You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Mustafa Kemal, Yunanlıların yaptığı zulmü anlatıyor

Mustafa Kemal, Yunanlıların yaptığı zulmü anlatıyor

Administrator
Mustafa Kemal, Yunanlıların yaptığı zulmü anlatıyor
Mustafa Kemal, Yunanlıların yaptığı zulmü anlatıyor:

’Esir olan on üç nefer Yunanlılar tarafından gözleri oyulmak ve şakaklarından süngülenmek suretiyle şehit edilmişlerdir.’

12 Nisan 1921 - Mustafa Kemal Paşa'nın Yunan ordusunun Anadolu'daki mezalimine karşı "İnsanlık alemine beyannamesi."

Atatürk'ün, Yunan ordusunun Anadolu'daki zulümlerini protesto etmek üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına insanlık âlemine bildirisi:

"...Türkiye Büyük Millet Meclisi adına, bu faciaları bütün insanlığın ders alıcı bilgisine arz eder ve bedbaht vatan parçalarımıza ve namus ve bağımsızlığını savunma gibi mukaddes bir görevi yerine getirmekte olan milletimize lâyık görülen bu zulümleri uygarlık âlemi önünde üzüntü ile protesto ederim."

Büyük Millet Meclisi Reisi
Mustafa Kemal


1-Düşman Kandra civarında Hoca köyünü işgalle ahaliye işkence yapmıştır.

2-Düşman Kaymana nahiyesinde birçok köyleri yakmıştır. Akçay köyünü ihrak ederek ve Feyziye köyünün ahalisini ve hayvanlarını sürüp götürmüştür.

3-Nazilli’deki tekmil islâm erkeklerini toplamakta ve eline geçenleri mahv ve itlaf eylemekte oldukları muharrer olup baladaki rapor muhteviyatı bu haberde teeyyüt eyliyor.

4-İzmit mıntakasında asker kıyafetiyle Rum ve Ermeniden müteşekkil düşman, efradı ahalinin emvalini soyarak arabalarla geriye taşımışlardır.

5-Düşman Söğüt ve Bozöyüğü yakmaktadır.

6-Düşman Afyonkarahisar’ında ahaliye pek çok zulüm ve işkence yapmakta ve kadınların namuslarına taarruz etmektedir.

7-Dün akşama doğru Afyonkarahisar’ı istikametinde ricat eden düşman Sülünlü ve Karaarslan istikametinde geçtiği yerlerdeki bütün büyük çiftlikleri yakmıştır.

8- Düşman İzmit mıntıkasından firar ederken civar köyleri kamilen yakmaktadır.

9-Söğüt ile Bilecik arasındaki İslam köyleri ve camileri kamilen yakılmış ve Bilecik kasabası da yakılmıştır. Düşman Söğütten çekilirken Ertuğrul Gazi Hazretlerinin türbesini bomba ile tahrip ettiği anlaşılmıştır.

10-Yunanlılar süvarimizin tesir ve takibi haricinde
geçtikleri ekseri köyleri yakıp yağma etmekte ve genç ihtiyar bütün köylüleri feci bir surette şehit etmektedir. 4 Nisanda da Yenişehir ovasında on kadar köyü yakmakta idi.

11-Düşman Karahisardaki dükkanları yağma etmekte ve çekildiği köylerin bütün eşya ve mevaşisini sürüp götürmektedir.

12-Düşman Afyonkarahisar mıntıkasında Mecidiye köyü ve bu civardaki bütün çiftlikleri yağma etmiş ve bütün vesaiti nakliyelerini beraber götürmüştür.

13-İzmit mıntıkasında düşman geçtiği köylerin kısmı azamini yakmıştır.

14-Kefken adası civarında bir Yunan torpidosu tarafından vuku bulan taarruzla kayıklar imha edilmiştir.

15- Düşman Bilecik, küplü taraflarında ahalii islâmiyeye mezalim ve şenaatin derecei azamini yapmaktadır.

b) Bir düşman müfrezesi Küplü kariyesinden cebren iki yüz lira almıştır.

c) Bilecik civarındaki ahalii islamiye Yunan zulmünden kurtulmak için dağlara firar etmiştir.

d) Bilecik’te Yunanlılar birçok gençleri katl ve kadınları depolara hapsederek envai şenaat ve mezalim icra eylemişlerdir.

h) Bileciğin kısmı azamı ihrak edilmiştir. Yenişehir’de düşman mahalli müftüsünü şehit etmiştir.

16- Bilecik kasabasının hemen tamamı ve çarşının umumu Yunanlılar tarafından yakılmıştır. Ahali ekmeksiz ve tuzsuz kalmıştır.

17-Marmara mıntıkasında (Durullu) garbındaki üçyüz neferlik Yunan müfrezesi Orhangazi’yi işgal ile islam gençlerini katle başlamışlardır. Bursa ve havalisinde eşrafı mahalliye esir edilerek İzmir’e sevkolunmaktadır. (Çelinger), Piyolar, Yeniköy ve Ortaköy ahalii islâmiyesi katliama maruz kalarak dağılmışlardır.

18- Mahalli Kumandanlığının işarına nazaran inönü muharebe meydanının sağ cenahında Gündüz Beyde düşmana esir olan on üç nefer Yunanlılar tarafından gözleri oyulmak ve şakaklarından süngülenmek suretiğle şehit edilmişlerdir.

(Anadolu Ajansı)
H.M.: 13 Nisan 1921
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.