You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Posting Freak
Movie Data Base
Film eklemenizi,update etmenizi,filmleri siralamanizi,eklediginiz actor ve actrislerin hangi filmlerde oynadigi ve bilgisayarda yerini dogru olarak kaydettiginiz filmi calistirmaniza yarayacak bir program. cmpe.boun projesi

#include<iostream>
#include<fstream>
#include <process.h>
#include<string>


using namespace std;
using std::ofstream;
using std::ifstream;
using std::fstream;


struct info{
char title[30];
char actor[30];
char actress[30];
int year;
char path[128];
};

struct index{
char act[30];
int ind[10];
};

void menu();
void insert(index,int,int);
void update();
void list();
int film_no();
void show(index,int);
void play();


void menu(){
cout<<"Welcome to the PMDB system"<<endl
<<"Please enter your choice:"<<endl
<<" a. Insert Film"<<endl
<<" b. Update Film"<<endl
<<" c. Show Films by Actor/Actress"<<endl
<<" d. List All Films"<<endl
<<" e. Play Movie"<<endl
<<" f. Exit"<<endl;
}

void insert(index idx[],int &counter,int &indexno){ //counter is the number of film in movie.db file
//indexno is the number in the current movie.idx file
info mov;

fstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::out | ios::binary | ios::app | ios::in);
fstream file2("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.idx",ios::binary | ios::in | ios::app | ios::out);

if(!file){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}

if(!file2){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}

cout<<"Please enter information of the movie: "<<endl;

cout<<"Title: ";
cin.ignore(); //to get the title,otherwise "\n" becomes title
cin.getline(mov.title,30);

cout<<"Actor: ";
cin.getline(mov.actor,30);

cout<<"Actress: ";
cin.getline(mov.actress,30);

cout<<"Year: ";
cin>>mov.year;

cin.ignore();
cout<<"Path: ";
cin.getline(mov.path,128);

cout<<"\n"<<"Movie is added to PMDB...."<<endl<<endl;

file.write(reinterpret_cast<const char *>(&mov),sizeof(mov));

int flag1=0,flag2=0,g=0,z,x,q=0; //flag1 is to understand whether actor is present before,flag2 is for actress
for(z=0;z<indexno;z++){ //z and x are used only in 'for'
if(!strcmp(mov.actor,idx[z].act)){
flag1=1;
break;
}
}

for(x=0;x<indexno;x++){
if(!strcmp(mov.actress,idx[x].act)){
flag2=1;
break;
}
}
if(!flag1){

strcpy(idx[indexno].act,mov.actor);
idx[indexno].ind[0]=counter+1;
indexno++;
}
cout<<indexno<<counter<<idx[indexno].ind[0]<<endl;

if(!flag2){

strcpy(idx[indexno].act,mov.actress);
idx[indexno].ind[0]=counter+1;
indexno++;
}
cout<<indexno<<counter<<idx[indexno].ind[0]<<endl;

if(flag1){
while(idx[z].ind[g]!=-1){
g++;
}
idx[z].ind[g]=counter+1;

}
if(flag2){
while(idx[x].ind[q]!=-1){//the same thing for inserting two times a new actress
q++;
}
idx[x].ind[q]=counter+1;

}
counter++; //a new film is being inserted so the counter(no of films) should increase as 1
file.close();
file2.close();

}


void update(){

fstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in | ios::out);

if(!file){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}

info oldmov;
int newyear;
char searchtitle[30],newpath[128];

cout<<"Please enter the title you want to update: ";
cin.ignore();
cin.getline(searchtitle,30);

while(!file.eof()){
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));

if(!strcmp(searchtitle,oldmov.title)){
file.seekg(-(sizeof(oldmov.path)+sizeof(oldmov.year)),ios::cur); //when reading the db file the curser is at the and of read piece
cout<<"Please enter the year you want to update: "; //so it should come back by path and year
cin>>newyear;
file.write(reinterpret_cast<const char *>(&newyear),sizeof(newyear));

cout<<"and the path,please: ";
cin.ignore();
cin.getline(newpath,128);
file.write(reinterpret_cast<const char *>(&newpath),sizeof(newpath));
cout<<endl<<"New year and path are being updated..."<<endl<<endl;
break;
}
}
if(file.eof())
cout<<"There is no such a title existing"<<endl;
file.close();
}


int film_no(){

info oldmov;
int i=0;


fstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in | ios::out | ios::app);

if(!file){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}
while(!file.eof()){
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));
i++;

}
return i-1;

file.close();

}

int index_no(index idx[]){

int h=-1;

fstream file2("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.idx",ios::binary | ios::in | ios::out | ios::app);

if(!file2){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}


while(!file2.eof()){ //calculates the no of indexes saved in idx file
h++;
file2.read(reinterpret_cast<char *>(&idx[h]),sizeof(index));

}
file2.close();

return h;


}


void show(index idx[],int indexno){

fstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in | ios::out);

char act[30];
int s=0,flag=0;
info oldmov;
cout<<"Which actor or actress are you looking for: ";
cin.ignore();
cin.getline(act,30);

for(int f=0;f<indexno;f++){
if(!strcmp(idx[f].act,act)){
while(idx[f].ind[s]!=-1){
if(s==10)
break;
file.seekg(sizeof(oldmov)*(idx[f].ind[s]-1),ios::beg);
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));
cout<<oldmov.title<<endl;
s++;
flag=1;
}
break;
}
}
if(!flag)
cout<<"There is no such an actor or actress existing,please try again"<<endl<<endl;
file.close();
}void list(){

fstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in);

info oldmov;

while(!file.eof()){
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));
if(!file.eof()){
cout<<oldmov.title<<endl
<<oldmov.actor<<endl
<<oldmov.actress<<endl
<<oldmov.year<<endl
<<oldmov.path<<endl
<<endl;
}
}
file.close();


}


void play(){

ifstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in);

if(!file){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}

info oldmov;
char title[30],temp[130];
int i;
cout<<"Please enter the title which you want to play: ";
cin.ignore();
cin.getline(title,30);

while(!file.eof()){
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));
if(!strcmp(title,oldmov.title)){
file.seekg(-(sizeof(oldmov.path)),ios::cur);
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov.path),sizeof(oldmov.path));
while(oldmov.path[i-1]!='\0'){
temp[i]=oldmov.path[i-1];
i++;
}
temp[0]='"';
temp[i]='"';
_execl("C:\\Program Files\\Windows Media Player\\Wmplayer.exe","Wmplayer.exe",temp);
}
}
}
/* void play(){

ifstream file("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.db",ios::binary | ios::in);

if(!file){
cerr<<"file cannot be opened"<<endl;
exit(1);
}

info oldmov;
char title[30],temp[130];
int i=1,flag=0;
cout<<"Please enter the title which you want to play: ";
cin.ignore();
cin.getline(title,30);

while(!file.eof()){
file.read(reinterpret_cast<char *>(&oldmov),sizeof(info));
if(!strcmp(title,oldmov.title)){
flag=1;
break;
}
}


if(flag){
while(oldmov.path[i-1]!='\0'){
temp[i]=oldmov.path[i-1];
i++;
}
temp[0]='"';
temp[i]='"';
_execl("C:\\Program Files\\Windows Media Player\\Wmplayer.exe","Wmplayer.exe",temp,NULL);

}


if(!flag)
cout<<"There is no such a title existing"<<endl<<endl;
file.close();
}file.close();
}
*/


int main(){

char ch;
int film_counter,y,index_counter;
index idx[1200];

for(int d=0;d<1200;d++) //makes all indexes -1 before sending to struct array memory
for(int b=0;b<10;b++)
idx[d].ind[b]=-1;

menu(); //displays the menu
film_counter=film_no(); //returns the no of films
index_counter=index_no(idx); //return the no of index


cout<<index_counter<<film_counter;

cin>>ch;

while(1){
switch(ch){

case 'a':
insert(idx,film_counter,index_counter);
break;

case 'b':
update();
break;

case 'c':
show(idx,index_counter);
break;

case 'd':
list();
break;

case 'e':
play();
break;

case 'f':
{
fstream file2("C:\\********s and Settings\\thehero\\Desktop\\movie.idx",ios::binary | ios::in | ios::out);
//cout<<index_counter;
for(y=0;y<index_counter;y++){
file2.write(reinterpret_cast<const char *>(&idx[index_counter]),sizeof(index));
}
exit(1);
break;
}

// default:
// cout<<"Wrong letter input,please enter again"<<endl;
// break;

}
menu();
cin>>ch;

}return 0;
}
[Resim: 114ld.jpg]Ben göremem daha uzun boyunu
Ahret derler kısaltamam yolunu
Bugün Sahı Merdan sarsın oglunu
Yetis Ya Üseyin baban gidiyo

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.