You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Kara fatma, evliyadır!

Kara fatma, evliyadır!

Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
]Değerli arkadaşlar!

Pir'imiz Zöhre Ana'mızın bizlere bildirdiği Hak nefesidir, Hak sözüdür.

İşte onlardan birinde de; Zöhre Ana'mız Kurtuluş Savaşı Kahramanı KARA FATMA'nın Pir olduğunu bildirmiştir .Bu yüce Zat'ı anmak, tanımak bizlere düşen bir görevdir. Saygıyla Niyaz ederim.
[Resim: karafatma2vm6.jpg]
Burada Kara Fatma hakkında tarihi kitap bilgisini aktarmak istiyorum.


[Resim: kara_fatma01.jpg]
Kara Fatma lâkabıyla tanınan Fatma Seher Hanım, 1888 yılında Erzurum’da doğmuştur. Babasının adı Yusuf Ağa, kocasının adı ise Derviş Bey’dir. Kocası da asker (Binbaşı) olan Fatma Seher Hanım, Edirne’de görev yapan eşiyle birlikte Balkan Harbi’nde yer almıştır. Daha sonra ise kendi ailesinden 10’a yakın kadını örgütleyerek 1.Dünya Savaşı’na katılmıştır. Mondros Mütarekesi’nden sonra ise eşi Derviş Bey’in vefat haberini almış ve Erzurum’a dönmüştür.
Erzurum’da bir süre kalan Fatma Seher Hanım, Sivas Kongresi’nde bulunan Mustafa Kemal Paşa ile görüşmek için Sivas’a gitmiş, kendisinden Milli Mücadele’ye katılmak için görev istemiştir. (Fatma Seher Hanım, bu dönemle ilgili anılarını 1944 yılında yapılan bir röportajda şu şekilde anlatmaktadır:
“[COLOR="Purple"]Atatürk’ün Sivas’ta faaliyete geçtiğini haber aldığım dakikadan itibaren duyduğun sevinci tariften acizim ve ilk işim kısa bir hazırlıktan sonra Sivas’a müteveccihen hareket etmeyi kararlaştırdım; hemen yola çıktım ve Gülcemal Vapuru’yla Samsun’a, oradan da Sivas’a vardım.
Mustafa Kemal’in huzuruna çıkabilmek için muhtelif kıyafete girerek üç günlük bir mücadeleden sonra, devamlı bir takibin neticesi olarak, Sivas’ta öğle yemeğine davetli bulunduğu bir yere giderken yolda yakaladım. Üzerimde çarşaf vardı, yüzümde peçe ile kapalı idi. Kendisiyle bir mesele hakkında görüşmek istediğimi söyleyince, ilk defa sert bir lisan kullanarak, “Ne görüşeceksin?” mukabelesinde bulundular. Kalbimdeki vatan aşkı bu sert muameleye galip gelerek derhal peçemi kaldırdım ve İstanbul’dan buraya kadar sizinle görüşmek için geldiğimi, maruzatımın bir dakika için dinlenmesini rica ettim. Bunun üzerine pek yakında bulunan bir lokantaya beni kabul ettiler.
Mustafa kemal bu görüşme sırasında ona adını, silah kullanmayı, ata binmeyi bilip-bilmediğini, savaştan korkup-korkmadığını sormuştur. Kara Fatma’nın verdiği cevaplar Mustafa Kemal’i memnun etmiş, “Kara Fatma, bütün kadınlar keşke senin gibi olsaydı” demiştir. Bu olaydan sonra Fatma Seher Hanım’ın adı “Kara Fatma” olarak kalmıştır .
Daha sonra ise Mustafa Kemal eline aldığı kâğıda bazı notlar yazarak Kara Fatma’ya vermiş “Haydi göreyim seni, verdiğim talimatı unutma, bir an evvel İstanbul’a git, hazırlan ve işe başla” demiştir (Tansel, 2001, s.41). Fatma Seher Hanım, Mustafa Kemal’in bu isteği üzerine Sivas’tan hemen İstanbul’a geçmiştir.
Bir süre sonra İzmit’in işgal edildiğini duyan Kara Fatma, Topkapılı Pire Mehmet, Laz Tahsin, kardeşi Süleyman ve oğlu Seffeddin’nle birlikte bir çete kurarak, trenle gizlice İzmit’e geçmiştir. Bahçecik ve Servetiye yoluyla Paşaköyü’ne geçen Kara Fatma ve adamları burada karargah kurmuşlardır. Bu bölgede kısa sürede teşkilatlanmalarını tamamlayan Kara Fatma çetesi, çevredeki Türk köylüleriyle birlikte Yunanlılara karşı uzun süre mücadele etmişlerdir. (Özellikle, Bahçecik, Yeniköy, Değirmendere, Servetiye, Kaynarca ve Fındık Tepe civarında faaliyet gösteren Rum ve Ermeni çetecilere karşı, büyük bir başarı göstermişlerdir.)
İzmit, Kara Fatma gibi cesur yürekli insanlarımızın üstün gayretleriyle, 28 Haziran 1921 tarihinde düşman işgalinden kurtarılmıştır. Kara Fatma ve ailesi, İzmit’in kurtarılmasından sonra bir süre daha bu bölgede kalmışlardır.
Balkan, Sakarya, Başkomutanlık Muharebeleri’ne de katılarak Üsteğmenlik rütbesine kadar yükselmiş olan Kara Fatma, 1955 yılında Erzurum’da vefat etmiştir (Şenel, 2006, s.24).
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Son Düzenleme: 03/06/2010, 02:15, Düzenleyen: Şaduman.
Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
Niyazımız olsun bize gerçekleri aktaran Pir'e

Emeğinize sağlık...
Benden evvel ben oldum
Beni bende ben buldum
Sahralara indim durdum
Bana Ali dediler

Merdan idim dirildim
Her bedene verildim
Kırk Kapı dört makamda
Öldüm öldüm dirildim.

Mürşit Zöhre Ana..
Administrator
Kara fatma, evliyadır!
Şaduman arkadaşımıza teşekkür ederim aktardığı bu önemli bilgi için.

Pirimiz Zöhre Ana'nın yazdığı " MEHTAPTAKİ ERENLER " kitabının 172.sayfasında Mustafa Kemal Atatürk ve Fatma Anamız hakkında daha ayrıntılı bilgiye ulaşabilirsiniz...
Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
Şaduman yazdı: ]Değerli arkadaşlar!

Pir'imiz Zöhre Ana'mızın bizlere bildirdiği Hak nefesidir, Hak sözüdür.

İşte onlardan birinde de; Zöhre Ana'mız Kurtuluş Savaşı Kahramanı KARA FATMA'nın Pir olduğunu bildirmiştir .Bu yüce Zat'ı anmak, tanımak bizlere düşen bir görevdir. Saygıyla Niyaz ederim.
[Resim: www.zohreanaforum.com]
Burada Kara Fatma hakkında tarihi kitap bilgisini aktarmak istiyorum.

.
Balkan, Sakarya, Başkomutanlık Muharebeleri’ne de katılarak Üsteğmenlik rütbesine kadar yükselmiş olan Kara Fatma, 1955 yılında Erzurum’da vefat etmiştir (Şenel, 2006, s.24).
Zöhre Ana'mın Kara Fatma hakkında verdiği bilgi;

Kara Fatma ,Atatürk'ün birinci Hacı yaşamındaki nişanı olup,Kurtuluş Savaşı zamanında Kayseri'nin Sarızlı köyünden tekrar Atatürk'ün yanına geliyor.
Cephaneyle ilgilenen bir nevi subay olup Atatürk'le de zaman buldukça görüşürlermiş.Bu muhabbeti kıskanan İsmet İnönü ATA'nın haberi olmadan,Kara Fatma'nın görevine son veriyor.Bir daha haber alınamıyor taki Atatürk Trablusgarb'a gidene kadar.Kara Fatma ATA'nın Trablus'a gideceğini ve Kayseri'den geçeceğini öğreniyor,insanları oraya topluyor.Atatürk geldiğinde önce Kara Fatma'yı farketmiyor,Kara Fatma ise arkasından gelerek "Paşam bize selam yok mu"diyor.burası yanlış olmasın ama bildiğim kadarıyla Trablus'a beraber gidiyorlar.
Atatürk'ün hastalığında;Atatürk ,Kara Fatma üzülmesin diye O'nu İngiltere'ye gönderiyor.


orada mübarek gayba giriyor(vefat ediyor) ve İngiltere'de şekerpınarı diye bir yerde türbesini duruyormuş..


Zöhre Ana'm bunları anlatırken bizler ağladık doğal olarak,dediki kurban olduğum,bende dinleyince böyle ağlamıştım.

bütün evliyalara,niyazımız olsun...
Kelimelerim sistem hatasından yanlış yerden ayrılıyor...

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
[Resim: imza3cp.gif]


Özü bitmiş, gümanı pak olmamış,şeytana tapmış, nefsi çıkarı için arayıpta birşey bulamamış, kuyruk acısı varsa,Derviş Muhammed'in de dediği gibi" bir kılını çektiyse" Zöhre Ana, onu değerlendirmek ister aklısüre.Ehlibeyt'in meyvası bitmez, dalı budağı kurumaz,sen ne kadar kezzap dökersen dök, O'nun Zemzem çeşmesi ALİ'dir

Derviş'in HAK kelamını can kulağıyla dinliyebliyorsan yeter,firdevs bağından bir gül alabiliyor musun,O'nun ibadetine,saldığı yola,yaşatmak istediği güzelliğe canı gönülden yürüyebiliyorsan en büyük mutluluk budur.
(Pir Zöhre Ana)
Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
] Evet PİR'imde aynısını söyledi Can Arkadaşlar emeğinize sağlık Onlarsız Şefaat olurmu PİR'ler bizim şefaat kanımızdır PİR'lere niyazım olsun saygılarımla sizinde ellerinize sağlık.
Bir ismim Bektaş bir ismim Ali
Bir ismim Mustafa Kemal'im teni
Bozatlı Hızırdır vallaha Piri
Bir ismim Muhammet Mekkede yeri.

ZÖHRE ANA
Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
]Alikulu yanılmıyorsam hatam varsa aferdersiniz PİR'imin söylediği Karafatmayı MUSTAFA KEMAL PAŞA İngiltereye gönderiyor tanıdıklarının yanına orada yemeklerini yapıyormuş gibi hatırlıyorum ziyaretinede gidermiş Mubarek Türbesinin şeker pınarda olduğunu söyledi Hepsine kurban olayım hepside bizim Ocaklarımızdır.
Bir ismim Bektaş bir ismim Ali
Bir ismim Mustafa Kemal'im teni
Bozatlı Hızırdır vallaha Piri
Bir ismim Muhammet Mekkede yeri.

ZÖHRE ANA
Posting Freak
Kara fatma, evliyadır!
mehmeni60 yazdı:]Alikulu yanılmıyorsam hatam varsa aferdersiniz PİR'imin söylediği Karafatmayı MUSTAFA KEMAL PAŞA İngiltereye gönderiyor tanıdıklarının yanına orada yemeklerini yapıyormuş gibi hatırlıyorum ziyaretinede gidermiş Mubarek Türbesinin şeker pınarda olduğunu söyledi Hepsine kurban olayım hepside bizim Ocaklarımızdır.


rica ederim mehmeni, ama o kısmı hatırlayamadım birşey diyemeyeceğim.
Kelimelerim sistem hatasından yanlış yerden ayrılıyor...

“Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”
[Resim: imza3cp.gif]


Özü bitmiş, gümanı pak olmamış,şeytana tapmış, nefsi çıkarı için arayıpta birşey bulamamış, kuyruk acısı varsa,Derviş Muhammed'in de dediği gibi" bir kılını çektiyse" Zöhre Ana, onu değerlendirmek ister aklısüre.Ehlibeyt'in meyvası bitmez, dalı budağı kurumaz,sen ne kadar kezzap dökersen dök, O'nun Zemzem çeşmesi ALİ'dir

Derviş'in HAK kelamını can kulağıyla dinliyebliyorsan yeter,firdevs bağından bir gül alabiliyor musun,O'nun ibadetine,saldığı yola,yaşatmak istediği güzelliğe canı gönülden yürüyebiliyorsan en büyük mutluluk budur.
(Pir Zöhre Ana)

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.