You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Muaviye’nin Hz.Ali'ye karşı husumetinin nedenleri

Muaviye’nin Hz.Ali'ye karşı husumetinin nedenleri

Administrator
Muaviye’nin Hz.Ali'ye karşı husumetinin nedenleri
Bu bilgiler resmi İslam tarihinin bilgileridir.

Bu bilgiler bile bazı vicdansız insanların yüreğini Ehlibeyte karşı yumuşatmaya yetmiyor !!!

" Hazreti Muhammed’in komutasındaki Müslüman kuvvetlerin Bedir Savaşı’nda bin kişilik Mekkeli müşrikler ordusunun başkumandanı olan Muaviye’nin babası Ebû Süfyân’a karşı kazanmış oldukları zafer büyük itibar kaybına uğrayan ’Emevi’ soyunun hem ’Süfyâni’ hem de ’Mervâni’ kollarını son derece rahatsız etmişti.

Ebû Süfyân’nın oğlu Muaviye’nin kardeşi ’Hanzala’ da bu savaşta Ali bin Ebâ Tâlib tarafından öldürülenler arasındaydı. Ayrıca, öldürülen yetmişi aşkın Mekkeli içerisinde yirmi tanesini Ali öldürmüştü.

Bedir’de kin ve nefretleri üzerine çeken diğer iki önemli şâhsiyet ’Hamza’ ile ’Ammâr bin Yasir’ idi. Bu üç kıymetli şâhsiyet daha sonra Bedir müşrik ordusu başkumandanı Ebû Süfyan’nın karısı ’Hint’ ve oğlu ’Muaviye’ tarafından öldürülmüşlerdir."


Emevi hâlifesi Ömer bin ʿAbd’ûl-Aziz’in Aleviler lehine aldığı kararlar

Selefleri tarafından uygulanmakta olan siyâset-i zâlimaneye son vermekle meşhur olan, ve Emevi hâlifeleri içerisinde en âdil olanı olarak ta tanınan ’Ömer bin ʿAbd’ûl-Aziz’ iktidara geldiğinde yaptığı ilk iş Emeviler Hâlifeliği’nin kurucusu ’ Ebû Süfyân Oğlu Muaviye’ tarafından hutbelerde ’Hazreti Ali’, ’Ehl-i Beyt’ ve bil’ûmum ’Aleviler’ aleyhinde bir sünnetmiş gibi zorunluluk haline getirilmiş olan lânet okuma âdetini nihâyete erdirmek olmuştu. O zamana kadar Türkistan’da İslâm’a girmiş olan şehirlerden büyük büyük kütlelerin eski dinlerine avdet etmekte oldukları bu devirde Aleviler aleyhine Emeviler tarafınan sürdürülmekte olan takibât ve hakaretlerin yasaklanmasından sonra peygamberden rivayet edilen hadislerin yazılmasını gündeme getirmiş ve halktan haksız yere toplanmakta olan vergileri sahiplerine geri dağıttırmıştı. Çok faydalı sonuçlar doğuran bu kararların sıkı bir tâkipçisi olan halifenin tutumundan Emevi Hanedanı hiç te memnun kalmamıştı. Çünkü onların ellerinde ve kadınların boyunlarında ne kadar altın ve cevâhir varsa, Beyt’ûl-Mâl-i Müslimin’in talan edilmesiyle alınan bu ziynet eşyalarının kişilerin zâti malları olmayıp hepsinin devlet hazinesine ait olduğunu, ve tamamının iade edilmesi gerektiğini söyleyen bu âdil hâlife de sonunda ’Emeviler’ tarafından zehirlenerek öldürülmüştür.

kaynak: Emeviler devrinde Aleviler - Vikipedi

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.