You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

YÖK tarihinde bir ilk

YÖK tarihinde bir ilk

Administrator
YÖK tarihinde bir ilk
[COLOR="#000000"]YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya önce görevden alınmış, sonra ’Başbakan Başmüşavirliği’ne atanmış, daha sonra da kendisine ’büyükelçi’ unvanı verilmiştir.

Öncelikle belirtelim, Çetinsaya, basının hemen tümünün yanlışlıkla yazdığı gibi ’Başbakanlık Başmüşavirliği’ne değil, ’Başbakan Başmüşavirliği’ne atanmıştır. Atama yöntemi yönünden arada önemli fark vardır. Başbakanlık Başmüşavirliği’ne, Bakan, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın imzaladığı ortak kararla; Başbakan Başmüşavirliği’ne ise Başbakan onayıyla atama yapılmaktadır.

Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün atadığı YÖK Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından değil, Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alınmıştır. Talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiğinde ise hiç kuşku yoktur.

YÖK Başkanı atanırken, o zaman Başbakan olan Erdoğan’ın YÖK Üyesi ve Başkanvekili Yekta Saraç’ı istediği; ancak dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Bilim ve Sanat Vakfı tarafından kurulan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’yı bu göreve atadığı basında yer almıştır. Cumhurbaşkanı değişince, cemaatle mücadele kapsamında olsa gerek, Erdoğan’ın ilk icraatlarından birinin de Çetinsaya’nın görevden alınması talimatını vermesi olduğu anlaşılmaktadır.

Nitekim Odatv, bundan yaklaşık üç hafta önce, yeni Cumhurbaşkanı’nın ’bir dönem cemaatin Zaman Gazetesi’nde yazan Çetinsaya’yı istemediğini’ ve görevden alınacağını yazmıştır.

YÖK BAŞKANI NASIL ATANIYOR

Önce YÖK Başkanı nasıl atanıyor ona bakalım.

Anayasa (m. 131) ve 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası’na (m.6) göre; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 21 üyeden oluşmaktadır. Kurul’a, Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul 7’şer üye seçmekte ve tüm üyeler Cumhurbaşkanı’nca atanmaktadır. Kurul üyelerinin görev süresi dört yıldır. Dört yıllık görev süresi biten üyeler ile herhangi bir sebeple Kurul’dan ayrılanların yerine yeniden dört yıl süreyle seçim ve atama yapılmaktadır.

Cumhurbaşkanı, Kurul üyeleri arasından dört yıl süreyle bir Başkan seçmektedir.

Sonuç olarak YÖK, bir Başkan ve 20 üyeden oluşmaktadır.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya da, önce Cumhurbaşkanı kontenjanından YÖK üyeliğine sonra da YÖK Başkanlığına seçilip atanmıştır.

YÖK BAŞKANI HUKUKEN GÖREVDEN ALINAMAZ

Yasa’ya göre belli bir süre ile seçilip atanan kamu görevlileri, yine yasada gösterilen nedenler dışında, süreleri bitmeden, kendileri ayrılmadıkça görevden alınamazlar.

Nitekim Anayasa Mahkemesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeliklerine son veren yasal düzenlemeyi, belirli bir süre için bir göreve seçilip atanan üyelerin süresi dolmadan görevine son verilmesinin, ’hukuk devleti ilkesinin önkoşulu olan ’hukuk güvenliği’ ile bağdaşmadığı’ gerekçesiyle iptal etmiştir. (06.04.2006 günlü, E.2003/112, K.2006/49 sayılı karar) Üstelik bu karar, görevine yönetsel işlemle değil, yasayla son verilenler için alınmıştır.

Nitekim, devletteki cemaat yapılanmasıyla mücadele bağlamında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu yasası değiştirilerek, HSYK’daki tüm görevlilerin görevlerine son verilirken, belirli bir süre ile o göreve seçilip atanan üyelere dokunulamamıştır.

2547 sayılı Yasa’da, yukarıda da belirtildiği gibi, ancak iki nedenle YÖK üyeliğinin sona ereceği belirtilmektedir: Ya üyelik süresi bitecektir, ya da üye kendi isteğiyle görevden ayrılacaktır. Bunun dışında YÖK üyelerinin ya da Başkanı’nın görevden alınmasına hukuken olanak yoktur.

Çetinsaya YÖK Başkanlığı’na Aralık 2011’de atanmıştır. 4 yıllık görev süresinin bitmesine daha 1 yıl 1 aydan fazla süre vardır. Kendisinin görevinden istifa ettiğine ilişkin bir haber de basında yer almamış ve kendisi tarafından bu yolda bir açıklama yapılmamıştır.

Geriye görevden alınmış olması olasılığı kalmaktadır ki, yukarıda da belirtildiği gibi bu hukuken olanaksızdır.

BAŞKA BİR HUKUKSUZLUK

YÖK Başkanı yukarıda girişte de belirtildiği gibi Başbakan Başdanışmanlığına atanmış ve kendisine büyükelçi sıfatı verilmiştir. Bu iki durum ayrı yönetsel işlemle gerçekleştirilmiştir. Her ikisinin de dayanağı 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Yasası’nın 21. maddesidir. Çetinsaya’nın Başbakan Başdanışmanlığı’na atanmasında başka bir hukuksal garabet vardır.

3056 sayılı Başbakanlık Teşkilat Yasası’na (m.37) göre atamalar öncelikle, Başbakanlık ve bakanlıklarda atama yöntemini düzenleyen 2451 sayılı Yasa’ya göre yapılmaktadır. 2451 sayılı Yasa’da ’Başbakanlık’ başmüşavirlerinin ortak kararname ile atanacağı yazılıdır. Ancak bu Yasa’da, ’Başbakan’ başmüşavirlerinin nasıl atanacağına ilişkin bir kural bulunmamaktadır. Burada devreye Başbakanlık Yasası’nın aynı maddesi girmekte ve bu maddede, ’2451 sayılı Yasa’da belirtilmeyen görevlerden başkanlıklara ortak kararnameyle, diğer görevlere ise Başbakan’ın onayıyla atama yapılacağı’ belirtilmektedir.

İşte Başbakan başmüşavirliğine bu nedenle Başbakan onayıyla atama yapılmaktadır. Çetinsaya da Başbakan onayıyla Başbakan Başmüşavirliği’ne atanmıştır. Bu nedenledir ki, ataması Resmi Gazete’de yayımlanmamıştır. Yalnızca büyükelçi unvanı verilmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de (06.11.2014 günlü, 2. mükerrer sayılı) yayımlanmıştır. Çünkü bu atama için ortak kararname gereklidir. Büyükelçilik unvanı verilmesine ilişkin ortak kararnamede ’Başbakan Başmüşaviri Prof.Dr. Gökhan Çetinsaya’ya büyükelçilik unvanı verilmesine’ denilerek, Çetinsaya’nın daha önce Başbakan Başmüşavirliği’ne atandığı vurgulanmaktadır.

Sonuca varmadan şunu da belirtmek gerekir ki, Çetinsaya’nın, Başbakan Başmüşavirliği’ne atanmadan önce Cumhurbaşkanı’nın tek başına imzaladığı bir işlemle görevden alınması gerekirken (ki bunun hukuken olanaksızlığı da yukarıda açıklanmıştır) ne Cumhurbaşkanlığı’ndan böyle bir açıklama yapılmış ne de Resmi Gazete’de böyle bir Cumhurbaşkanı kararnamesi yayımlanmıştır. Yani böyle bir görevden alma kararnamesinin bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanı’nın seçip atadığı bir YÖK Başkanı, tarihte ilk kez, hem de Başbakan tarafından görevden alınmaktadır.

İlk kez olan olay bununla sınırlı değildir. YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Yekta Saraç’ın YÖK Başkanlığı’nı ’vekaleten’ yürüteceği açıklanmıştır. Bu da hukuken olanaksızdır. YÖK tarihinde ilk kez YÖK Başkanlığı ’vekaleten’ yürütülmektedir.

Geçmiş açıklamalara bakıldığında YÖK Başkanlığı’na zaten Saraç’ın atanacağını söylemek kehanet olmayacaktır.

Bülent Serim

Odatv.com
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.