You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Kurtuluş Savaşında Atatürk ve Aleviler...

Kurtuluş Savaşında Atatürk ve Aleviler...

Posting Freak
Kurtuluş Savaşında Atatürk ve Aleviler...
Alıntı: Aleviler, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemine girdiğinden bu yana sürekli ezilmişler ve baskı altında tutulmuşlardır. Aleviler’in durumu, diğer Müslüman mezhepler bir yana, azınlık kabul edilen Yahudi ve Hıristiyanlar’ın durumundan daha kötüydü. Azınlıkların, inançlarına saygı gösterilirken Aleviler, sırf inançları yüzünden kolayca katledilebilmekteydiler.
Mustafa Kemal tarafından başlatılan Ulusal Kurtuluş Savaşı Alevilerin de baskı ve zulümden kurtuluşu anlamına geliyordu. Kurtuluş Savaşı bir yandan emperyalizm ve uşaklarına karşı sürdürülürken diğer yandan köhneleşmiş, baskı ve zulüm uygulayan Osmanlı saltanatını da sona erdirmeye yönelikti. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı’nın başarıya ulaşmasının Aleviler’in desteğine bağlı olduğunu biliyordu. Bu nedenle Aleviler Kurtuluş Savaşı’nın en büyük destekçileri olmuştu. Mustafa Kemal o sıralarda Hacı Bektaş Veli postunda oturan Cemalettin Çelebi ile diyalog kurdu. Atatürk’ün Samsun’a çıkışını izleyen günlerde, Cemalettin Çelebi ile Atatürk’ün sıkı temas halinde oldukları, hatta Amasya’da Mustafa Kemal’i karşılayan heyetin içinde Cemalettin Çelebi’nin de bulunduğu bilinmektedir.
Mustafa Kemal Havza’ya geldiği zaman güvenli bulduğu için Alevi olan Ali Baba’nın Mesudiye Oteli’nde, Amasya’ dan Tokat’ a geçtiğinde ise, yine Alevi olan Rıfat Efendi’ nin evinde misafir oldu.
Atatürk, Kurtuluş Savaşı hazırlıklarını yaparken Cemalettin Çelebi’ye özel bir önem veriyordu. Bu önem Büyük Nutuk’ta şöyle dile getiriliyordu:

“2 Ocak 1920 günü cemiyetin merkez kurullarına ve Hacıbektaş’ta Çelebi Cemalettin Efendi’ye , Mutki de Hacı Musa Bey’e ayrıca bildirim yaptık. Bu bildirimizin içindekiler ve yazılış biçimi şöyledir:
Yolculuğumuz sırasında görüp incelediklerimiz bizlere, gerçek koruyucu Ulu Tanrı’nın yardımı ile meydana gelen ulusal birliğimizin dayanağı olan ulusal örgütün kök salmış,ulusun ve yurdun geleceğini kurtarmak için gerçekten güvenilir bir güç ve erk durumuna gelmiş olduğunu sevinçle gösterdi.
Dış durum, bu ulusal dayanç ve birlik yüzünden , Erzurum ve Sivas kongreleri ilkelerine göre ulusun ve yurdun yararına elverişli şekle girmiştir.
Kutsal birliğimize, dayanç ve inancımıza güvenerek töreye uygun isteklerimizin elde edileceği güne değin, hiç yılmadan çalışılması ve bu bildirimizin köylere varıncaya dek bütün ulusa duyurulması rica olunur.
Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti
Temsilciler Kurulu Adına Mustafa Kemal”

Cemalettin Çelebi, Atatürk’ün başlattığı Milli Mücadele’nin daha ilk günlerinde bütün içtenliğiyle onun çalışmalarına katılmıştı. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin ardından Mustafa Kemal, Ankara’ya giderken, 23 Aralık 1919 ‘da Hacıbektaş’a gelip Cemalettin Çelebi’nin misafiri olmuştur. Cemalettin Çelebi o günlerde hasta olduğu halde, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını büyük bir içtenlikle, sevgi ve saygıyla karşılar. Bu içtenliğin daha net anlaşılabilmesi için şu noktanın açıklanmasında yarar görüyorum. Hacı Bektaş’a gelen devlet büyüklerini, postta oturan Çelebi’lerin hiçbiri, hiçbir zaman dergâhtan çıkıp karşılamamıştır. Mustafa Kemal’i karşılamak için, Cemalettin Efendi, arabasıyla yola çıkar ve onu yolda karşılar.
Cemalettin Çelebi, o güne kadar hiçbir konuğa gösterilmeyen sevgi ve muhabbetle Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarını ağırlar. Devamlı olarak açık misafirhanesi olduğu halde, konukları evine alarak, akşam yemeğini tüm konuklar bir arada yedikten sonra, sadece özel muhafızı ile Mustafa Kemal Paşa, Cemalettin Çelebi’nin evinde kalmışlar diğer konuklar misafirhane de ağırlanmışlardır. Mustafa Kemal Paşa ile Cemalettin Çelebi, geç vakitlere kadar sohbet ederek ülkenin durumunu değerlendirmişlerdir. Ancak konuşulanlar sadece ikisinin arasında kalmıştır. Hacıbektaş’ta yapılan bu görüşmeyle ilgili olarak Cemalettin Çelebi’nin ölümünden sonra, Veliyettin Çelebi şu açıklamayı yapmıştır;

“Başbaşa konuşmalarının bir yerinde Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal Paşa’ya, Paşa Hazretleri diyor, cesaretli ve basiretli idarenizde Türk milletinin düşmanı kahredeceğine inancım sonsuz.
Yüce Allah’ın milletimize müyesser edeceği zaferden sonra Cumhuriyet ilanını düşünüyor musunuz?
Çelebi’nin Cumhuriyet kelimesini böylesine açık yürekle söylemesi üzerine, Mustafa Kemal Paşa heyecan ve dikkatle Cemalettin Çelebi’nin gözlerine bakıyor, biraz daha yaklaşıyor, onun elini avcunun içine alıyor, kulağına fısıldar gibi yavaş yavaş fakat kararlı bir sesle .O mutlu günün ilanına kadar aramızda kalmak kaydıyla evet, Çelebi Efendi Hazretleri diyor ”

Mustafa Kemal Paşa, ertesi gün Cemalettin Çelebi, hastalığı sebebiyle fazla yürüyemediği için, oğlu Hamdullah Efendi’yle beraber Hacı Bektaş Veli Türbesi’ni ziyaret edip, yanındakilerle birlikte Hacıbektaş’tan ayrılmışlardır.

Tüm Alevi Bektaşiler’in büyük desteği ile ilan edilen Cumhuriyet’i görmeye ömrü yetmeyen Cemalettin Çelebi, Mustafa Kemal ile arasında geçen konuşmayı ölümünden birkaç gün önce kardeşi Veliyettin Çelebi’ye aktarır, Kurtuluş Savaşı’nın ardından gerçekleştirilen Atatürk Devrimleri’nde de Mustafa Kemal Paşa, Alevilerin yoğun olduğu bölgelerden büyük destek görmüştür. Ülkenin çeşitli bölgelerinde, düşman kışkırtmaları sonucu isyan hareketleri çıktığı halde, Alevilerin yoğun olarak yaşadıkları bölgelerde Atatürk ve onun devrimlerine büyük bir destek verilmiştir. Aleviler, en güç anlarda, Mustafa Kemal’in yanında olmuş, Kurtuluş Savaşı’nı bütün içtenlikleriyle desteklemişlerdir.
Cemalettin Çelebi’nin ölümü üzerine büyük kardeşi Veliyettin Çelebi (1867-1940) Postnişin ve mütevelli olmuştur.
Veliyettin Çelebi de kardeşi Cemalettin Çelebi gibi Atatürk’ü bütün gücüyle desteklemiştir. Bütün ülkeye dağıtılan 25 Nisan 1339 (1923) tarihli bildirisinde;

“Anadolu’da bulunan ceddim Hacı Bektaş Veli hazretlerine samimi muhabbeti bulunan bütün sevenlerimize ve bizden yana olanlara duyurulur ki...
Bu milleti yeniden yaratarak bağımsızlığımızı sağlayan; varlığı bütün İslâm dünyasına onur kaynağı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi, Gazi namlı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin yayınladıkları bildirge tümünüzce bilinmektedir.
Gazi Paşa’nın vatanın yücelmesi ve yükselmesi konusundaki her arzusunu yerine getirmek, bizlere en birinci görevdir. Milletimizi kurtaracak mutluluğumuzu sağlayacak, onun koruyucu düşünceleridir. Bunu inkar edenlerin bizimle asla ilişkisi, ilgisi yoktur.
Yüce tarikatımızın bütün üyelerine , Gazi Mustafa Kemal Hazretleri’nin gösterdiği adaylardan başkalarına oy vermemelerini , vatanımızın kurtarılmasının ancak bu yolla gerçekleştirilebileceğini sizlere bütün önemiyle tavsiye ederim.

Hacıbektaş Çelebisi Veliyettin.” .Yayınlanan bu bildiri üzerine de Mustafa Kemal kendisine aşağıdaki telgrafı göndermiştir;

“Çelebi Veliyettin Efendi Hazretlerine,
Yayınlamış bulunduğunuz, insanlarımıza doğru yolu gösteren koruyucu bildirgenizin suretini okudum. Ulusal zenginliğin doğmasına yardımcı olacak girişiminiz ve çalışmalarınız için, doğru yolu gösteren zatınıza saygılar sunarım.
Söz konusu bildirgenin basılması ve her yana dağıtılması konusunda haber bekliyorum. Vatanın ve halkın mutluluğu için hizmet etmeyi kendilerine ülkü edinenler; Tanrı’nın sevabını kazanırlar ve sonsuza değin mutlu olurlar; efendim.

Gazi Mustafa Kemal”


Bu belge ve yazışmalar Aleviler’in Atatürk’e, Atatürk’ün de Aleviler’e verdiği önemi gösterir. Veliyettin Çelebi, Atatürk’ün ölümüne kadar görüşmelerini ve ilişkilerini sürdürmüştür. (1)

(1) ULUSOY,Müslüm; Koçubaba / Anadolu ve Avrupada Türk Damgası Sy. 239
aleviweb.com
Seke seke geldim ayağım yoktur
Hak mehlemi sende Zöhrem’dir doktur
Kimi kafir olmuş karnısı boktur
Süzünü süzünü postunda otur.

Türkiye’ye çıkarmışım bir gelin
Urufu Zöhre Ana onu pir bilin
Muhammet elçisi Ana’dır deyin
Hak için dergaha niyaza inin.


Bildiren: Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.