You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Dosya Sıkıstırma Ve Acma

Dosya Sıkıstırma Ve Acma

Posting Freak
Dosya Sıkıstırma Ve Acma
uses
ZLib;

{ Compress a stream }

procedure CompressStream(inpStream, outStream: TStream);
var
InpBuf, OutBuf: Pointer;
InpBytes, OutBytes: Integer;
begin
InpBuf := nil;
OutBuf := nil;
try
GetMem(InpBuf, inpStream.Size);
inpStream.Position := 0;
InpBytes := inpStream.Read(InpBuf^, inpStream.Size);
CompressBuf(InpBuf, InpBytes, OutBuf, OutBytes);
outStream.Write(OutBuf^, OutBytes);
finally
if InpBuf <> nil then FreeMem(InpBuf);
if OutBuf <> nil then FreeMem(OutBuf);
end;
end;


{ Decompress a stream }
procedure DecompressStream(inpStream, outStream: TStream);
var
InpBuf, OutBuf: Pointer;
OutBytes, sz: Integer;
begin
InpBuf := nil;
OutBuf := nil;
sz := inpStream.Size - inpStream.Position;
if sz > 0 then
try
GetMem(InpBuf, sz);
inpStream.Read(InpBuf^, sz);
DecompressBuf(InpBuf, sz, 0, OutBuf, OutBytes);
outStream.Write(OutBuf^, OutBytes);
finally
if InpBuf <> nil then FreeMem(InpBuf);
if OutBuf <> nil then FreeMem(OutBuf);
end;
outStream.Position := 0;
end;


{
Example:
Compress the *******s of RichEdit1 and
calculate the compression rate.
Then save the stream to a file (ms2.dat)

Beispiel:
Komprimiert den Inhalt von RichEdit1 und
berechnet die Kompressionsrate.
Dann wird der Stream in eine Datei (ms2.dat) gespeichert.
}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
ms1, ms2: TMemoryStream;
begin
ms1 := TMemoryStream.Create;
try
ms2 := TMemoryStream.Create;
try
RichEdit1.Lines.SaveToStream(ms1);
CompressStream(ms1, ms2);
ShowMessage(Format('Stream Compression Rate: %d %%',
[round(100 / ms1.Size * ms2.Size)]));
ms2.SaveToFile('C:\ms2.dat');
finally
ms1.Free;
end;
finally
ms2.Free;
end;
end;

{
Loads the stream from a file (ms2.dat)
and decompresses it.
Then loads the Stream to RichEdit1.

Lädt den komprimierten Stream von einer Datei (ms2.dat)
und dekomprimiert ihn.
Dann wird der Stream wieder in RichEdit1 geladen.
}

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
ms1, ms2: TMemoryStream;
begin
ms1 := TMemoryStream.Create;
try
ms2 := TMemoryStream.Create;
try
ms1.LoadFromFile('C:\ms2.dat');
DecompressStream(ms1, ms2);
RichEdit1.Lines.LoadFromStream(ms2);
finally
ms1.Free;
end;
finally
ms2.Free;
end;
end;
alıntıdır
[Resim: 114ld.jpg]Ben göremem daha uzun boyunu
Ahret derler kısaltamam yolunu
Bugün Sahı Merdan sarsın oglunu
Yetis Ya Üseyin baban gidiyo

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.