You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Hz.Ali'nin Tanrısalllığı Nerden gelir-1-

Hz.Ali'nin Tanrısalllığı Nerden gelir-1-

Administrator
Hz.Ali'nin Tanrısalllığı Nerden gelir-1-
Hz.Ali'nin Tanrısalllığı Nerden gelir-1-

Hakikat bir gizli sırdır
Görebilirsen gel beri
Küfr içinde iman vardır
Seçebilirsen gel beri

Kim demiş Ali'lerden bir Ali diye...
Kim demiş doğdu anadan ve oğul oldu Ebu Talip'e...
Kim demiş ölüp gitti diye...
Biliniz ki;
Hallak - ı mahlukattır o !
Yok iken yer ve gök,
Işık ve ateş,
Su ve toprak,
Sır iken cümle mevcudat...
Bir tek Ali'miz vardı hakikat !Degerli canlar...

Tasavvuf'u herkes anlayamaz..sözcüklerin zahirine, bakan dinden çıkar, Bu nedenle tabi yukarıdaki dizeleride açıklama gereği doğdu sanırım..

Münkirlere sözün kar etmeyeceği bellidir. İnançsızların, müminleri / Alevileri, Ali'den ayırmaya güçleri yetmeyecektir. Onların Ali'ye duyulan sevgi ve bağlılığı idrak edecek güçleri de yoktur. Kişi idrak edemediği şeyleri inkar edermiş. Bu nedenledir ki, onların Ali yolunu anlamalarını ve benimsemelerini beklemek boşunadır. Bakın Kaygusuz Abdal'ın Ali sırrını nasıl bir nefesinde nasıl açıklıyor:

"Ali' ye ismullah derler
Yüzüne secde ederler
Taş yerine koyarlar
Koyamazsın demedim mi ?

Bu Kaygusuz ezeliden
Himmet almış ol veliden
Oku ilmini Ali'den
Doyamazsın demedim mi ? "


Alevi / Bektaşi, Hz. Ali'ye tarifsiz bir sevgiyle bağlıdır. Öyle ki, onu sevmek, dindir, imandır. Nitekim Hazreti Muhammed, " Ali'yi seven beni sever, beni Seven Allah'ı sever." diye buyurarark Ali sevgisinin İslam dinindeki önemini belirttimiştir.

Hazreti Ali,Tanrı'nın en sevgili kullarındandır. Onda üstün nitelikler vardır. Bu üstün nitelikler ona Tanrı tarafından verilmiştir. O, seçilmişlerdendir. O, Tanrının rızasını kazanmış / murtaza olanlardandır. O, evveldir. O, ahirdir. O, batındır. O, zahirdir. O, candır. O, canandır. O, dindir. O, imandır.

Hazreti Ali,peygamberimiz Hazreti Muhammed'in amca oğludur. Kızı Fatıma ile evlenerek damadı olmuştur. Bu evlilikten Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin dünyaya gelmiştir. Hazreti Fatıma, Hazreti Ali, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin, Hazreti Muhammed'in ehlibeytidir.

Diğer toplumlar içinde, Türklerin Hazreti Ali'ye büyük bir sevgi duydukları bir gerçektir.. Bu sevginin oluşumundaki temel etken, Onun halifeliği döneminde İslam ordularının Türkistan'daki harekatını durdurmuş, hatta Horasan'ı tahliye etmiş olması gösterilmektedir.. diğer üç halife döneminde Horasan kadar giden islam orduları, her yeri yakıp yıkmış, bir çok Türkü kılıçtan geçirmiştir.

Hazreti Ali Kur'an-ın gerçek yorumcusu ve batını bilendir... Bugün şeriat ülkelerinde uygulanna eski arap adetlerinden, el kesme cezasının Hazreti Ali tarafından yasaklandığı da belirtilmektedir.

Ali sözcüğünün anlamı " yüce" dir. Adının anlamındaki yücelik onun özel olduğunun da göstergelerinden biridir. Ondaki yücelik Tanrı'dandır. Nitekim Alevi / Bektaşiler, Onda ilahi / tanrısal özellikler olduğuna inanırlar.

Bu inanış, Alevi karşıtları tarafından Hazreti Ali'nin tanrılaştırıldığı ve putlaştırıldığı suçlamasına zemin teşkil etmiştir. Oysa bu suçlama yersizdir. Çünkü Alevi / Bektaşi inanışının omurgasını oluşturan " vahdet – i vücud " anlayışı ve Tanrı'nın insanda tecelli ettiği düşüncesi, bu inanışın yani Hazreti Ali'nin tanrısallığı inancının temelini oluşturmaktadır. İnsan Tanrı'dan bir parçadır. Nitekim Tanrı, " Biz insana ruhumuzdan üfledik." Buyurmaktadır. Hazreti Ali'deki tanrısallık da böyle anlaşılmalıdır.

Aynı zamanda unutulmaması gereken hususlardan biri de " ALİ " sözcüğünün Allah'ın doksan dokuz adından biri olmasıdır. Aleviler Tasavvufi değişlerinde," Ali " adını aynı zamanda bu anlamda da kullanmaktadırlar.

Resulullah Buyurdu ki... ]" Göğe çıktığımda (Mi'racım da), Yüce Tanrı şöyle buyurdu: Ya Muhammed! sana ve Ali'ye (Ali ... Yüce Ulu anlamında olup.. Allah'ın Esma-ül Hüsnalarından biridir) isimlerimden birer isim verdim... ismim zikredildikçe sizde zikroluyorsunuz.. Mahmud benim... Muhammed sensin... Alüy'ül- A'la benim... kendisi de yüce olan Ali'dir...

Ey Muhammed! seni Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin'i Nurumdan Nur gölgeleri olarak yarattım...

Sonra sizlerin velayetinizi göklere ve iki yeryüzüne sundum... Kim sizin velayetinizi kabul etti ise Hidayete ulaştı... Kim ki inkar ettiyse delalete ... Küfre sapmış oldu..."

Allah Eyvallah

Devam edecek:
not: Yazın oluşturulurken yararlanılan kaynak:Habercem - Güncel Haberler, Son dakika haberleri, Gazete Haberleri, Gazete, Haber, Yerel Haberler, Spor Haberleri, Magazin Haberleri
Administrator
Hz.Ali'nin Tanrısalllığı Nerden gelir-1-
Lâ ilah illâ Ali’dir nûr-i zat-ı Zülcelal
Lâ ilah illâ Ali’dir Hayy-i baki layezal
Lâ ilah illâ Ali’dir gün gibi ruşen olan
Lâ ilah illâ Ali’dir görünen şirin cemal
Lâ ilah illâ Ali’dir vakıf-ı ilmi ledun
Lâ ilah illâ Ali’dir sahib-i nutk-i kemal
Lâ ilah illâ Ali’dir şems-i şah-i vedduha
Lâ ilah illâ Ali’dir gökteki bedr-ü hilal
Lâ ilah illâ Ali’dir çeşme-i hayvanımız
Lâ ilah illâ Ali’dir nur-i mutlak bi-zeval
Lâ ilah illâ Ali’dir padişah-i alemin
Lâ ilah illâ Ali’dir kevser-i ab-i zülal
Lâ ilah illâ Ali’dir Mustafa vü Murtaza
Lâ ilah illâ Ali’dir gözüme ayn-i visal
Lâ ilah illâ Ali’dir gönlümün şahı benim
Lâ ilah illâ Ali’dir üşte oldur bi-melal
Lâ ilah illâ Ali’dir bu virani dervişin
Gözü nûru başta tacı ol Ali Celle Celal
VİRANÎ

Açıklaması: Şaşırmayın’
Yüce tanrının özü alidir. Aliden başka Tanrı yoktur.İlksiz sonsuz olan, ölümsüz varlık olan Alidir, ondan başka tanrı yoktur.Gün gibi açık olan Alidir. Ondan başka tanrı yoktur.Görünen tatlı yüz Alinin yüzüdür. Ondan başka tanrı yoktur. Gizli bilimlerin bilicisi Alidir.yetkin olgun sözü söyleyende Alidir. Ondan başka tanrı yoktur. Kurandaki kuşluk suresinin padişahı, güneşi Alidir. Ondan başka tanrı yoktur. Erenlerin padişahı yaşamanın özü, yaratıcılığın gücü, yaratan,varlıklara dirilik veren onları yok, ve var eden Alidir. Ondan başka tanrı yoktur.

Demektedir. Bu Aliyi getirip sadece islam halifesi imam ali yapamazsınız. Kurana göre bunlar tanrının niteliklerleridir ve buna şirk denir. Küfrü ekber sayılır (en büyük küfür-suç). ve Aleviler bu kadar öz müslümanlar ama şirkide ihmal etmemektedirler. Viraninin böyle çok nefesi vardır. Yazmak bile zor ve insanı hayallere, yorumlara daldırıyor. Onun için Viraninin açıklamalı şiirlerini bulun inceleyin. Biz başka ozandan devam edelim.

6)
Müminler sırrını ilden sakınır
Kendin bilmezlere sözün dokunur
Genci Abdal dört kitapta okunur
Evveli Ahiri destan Alidir
Genç Abdal
Evvel, ahir destan Ali’’. Dört kitapta okunur.. Ali dört kitapta nasıl okunur?

7)
Hakkın kandilinde gizli nihanda
La mekan elinde sır idi Ali
Künt-ü kenzin esrarı andadır
Dünya kurulmadan var idi Ali
Devrani


8)
Ol dem şimşek yalabıdı yedi sema gürledi
Hem SAKİdir hem BAKİdir NUR-U RAHMANım Ali
Sefil Ali
Nur-u Rahman (esirgeyen ışık),Saki, Baki tanrının 99adından bazıları’

9)
Ben Aliyi gördüm arşta durunca
Yerin göğün binasını kurunca
Ali’nin sırrına kimse ermedi
Cebraile bir kez sual sorunca
Hatayi

10)
Musa ile tur dağında
Ben dedem aliyi gördüm
Kul Himmet
Musa ile tur dağında olan, ışıklı arabasıyla tur dağına inen, musanın seni görmek istiyorum demesi üzerine ’len terani’yani ’beni göremezsin’ anlamına gelen sözün kullanıldığı an bu andır. Musa ile tur dağında olan halife ali midir, Allah mıdır?

11)
İsa peygamberim şama girince
Yer ü gök titredi ali gelince
Derviş Ali

kAYNAK: kulseyyid.wordpress.com/alevilikte-ali/

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.