You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Şah Hatayi Sözleri

Şah Hatayi Sözleri

Administrator
Şah Hatayi Sözleri
] Damlayı sudan yarattıysa da, kendi aşkını ona verdi..
] Tanrı'nın bu sanatına(eserlerine) secde kıl, bu vücudunu ışıklandır..
Gönül gözüyle bak, Tanrı'nın didarını göresin. Niceye dek, kapıya ve duvara bakıp duracaksın..
Görünen varlıkların hepsinde, Tanrı ışığının doğuşunu görürsün..
Bu dünya da kör olan, ahirette de kör olur. ( Kur'an , İsra-72) Sonuçta sevgilisine ulaşamaz..
Bunun tefsirini Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'an ehli te'vil ederler..
Bunların yolu şeriat ve tarikattır, halleri ise marifet ve hakikattir..
Dört kitabın anlamı , yolda -erkanda kendini sağlam kılmaktır..
İnananlar katında yol birdir. İnanmayanlarsa bu dergahtan sürüldü..
Bu yolda bir kılavuz ve pir gerektir.. Tarikat içinde ise ihlaslın er gerektir..
Talib'in gününden yola girmesi ve her işinde Pirden izin alması gerektir..
Talib, dost yolunda uykusunu haram ve aşk ateşinde pervane gibi yanar tutuşur...
"ŞAH İSMAİL HATAYI "
(Nasihat -Name )
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
] (Nasihat-Name )
] Ey can , kendini Ehlibeyt'i Hanedan'a benzetmeye çalış. Ehlibeyt yolunda can ve malını esirgeme..
Mustafa'nın cemaline selavat getir ki, her şeyden korunmuş olasın..
Ey Kardeşim, Salâvat aşkıyla yürümek, tüm ibadetlerin başıdır..
Tanrı, evreni kimin aşkına yarattı ? Bil ki ibadetin özü budur..
Tanrı'ya sığın , bu mana aleminde "Levlak'ın ne olduğu bil..
Salâvat getir ki canın ateşe yanmaya, Muhammed'i seven cehennemde kalmaz..
O'na ihlasla bağlı olmaya çalış, O'na Münkir olanın gözleri kör olsun..
Hakk'ın dostunu bilki dost olasın ; Şah'ı Merdan'a ulaşarak birlik bulasın..
Tüm evren kimin elindedir. ? Gerçek Âdem bunun hikmetini kavrar..
Hazreti Muhammed Miraç'a çıktığında kimi gördü, en son makamda kime erişti..?
Yol üstünde yatan aslana vardı, yüzüğünü çıkarıp ona verdi..
Bü yüzük aramızda kanıt olsun ki, talipler sözümüze inansın , dedi..
Bunu iyice anlamı , bambaşka bir düşüncedir, gerçekte sevgiyle kavuşma anlamındadır..
Ve de sır vardır söylenmez halk içinde, söz vardır söylenir hulk içinde..
Sürekli Şah'a yönel, gönlün açılsın ve latif söyle dilinden inci dökülsün..
Değme kimseler Şah'a makbul olmaz. Nişan göster ki Şah'a kul olasın...
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
] ( Nasihat-Name )
] Ey bu yolun talibi ! Tanrı'nın yardımına sığın ve dostun aşkını kendine yoldaş et.
Ezeli ve sonsuz olan Zat"a yönel , O'na yakın ol.
Tevekkül kapısında otur ve aşk yolunda doğru ol.
Âlemde sadık gezinenlerden ve Tanrı'nın güzelliğine aşık olanlardan ol.
Her ne işlersen aşk ile işle ve ikiliği bırak.
Daima aşka niyaz eyle, sakın suret değiştirip yol hırsızı olma..
İyi bilki doğruluk dost kapsıdır ve gerçekler âlemin kapısıdır..
Kimin özrü niyaz, olmazsa , niyaz ve ibadeti kabul değildir..
Özünü fakirlikte toprak et, cismini marifet suyu ile arındır..
Benliği daima yok et, aşk ile hizmet eyle..
Tanrı yardımıyla sana nimetler erişir, ilham kapsı açılır..
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
] Hakk'ın O haklığının hakkı için, mutlak zatının inayeti için...
] Nuru cemalinin parlaklığı hakkı için, aşkının kudretinin kemali hakkı için...
Güzel isimlerinin kemali hakkı için, hem o isimlerinin ismi hakkı için...
Yüce arş'ın ve ferş'in nakışı için, o gökten inen yağmur hakkı için...
Muhammed- Âli'nin dini hakkı için, erenlerin hırkası , giysisi hakkı için...
Hz. Peygamberin seyrettiği Mi'raç hakkı için, Mekke, Medine, Gönül Kâbesi hakkı için...
Erenlerin remzi ve yolu hakkı için, İmam Hasan'ın şehid canı hakkı için...
İmamların şehidleri hakkı için, Şah Hüseyin'in dökülen kanı hakkı için...
Seyyid Battal Gazi, Hocam Hünkâr Bektaş Veli hakkı için, erenlerin ettiği ikrar hakkı için...
Ene'l Hak diyen Mansur hakkı için, şehidlerin üzerine doğan nur hakkı için...
Hem Oniki İmamlar hakkı için, çağırınca imdada yetişen erler hakkı için..
Üçler, Yediler, Kırklar Meclisi'nin hakkı için, Hak aşkıyla çosmuş bu yüce topluluk için...
Safa ehli Kırklar Meclisi'nin hakkı için, insaflı eyvallah ehli hakkı için...
Anadolu erenlerinin gerçekliği hakkı için, Horasan pirlerinin nutku hakkı için...
Görünmeyen dervişlerin sırrı hakkı için, bu yolun pirlerinin piri hakkı için...
Leyla'ya hasret Mecnun hakkı için, yargıçlar hürmeti yolu hakkı için...
Aşk ateşiyle ah eden aşıkların hakkı için, seher vakti Hakk'ı zikredenler hakkı için...
Her vakit çağırdığımız o Şah'ı Merdan hakkı için, *****lerin kabul olduğu Ulu Dergâhın hakkı için...
Sucumuzu , Şah'ı Kerbela İmam Hüseyin'e , Şah'ı Evliya'ya ve tüm aşıklara bağışla...
Ey Tanrım ! Sen cümle evrenin padişahısın , bu duayı kabul eyle..
Şah'ın bir kuluyum, öz Talib'im ; aşkın didarına senli benli bağlıyım...
Ne uluyum, ne zahidim, ayakların toprağıyım ; şükürler olsun ki dost aşkıyla varlıklıyım..
Benim Şahım lütuf sahibidir, zengindir ; ümit Işığım, şahım, sığınacak limandır...
Dünyada bir anı olsun diye bu Nasihat-Name'yi yolun dervişleri için yazdım...
Allah'a sığındım. O'na yöneldim.. Kulak tutup erenlere Şah dedim...
Çok önceden beri Hakk'ın yardımına bağlandık ; Ondan tek dileğimiz bizden razı olması ve Cemalini bize göstermedir...
Biçare Hatayı olarak, dertliyim.. Beni anarsanız " Şah'ın demine hü.." diyesiniz...
Meşrebim mevali, ben Şah'ın kuluyum ; bunun anlamı , ben Allah'ın kuluyum...
Ey Hatayı, bu Dergâh' a kul olmayan hiç kimse padişah ( mutlu) olamaz...
Ey Hatayı, kalenderlik davulu çalındı, artık kimse bu cihanı senden alamaz...
Ey HATAYI, bir Sıdk ve ihlas , binlerce zikirden ve ibadetten üstündür...
Tanrı bilir doğrusunu, bence dinin ilmi olan bu Nasihat-Name burada son buldu...


Şah Hatayi
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
Âli'sin Muhammed, yoktur gümanım
Şeriat içinde dinimsin Ali
Tarikat içinde sırrı ummanım
Marifet içinde Pirimsin Âli...

] Bir adın Ahmet'dir, bir Adın Ali
Sensin müminlerin hak gerçek yolu
Ezeli ervahta demişim beli
Verdiğim ikrardan dönmezem Âli...

Muhammed olup da Mirac'a gittin
Aslan olup onun önünde yattın
Doksan bin kelama şahitlik ettin
Hasan , Hüseyin'e armağan salansın Âli...

Cenabı Hakk sana Habib dost, dedi
Orda Selman senden üzüm istedi
Kırklar'a gir , deyü bir yol gösterdi
Selman'a üzümü verensin Âli..

Kırklar cemine girdin oturdun
Selman oldun Kırklar'a üzüm getirdin
Ezdin bir üzümü Kırklar'a yedirdin
Neşteri Kırklar'a çalansın Âli...

Dört kapı, Kırk Makam gene sen açtın
Kırklar'ın Cemine içeri girdin
Ezdin bir üzümü Kırklar'a yedirdin
Hu, deyip pervaza girensin Âli...

Aşık ile Kırklar'a pervaza girdin
Orada ilim ve hikmete Erdin
Çıkardın hatemi, Habibe verdin
Hatemi Habib'e verensin Âli...

İmam Hasan ile sen zehir içdin
Kerbela çölünde sen şehit düştün
İmam Hüseyin ile cennete göçtün
Kendi deveni yedensin Âli...

İmam Zeynel ile zindanda yatdın
Muhammed Bakır'ın çarına yettin
İmam Cafer ile erkana yatdın
Şehitler serveri sultansın Âli...

Musa Kazım ile İmam Rıza'dan
Taki, Naki'yi severim candan
Askeri, Mehdi Sahibi Zaman'dan
Ahir Mehdi olup gelensin Ali...

Dillek diler, seni severim candan
Hatayı, Kul Himmet; Pir Sultan sende
Ruzi mahşerde, ulu divanda
Mümine şefaat edensin Âli...

Şah Hatayi ]
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
Muhammed Ali’nin Aldım Elini
Hak Deyip Tuttuğum Elden Ayrılmam
On İki İmamın Tuttum Yolunu
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

] Mürşidin Nefesi Hak Nefesidir
Mürşid Sözün Tutmayanlar Asidir
Mürşidin Rızası Hak Rızasıdır
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Mürşidin Gittiği Veli Yoludur
Gitme Dediğine Gitmemelidir
Zahir Batın Muhammed Ve Ali’dir
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Hak Erenler Bir Araya Derilse
Cümle Aşıklara Nasip Verilse
Aşikare Hak Gözüyle Görülse
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Şah Hatayi’m Hak Bil Tuttuğum Eli
Zahirde Batında Hak Gördü Seni
Gerçek Erenlerden Aldım Haberi
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Şah Hatayi Sözleri
Mürebbinin, musahibin aşkına
Gönlüme , gözüme düşen Ali’ dir
Yüreğim yaralı ,yaralar başlı
Ezelden seven ,Ali ’dir

Ali ’dir dünyaya edayı veren
Ali ’ dir sofiye sevdayı veren
Ali ’dir yezid ’e kavgayı veren
Hakka’a vasil olan Merdan Ali ’dir

Mihr –i yar’ı devlerin savaşinda
Kendine bend etti on beş yaşında
Üç yüz yıldan sonra yedi yaşında
İfrit ’in bendini çözen Ali ’dir

Yedinci felekte arslan görünen
Hatemin ağzına veren , sır eden
Gelip Kırklar ile cemde bulunan
Cümlesine Serdar olan Ali ’dir

Ali ’dir cesetini kendisi yuyan
Yuyup kefeniyle tabuta koyan
Ali ’dir devesini kendisi yeden
Hak ile Hak olan Arslan Ali ’dir

Ya Allah ,dedi Düldül ’e bindi
İşaret edince gün geri döndü
Yetmiş bin kafir de hep dine geldi
Öğlenin vaktında eren Ali ’dir

Yıldırım gibidir zülfikar yüzü
İmam Hüseyin ’dir Ali ’nin sözü
Zülfikar çekicek ,Necef denizi
Hikmetle kanayıp çoşan Ali ’dir

ŞAH HATAYI ’m eydür, dert ile ahı
Diline virt etti ol gani Şah’ı
Lamekan ilinin hem padişahı
Müminlere Yezdan olan Ali ’dir
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.