You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
[COLOR=#8b4513]Adana Yerel Konuşma ŞivesiAbo = hayret ifadesi
Allös = bir sasirma nidasi
anarya = arka, geri
antin = afyon çeken
araya gitmek = ziyan olmak
asortmen = esofman
avel = aptal
banadura = domates
barnak = parmak
bayaktan = az önce
bici bici = su muhallebisi
bider = tohum
bocit = bakir sürahi (sonradan alüminyuma döndü)
böcük = küçük böcek
bos bosçu = eski amerikan esyalari satan
bögü = zehirli örümcek
carcur = sarjör
cere = kulplu testi
cibiliyet = geçmis
cibindirik = cibinlik
cibinlik = tülden oda
cillop = piril piril
cinbit = cingöz , cin gibi
cinik = ufak
cilk = çürük
cincik = cam
cirlazmak = mizikçilik yapmak
cirrik = bos bogaz
cülük = civciv
çagirdak = çekirdek
çimmek = yüzmek
çingil = ****l yogurt kabi
çul = kilim, yer yaygisi
dagnemek = etrafi kolaçan etmek
dakka = eldeki en kiymetli bilye
deel mi = degil mi
dene = tane
demikten = biraz önce
deyha = iste orada
dezze = teyze
dad = lezzet
dandik = ise yaramaz
davsan = tavsan
dös = gögüs
dulda = siginak,kuytu yer
eftik = kötü
ekerbiçer = con dere = john deere
enik = ***** yavrusu
enegim enek = ne kar ne zarar
essah = sahi
esvap = çamasir
esgi = eksi
ezvahane = eczane
falafos = yalama
fallik = hafif mesrep,oynak kadin
firindak = sahtekar , güvenilmez adam
folluk = gurk yumurtasi
gadasini almak = belasini almak
galan = bundan sonra
galle = kasa, içine para konan çekmece
gandirikçi = yalan söyleyip sasirtan
ganel = kanal
gapi = kapi
gillik = küçük
gindirik = aralik
giprasma = kimildama
giran = yaramaz çocuk
göynek = gömlek
gulle = bilye,misket
hayma = damlarda asma dallarinin toplandigi çardak
helke = kova
hellengeç = yengeç (ilengiç te denir)
hirpo = enayi
ihmak = diz çökmek
iriskin = sucuk
kapçiklamak = kavramak
karsambaç = rendelenmis buz
katmak = koymak , birakmak
kevis küvüs etmek = fecii yenmek
kele = kadinlarin hitap ünlemi
kertis = kertenkele
kiytirik = degersiz
kunnamak = dogurmak
kösga = ise yaramaz
kasnakli = kamis iskeletli uçurtma
laismen = yan hakem
lastik = spor ayakkabisi
laylon = plastik malzeme
löbbüs = büyük gulle ( yani misket )
malafat = erkegin cinsel organi
malamat = rezil,kepaze
manik = kedi yavrusu
melefe = astar,yüz
mintan = gömlek
mitil = yatak,yorgan eskisi
naylon = traktör römorku
nünük = salyangoz
obir = diger , öteki
ökenmek = agiz hareketiyle dalga geçmek
öllöz = hayati kaymis
pambik = pamuk
pantol = pantolon
pendir = peynir
peskir = havlu
pellenpüs = yabani igde
pirtmak = kurtulmak
pisküüt = bisküvi
sinikçi = kirik çikik tedavi eden
sirt = elbise
silme = agzina kadar dolu
soyka = yaramaz çocuk
taka = pencere
tombili = omuz basi ( dediler )
tosbaga = kaplumbaga
teker = bisiklet
tuluk = tulum peyniri
urup = çeyrek
ütmek = yenmek
velespit = bisiklet
yazi = tarla,ova
yeni dünya = malta erigi
yuka = (yufka) denizde sig yer
yuumak = yikamak
zeyzik = Agustos böcegi (circir da denir)
zibil = çöp
zibil gibi = çok, gereginden fazla miktarda
zibillik = çöplük
zort çekmek = küçük duruma düsmek , sesli nanik
zumzuk = yumruk

ABARİ : SEVİNME ŞAŞIRMA ÜNLEMİ
ABOV : HAYRET NİDASI
AFARA : TARLADA HASATTAN KALANI TOPLAMA
ALGAN KUŞU : KAĞIT UÇURTMA
ALGANLI : ADANA DIŞINDA ŞEYTAN UÇURTMASI DENİR
ALLÖŞ : ŞAŞIRMA NİDASI
ALMA : ELMA
ANARYA : GERİ VİTES
APALAMAK : EMEKLEMEK
APÖRLÖ : HOPARLÖR
ARAYA GİTMEK : ZİYAN OLMAK
ARILIK : BAHŞİŞ OLARAK VERİLEN PARA
AŞKARSIZ : ASIK SURAT
AŞÖRTMEN : EŞOFMAN
AVEL : APTAL, AVANAK
BACI : KIZ KARDEŞ
BALCAN : PATLICAN
BANADURA : DOMATES
BANDUFLA : TERLİK
BAR BAĞLAMAK : KİRLENMEK, LEŞ GİBİ OLMAK
BARNAK : PARMAK
BAYAKTAN : BİRAZ ÖNCE
BERİKİ GÜN : ÖNCEKİ GÜN
BEZİME : BAZLAMA
BİCİ BİCİ : NİŞASTADAN YAPILIP ÜZERİNE BUZ RENDELENEN YEREL TATLI
BİDER : TOHUM
BİZZİKLEMEK : DÜRTMEK, KANINA GİRMEK
BOCİT : SÜRAHİ
BODRA ŞEKER : PUDRA ŞEKERİ
BOROZAN : ÇİFT EKMEKLİ DÜRÜM
BOŞ BOŞÇU : ESKİ AMERİKAN EŞYALARI SATAN
BÖCÜK : KÜÇÜK BÖCEK
BÖĞÜ : ZEHİRLİ ÖRÜMCEK
CARCUR : ŞARJÖR
CARDON : BÜYÜK FARE
CELFİN : YUMURTLAMA YAŞINA GELMİŞ TAVUK
CERE : KULPLU TESTİ
CERE : KULPLU TESTİ
CIBARMAK : VURULAN YERİN KIZARMASI
CILK : ÇÜRÜK
CIMCILIK : ISLAK
CINCIK : CAM, CAM EŞYA
CIRLAVUK GİBİ ÖTMEK : AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ ÖTMEK, ÇOK KONUŞMAK ANLAMINDA
CIRLAZMAK : OYUN BOZANLIK YAPMAK
CISCIBIL : FAZLASIYLA ÇIPLAK
CISCIPLAK : ÇIRIL ÇIPLAK
CIZZIK : ÇİZİK
CİBİLİYET : GEÇMİŞ
CİBİN : SİNEK
CİBİNDİRİK : CİBİNLİK
CİBİNLİK : TÜLDEN KORUNAK
CİLLOP : GÜZEL
CİNBİT : CİNGÖZ, CİN GİBİ
CİNİK : UFAK
CİRRİK : BOŞ BOĞAZ
CÖLE ÇALMAK : SAÇLARI JÖLELEMEK
CÖP : CEP
CÜLÜK : CİVCİV
ÇAĞIRDAK : ÇEKİRDEK
ÇELERTMEK : SİNİRLİCE GÖZLERİ AÇMAK
ÇERDEK : ÇEKİRDEK
ÇILPIK : KÜÇÜK BEZ PARÇALARI
ÇİMMEK : YIKANMAK, YÜZMEK
ÇİNGİL : ****L YOĞURT KABI
ÇÖMÇE : KEPÇE
ÇUL : KİLİM
DAD : LEZZET, TAT
DAĞNEMEK : ETRAFI KOLAÇAN ETMEK
DAKKALIK GULLE : OYUNDA KULLANILAN ASIL MİSKET
DALAP : MÜPTELA, TUTKUN
DAM : ÇATI
DANDİK : İŞE YARAMAZ
DARI : MISIR
DAŞ : TAŞ
DAŞŞAKKAPAN : HOPLAYAN ZIPLAYAN KÜÇÜK BİR BÖCEK
DAVŞAN : TAVŞAN
DEBLEK : DARBUKA
DEEL Mİ? : DEĞİL Mİ?
DEMİKTEN : AZ ÖNCE
DENE : TANE
DENİŞMEK : DEĞİŞMEK
DEVRİSİ GÜN : SONRAKİ GÜN, ERTESİ GÜN
DEYHA : İŞTE ORADA
DEZZE : TEYZE
DEZZEMİN CÜLÜĞÜ : TEYZEMİN OĞLU
DIKILMAK : İÇERİ GİRMEK
DİBİZOT : DEPOZİT
DİNELMEK : AYAKTA DURMAK
DOLAPLI : ÜÇ BOYUTLU DİKDÖRTGEN BİÇİMLİ UÇURTMA
DÖLEK : DÜZ ARAZİ
DÖŞ : GÖĞÜS, SİNE
DÖŞŞEK : YER YATAĞI
DULDA : KUYTU YER
DÜNEN : DÜN
DÜVE : GENÇ İNEK
EFTİK : KÖTÜ, KULLANIŞSIZ
EKE : KİBİRLİ, UKALA, BİLMİŞ
EKERBİÇER : CON DERE – JHON DEERE
ELÇİ : AMELE BAŞI
ELEM EŞKERE : AÇIKÇA
ELİ EĞRİ : HIRSIZ
ELİKMEK : UTANMAK, ÇEKİNMEK
ELİN KIRANI : ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ELİYİN ARTII : ELİNİN ARTIĞI, BİR TEVAZU DEYİMİ
EMMİ : AMCA
ENEGİM ENEK : NE KAR NE ZARAR
ENİK : KÖPEK YAVRUSU
EPEY CINCIK KIRMAK : POT KIRMAK
ERİNMEK : ÜŞENMEK
ESGİ : ESKİ
ESSAH : SAHİ, GERÇEK
ESSAHTAN : GERÇEKTEN
ESVAP : ÇAMAŞIR
EŞGİ : EKŞİ
EŞKERE KONUŞMAK : BOŞ YERE KONUŞMAK
EVME : ACELE ETMEK
EZVAHANE : ECZANE
FALAFOŞ : YALAMA
FALLİK : HAFİF MEŞREP, OYNAK KADIN
FERİŞTAH : EN BÜYÜK KİŞİ, PADİŞAH
FICITMAK : FIRLATMAK, SAVURMAK
FIRFIR : MASTURBE EYLEMİ
FIRINDAK : SAHTEKÂR
FİRTİK : DOKUZ ON YAŞLARINDA KIZ ÇOCUĞU
FOLLUĞU SOĞUMAK : RAHATLAMAK, KÖTÜ ANLAMDA KULLANILIR
FOLLUK : GURK YUMURTASI
GADANI ALİİM : GÜNAHLARIN BENİM OLSUN
GADASINI ALDIĞIM : SEVGİ İFADESİ
GALAN : BUNDAN SONRA
GALLE : KASA, PARA KONULAN ÇEKMECE
GANDIRIKÇI : YALAN SÖYLEYEN
GANEL : KANAL
GANERE : ÇOK YEMEK YİYEN, GÖZÜ DOYMAYAN
GANEVİZ : KAVANOZ
GAPI : KAPI
GARİPDOST : OKALİPTÜS AĞACI
GEPİRDEMEK : AŞIRI DERECEDE GÜRÜLTÜ ÇIKARTMAK
GICIK ALMAK : BİRİNE GICIK OLMAK
GIDIM : BİRAZ
GILLİK : KÜÇÜK, MİNİK
GINDIRIK : ARALIK
GIPRAŞMA : KIMILDAMA
GIRAN GİRMEK : BİR ŞEYİN TAMAMEN BİTİP TÜKENMESİ
GIRAN : YARAMAZ ÇOCUK
GIRNAPLI : UÇURTMA
GIYIK : BÜYÜK İĞNE
GİCİŞMEK : KAŞINMAK
GİLİBİK : KILIBIK
GOMA : KOYMA
GORUK : ÜZÜMÜN HAM YEŞİL HALİ
GÖLÜK : AT
GÖRÜŞÜRÜK : GÖRÜŞÜRÜZ
GÖYNEK : GÖMLEK
GULLE : MİSKET
GUNNAMAK : YUMURTLAMAK
GUŞ : KUŞ
GÜCELE : GÜÇLÜKLE
GÜZELCENE : GÜZEL BİR ŞEKİLDE
HAMBELES : BİR ÇEŞİT MEYVE, YEMİŞ
HASİT : KISKANÇ
HAVSALASI ALMAMAK: ANLAMAMAK
HAYMA : ÇARDAK
HELKE : KOVA
HELLENGEÇ : YENGEÇ (İLENGİÇ DE DENİR)
HIMBIL : HANTAL
HIRPO : ENAYİ
HIZAR : TOMRUKLARI ODUNLARI KESMEYE YARAYAN ALET
HİNNEP : Bİ RÇEŞİT MEYVE, YEMİŞ
HOŞŞİK : YALAKA, ŞIMARIK
IHMAK : DİZ ÇÖKMEK
İLENGİÇ : YENGEÇ (HELLENGEÇ DE DENİR)
İLİŞ : RENDE
İRİŞKİN : SUCUK
İT KILI POSTAL BAĞI : İŞE YARAMAZ
KALLE : SİNCAP
KAPÇIKLAMAK : KAVRAMAK
KAPISAK : BAHÇE KAPISI
KARGI : UÇURTMA YAPIMINDA KULLANILIR
KARSAMBAÇ : RENDELENMİŞ BUZ
KASNAKLI : KAMIŞ İSKELETLİ UÇURTMA
KATMAK : KOYMAK, BIRAKMAK
KELE : CÜMLEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANILAN BİR HİTAP
KELEŞ : GÜZEL
KERTİS : KERTENKELE
KEVİS KÜVÜS ETMEK : FECİ YENMEK
KIRKIN : DÜĞÜNDE PARA TOPLAYAN KİŞİ
KIRNAPLI : ÇITADAN YAPILAN BÜYÜK BOY UÇURTMA (ADINI KULLANILAN İPTEN ALIR)
KIYTİRİK : DEĞERSİZ
KÖLGE : GÖLGE
KÖSGA : İŞE YARAMAZ
KÖŞKER : AYAKKABI TAMİRCİSİ
KUNNAMAK : DOĞURMAK
KURNA : BÜYÜK DEMİR KAZAN
KÜNCÜ : SUSAM
LAİSMEN : YAN HAKEM
LASTİK : SPOR AYAKKABISI
LAVGAR : GEVEZE
LAYLON : PLASTİK MALZEME
LEĞENÇE : GENİŞ TEPSİ
LENGER : GENİŞ KAP
LEPE : BULGURLA YAPILAN BİR YEMEK
LEYMUN : LİMON
LÖBBÜS : BÜYÜK GULLE
MABAL : VEBAL
MAHANA : BAHANE
MALAMAT OLMAK : REZİL OLMAK
MALAMAT : REZİL, KEPAZE
MANIK : KEDİ YAVRUSU
MART SIPASI : YERİNDE DURAMAYAN, HAŞARI
MAŞA : ÇAMAŞIR MANDALI
MELEFE : ASTAR, YÜZ
MELEFE : ASTAR, YÜZ
MISMIL : MÜSAİT, DOĞRU DÜZGÜN, UYGUN, EFENDİ
MİNTAN : GÖMLEK
MİTİL : YATAK, YORGAN ESKİSİ
MİTİLİ ATMAK : YERLEŞMEK
MUHALLAMAK : BOZULUR GİBİ OLMAK
MUKALLİT : UYUMLU
MUKUFUNA VARMAK : ANLAMAK
MUNDAR : BOZMA
MURT : KARAİSALI’DA YETİŞEN BİR MEYVE, YEMİŞ
MURTÇU : KARAİSALILI
MÜSTAAMEL : ELDEN DÜŞMÜŞ, İKİNCİ EL
NAYLON : RÖMORK
NÜNÜK : SALYANGOZ
OBİR : DİĞERİ, ÖTEKİ
ONDAN KERTİM : ONDAN SONRACIĞIMA
ÖDÜ SIRTMAK : ÇOK KORKMAK
ÖKENMEK : AĞIZ HAREKETİ YAPARAK DALGA GEÇMEK
ÖLLÖZ : HAYATI KAYMIŞ
ÖTEBERİ : EŞYA
PAMBIK : PAMUK
PANTOL : PANTOLON
PARÇALAMAK : AVUÇLAMAK
PEL PEL BAKMAK : GARİP GARİP BAKMAK
PELLENPÜS : YABANİ İĞDE
PENDİR : PEYNİR
PEŞKİR : HAVLU
PIRTMAK : KURTULMAK, KOPMAK
PİSKİLET : BİSİKLET
PİSKÜÜT : BİSKÜVİ
POYRAZDAN ALIP YELE VERMEK : MÜSRİFLİK YAPMAK
RUSGAT : RUHSAT
SAVAN : BİR ÇEŞİT KİLİM, ÖRTÜ
SINIKÇI : KIRIK ÇIKIKLARA BAKAN HALK HEKİMİ
SIRT : ELBİSE
SITARA : KISMETLİ, BALLI
SİLME : AĞZINA KADAR DOLU
SİPTİLLİ : HAL, TOPTANCI
SOĞUKLUK : SEMİZOTU
SOKUM : DÜRÜM
SOKURDANMAK : SÖYLENMEK, HOMURDANMAK
SOMURMAK : EMMEK
SOYHASI ÇIKASICA : BİR KÜFÜR
SOYKA : YARAMAZ ÇOCUK
ŞALAK : KÜÇÜK KARPUZ
ŞAMBİRYEL : İÇ LASTİK
ŞAPLAK : TOKAT
ŞOORDAN : ŞURDAN
ŞORRİK : SALYA
TAHRA : ODUN KESME ALETİ
TAKA : PENCERE
TAMAN : ZATEN
TEKER : BİSİKLET
TEVGE : YARAMAZ ÇOCUK
TIRRİK : CIVIK, BOŞ İNSAN, GEREKSİZ
TİKE : UFAK KUŞBAŞI, UFAK PARÇA
TİRLEMEK : YORGUNLUKTAN UYUMAK
TOMBİLİ : OMUZ BAŞI
TOMSARMAK : SURAT ASMAK
TOSBAĞA : KAPLUMBAĞA
TULUK : TULUM PEYNİRİ
TUMMAK : DALMAK
TUTURUK : ÇOK EKŞİ
ULMAK : MEYVELERİN BOZULMASI
URUP : ÇEYREK
UYUNTU : ÇOK GEZEN KİMSE
ÜTMEK : YENMEK
VELESPİT : BİSİKLET
VICIKLAMAK : KURCALAMAK, TAHRİK ETMEK
VIRRIĞI YELLİ : AKLI BİR KARIŞ HAVADA
YANFRİŞ : EĞRİ, BÜĞRÜ
YAZI : TARLA
YEKİNMEK : BİR İŞİ YAPMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMAK
YENİ DÜNYA : MALTA ERİĞİ
YERE VERMEK : MİSAFİRLİK YAPMAK
YUĞMAK : YIKAMAK
YUKA : SIĞ, DERİN OLMAYAN
YUMUŞ BUYURMAK : İŞ BUYURMAK
YUMUŞ UŞAĞI : HİZMETÇİ
YÜKLÜK : YORGANLARIN KONULDUĞU DOLAP
YÜLEMEK : BİLEMEK
ZENCİR : ZİNCİR
ZEYZİK : AĞUSTOS, UĞUR BÖCEĞİ
ZIYPACAK : KAYDIRAK
ZIYPMAK : AYAĞI KAYMAK
ZİBİL GİBİ : ÇOK FAZLA
ZİBİL : ÇÖP
ZİBİLLİK : ÇÖPLÜK
ZİPLEMEK : SAPLAMAK
ZİV ZİV GEZMEK : BOŞ BOŞ GEZMEK
ZORLAK : FAZLA ÇALIŞMAKTAN KOLLARIN ŞİŞMESİ
ZORSUNMAK : İŞ YAPMAK İSTEMEMEK
ZORT ÇEKMEK : KÜÇÜK DURUMA DÜŞÜRMEK, SESLİ NANİK
ZUMZUK : YUMRUK
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
[COLOR=#13183E]ARDAHAN sivesi -
[TABLE="class: MsoTableGrid"]

[TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LEYAKIL DÜŞMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yorgun düşmek
[COLOR=#4F4F4F] [B] [/B][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SOGURT:
[COLOR=#4F4F4F]

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Salya[B][/B][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] YEGİN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çalışkan, titiz
[COLOR=#4F4F4F] [B] [/B][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ENDEZE OLMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Oyalanmak

[COLOR=#4F4F4F] [B] [/B][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TUSMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sinmek
[COLOR=#4F4F4F]
[TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] MURUSLARINI DÖKMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Suratını asmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] YÜNGÜL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hafif
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] AĞZINI GÖZÜNÜ
[COLOR=#4F4F4F] TUZ GİBİ YALAMAK:
[COLOR=#4F4F4F]

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çok özlenen kimseler için söylenir
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOMBA DÖNMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Takla atmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIGIL YÜZLÜ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yüz yapısı küçük olan kimseler için söylenir
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HERSLENMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sinirlenmek
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ABURSUZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Rezil
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PÜRÇEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Saç Tutamı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOLOP:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ağaçtan yapılmış yoğurt kabı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SİTİL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yoğurt Kabı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GAGAÇ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Zayıf kimseler için söylenir
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BİTİG:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ***** yavrusu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇİRTAKOZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Deli
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GANFET:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Akide Şekeri
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GAGILDAMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Gülmek
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CİCİP:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ağız kenarında ve yüzde çıkan yaralar
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TEŞT:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Saç legen
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GEŞLENMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Donmak,Üşümek
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SOYHA, ANDIR, MERET:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Uğursuz şeyler için söylenir
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HINGILIM ATMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Gereksiz hareket ve işler
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KÖÇMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Evlenmek
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GURUĞ TAVUK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Anaç tavuk[B] [/B]
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HARO:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kiler,ambar[B] [/B]
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LOBBAZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] İşe yaramaz aylak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SEĞİRTMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çabuk davranmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PELLÜK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ayaktaşı oyunu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] YAŞIK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ağaçtan yapılan kasa
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOPPAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Büyük burun
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PORTLAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Göz Yapısı büyük olan
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] VEDRA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kova
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BİBİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hala
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CUCUL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Civciv
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] DOY DOY:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Güvercin
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PEŞ GUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sofra
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GUŞGANA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tencere
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CİNCAR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Isırgan Otu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZIRZA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Asmalı kilit
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BİJLİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sivri
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PALAZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Bez
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HERZAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tekerleksiz el arabası
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZAĞAR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Küçük *****
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] iSTOL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yer sandalyesi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIJİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kıvırcık saç
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇİRNAĞ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tırnak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] YEKTİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yetim
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] MUÇURLAMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Buruşturmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ŞAKILDAYAN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yıldırım
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOPLANMAK:
[COLOR=#4F4F4F] PEŞKİR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Şişmek
[COLOR=#4F4F4F] Havlu[B] [/B]
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIDİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Oğlak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GUDİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Küçük *****
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KARTOPU:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Patates
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BİŞKA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kibrit
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CAMUŞ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Manda
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LAZUT:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Mısır
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BEDASIL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Soysuz
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TEVÜR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çeşit
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GUNÇUL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Uç
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GULLEP:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Menteşe
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GODET:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Süpürge sapı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOTİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Manda Yavrusu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GAGAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Göz
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SEKÜ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Divan
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] FURĞUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Öküz Arabası
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KOR ARABA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kağnı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GAŞGA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] At Arabası
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KAP:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Dolap
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CİCE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Büyük Abla
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GİZLENGUGİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Saklambaç
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BEYABUR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Rezil
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BAÇ ETMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Öpmek
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIJGIRMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yoğurdun ekşimesi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HARMUTLAMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Suyu ılıtmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIDIL:
[COLOR=#4F4F4F]

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Küçük
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PİSİK:
[COLOR=#4F4F4F] MOZİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kedi
[COLOR=#4F4F4F] Dananın Büyüğü
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GARABAN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Köy Evinin Girişi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KERSEN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hamur Teknesi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] FANTİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] İskambil
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HERG:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sürülmüş Tarla
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HAROS:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Nadasa Bırakılmış Tarla
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PULUL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ot Yığını
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GALAMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yakmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GALAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tezek Yığını
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KOTETE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tabure
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CEMSE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Askeri Araç Konvoyu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KAVÇAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Uzun Çene
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] NİGART:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tavuğun Gagası
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TAR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tavukların Kümeste Üstüne Çıktığı Yer
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇİMMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Banyo Yapmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TEREK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Raf
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GUZUK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kambur
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] DILLO:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hafifmeşrep
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇIRMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yırtmak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GATAKLAMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kovma, Uzaklaştırma
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] MÜRGÜLEMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Uyumak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GAJ GÖZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çakır Göz
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CİNDAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kedi Yavrusu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CARUĞÇU:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kır Bekçisi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LOBYE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Fasulye
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GIJO:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kozalak
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BED:
[COLOR=#4F4F4F] CANCUR:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çirkin
[COLOR=#4F4F4F] Erik
[COLOR=#4F4F4F]


[TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LIBBIZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Parasız, Züğürt
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TELLÜK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yünlü Takke
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇENKÜRMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Küçük Köpeğin Havlaması
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GOCİK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kaban
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ŞOŞARTMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Abartma
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ŞUŞLANMAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Fazla Yatma
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] AĞBUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Gübre
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] AKHORA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Yakın Bir Yer
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] BADİYE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Geniş Ağızlı Taş
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CİCLOBA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Arpacık
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] CAVLAK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ayakta Kurumuş Ağaç, Zayıf İnsan
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] DEY HORA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Uzağı Tarif Eden İşaret Zamiri
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GÜZGİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ayna
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GUĞUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ağlama
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] HELHEL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Havai Kimse
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] AGOZ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Sabanın Açtığı İz
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] JUJUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tatlı Kaşıntı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KERSEN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hamur Teknesi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KOLOPA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] İçi Oyulmuş Kap
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] KÜSGİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ağaç, Sırık
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] GARAVUL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Bekçi
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] LÖK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Büyük
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] PÖRÇÜK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tırpanı Sapına Bağlayan Yeri
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SOKO:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Mantar
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] SAKO:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kolsuz Ceket
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ŞÜŞİT:
[COLOR=#4F4F4F] ŞİNEL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Huni
[COLOR=#4F4F4F] Palto
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ŞÖHE:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Siyah Boncuk
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TAPUL, PULUL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Ot Demeti
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TAT:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Çorabın Taban Kısmı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TORHOLA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kabuk Tutmamış Yumurta
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TIĞ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Saman, Ekin Karışımı Yığın
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] DINAZA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Alay Etme
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZAĞ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Keskin, Sivri
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZABUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Fakir
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZANGAL:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tabansız Uzun Çorap
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZEDA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Tarlanın Sürülmemiş Tarafı
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZURGANA:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Eğri, Büğrü Vücutlu
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ZUBUN:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Mintan
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] POCİLEMEK:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Baltayı Taşa Vurma
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] TOĞAYİRLENME:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Kendinden Geçme
[COLOR=#4F4F4F][TD="width: 227, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] ÇENCİKLERİN GEVŞEDİ:

[TD="width: 220, bgcolor: transparent"] [COLOR=#4F4F4F] Hoşuna Gitme [FONT=NewBaskervilleRoman]
[COLOR=#4F4F4F]
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
AMASYA ŞİVESİ Smile)

----------------------------------------------


 • Alengirli : çarpraşık , karışık
 • Amanheri : aman be , anlamında
 • Ağız : Defe - Kere
 • Aha : İşte ,şaşma ,hayret ve teaccüp etme
 • Akbakla : kuru fasulye
 • Aze : organ , vücut
 • Ahana : burada
 • Ağrıklı : hastalıklı
 • Ağrınmak : incinmek
 • Aha anağan babağan : hayret ,şaşma
 • Böcük : böcek
 • Badal : merdiven
 • Bağraç : bakraç su kovası
 • Bannak : parmak
 • Bucaklık : raf ,terek
 • Böğür : gövdenin yan tarafı
 • Bizağal : biraz önce
 • Bisokum : çok küçük
 • Bidıkım : küçük lokma
 • Bicimcik : çok az
 • Bişibaba : yağda kızarmış hamur
 • Belemek : sarmak
 • Bi gayde ki : bir tutum ki , davranış ki
 • Gaydeli : tutum ve davranışı farklı olan
 • Bıldır : geçen sene
 • Barimiye : hiç olmazsa
 • Bırak heri : yapma bırak sende
 • Bidane : bir tane
 • Bun : sıkıntı
 • Cücük : civciv
 • Cırcır : fermuar
 • Cimcik : eti sertçe sıkma ( eylemine verilen isim )
 • Cof coflu : her hali ile fevkalade
 • Çatal çorba : hamur ve mercimekli çorba
 • Çıkı : bohça
 • Çaynik : çaydanlık
 • Çimmek : yıkanmak
 • Çalkama : ayran
 • Çaput : bez
 • Cin arabası : bisiklet
 • Çene : köşe başı(SOKAK BAŞI)
 • Çerez : leblebi
 • Çıt : anahtar ( Çıtlı kapılar için)
 • Çıt çıt : patlamış mısır
 • Çiğit : meyva çekirdeği
 • Çömelmek : eğilmek
 • Döşşek : yer yatağı
 • Dayak : destek ,payanda
 • Değer mi ? : eder mi ?
 • Dıkım : lokma
 • Dürme : katlama
 • Dönderme : mayasız hamur kızarması
 • Demin : az önce
 • Deydaha : işte , orda
 • Dibek : taştan havan
 • Düş : rüya
 • Dinelme : ayakta durma
 • Dikelme : ayakta durma
 • Dene : tane ( Bidene : bir tane )
 • Dutak : tutaç
 • Dekmük : tekme
 • Denmiki : der misin
 • Dombalak : takla atmak
 • Dingil Dombalak: ters takla
 • Dümbelek : darbuka
 • Esbap : çamaşır
 • Eccük : az , biraz
 • Ellağam : zannederim , öyledir , zahir
 • Enek : bilye , misket, bölünmüş kısım
 • Ezme : marmelat
 • Essah : gerçek
 • Emme : ama
 • Emmi : amca
 • Ellehem, ellağam : galiba
 • Ezücük - Etcük : az
 • Ele : değilmi
 • Eserük : gelgit akıllı
 • Esük : eksik
 • Esük etek : kimsesiz yetim kız
 • Emi ? : tamam mı?
 • Eşelek : meyvelerin yendikten sonraki işe yaramaz kısmı
 • Evmek : acele etmek
 • Eyi : iyi
 • Eze : gövde , vücut
 • Essah : doğru
 • Ferağımak : iyileşmek
 • Gubat : kaba
 • Gaydeli : süslü nazlı
 • Gavi : sağlam
 • Göresi gelmek : özlemek
 • Göresimek : görmeyi arzu etmek
 • Gıdık : çene
 • Gulaklı : iki saplı bakır kap
 • Güğüm : su kabı
 • Gasnak : elek
 • Gavım : akraba , hısım
 • Gı : bayanlara kullanılan bir hitap
 • Gınnap : kendir ipi
 • Gıyak : güzel , torpil geçme
 • Gidişmek : kaşınma
 • Helke : kova
 • Hazitmek : sevmek
 • Hüşkü : çöp
 • Hüşkülük : çöplük
 • Hedik : kaynatılmış buğday
 • Heri : aman canım sende
 • Hemi : öyle değil mi
 • Hapaz : avuç dolusu
 • Hele : yaptığına bak
 • Helle çorbası : un çorbası
 • Hüdüklenmek : huylanma , tedirgin olma
 • Irgalamak : sallamak , silkelemek
 • İlağen : leğen
 • Irılık : aralık , boşluk
 • İbik : bir şeyin kenarı
 • İşleme : oya , örgü örme
 • İşlik : pamuklu gömlek
 • Kelem : lahana
 • Keşkek : mahalli bir yemek
 • Kocabaş : şeker pancarı
 • Keşik : sıra
 • Katık : yağsız yoğurt
 • Kos kos : kızarak uzaklaşmak
 • Odura : Lades
 • Şilepe ;Meyva yedikten sonra elde kalan pislik
 • Tuyma :Bir seyi ezberinden yapmak. -Bu garanlıgda tuymuna gidiyon valla
 • Pinlik : Kümes
 • Tokaç: çamaşır yıkarken kullanılan, odundan yapılan bir sey. çamaşırı tokacı üstüne vurarak yıkarsın.
 • Esbap taşı: tokacla camaşır yıkarken, çamaşırın altına koyulan taş.
 • Küskü: önceden ağır esalari taşımaya yarayan, genelde 2 metre uzunluğunda olan bir odun!!
 • Zeklenmek: birinin taklidini yapmak, yaptığını tekrarlamak
 • Ağu: Zehir
 • Dangıdan: Aniden
 • Galuk: Evde kalmış ve yaşı geçmiş kız
 • Garamak: Kötülemek, karalamak
 • Gulaklı: İki saplı bakır yemek kabı
 • Kemre: ****** gübresi
 • Makat: Sedir
 • Modurdanmak: Kendi kendine söylenmek
 • Öllüğün körü: Elinin körü (kızma ifadesidir)
 • Öllük: Elenmiş killi toprak (kundaktaki çocukların altına ısıtılarak konurdu eskiden)
 • Pahla: Fasulye
 • Peşkür: Havlu
 • Seğirtmek: Koşmak
 • Sokranmak: Söylenmek
 • Somak: Mısır koçanı
 • Şallak: Çıplak
 • Tumman: Pantolon, uzun paçalı külot
 • Zımzık: Yumruk
 • Biyol : Bir kere, Bir defa, Birkez
 • yüğürt : Hızlı yürü, koş
 • Ağartu: Süt Ürünleri
 • Evvela : ilk önce
 • Tuymuna; Ezbere[COLOR=#222222]Afur : Ahır
 • AğaImiş : Eğilmiş
 • Avar : Salatalık
 • Bandik : Şalvar
 • Bedel : Merdiven
 • Barama : İpek Böceği kozası
 • Cimin : Küçük sinek
 • Çağ : Çocuk
 • Delme : Cepken
 • Dıldıbız : Fakir
 • Ebe kulağı : Salyangoz
 • Ellek : İşinin ehli olan
 • Eselük : Gelgit akıl
 • Fağrimek : İhtiyarlamak
 • Fodula : Somun Ekmek
 • Gadaşım : Kardeşim
 • Gındak : Bilye
 • Heri : Herif, yahu, boşver
 • Hörpüm : Bir yudum
 • Hapaz : Avuç dolusu
 • Irışgan: Nispet etmek
 • İlam : Hayret
 • İlistir : Süzgeçli kap
 • İşgefe : Yufka ekmek
 • Kekitmek : Atlamak, aldanmak
 • Küflek : Hareketsiz, tembel kimse
 • Mamir : İyi olmak
 • Mangaş : Cımbız
 • Nönnük : Çocukları korkutmak için söylenir
 • Öncek : Önlük
 • Ötöğön : Geçmiş gün, geçen gün,
 • Öğendere : Ucu çivili uzun sopa
 • Parpu : Azar
 • Pehli : Patlıcan yemeği
 • Pirpirim : Semizotu
 • Sorutmak : Ayakta durmak
 • Şilepe : Yapış yapış
 • Şibermek : Şımarmak
 • Şallak : Çıplak, yoksul
 • Tavatır : Çok iyi
 • Tağar : Ağzı geniş su küpü
 • Teccal : Açık göz,zeki ve yaramaz kız çocuğu
 • Topuklu : İçinden pazarlıklı
 • Unutma Beni : Ekmek, pekmez ve cevizle yapılan bir tatlı
 • Yağarnı : Omuz veya sırt
 • Yeğnicek : Tezcanlı
 • Yiti : Sert, acı
 • Yüğürtmeç : Kısır ******
 • Zartalak : İri, patavatsız
 • Zarzalak : Leylak çiçeği
 • Zımzık : Yumruk
 • Zarilemek : İnlemek, yalvarmak
 • Zeklenmek : Alaylı taklit etmek
[COLOR=#2E2E2E]

[COLOR=#2E2E2E]

​
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Son Düzenleme: 05/05/2021, 21:27, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .

Kırşehir Şifesi Sözleri


Acep: acaba
Acer: yeni
Ahizer etmek: bıktırmak
Alaşa: çok konuşan
Alamaç: hızlı yanan alev
Alayı: hepsi
Alık: giysi
Astap: giysi
Avurt: yanak
Ayakyolu: tuvalet

Başangı: yaramaz
Bellemek: öğrenmek
Bıldır: geçen sene
Bibi: hala
Boçça: küçük testi
Bostan: kavun karpuz

Camadan: kolsuz yelek
Cere: turşu küpü
Cıncık: cam parçası
Cıngıl: yoğurt kabı
Cücük: civciv

Çaput: bez parçası
Çalkama: ayran
Çalma: kibrit
Çerçi: seyyar satıcı
Çimmek: yıkanmak
Çitlek: ayçiçeği
Çömçe: kepçe
Kulustur: eski zar zor
kullanilabilen

Değirmi: yuvarlak
Dene: tane
Deşirmek: dilenmek
Dinelmek: ayakta durmak
Döşek: yatak

Elcek: eldiven
Emmi: amca
Erinmek: üşenmek
Firengi: büyük anahtar
Fistan: entari

Gada: dert
Göğ: açık mavi
Göbelek: şapkalı mantar
Göğde: vücut
Gömük: pis çamur
Göynek: fanila
Gülük: hindi
Güvermek: yeşermek

Irılmak: gitmek uzaklaşmak
İşlik: mintan

Kelengi: kertenkele
Kercine: inadına
Keşik: sıra nöbet
Kösengi: ateş karıştırılan demir
Kuşane: saplı yayvan tencere
Pürçüklü: havuç


Kümpür: patates
Marimse: meğerse
Masimek: önemsemek
Melefe: yorgan yüzü
Meres: miras
Mıh: çivi
Müstağmel: yeni olmayan

Okuntu: davetiye
Örk: kazık

Pısırık: çekingenSako: ceket
Sanırtmak: boş boş beklemek
Sayrı: hasta
Sındı: makas
Söğürme: pirzola
Şarlağan: şelale
Şimşir: parlak

Tavatır: çok iyi güzel
Tatavı: eli ayağına karışan

Uğrun: gizli saklı
Yağlık: mendil
Yel: rüzgar
Yelmek: koşmak
yumak: yıkamak
yumuş: istek

zaar: galiba
zemheri:kara kış
Son Düzenleme: 23/09/2021, 21:54, Düzenleyen: Y O L C U.
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
Antakya'da Yerel konuşma şivesi [COLOR=#63656A]antız : : tekme
[COLOR=#63656A]aparlo : hoperlör
[COLOR=#63656A]arakı : rakı
[COLOR=#63656A]babıç : : terlik
[COLOR=#63656A]bahtillenmek : :rezil olmak Yerel Konuşma Şivesi .
[COLOR=#63656A]baktenis : maydanoz
[COLOR=#63656A]banadura : domates
[COLOR=#63656A]yake : : yıka
[COLOR=#63656A]bayton : beton
[COLOR=#63656A]bayaktan : biraz önce
[COLOR=#63656A]be : : lan (argo)
[COLOR=#63656A]bes : yalnız
[COLOR=#63656A]bekere : makara
[COLOR=#63656A]bellea : ark, kanal
[COLOR=#63656A]bezzeke : sümüklü böcek
[COLOR=#63656A]böyyük : büyük
[COLOR=#63656A]bre : lan (argo)
[COLOR=#63656A]bile : böyle
[COLOR=#63656A]carra : testi
[COLOR=#63656A]cardun : fare
[COLOR=#63656A]cazıkarisi : bukalemun
[COLOR=#63656A]cimam : sapla öpülmüş tepsi
[COLOR=#63656A]curun : çukur
[COLOR=#63656A]cücük : civciv
[COLOR=#63656A]çapıt : bez
[COLOR=#63656A]çipik : alkış
[COLOR=#63656A]deah etmek : vurmak
[COLOR=#63656A]deahnek : deynek sopa
[COLOR=#63656A]delifeşşik : delirmiş kadın
[COLOR=#63656A]depik : tekme
[COLOR=#63656A]dıkmak : içeri geçirmek
[COLOR=#63656A]ecens : haber
[COLOR=#63656A]elle'alem : sanırım
[COLOR=#63656A]fanis : gaz lambası (fanüs)
[COLOR=#63656A]folluk : tavuğun altına konan yumurta
[COLOR=#63656A]ğalbir : kalbur
[COLOR=#63656A]ğalebe : kalabalık
[COLOR=#63656A]hakket mi? : hakikaten mi?
[COLOR=#63656A]haphamil : meyvesi çok
[COLOR=#63656A]havara : beyaz kil toprak
[COLOR=#63656A]havuş : avlu
[COLOR=#63656A]hıpırhış : yorgun
[COLOR=#63656A]hödüt : hudut
[COLOR=#63656A]hüzülü : yuvarlanmak
[COLOR=#63656A]hzen : toprak evlerde çatıda kullanılan büyük ağaç
[COLOR=#63656A]ıhıcık : işte
[COLOR=#63656A]illi şeyle bes : beğenmeme nidası
[COLOR=#63656A]katiremiz : kavanoz
[COLOR=#63656A]kavata : büsküvi
[COLOR=#63656A]kavırğa : beyaz leblebi
[COLOR=#63656A]katremiz : kavanoz
[COLOR=#63656A]keak : kahke
[COLOR=#63656A]keal : dedi ki
[COLOR=#63656A]keavir : bırak
[COLOR=#63656A]kele : kız (argo)
[COLOR=#63656A]kene : ona
[COLOR=#63656A]keriso : asfalt
[COLOR=#63656A]kevir : bırak
[COLOR=#63656A]khabiye : büyük testi
[COLOR=#63656A]khayme : kamelya
[COLOR=#63656A]kındire : bir tür yaban otu
[COLOR=#63656A]kınnep : iplikten büyük ipten küçük pamuktan üretilmiş bağlama aracı
[COLOR=#63656A]kihabecik : azıcık
[COLOR=#63656A]kirtçala : nefret ifadesi
[COLOR=#63656A]koşkana : büyük bakır tas
[COLOR=#63656A]kumsuyuk : kokmuş
[COLOR=#63656A]kın : tavuk kümesi
[COLOR=#63656A]kürtün : bir çeşit semer. içi samanla doldurulmuş ilkel eğer
[COLOR=#63656A]küvere : arı kovanı
[COLOR=#63656A]lekın : bakır leğen
[COLOR=#63656A]leylon : naylon
[COLOR=#63656A]liktak : bir ayağı kısa olan. topallayan.
[COLOR=#63656A]livan : salon
[COLOR=#63656A]löküs : lüks lambası
[COLOR=#63656A]matmah : mutfak
[COLOR=#63656A]meade : mide
[COLOR=#63656A]meahfet keni : mahfet onu
[COLOR=#63656A]mehmel : eskiden gömme dolap yerine kullanılan kapaksız perdeli yüklük
[COLOR=#63656A]mehsüm : masum
[COLOR=#63656A]mel'af : ahırda hayvan yemi konulan genellikle topraktan yapılan yemlik
[COLOR=#63656A]melhafe : yorgan nevresimi
[COLOR=#63656A]mersah : güreş alanı
[COLOR=#63656A]mürebbea : toprak evlerde çatıda kullanılan dikine çakılmış çıta görevi yapan ağaç
[COLOR=#63656A]nanca : fiyatı ne kadar?
[COLOR=#63656A]neşkil : nasıl
[COLOR=#63656A]neycin keni : ne yapacaksın onu
[COLOR=#63656A]olle : toprak evin ikinci katı
[COLOR=#63656A]ötüyüz : öbür taraf
[COLOR=#63656A]paklevi : baklava
[COLOR=#63656A]patata : patates
[COLOR=#63656A]piskilet : bisiklet
[COLOR=#63656A]foturaf : fotoğraf
[COLOR=#63656A]rahat : lokum
[COLOR=#63656A]sakko : ceket
[COLOR=#63656A]satıl : kova
[COLOR=#63656A]sille : tokat
[COLOR=#63656A]sipelemesip : ağzına kadar dolu. durak dudağa
[COLOR=#63656A]siyeç : çit
[COLOR=#63656A]siyen : beklemekten siyahlaşmış ve pis kokmuş çamurlu atık su
[COLOR=#63656A]siyik : saçak
[COLOR=#63656A]süllüm : merdiven
[COLOR=#63656A]taka : camsız pencere
[COLOR=#63656A]taman : hani öyleydi?
[COLOR=#63656A]tar : tavuk uyku yeri
[COLOR=#63656A]tebeat : huy
[COLOR=#63656A]tırtır : oyun aleti fırfır.
[COLOR=#63656A]tissi : bozuk para
[COLOR=#63656A]topallikko : bknz.liktak
[COLOR=#63656A]toğuk : tavuk
[COLOR=#63656A]tudya : galvanizli sac
[COLOR=#63656A]tüngellenmek: tepetaklak olmak
[COLOR=#63656A]ürya : rüya
[COLOR=#63656A]viliy : hayret edilecek şey
[COLOR=#63656A]ya aybüşşüm : hayret edilecek şey
[COLOR=#63656A]yengi : yeni
[COLOR=#63656A]zibillik : çöplük
[COLOR=#63656A]kıran gele : yok ola, soyu kesile
[COLOR=#63656A]tıskyit : kes sesini
[COLOR=#63656A]kefkir : kevgir
[COLOR=#63656A]elleşme : karışma
[COLOR=#63656A]ıstıfıl ol : istediğini yap
[COLOR=#63656A]maatter : zavallı

ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
Afyonkarahisar ağzı kelimeler.


A
Acar : mükemmel, iyi, güçlü kuvvetli.
Açcık : az miktarda.
Anleve : anla artık.
Annec : karşı taraf (yön ifadesi) (’ahacık annecinde durub duru).
Annecinde : karşısında.
Apapak : bembeyaz.
Atıla galdım : yorgunluktan düşüp bayılacak hale geldim.

B
Bacagaşı : şömine üstündeki raf.
Badılcan : patlıcan.
Baklağı : baklava .
Bahçe gaşı : Bahçe duvarı.
Bandırmak : Sıvıya bir cisim batırmak.
Beranarı : üstün körü, nisbeten, az buçuk.
Bi garer : kararında, ölçülü.
Bilmeyom : bilmiyorum.
Bille : (gelip bille yattım = gelir gelmez yattım)
Bisgevit : bisküvi.
Börtmek : sıcaktan kızarıp ter içinde kalmak.
Börttürmek : bir işi hızlıca, baştan savarak yapmak.
Böyün : bu gün.
Buymak : üşümek.
C
Cehendem : cehennem.
Ceyran : elektrik.
Cıbara : kavgacı.
Culluk : hindi.


Ç

Çepit (Şepit) : yufka.
Çoyneşik : bir işi kısa sürede yapamayan, uyuşuk.
Çöreğotu : çörek otu.

D
Dahan : tahin.
Dakleşme : ’sataşma’ anlamında kullanılan ünlem
sözcüğü.
Dalortası : tam ortası.
Davuştuya : rasgele.
Devşirmek : toplamak.
Deya : işte orada (yön belirtme ünlemi).
Deyvebi : söylermisin.?
Dıbık : herşeye karışan.
Dığan : tava.
Dızık : çabuk ol, koş.
Dineltmek / digeltmek : Dik hale getirmek.
Dingildangıl : devrilmek üzere dengesiz, (mecazi anlamda) lafı sözü belirsiz, dengesiz kimse.
Dipi gibi : sağlam, dinç, diri, dayanıklı.
Domatis : domates.
Döngel : muşmula.
Dürmülenmek : harekete geçmek.
Dürütmek : Yalan söylemek
E
Emek : çagırmak.
Emeneşgen : dosdoğru, tam olarak, dört dörtlük.
Eperlo : hoporlör.
Esiran, Eysiran : (mutfakta) sıpatula, (ev yaşamında)
ateş küreği, faraş.
Etcik : azıcık.
Ezen : ezan.
Ezgisini oynamaz : Nazını çekmek.

F
Fasilye : fasulye.
Fikirtaşı delik : aklı kıt.

G
Gaçıl : çekil, yol ver.
Gak gari : kalk artık.
Galim, Gari : artık.
Gapıt : pardesü, kaput.
Gapıyı çivlemek : kapıyı kilitlemek.
Gar üğünüyo : kar lapa lapa yağıyor.
Garcımak : (ellerim garcıdı) su ile uzun süre temas ettiğinde ellerin aldığı şekil.
Garej : garaj.
Garindi : hadi bakalım, kalk artık.
Garşı : karşı.
Gasalmak, Gasılmak : gururlanmak.
Gatiyen : katiyen.
Gayıl ol : razı ol.
Gelive : geliver.
Gerezlenmek : engel olmak.
Gıncıklık, Gancıklık : Kalleşlik, oyun bozanlık.
Gıncırlık : tahtaravalli.
Gıran goymak : ortalığı biribirine katmak.
Gıran goyo: bağırıp çağırarak kasıp kavuruyor, ortalığı
biribirine katıyor.
Gidişmek : kaşınmak.
Gidive : gidiver.
Go : bırak (ünlem).
Goley : kolay.
Gostak : havalı.
Goyvemek : salmak, bırakmak.
Göğerçile : rutubet.
Götüme : götürme (ünlem).
Göynek : gömlek.
Göynüm döndü: midem bulandı.

H
Hamıraşı : el yapımı makarna.
Hapaz : avuç.
Haşadı çıkmak : ele alınamayacak kadar bozulmak, çok yorulmak.
Haşgeş : haşhaş.
Havruz : lazımlık.
Heba olmak : emeğin boşa gitmesi, bir nesnenin kullanılamaz hale gelmesi.
Heç seslenme : hiç konuşma.
Hışımınan : öfkeyle.
Hızmat : hizmet.
Hoy hoy gezmek : hiç bir iş yapmadan gezinmek.
Hüdüt etmek : herhangi bir olayı büyütmek.
I
Irlanmek : sallanmak.
Iscak : sıcak.

İ
İlbir ilbir: yumuşak bir jölenin titreştiğindeki hareket gibi.
İlibada : labada.
İliman tuzu : limon tuzu.
İlistir : süzgeç.
İliyen : leğen.
İmbal : raptiye, çivi, iğne.
İnbalına basmak : iğnelemek, damarına basmak.
İnce dalan : ince uzun boylu.
İrşat : (dikkat çekecek kadar) çirkin.

K
Karnı burmak : çekememezlik, kıskanmak.
Kelem : lahana.
Kerkinmek : sürtünmek.
Köfün : kilolu şişman.
Kösülmek : yorulmak.
Kupa : bardak.

M
Mayoş : ekşi.
Meh : al (işte).
Mehelene : (ünlem) bir dakika bakar mısın.?
Mertibani : Dığan’ın (tava) büyüğü, büyük metal servis tabağı.
Metlemek : zıplamak.
Mezlenmek : alay etmek.
Mıh : çivi.
Mıymıntı : kararsız, beceriksiz, mır mır boş boş konuşan.
Mızırdamak : şikayet etmek.
Midem fıkradı : Midem kaynadı


N
Naha emi : hayret (ünlem) ifadesi, hayret yani.
Namızlı : namuslu.
Neçcen : napacaksın. ?
Netcen gari : ne yapacaksın artık.?
Neyneycen : ne yapacaksın.? Boşver.
Nohot : nohut.

O
Okgalı (genellikle ’’pek okgalı’’ şeklinde kullanılır) : güzel, değerli, oldukça ağır.
Oklağı : okl


Ö

Önsen : herhalde, tahmin ettiğin gibi, önerdiğin gibi.

P
Pambık : pamuk.
Panga : banka.
Peşkir : havlu, peçete.
Pörtlemek / Pörtmek : bir tür deformasyon ünlemi.
Muhtelif deformasyon şekilleri için kullanılır.
S
Sahan : çinko veya kalay kaplı orta boy yemek tabağı.
Sapısilik : silik karakterli.
Sayınsımak : çevreye karşı dikkatli ve duyarlı olmak.
Seğirtmek : hızlı yürümek, koşmak.
Sıfra : sofra.
Sıntır : aptal, beceriksiz, sünepe.
Sinameki : (mecazi) uyuz, beceriksiz, sessiz.
Sinlenmek : saklanmak.
Sinpasır : aciz.
Sittin sene : uzun yıllardır.
Sorma şeker : akide şeker.
Sormak : emmek.
Sulu zırtlak : sulu göz, herşeye ağlayan.
Sumsak : yumruk.

Ş
Şaddaklanmak : şımarmak, böbürlenerek şımarıklık yapmak.
Şamşam şakıyo : pırıl pırıl aydınlatıyor.
Şapbaz : marifetli becerikli.
Şedi suratlı : ince yüzlü.
Şemilek : ayak bileği.
Şinci : şimdi.
Şirnimek : şımarmak, şımarıkça yaramazlık yapmak.
Şivşit : çapraz, diyagonal.

T
Tekazelenmek : şikayet etmek.
Tepildek : ağır kanlı, beceriksiz.
Tersine zıppak : inadına, tersine tersine.
Teyek : asmanın yeni filizleri.
Tınga : Dığan’ın (tava) küçüğü.
Tiydirmek : işemek.
Tombalak : takla.
Tombalak kılmak : takla atmak.
Topan : yastık.
Tööboossun : tövbeler olsun.
Tüngülmek : atlamak.

U
Uğra kabı : un kabı.
Uğunagodu : çok ızdırap çekti, acıdan bayılacak hale geldi.
Uyuntu : ağırkanlı.

Ü
Ünnemek : seslenmek.

V
Vallayi : vallahi.
Velesbit : bisiklet.
vıttırıvızzık çıkarmak : olumlu giden birşeyi olumsuza
dönüştürmek.

Y
Yağır : kir.
Yalaklanmak : Dalkavukluk yapmak, uygunsuz tavırlar sergilemek.
Yalap şap : üstün körü.
Yıfıtmak : delirmek, sapıtmak.
Yocutmak : (mecazi anlamda) bir şeyden, bir kimseden soğutmak, uzaklaştırmak.
Yu(ğ)mak : Yıkamak.
Yuğlamak : yuvarlamak, el ile yoğurmak.
Yunmak : yıkanmak.

Z
Zere : tevekkeli değil.
Zılgıdı yemek : azar işitmek.
Zırtaboz : deli, delibozuk, çatlak.
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Yörelerimiz ve Yerel Konuşma Şivesi .
Kayseri Şivesi • Norüyon: Nasılsın
 • Nidiyon: [/BNe yapıyorsun
 • [B]Keleş: Güzel
 • Goparah gel: Koşarak Gel
 • Gop: Koş
 • Sıhı dut guverme: Bırakma
 • Gel bayım bi: Gelebilir misin böyle bi
 • Bakar mısın gaçale: Çekilebilir misin (kaç hele)
 • Goresim geldi: Özledim
 • Horanta: Kalabalık
 • Gıy: Kenar
 • Böğründe: Kenarında
 • Nahas: Nasıl oldu da
 • Pırtı: Elbise
 • Dal: Sırt
 • Dumah: Nezle
 • Garerlemiye: Tesadüfen yığılı
 • Çok Mıcırıh: Ezik ağızla
 • Dekar: Epey:
 • Bayağı: Acep
 • Acaba: Zahan
 • Gerçekçi olmayan yüklü: Hamile
 • Tülüngümüş: Çok bilmiş
 • Coğ gözlü: Yeşil gözlü
 • Tay gibi: Seri iş gören
 • Gulahları bi pişirimlik: Kepçe Kulaklı
 • Payton: At arabası
 • Cin arabası: Bisiklet
 • Erincek: Üşengeç
 • Ayahtaşı: Merdiven
 • Şahba: Şapka
 • Mahana: Bahene
 • Gumük: Kısa
 • Sınıhi: Yüksek sesle konuş
 • Delanlı: Delikanlı
 • Susaştım: Susadım
 • Gabayel: Lodos rüzgarı
 • İşlik: Gömlek
 • Hısım: Akraba
 • Afur: Ahır
 • Icıcıh: Birazcık
 • Ekece: Çok bilmiş
 • Gidişiyor: Kaşınıyor
 • Gödek: Kısa boylu
 • Çoğneşmiş: Uyuşmuş
 • Heyhula: Boş gezen
 • Loyluh: İş yapmayı sevmeyen
 • Zopcuh: Uzun boylu
 • Appariii: Çok şaşırdım
 • Uğurun: Habersizce
 • Topah: Yuvarlak
 • Yavan: Yağsız
 • Sızgıt: Et kavurması
 • Miltan: Gömlek
 • Naarasın: Yok öyle bir şey
 • Bah: Gözet- kolla
 • Cınnah: Tırnak
 • Pantul: Pantolon
 • Ehtiyat: Utanmak
 • Cafcaflı: Çok hoş, güzel
 • Alingirli: Başka kimsede ve bir yerde olmayan
 • Sakız atlah: Çok küçük bir çocuk (sakız kadar)
 • Gurumuş Gufana Dönmüş: Çok zayıflamış
 • Pasahlı: Kirli
 • Dün dayıl evelsüün: İki gün önce
 • Guşluh vatki: Güneş doğarken
 • Erlik: Sahur vakti
 • Gecohtu: Gece yarısı
 • Cin Garanlıh: Gece karanlığı
 • İlkorazı: İmsak vakti
 • Devlisüün: Ertesi gün
 • At gibi, tay gibi iş görmek: Seri çalışmak
 • Ağrının dibi: Aynı şeyi ısrarla tekrarlama
 • Tahırdatma: Gürültü yapma
 • Zııınk: Sus
 • Söstenme: Konuşma
 • Dölek: Dur
 • Avurdunu yırtarım: Yanaklarını çekerim
 • At gibi kişneme: Olduğun yerde dur
 • Gıpraşma: Kıpırdama
 • Dursun Golun Ganadın: Elin ayağın güzel dursun
 • Mana mana oynatma beni: Benimle uğraşma
 • Filiğin Osturu: Boş söz, boş laf
 • Gözün sarımesin: Dikkatli ol
 • Yazının iti: Çok gezen
 • Dalaşma: Akıllı dur
 • Yiril yiril kohuyor: Çok pis bir koku
 • Heç dirlik vermiyor: Hiç rahat bırakmıyor
 • Goma şunu: Buna kız, oldu mu
 • Gavuşturmak: Aralamak
 • Geçirmek: Söndürmek
 • Gopmah: Koşmak
 • Çomalamah: Fırlatmak
 • Dinelmek: Ayakta durmak
 • Tostombelek: Takla atmak
 • Çimmek: Yıkanmak
 • Deynek vermek: Ameleler için istirahat molası
 • Amel olmak: İshal olmak
 • Gotbeş atmak: Sevinmek
 • Vurulmak: Aşık olmak
 • Dumah olmak: [/BNezle olmak
 • [B]Çitmek: Çekirdek yemek
 • İşmar vermek: işaret etmek
 • Dıhılmah: Girmek
 • Sohranmah: Kızmak
 • Taplamah: Pusu kurmak
 • Azıtmak: Kurtulmak için bırakmak
 • Şikarlanmak: Kendini naza çekmek
 • Gerneşmek: Yerleşmek
 • Oda kaldırmak: Büyük temizlik yapmak
 • Gunlamah: Hayvanlar için doğum
 • Engilmek: Eğilmek
 • Tapıhlamah: Dala vurmak
 • Gan almak: İdrar etmek
 • Hacet: Ev aletleri
 • Garülye: Çift kişilik somya
 • Zemberek: Kapı kolu
 • Sında: Makas
 • Şibidik: Terlik
 • Çinke: Tas
 • Güğüm: Büyük bidon
 • Peşkir: Havlu
 • İlaançe: Naylon leğen
 • Galpise: Büyük çivi
 • Seki: Kuru erzak muhafaza edilen ve ekmek yapılan yer
 • Hazınevi: Soğukluk evi
 • Sap: Tahılın uzayan kökü
 • Mağ: Evin üstünü örtmek için kullanılan ağaç gövdesi
 • Ohla: Oklava
 • Dümbelek: Darbuka
 • Pense: Kerpeten
 • Gufan: Asma kilit
 • Irbıh: İbrik
 • Helkin: Süt pişirilen tencere
 • Dırmıh: Tırmık
 • Patlah: Plastik bidon
 • Psük: Kedi
 • Navri: Kedi yavrusu
 • Enik: Köpek yavrusu
 • Kürük: Eşek sıpası
 • Culluh: Hindi
 • Cücük: Civciv
 • Cırıh: Serçe
 • Tohlu: Bir yaşındaki kuzu
 • Yutmuh: Koyun Kalbi
 • Kosü: Köstebek
 • Ossurgan Böcüğü: Hamam böceği
 • Garmice: Karınca
 • Kürçük: At yavrusu
 • Candır İnek: Sığır ile yayılmaya giden yayla ineği
 • Mendogon İnek: Evde yetişen kaliteli inek
 • Gırma: Candır ile mendofonun karışımı
 • Holanta: Kaliteli ve şişman Hollanda ineği
 • Smiltel: Bir tür inek çeşidi
 • Siyah Ala: Bir tür Hollanda ineği
 • Halep: Bir tür nek cinsi
 • Camiz: Manda
 • Boduh: Manda yavrusu
 • Malah: Manda yavrusu
 • Düve: Genç, dişi camuz veya genç inek
 • Gorpe bizağ: Yeni doğmuş buzağı
 • Daha bızağ: Yaşına yaklaşmış buzağı
 • Üveyik: Yarasa
 • Lalek: Leylek
 • Üvez: Sivrisinek
 • Epelek: Kelebek
 • Hacuş: Baykuş
 • Gırmızı: Domates
 • Badılcan: Patlıcan
 • Pürsüklü: Havuç
 • Şemşamer: Ayçiçeği
 • Sötacı: Söğüt ağacı
 • Pahla: Fasulye
 • Çardek: Çekirdek
 • Pate: Patates
 • Goğ Biber: Yeşil biber
 • Gıvıcıh: Marul
 • Ağa: Baba
 • Aba: Anne
 • Gütcağa: Ağabey (Küçük ağa)
 • Eme: Hala
 • Emmi: Amca
 • Hala: Teyze
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.