ÇAKILDAK İlave ek. ''Adamın peşinde bir sürü çakıldağı var.''

ÇALGI Süpürge ''Çalgıyı getir ahırı süpüreyim.''

ÇALKAMA Ayran. ''Bir bardak çalkama yapta içeyim.''

ÇAR Örtü çarımı getir dışarı çıkıcam.''

ÇARAĞASl Zabıta. ''Niye doktor oldun biraz daha okusan da çarağası olsaydın ne olurdu gadasını aldığım.''

CARI Acecle. ''Adam carı carı gidiyor.''

ÇARPANA Edepsiz. ''Bu kadın çarpana birine benziyor.''

CAVIRTI Kuru gürültü. ''Bırak şu cayırtıyı da yola gel.''

ÇAŞIT Müzevir ''Utunmadan niye çaşıtlık yapıyon?''

ÇEBİŞ Keçi yavrusu. ''Bu yıl sığırın çebiş etinden yapacağım'

ÇEÇ buğday yığını. ''bu yıl harmanda çeç oldu''

CECİM İnce dokunmuş kilim. ''Cecimi getir de yere ser.''

ÇEDENE Kenevir Tohumu. ''Çedeneli kavurgayı çok severim''

ÇELPEŞİK Karışık. ''Sen işleri çelpeşik hale getirmeyi seversin''

ÇEMKİRMEK Karşı gelmek. ''Adamın yüzüne çemkirip durma.''

ÇENESEK Geveze ''Ne kadar çeneşek adamsın sen''

ÇENTE Çanta''Çente nerede?''

ÇEPİK Alkış. ''Hoşuma gitti çepikledim.''

CEREME Ceza. ''0 etti ben ceremesini çekiyorum.''

ÇIBIK Çubuk ''Çıbıklara su ver kurumasın sonra üzüm olmaz.''

ÇIKI Bohça. ''Kız kocasına küsünce çıkısını alıp gitmiş''

CILBAH Çıplak. ''bu bebeyi sokağa cılbah bırakmayın.''

CINGAR Döğüş. ''Sen buraya cıngar çıkarımya mı geldin?''

CINGI Kıvılcım. ''Aman dikkat et evi yakarsın.''

CINGIL Üzümün küçük salkımı ''Bir cıngıl üzüm versene.''

CINNAH Tırnak. ''Cınnağı etime geçti.''

ÇIRA Gaz lambası ''Eskiden evlerde çıra yakardık.''

ÇITMA Tekme ''0 attan uzak dur

CIVINMAK Cilve yapmak. ''sen kime cıvınıyon gız?''

DAAH Deeh Ata deeh demekle yürümüyor ki.''

DADAK Umut verme. ''Ağzıma bir dadak sürdü altı boş çıktı.''

*******K Yapılmaması gereken işleri yapana derler. "Lan ******* elleme oraya"

DANDİK Ters aksi. ''Sen ne dandik adamsın.''

DANISKA En güzel. ''Ben o işin danıskasını bilirim.''

DEBİYAH Az önce buradan geçti.''

DEKDURMAK AkıIlı usta. ''Dek duran depik yemez.''

DIBIDAH Koşmak ''Büküşü döndü dıbıdahı bastı.''

DIĞA Usül bilmez. ''Bu dığaya edep öğretemedim.''

DULDA Serin yer. ''Şu ağacın altına duldalanalım.''

DİBAAH Söyle bakalım dibaah''

DİĞDİRMEK Fışkırmak. "Oğlum uzağa diğdir. Üstünü batırma"

DİLLİK Saadet. ''Bu kızın dillik düzenliği kalmadı.''

DİLLİKSİZ Geçimsiz. ''Sen ne dilliksiz adamsın.''

DİNGİLDEK DİLLİK Hafif sonra evde kalırsın.''

DİYA Orada diya işte duruyor.''

DÖLECİK İyice. ''Bu çocuklar usludur. Koyduğun yerde dölecik oynar.''

DÖŞENGİ Mobilya. '' Evin döşengesi iyi olmuş.''ELLİK Sahur ''Bu gece elliğe kalkacağız.''

EMCEK Yalancı meme. ''Bebenin ağzına emceği var.''

ENGİ Hastalık. ''üzüntüden birden engi indi.''

ERGAP Akrep. ''Aman dikkat et bağda ergap var.''

ERİNCEK Tembel ''Sen de amma erincek adamsın.''

ESBAP Elbise ''Bu bayrama esbap alamadık.''

ESSAHTAN Gerçekten. ''Essahtan o sana öyle mi dedi.''

EŞKARE Açıkça. ''0 kadar milletin içinde eşkarı konuştu.''

[/B][/B]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 01/10/2012, 23:37, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .


[B]Yahyalı Şivesi

AĞDIRMAK AĞIRLIĞIN TEK TARAFA BİNMESİ
AĞ KADININ BAŞ ÖRTÜSÜ
AĞDA PEKMEZİN KATISI
AĞNAMAK MERKEBİN YERE YATIP TEPİNMESİ
AKKA BABA
AĞI BAHASI ÇOK PAHALI
AHAR SEKİSİ AHIR GİRİŞ YANI
AHRAZ DİLSİZ
ALABULA KARIŞIK RENKLİ
ALACA SİYAH-BEYAZ RENKLİ
ALAÇ ÇOBAN KÖPEĞİ
ALAÇIK BİR TÜR ÇADIR
ALETDİRİK ELEKTRİK
ALENGİRLİ ÇOK RENKLİ, ÇOK KARIŞIK
ALIK MERKEBİN KİSVESE
ALMA KAKI ELMA KURUTMASI
ALLAH GÖNENDİRSİN ALLAH İŞİNİ RAST GETİRSİN
ANAN NAHAL ANNEN NASIL
ANĞARE KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA
ANGAZ ÇOK GEVEZE
ANGIT SALAK,APTAL
ANOĞUT HARMAN ALETİ
APACI ÇOK ACI
AĞAPBAK ÇOK BEYAZ
APAĞIR ÇOK AĞIR
ARGAÇ HALI SATIRI
ARABAŞI YÖRESEL YEMEK
ARALAMAÇ OYUN
ASBAP TÜM GİYSİLER
ASVATA ALIŞ VERİŞ YAPMA
AŞIR AŞI AŞURE YEMEĞİ
AŞGAR YÜZ,SURAT
AŞYERME HAMİLE KADININ BİR YİYECEĞİ CANININ İSTEMESİ
ATGI KADININ OMUZ ÖRTÜSÜ
ATİKE ŞEKERİ İLK FABRİKASYON ŞEKERLERDEN
AYAĞIM YAĞLI OYUN
AYAKYOLU TUVALET
AYLAK BOŞ GEZEN
AYRANAŞI YÖRESEL YEMEK
AZITTI ANORMEL HARAKETLERDE BULUNMA
AZMAN KABA GÜÇLÜ, İRİ İNSAN
AZZIK ÇALIŞMAYA GİDENİN YEMEĞİ
BACCAYA GEDİYOM BAHÇEYE GİDİYORUM
BALDIRCAN DOMATES
BANI EMANET HAYVAN
BAŞŞAKLAMAK MEYVELER İNDİKTEN SONRA KALANI TOPLAMAK
BAŞLIK PARASI NİŞANLANAN KIZA VERİLEN BEDEL PARASI
BAZLAMA YÖRESEL PİŞMİŞ EKMEK
BARABAR BERABER
BAYAK AZ ÖNCE
BAYAM BADEM
BEKMEZ TEKNESİ PEKMEZ KAYNATMA MALZEMESİ
BELİK KADINLARIN SAÇ ÖRGÜSÜ
BELLEMEK ÖĞRENMEK
BERHUDAROL SAĞOLASIN, TEŞEKKÜR EDERİM
BERKİŞMİŞ SERTLEŞMİŞ
BEŞİBİRLİK BEŞ GREMİSENİN BİRLEŞTİRİLMİŞİ
BEŞİRİKLİ BECERİKLİ
BEYGİR BÜYÜK ERKEK AT
BICILGAN İLTİHAPLI YARA
BIZAĞI ÖTÜRMÜŞ BUZAĞI İSHAL OLMUŞ
BİLDİR GEÇEN YIL
BİLLA ÇOCUKLARIN OYUNCAĞI
BİRAĞIZ SENDE GAYRİ BİRE BACI
BİROŞ NE OLDUĞU BELLİ DEĞİL
BİSSEĞİL KUŞLUK VAKTİNDEN SONRA, BİRAZDAN
BOBALIMI ALINMI VEBALİMİ ALIRMISIN
BOBAYİĞİT ÇOK İRİ
BOĞUL EL ÇANTASI
BOLAT ŞEKERİ İLK FABRİKASYON ŞEKERLERDEN
BOMBOŞ HİÇ BİR ŞEY YOK
BORANI YÖRESEL YEMEK
BÖĞELEK İNEKLERİ ISIRAN BÖCEK
BÖĞÜN HAPINIM BUGÜN HİÇ PARAM YOK
BULAMAÇ YÖRESEL YEMEK
BÜVÜ HALA
BÜVÜSÜNDEN BİR GAZİ ESKİ NİŞAN SÖZLERİ
CANAVAR KURT
CENDİRME JANDARMA
CERE TOPRAK TESTİ
CIĞARA SIGARA
CILBANMAK SOYUNMAK
CILBIR YÖRESEL YEMEK
CILLIZMA OYUNU BOZMA
CIRCIR PATOZ,
CIRBIDIM ÇIKTI HER TARAFIM ISLANDI
CIRMAKLA TIRNAKLA ÇİZME
CIRTLIK YÖRESEL OT
CIVIK YUMŞAK,SULU VS.
CIZZAN ESKİ OYUN
CİBİLLİYETİ BOZUK YARATILIŞTAN BOZUK
CİCCİ YENİ ALINAN GİYSİ
CİMCİKLE TIRNAKLA ÇİMDİK ATMA
CİNGİL KÜÇÜK SU KABI
CİRAHAT İLTİHAP, İRİN
CAĞLAK KAYGAN TAŞLI YER
CAĞŞAK KAYGAN YER
CARI ELİ ÇABUK
CECİK SU KABININ KULP BAĞLANTI YERİ
CEREMESİ KARŞILIĞI, BEDELİ, FİATI
CEYRAN ELEKTRİK
CIBIR PARASIZ
CILGA İNCE SARP YOL,GEÇİŞ
CILLIZMA OYUN BOZANCILIK YAPMA
CINGAR ÇIKARMA HUZURSUZLUK ÇIKARMA
CİCİK MEME
COĞLAK SAÇIN KAZINMIŞ HALİ
COMBURTLAMAK AKARSUDAN YÜRÜYEREK GEÇMEK
CÖCCEN KÜÇÜK BUZAĞI
CÖĞÜZ CEVİZ
CÜLLÜK TAVUĞUN YAVRUSU
ÇAĞALA KAYSININ YEŞİLİ
ÇALAYDIR BECERİKSİZ,KABA SABA
ÇALGURU MALDA ESKİ OYUN
ÇANGAL İRİ KURU AĞAÇ
ÇANDIR GÖRGÜSÜZ
ÇEBİÇ KÜÇÜK KEÇİ
ÇEC BUĞDAY YIĞINI
ÇELTEK ÇOBAN YARDIMCISI
ÇEMKİRME BÜYÜĞÜNE KARŞI EDEPSİZCE SÖZ SÖYLEME
ÇENESEK ÇOK KONUŞAN
ÇENİLEDİ KÖPEĞİN ACILI SES ÇIKARMASI
ÇER ÇIKARASICA KIZINCA SÖYLENEN SÖZ
ÇERÇİ MERKEPLİ BAKKAL
ÇETOĞLAMAÇ YÖRESEL YEMEK
ÇETEN TRAKTÖR ROMORK İLAVESİ
ÇETENE BİR TÜR BİTKİ
ÇIKI AZZIK SOFRALTISI
ÇIKLA SADE,SAF
ÇIPGI YAŞ AĞAÇ ÇUBUĞU
ÇİĞSİNMEK NEFRET ETMEK
ÇİLLİ YÜZÜ LEKELİ
ÇİLPİ BUDANMIŞ KÜÇÜK ODUN
ÇİR KAYSI KURUSU
ÇİDÇİDİ AY ÇEKİRDEĞİ
ÇİĞREDİM TİKSİNTİ VEYE KORKU BELİRTİSİ
ÇİMDİM YIKANDIM
ÇİSÇİRKİN ÇOK ÇİRKİN
ÇİT BASMA BEZ
ÇİVİT KİRASIN YEŞİLİ
ÇOOO ÇOOO EŞŞEK YÜRÜTME SÖZÜ
ÇOR ÇOK TUZLU
ÇORMALI ÇOKUM OYUN
ÇOT FELÇ
ÇÖKELİK BİR TÜR PEYNİR
ÇÖMEL YARI AYAKTA OTURMA
ÇÖREK BİR TÜR EKMEK
ÇÖRTEN OLUK
ÇÖRTÜK UFAK TEFEK
ÇUĞALDIZ BÜYÜK İĞNE
ÇUL HALI CİNSİNDEN SERGİ
DABAZ GALDIRDI ZORSUNMA İLE ÇIKAN DERİ HASTALIĞI
DABAK HAYVANIN ZORSUNMASIYLA ÇIKAN HASTALIK
DAĞBAĞLI YAHYALININ ESKİ MAHALLE İSMİ
DAĞDAM DAĞDA YETİŞEN BİR TÜR AĞAÇ
DAHACIKA İŞTE ORADA
DAHRA NACAK
DALADI HER TARAFINI KAPLADI
DALAP BİR TÜR HAYVAN HASTALIĞI
DALIM SIRTIM
DAMDATLI ÇOK TATLI
DANDILI LÜZUMSUZ İNSAN
DANISKASI EN İYİSİ
DANSIMADI BİLE ÖNEMSEMEDİ BİLE
DANGALAK BOŞ İNSAN, FİKİRSİZ
DANGIRDAMAK ALAKASIZ KONUŞMAK
DAPIYI ALDIM TAPUYU ALDIM
DARISI BAŞINA AYNISIDA SANA
DEEEEH EŞŞEĞİ YÜRÜTME SÖZÜ
DEPDERİN ÇOK DERİN
DERİL UZANARAK OTURANA TOPLU OTUR MANASINA
DERMEĞİ BİR TÜR DERİ HASTALIĞI
DEŞDENİĞİ BÜYÜK LEHEN
DEYHA GÖRÜNEN BİR VARLIĞI TARİF ETME
DEZZE TEYZE
DEZZESİNDEN MAHMİDİYE ESKİ NİŞAN SÖZÜ
DIMLIK NE SOĞUK, NE SICAK
DIMITMAK BÜZÜLEREK OTURMAK
DILIKCAN SALYANGOZ
DINAZANDA ÇIKSIN ÇOK BİLMİŞE SÖYLENEN SÖZ
DIRAZ KISA
DIRTMIK BİR TÜR ZİRAAT ALETİ
DİLKİ ANAHTAR
DİLKİ TİLKİ
DİMDİK TAM DİK
DİPDİRİ ÇOK CANLI
DİPİ KARLI SERT RÜZGAR
DOĞAR KOYUN, KEÇİ SÜRÜSÜ
DOĞUL DAVUL
DOĞUŞ GEÇİ KEÇİ CİNSİ
DOŞUN ESKİ, KULLANILMIŞ
DON İÇ VEYE DIŞ PANTOLONU
DON GAYIŞI PANTOLON KAYIŞI
DONBAĞI LASTİĞİ PİJAMA LASTİĞİ
DOSDOĞRU TAM DOĞRU
DOSDOLU TAM DOLU
DOLAZ YÖRESEL YEMEK
DÖĞAT ETTİK DAVET ETMEK
DÖĞEN SÜRDÜM ESKİ ÇİFTÇİ ALETİ
DÖĞLÜKÜSÜĞÜN YARIN DEĞİL ÖBÜR GÜN
DÖĞLET DEVLET
DÖĞRAMER AY ÇİÇEĞİ
DÖĞÜR CENAZENİN AFFI İÇİN DİNİ OTURUM
DÖL PİÇ
DÖYÜS NAMUSUNU KISKANMAYAN
DUBARACI YALAN, DOLANCI
DUĞARIN GOĞSUĞU DUVARDAKA BOŞLUK
DULDA RÜZĞAR ALMAYAN YÖN
DUZZAK TUZAK
DÜBEK YİYECEK EZİLEN MUTFAK EŞYASI
DÜĞEN HARMAN SÜRME
DÜGGEN DÜKKAN
DÜMBÜLLÜ KÜÇK ÇOCUKLARI SEVME TABİRİ
DÜMDÜZ PÜRÜZSÜZ DÜZ
DÜRZÜ KALLEŞ, NAMUSSUZ
EBE BABA ANNE VEYA ANNE ANNE
EBELEEE ÇOCUKLARI KORKUTMA SÖZÜ
ECE ÇIRAK, HİZMETLİ
ECİNNİ SINANGILI, CİNLE İLGİLİ
ECNEBİ YABANCI IRK, GAVUR MANASINA
EDİK GAPMACA AYAKKABI KAPMACA
EFİLDEMEK İÇERİSİ ÇARPMAK
EĞİLCEN PINAR BÖCEĞİ
EĞSİĞETEK KADIN
EĞSİKLİ YAŞLI KADIN
EHMEDAĞA AHMET AĞA
ELLEZLİ İLYASLI KÖYÜ
EMEĞİM SAĞMA GÖK KUŞAĞI
EMENETİNİZ ALLAHA ALLAHA EMANET OLUN
EMENDİRMEK ZAHMET ETMEK
EMİNEYCE EMİNE BACI
EMMİ AMCA
ENDEZE TERZİ ÖLÇÜ ALETİ
ENTERE BOYDAN ELBİSE
EPEĞRİ ÇOK EĞRİ
EPESGİ ÇOK ESKİMİŞ
ERE KALKMAK SAHURA KALKMAK
ERİG GULAĞI ERİK AĞACINDAKİ ERİKTEN FARKLI OLAN MEYVESİ
ERİŞTE PİLOĞU ERİŞTE PİLAVI
ESKER ASKER
ESKETİN BÜYÜK ÇİVİ
ESSAHMI DOĞRUMU
EŞKİ KAYNATMA SALÇA KAYNATMA
EŞŞAĞILIĞI EŞEĞİN KİSVESİ, ALIĞI
EŞŞEĞİ ÖRKLEDİN Mİ? EŞEĞİ BAĞLADIN MI
EŞŞİK KAPI GİRİŞİ, KAPI ALTI
EZENTERE DAĞLARDA YETİŞEN, ÇALI CİNSİ
FADIMEYCE FADİME BACI
FANİLE KADIN KAZAĞI
FARDA BİR TÜR HALI ÇEŞİDİ
FERİK KÜÇÜK HOROZ
FES BAŞA GİYİLEN GİYSİ
FIŞARMAK HİDDETLENMEK
FIŞKI ŞER KADIN
FIŞKIN AĞAÇ SÜRGÜNÜ
FİNGİRDEME OYNAYIP, ZIPLAMA
FİRİK KÜÇÜK SABUN
FİRTİKLİ OYNAK
FİSDAN ENTARE
FİT ŞÜPHE
FOL CİVCİV ÇIKARMAK İÇİN KÜMESE KONULAN YUMURTA
FOLLUZMA OYUN BOZMA
FOS İÇİ BOŞ
GABALA TAMAMI
GABARA TOPAÇ DEMİRİ
GABARTLAMA YUMURTADAN YAPILAN YİYECEK
GABAYEL RÜZGAR ÇEŞİDİ
GABGACAK MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEMASİ
GABIZ BÜYÜK İHTİYACI GİDEREMEME
GADASINI ALDIĞIM DERDİNİ ALDIĞIM
GADEF BARDAK
GAĞNI ESKİ ÇİFTÇİ ARABASI
GALBIR BAKLİYAT VEYA TAHIL ELEĞİ
GALGIN TOKLU HASTA KOYUN
GALLEŞ İHANET EDEN
GALTAK FAHİŞE KADIN
GANEL KANAL
GANIRMAK ZORLAMAK
GANCİĞİT DİŞİ KÖPEK
GAPIZ SARP İKİ DAĞIN AYRIŞTIĞI YER
GAPGARA ÇOK SİYAH
GAPLANGI KAYSI ÇEŞİDİ
GAR GATMASI PEKMEZİN KAR İLE KATILARAK YENMESİ
GARATOĞUK KARGA TÜRÜ
GARAMET ETMEK KÖTÜLEMEK
GARI HANIM
GARDAŞ KARDEŞ
GARGA KARGA KUŞU
GARDİYEN CEZAEVİ GÖREVLİSİ
GARĞIN SULAMA SUYUNUN ÖNÜNÜN TIKANDIRILMASI
GARNIM GURULDADI KARINDAN SES GELMESİ
GASALMA KİBİRLENME
GASGALIN ÇOK KALIN
GASNAK KERME KALIBI
GASIRGA FIRTINA
GATIR YÜK TAŞIYAN AT CİNSİ
GAYFE KAHVE
GAYFERENGİ KAHVERENĞİ
GAYNANA KAYIN VALİDE
GAZ OCAĞI İLK GAZLI MUTFAK OCAĞI
GAZAĞI SÜPÜRGENİN ESKİMİŞ HALİ
GAZEL KURUMUŞ YAPRAK
GAZGIÇ ÇADIR İPİNİN BAĞLANDIĞI AĞAÇ
GEBERESİCE ÖLESİCE
GEÇKERE İNŞAATTA YÜK TAŞIMA ALETİ
GEDENSENE GEÇEN YIL
GEĞİRME ÇOK YEME NETİCESİNDE MİDEDEN GAZIN ÇIKMASI
GELEP İP ÇİLESİ
GELİŞET HAL, TAVIR
GEPİRTİ GÜRÜLTÜ
GER AÇIK KAHVERENGİ
GERNEŞMEK ESNEYİP GERİLMEK
GEZELEMEK SIKINTI ÇEKMEK
GERPEDEN GEDDİ BİRDEN YIKILIP ÖLDÜ
GICIK ŞIMARIK
GICIR YENİ
GIDIK ÇENE ALTI
GIĞ KOYUN VE KEÇİ PİSLİĞİ
GILLANGIT UCU UCUNA DENK DENGEDE
GIL HEĞBE KEÇİ KILINDAN ÖRÜLMÜŞ İKİ GÖZLÜ TORBA
GINCIFIRLI SÜSLÜ
GINDAP SAĞLAM İNCE İP
GIMIL KÜÇÜK BOYLU ADAM
GIPGICIR ÇOK YENİ
GIPGIRMIZI ÇOK KIRMIZI
GIRAN GETİRESİCE HASTALANIP, YOK OLASICA
GIRIK EVLİ OLAN KADININ DÜŞÜP KALKTIĞI BİRİSİ
GIRBAÇ GÖNDEN YAPILMIŞ AT KAYIŞI
GIRCI DOLU
GIRPINTI HALININ İLMEK FAZLASININ KESİLMİŞİ
GISIRGA HİNDİ
GISKA SOĞAN TOHUMU
GISNIK CİMRİ
GIYMIK KÜÇÜK TAHTA PARÇASI
GIZI TOĞLAMIŞ KIZI AYARLAMIŞ
GİCİŞMEK KAŞINMAK
GİREZ KİRAZ
GLAĞUZLA YOLCU ETME
GOCABOVA BÜYÜK BABA
GOCUK KABAN TÜRÜ GİYSİ
GOÇUM BENİM KİŞİNİN SEVDİĞİNE SÖYLEDİĞİ TABİR
GODAMAN HAVALI İNSAN
GOĞ BİRİSİNİN ARKASINDAN ATIP TUTMAK
GOĞRUK AYÇİÇEĞİNİN KAVRULMUŞ HALİ
GOĞALAMAÇ KOVALAMA OYNAMA
GOĞAT KARI KIZ PAZARLAYAN
GOFA KOVALAMA OYNAMA
GOĞGA KAVGA ETMEK
GOĞRUK HESABINI TAKİP ETMEYEN
GOĞURGA MISIRIN PATLAMIŞ HALİ
GOLCAK KADINLARIN KOLUNA TAKTIĞI GİYSİ
GONURSU YNMIŞ BEZ PARÇASI
GORUK ÜZÜMÜN HAM HALİ, YEŞİLİ
GORKAK KORKAK
GOS GOS HALVASI UNDAN YAPILIN TATLI CİNSİ
GOSGOCA ÇOK BÜYÜK
GOŞUM ATLA TARLA SÜRERKER ATA TAKILAN KAYIŞ
GOVANOZ KAVANOZ
GOYAK DAĞLARDA OLUŞAN ÇUKUR
GOYUN MELEDİ KOYUN SESİ
GOYUK GÖĞ KOYU MAVİ
GOYVER BIRAK
GÖBELEK KELEBEK
GÖCCÖVÜ ARKA CEP
GÖÇ ÇÖREĞİ YAYLADAN KÖYE GÖÇERKEN ÇEKİLEN ÇÖREK
GÖDE KISA ŞİŞMAN İNSAN
GÖDEN SIĞIRIN KARNI
GÖGE EKMEĞİ GELİN GELDİĞİ AKŞAMI YENİLEN YEMEK
GÖĞREK TAM KIVAMINDA OLMAYAN YUFKA V.S.
GÖĞUR SIPASI GAYRİ MÜSLÜM ÇOCUĞU, KIZMA SÖSÜ
GÖĞUR TOHUMU GAYRİ MÜSLÜM ÇOCUĞU, KIZMA SÖSÜ
GÖĞURUN ZİNASI GAYRİ MÜSLÜM ÇOCUĞU, KIZMA SÖSÜ
GÖĞÜŞ GETİRME HAYVANIN YEDİĞİNİ SİNDİRMESİ
GÖLERME GAK UZUNCA OTURUŞUNU DÜZELT
GÖLÜK YÜK TAŞIYAN HAYVAN
GÖPÜL HİZMETİ İYİ KADIN
GÖYNEK ESKİ İÇ GİYSİSİ
GÖZEL GÜZEL
GÖZER KALBURUN BÜYÜĞÜ
GÖZÜM GARAKTI GÖZÜN BULANIK GÖRMESİ
GREMİSE CUMHURİYET ALTINI
GUBARDI BÜYÜKLENDİ
GUDURASICA AKLI BAŞINDAN GİDESİCE
GULUNÇ SIRT TUTULMASI
GUMİS CÖĞÜZ SAĞLAM CEVİZ
GUMPUR PATETES
GUNDAK BEBEK YATAĞI
GUNDUR ESKİDEN BACADAN SARKITILAN YİYECEK TORBASI
GUPGURU ÇOK KURUMUŞ
GURKA YADDI TAVUĞUN CİVCİV ÇIKARTMA DEVRESİ
GURSAĞIM GAYNADI YEMEK BORUSUNUN YANMASI
GUSTUM İSRAF ETMEK
GUŞANE BÜYÜK TENCERE
GUŞAK DERİN SU KABI
GUYTULUK ÇADIR ÖNÜNDEKİ OCAK
GUZ BOYACILI KUZEY BOYACILI
GÜCÜK ŞUBAT AYI
GÜCCÜCÜCÜK ÇOK KÜÇÜK
GÜĞÜM SU KABI
GÜPGÜZEL ÇOK GÜZEL
GÜPÜRTÜ SES
GÜZDAMI BAHÇE EVİ
HABBAK YASSI OYUN TAŞİ
HACANA HACIYA GİTMİŞ YAŞLI NİNE
HACCA HATİCE
HACCEYCE HATİCE BACI
HACERE TAVAN
HADEME OKUL GÖREVLİSİ, TEMİZLİKÇİSİ
HAKIR HAYVAN YEMİNİN KONDUĞU YER
HAKİYETLİ KIYMET BİLİR
HALGIN DERİN BAKIR KABI
HALI GIRKILDI HALININ KESİLMESİ, BİTMESİ
HALBİYSEM HALBUKİ
HALT ETTİM KABAHAT ETTİM
HAMMAM BANYO
HAPHAFİF ÇOK HAFİF
HARAR BÜYÜK ÇUVAL
HARKIT KULLANILMAZ HALDE OLAN EŞYA
HARNUP KEÇİ BOYNOZU
HARS DOĞRU, EŞ
HASIR KAMIŞLA ÖRÜLMÜŞ ESKİ SERGİ
HAŞA BÜYÜK ÇUVAL
HATIL BÜYÜK MAĞ,
HAYALAT TÜM HALKA AİT OLAN AĞAÇ
HAYIFLANMA ENDİŞE ETME
HAZİNÖĞÜ MUTFAK , KİLER
HEÇGİ HİÇ
HEÇTİNMEK ZORLAMAK
HEFDİK BOŞ DURMAMAK
HEĞBE İKİ GÖZLÜ ÖRÜLMÜŞ TORBA
HELDİRGEÇ OCAK ÜSTÜNE KONAN DEMİR
HELKE KOVA
HELİK DAŞ YASSI TAŞ
HERİF ADAM, KOCA, ERKEK
HEZEN BÜYÜK MAĞ,
HERDAYIM HER ZAMAN
HEY GİDİ HEEEY TARİFSİZ GEÇMİŞ GÜNLER
HEYE EVET
HIRILTI KAVGA
HIRTIŞMA SURAT ASMA
HIYAR SALATALIK
HIYARAĞASI ĞEREKSİZ KİBİRLENEN
HOÇUK ENSESİ KALIN KIZIL ADAM
HOĞA SOĞUDU HAVA SOĞUDU
HOĞHA HOĞHA İNEK SÜRME SÖZÜ
HOĞLU AVLU
HOĞUÇ HAVUÇ
HOĞUZ HAVUZ
HOKMUŞ KOKMUŞ
HONSA GÜLMEYEN KİMSE
HOPLA ZIPLA, ATLA
HOPUR YAHYALIDA MEŞHUR BİR MEVKİİ
HORANTA EV HALKI
HORDA ŞU GÖRÜNEN YERDE
HORGİR ATEŞ YIĞINI
HOŞAF KAYSI KOMPOSTASI
HOŞAFÇI YAĞCILIK EDEN
HOVADİS HABER
HOYUK CANSIZ HAYALET
HOZAN SÜRÜLMEMİŞ ARSA, ARAZİ
HÖĞÜRDÜ İNEĞİN SES ÇIKARMASI
HÖKE ÇOK BİLMİŞ
HÖKÜMET HÜKÜMET
HÖMEÇ TANDIRIN İÇİNDE PİŞEN EKMEK
HÖMELEK HALI GEÇKİ İPİ
HÖPÜZ DAĞDA YETİŞEN BİR TÜR OT
HÖPÜRDETME SES ÇIKARARAK BİŞ ŞEYİ YİYİP, İÇMEK
HÖRTLÜ KÜÇÜK KUŞ CİNSİ
HÖST ATI YÜRÜTME SÖZÜ
HÜMÜRTLEĞİNİ DUDDUM GIRTLAĞINI TUTTUM
ILLANGUP SALINCAK
IPIŞILAK ÇOK PARLAK
IRAMAZAN RAMAZAN
IRBIK İBRİK
ISDAR HALI TEZGAHI
ISGARPİN ERKEK AYAKKABISI
ISGAT ÖLÜ SAHİBİNİN FAKİRE VERDİĞİ PARA
ISMARİÇ SİPARİŞ VERME
ISICAK SICAK
IZBANDUT İRİ YARI ADAM
İÇESİNE DOĞRU DÜRÜST
İDARA ESKİ GAZLI IŞITMA ALETİ
İHİCİKE İŞTE ARDA
İLAHAN LEHEN
İLAHANA LAHANA
İS SİNMİŞ DUMAN KOKUSU BÜRÜMÜŞ
İLİŞDİRİK ET SUCUĞU
İNEĞİN GEYNİ İNEĞİN KÜÇÜK SU YOLU VE RAHİM AĞZI
İNEK HÖĞÜRDÜ İNEĞİN SES ÇIKARMASI
İPAĞCI HALI TEZGAHI
İPİNCE ÇOK İNCE
İRBEHEM İBRAHİM
İREYİS BEĞ BAŞKAN BEY
İSSİZ TENHA , KİMSESİZ YER
İŞLİK GÖMLEK
İT GIZANLADI KÖPEĞİN ÇİFTLEŞME DÖNEMİ
İTEĞİ HAFİF MUTFAK SERGİSİ
KEÇ KEÇ İNEĞİ UZAKLAŞTIRMA SÖZÜ
KEF SÜTÜN KAYNATILMASIYLA ELDE EDİLEN YİYECEK
KEKİL SAÇIN ÖN KISMI
KEKRE HAM, OLMAMIŞ MEYVE TADI
KELE BACI KADIN BACI
KELEŞ GÜZEL
KEMİĞATMACA ESKİ OYUN İSMİ
KEMİDRİ ÇOKCA ISIRARAK YEMEK
KENDİR KALIN İP
KEPKEPİ KÜÇÜK AYAKKABI ÇİVİSİ
KERME HAYVAN TERSİNDEN ELDE EDİLEN YAKACAK
KERPİÇ ÇAMURDAN YAPILAN TUĞLA
KERTİÇ KERTENKELE CİNSİ
KERTİK DÜZ MADDE ÜZERİNDEKİ BELİRTİ
KEŞGEF BİR TÜR YİYECEK YEMEK
KESGENCELİK HALI KESİLİNCE ÜZERİNDE YENİLEN İLK YİYECEK
KEYİŞ PAPAZ, KEŞİŞ
KIKIRDAK HAYVAN YAĞININ KAVRULMUŞU
KISRAK BÜYÜK DİŞİ AT
KİLTELİ ESKİ NAYLON ÇOCUK AYAKKABISI
KİS KİS KÖPEĞİ BOĞUŞTURMA SÖZÜ
KÖFDER PEKMEZDEN YAPILAN TATLI
KÖĞEZ YAĞI VE TATLISI AZ OLAN YİYECEK
KÖĞKÜR ELEK
KÖSSÜK ESKİ OYUN İSMİ
KÖSTEKLİ KURNAZ KADIN
KÖTEK DAYAK
KÖTENGİ CEVİZ İNDİRMEDE KULLANILAN AĞAÇ ÇUBUĞU
KÖTÜRÜM FELÇ
KÜCAĞCI TEZGAH PARÇASI
KÜLEF KÜLAH ŞAPKA
KÜLLÜK SOBA KÜLÜ VE ÇÖPLERİN ATILDIĞI YER
KÜRTÜN YÜK HAYVANI PALANI
KÜRÜ BİR YAŞINDAKİ MERKEP
KÜRÜGGE KAR TEMİZLEME ALETİ
LANGIRDAMA BOŞ KONUŞMA
LİLLİLİ CARDIN TARLA FARESİ
LİPELİP DOPDOLU
LOĞGAR ÇOK KONUŞAN
LÜLLÜK TOPRAĞI OYMA
MAĞ BÜYÜK ODUN PARÇASI
MAHAL EHİL
MAHANA ARAMA BAHANE BULMA
MALAMAT OLDU REZİL OLDU
MANGIR PARA
MAPSANE HAPİSHANE
MARTAVALAMA ABARTMA
MASANDIRA AYAKKABILIK
MASİMİYE ALMADI ÖNEMSEMEDİ
MASMAVİ KOYU MAVİ
MAŞA OCAK , SOBA DEMİRİ
MAŞRAFA SU TASI
MATRAK ŞAKACI
MAYAHOŞ EKŞİMSİ
MAZI TEZGAH PARÇASI
MAZZAK MEŞE KOZALAĞI, ÇOCUK OYUN BİLYESİ
MECCENE BEDAVA
MEDİNOS MAYDONOS
MEKTEB OKUL
MELEĞİL HALI İPİ
MELENGUŞ KÜÇÜK DAĞ MEYVESİ
MERTLE ZIPLA
MEREMEZE RAHATÇA
MEYMENET DURUMU, HALİ
MEYRAM MERYEM
MEZURO TERZİ ÖLÇÜ ALETİ
MICIK ÖVEZ, SİNEK
MIDILIK KÜÇÜCÜK
MIK BÜYÜK ÇİVİ
MIRIK AT YAVRUSU
MIYMINTI UMURSAMAYAN, TEMBEL
MIZ MIZ ÇOK AĞIR HARAKET EDEN
MISIRGA HİNDİ
MİLKİŞ HAPPAK OYUNUNDA DAİRE İÇİNDEKİ KÜÇÜK TAŞ
MİLTAN GÖMLEK
MİRTLE SALYONGOZ
MİRROĞ BAHÇE SULAMA ĞÖREVLİSİ
MİSİR GOĞUR MISIR PATLATMAK
MOĞZER TÜFEK
MOSMOR ÇOK MOR
MÖĞTA ÖLÜ
MÖHTEÇ SAKAT
MUANET MUHTAÇ OLUNAN ŞEY
MUDARA ETME EYVALLAH ETME, İŞİNİ KENDİN HALLET
MUZU ARSIZ , BOZGUNCU
MÜBAŞİR ADLİYE GÖREVLİSİ
MÜZÖĞÜRCÜ LAFÇI, KOĞUCU
NAHALSIN NASILSIN
NAHIT NE ZAMAN
NAMAZLAĞI SECCADE
NARPIZLI AŞ NARPIZ OTU VE YARMAYLA YAPILAN SOĞUŞ AŞ
NENUNUÇUN NEDEN, NİÇİN
NİŞE BUĞDAYDAN YAPILAN YİYECEKR
NOĞRAĞIM GIRIK ÜZGÜNÜM
NOHRUZ NEVRUZ ÇİÇEĞİ
NÖĞÜRDÜN NE YAPTIN
OGURT AĞIZ İÇİ
OĞA GEDDİM AVA GİTTİM
OĞRAT HANIM, EŞ
OĞUÇ ELİN İÇİ
OĞURT AĞZIN İÇİ
OĞSUNNAMAK ŞİFA İÇİN OKUYUP, ÖVELEMEK
OLÇUM KABA
OMAR ÖMER
OŞT OŞT KÖPEĞİ UZAKLAŞTIRMA SÖZÜ
OYULGAMAK OYMAK
ÖĞEDİ ÇABUK
ÖĞEZ İVEZ SİNEĞİ
ÖĞE GEDİYOM EVE GİDİYORUM
ÖĞLENNEDİ ÖĞLEYİN
ÖĞNÜK ÖNLÜK
ÖĞRÜCEK YUFKA EKMEK ÇUBUĞU
ÖĞSÜN AVCININ AVINI BEKLEDİĞİ YER
ÖĞSÜZ ANNESİ ÖLEN ÇOCUK
ÖĞÜN GIRANI EVİN KENARI
ÖNDÜÇ EDDİM ÖDÜNÇ ETMEK
ÖRME HAYVAN YULARI
ÖTOĞUN EVELKİSİ GÜN
ÖYKÜNMEK TAKLİT ETMEK
PAKIR BAKIR
PAKIRCAK BAKIR SU KABI
PAKLA BAKLA
PAKLOĞU BAKLAVA TATLISI
PALAN ALIK
PAMBIK GİMİ PAMUK GİBİ
PANGULUT PARA
PASAKLI KİRLİ
PASPAKLAK ÇOK PARLAK
PATİK BEBE AYAKKABISI
PATEYİS PATATTES
PAYTAR VETERNER
PECE BACA
PELİT MEŞE KOZALAĞI
PERTLEK DIŞA ÇIKIK OLAN
PEŞKİR HAVLU
PEZZİK ISPANAK
PINDIRA ZAYIF , DAYANIKSIZ TENEKE , KÜÇÜK BIÇAK
PIRTI HALI, KİLİM V.S.
PİCAMA İÇ GİYSİSİ
PİNE TAVUK KÜMESİ
PİNTİ CİMRİ
POĞ SU VE KANALİZASYON BORUSU
POĞLİKA FABRİKA
PONKER CÖMERT
PONTUL CIRCIRI FERMUAR
POST HAYVAN DERİSİ
POŞU KADIN ATKISI
POTİN YARIM ÇİZME AYAKKABI
PUSTU SAKLANDI, HİÇ SESİNİ ÇIKARMADI
PÜRÇÜKLÜ HAVUÇ
PÜSÜ GUNNADI KEDİ YAVRULADI
PÜSGÜĞÜT BÜSKİVİ
PÜSÜKLET BİSİKLET
PÜR TAZE SOĞAN
SAKAR UĞURSUZ,ALNI BEYAZLI HAYVAN
SALAĞACI TABUT
SALAHANACI RİYAKAR, GÖSTERİŞCİ
SANITMA APTALCA BAKMA
SAPLICAN ZATÜRE
SAPSARI ÇOK SARI
SARGI EKMEK BEZİ, AZIK BEZİ
SASIMIŞ BOZULUP TADI DEĞİŞMİŞ
SATAK NEZLE
SEĞ SODA
SEĞİRT KOŞ
SEKLEM YARIM
SELE HAYVAN GÜBRESİNİN TAŞINDIĞI OT MALZEME
SEHİM HİSSE
SEMSERT ÇOK SERT
SERPENEK DAMBAŞI UZANTISI
SETEN BULGUR ÇEKİLER YER
SIĞIRSIPASI SENİ ÇOCUĞA KIZINCA SÖYLENEN SÖS
SIKMAÇ BAZLAMA ARASI BİR ŞEY YEME
SINANĞILI CİNLERİN OLDUĞU YER
SINIKÇI KIRIK, ÇIKIKÇI
SINDI MAKAS
SINDIRGI HALI İPİ
SIRÇAN FARE
SIRÇANNI KURŞUNİ RENK
SIRNAK HAYVAN TIRNAĞI
SITARANDA ÇIKSIN GÜZELLİĞİNDE ÇIKSIN, SEVİMLİLİK
SIYLAN PARLAK,PÜRÜZSÜZ YER, DÜZ TAŞ
SIZGIT KAVRULMUŞ ET
SİCİM İP
SİFİR BULAŞIK
SİNALTI SİNİNİN ALTINA KONAN EŞYA
SİNMEÇ SAKLANMAK
SOĞUGGUYU LASTİĞİ ESKİ AYAKKABI
SOĞUŞ KAÇ, KAYBOL
SOFU DERVİŞ
SOHUR SAHUR
SOKU BULGUR DÖVME TAŞI
SOKUM BAZLAMA ARASI YİYECEK
SOKURDANDI KIZDI, GÖNLÜ OLMADI
SORMUK ŞEKERİ İLK FABRİKASYON ŞEKERLERDEN
SÖBE OVAL
SÖĞÜNDÜM SEVİNDİM
SULUK ABDEST ALINAN, BANYO YAPILAN YER
SÜDDÜZÜ KAYMAK
SÜĞSÜN ENSE
SÜLÜMEN SÜLEYMAN
SÜMSÜK UYUŞUK, APTAL
SÖMEK MISIR KOÇANI
SÜNEPE KILIKSIZ, UYUŞUK KİMSE
SÜRGÜÇ BULAŞIK BEZİ
ŞAHAN ÇABUK
ŞALVAR GENİŞ PANTOLON
ŞAMAR TOKAT
ŞAPLAK TOKAT
ŞAPŞAL BECERİKSİZ, SALAK
ŞEMŞAMER AYÇİÇEĞİ
ŞEPİT YUFKA EKMEK ÇEŞİDİ
ŞIRINGA İĞNE , ENJEKTÖR
ŞİFAN SULU YAĞAN KAR
ŞİPİDİK AYAK TERLİĞİ
ŞİPŞİŞGO ÇOK ŞİŞMAN
ŞİŞGO ŞİŞMAN
ŞİŞİRİK BALON
ŞİŞEK İKİ YAŞLI DİŞİ KOYUN
ŞORDA KARŞIDA
ŞUĞÜN BUGÜN
ŞU MİSİRLİ NİMET GÜZELİM NİMET
TAHRANA ÇORBA ÇEŞİDİ
TAKA EV EŞYASININ KONDUĞU GÖMME DOLAP
TAKDELEN AĞAÇ KAKAN KUŞU
TAKTALI TAHTA BALKON
TAS YEMEK KABI
TAY AT YAVRUSUNUN BİRAZ BÜYÜĞÜ
TEBELLİŞ MUSALLAT
TEDERİKLİ İKTİSATLI
TEĞNEMEK GÖZETLEMEK
TELTİK DİLE VE AKLA ZOR GELEN İSİM
TEM GARERİNDE TAM KARARINDA
TENGELEMEŞ YUVARLANMA
TENGİRİ YÖĞSÜN EMİ TENĞRİ ( ALLAH,TANRI)
TEREK KİTAP, ÇAY, ŞEKER V.S. KONULAN YER
TERSLİK HAYVAN GÜBRESİNİN BİRİKTİĞİ YER
TEZE TAZE
TEZZEK HAYVAN GÜBRESİNDENDEN YAPILAN YAKACAK
TIKAN ODUNLUK, EŞYALARIN KONULDUĞU ALAN
TILISIM BÜYÜK BIÇAK
TINAS HARMAN YIĞINI
TIYARA UÇAK
TOGUK TAVUT
TOĞLANMIŞ ETLENMİŞ
TOĞA TAVA
TOĞUK DÜNEDİ TAVUK YUMURTLAMA ZAMANI
TOKUÇ YÜN, HALI YIKAMA VE DÖVME ALETİ
TOKLU ERKEK KOYUN
TOMBAKLI ESKİ MAHALLE ADI
TORT KÖPEK TASMASI
TOSBAĞI KAPLUMBAĞA
TOPARLAK TOPAK
TOSGAL MANDA YAVRUSU, KISA BOYLU VE KİLOLU KİMSE
TÖĞÜR ÇEŞİT
TÖREMEYESİCE ÇOCUĞU OLMAYASICA , NESLİ KESİLESİCE
TULUKTU AKARSUYUN ÜZERİNDE GİDEN ŞEYİN DURMASI
TUTURUK ÇOK EKŞİ, ATEŞ TUTUŞTURUCU ÇALI, ÇIRPI
TÜTÜN DUMAN, SİGARA
UĞUNMAK BAYILMAK
UMSUNMAK UMMAK
UPUZUN ÇOK UZUN
URUPLAĞI ŞİNİĞİN DÖRT' TE BİRİ
USUL GET YAVAŞ GİT
ÜĞRE RÜYA
ÜLEN LAN
ÜNGÜRÜZÜ BÜYÜK BIÇAK
ÜSÜYÜN HÜSEYİN
VANGIRDAMA BAĞIRMA
VARANGELEN HALI MALZEMESİ
VELESBİT BİSİKLET
YADIRGI YABANCI
YAĞIR ÇOK KİRLİ
YAL KÖPEK YİYECEĞİ
YALLI PASAKLI
YALAK SU YOLU
YALAKA YAĞCI
YAN EKMEĞİ CENAZE EVİNDE YENİLEN İLK AKŞAM YEMEĞİ
YANGAR SICAK
YANNIK SÜT YOĞURT,YAĞ TORBASI
YAPAĞI KOYUN YÜNÜ
YAPMA HAYVAN PİSLİĞİNDEN YAPILAN YAKACAK
YARASI HOĞUKMUŞ YARA İLTİHARLANMIŞ
YARANNİK ŞAKA
YATIR EVLİYA MEZARI
YEĞİN ÇOKÇA, ARTMIŞ
YEĞNİCEK CİDDİYETSİZ,BASİT İNSAN
YELPİK SÜTÜN KOYULMUŞU
YEMYEŞİL ÇOK YEŞİL
YER ALMASI YERİN ALTINDA YETİŞEN MEYVE
YERSİMİŞ TOPRAKSIMIŞ
YESİR ESİR
YEŞENİ MAVİ YEŞİL ARASI RENK
YEYİNTİ HAYVAN YEMİ
YILIŞMA GÜLME
YİĞİDÖLÜMÜNE YATASICA YİĞİT HASTALIĞINA KALASICA, İNTİZAR
YOĞ YAHU
YOĞAŞ YAVAŞ
YOĞSU KENE CİNSİ, AĞAÇ AŞILAMA ŞEKLİ
YOĞŞAK GEÇİMİ BABASINA AİT ERKEK ÇOCUĞU, DELİKANLI
YOĞŞAN BİR TÜR SÜPÜRGE OTU
YOĞUKLU SEVGİLİ
YOLPAÇA KÖYDEN YAYLAYA GELEN KİŞİNİN, HEDİYE VERMESİ
YOPYOKUŞ ÇOK YOKUŞ
YOZ MAL ERKEK DAVAR VE İNEK SÜRÜSÜ
YÖĞMİYE GÜNLÜK
YUĞAK TOPRAK DAMIN AKMAMASI İÇİN ÇEKİLEN TAŞ
YUĞARLAK TOPAK
YUKA İNCELMİŞ, ZAYIF,
YUMUL BÜZÜL
YUMUŞ BUYRULAN İŞ
YULAR HAYVAN İPİ
YUPYUMŞAK ÇOK YUMŞAK
YURDULUK İĞNELİK
YÜKLÜK YATAK YORGAN KONULAN YER
ZAHAR HERHALDE
ZAHMARI ŞİDDETLİ KIŞ
ZAHRA BUĞDAY
ZANGIRDADI TİTREDİ
ZAPZAYIF ÇOK ZAYIF
ZELDERİ KAYISI
ZELVE İKİ ÇİFTÇİ HAYVANINI DENGEDE TUTAN AĞAÇ
ZEMBEREK KAPI AÇACAĞI
ZIBARMAK GEBERMEK
ZIRLADI YÜKSEK SESLE AĞLADI
ZIRNIK AZ MİKTARDA
ZIRRR ZIRRR MERKEBİ ANIRTMA SÖZÜ, KIZDIRMA EDATI
ZIYIPMA KAYMA
ZİBİL ÇÖP
ZİFİRİ GARANNIK ÇOK KARANLIK
ZİLLİ OYNAK, HARAKETLİ
ZOBU KABA
ZOM EN BÜYÜK ÇEKİÇ, BALYOZ
ZOPCUK DELİ TAVIRLI KIZ
ZOYPUNTU İRİ YARI [/B]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.