You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Delphi İle Outlook Üzerinden Mail Gönderme

Delphi İle Outlook Üzerinden Mail Gönderme

Posting Freak
Delphi İle Outlook Üzerinden Mail Gönderme
Bu örnek kod. Outlook (varsayılan outlook posta yöneticisi) üzerinden mail gönderir. Outlook açık değilken gönderilen mailleri outbox'a atıyor ve outlook açılınca gönderiyor.

Kolay Gelsin.. Unit Send_Mail;

Interface

Uses Mapi;

Procedure SendMail(Subject,Mailtext,
FromName,FromAdress,
ToName,ToAdress Confusedtring;
AttachedFileName:TStringList;
DisplayFileNameConfusedtring;
ShowDialog:boolean);
var
Form1: TForm1;

implementation

// Uses 'a Mapi eklenecek **********************

Procedure TForm1.SendMail(Subject,Mailtext,
FromName,FromAdress,
ToName,ToAdress Confusedtring;
AttachedFileName:TStringList;
DisplayFileNameConfusedtring;
ShowDialog:boolean);
var
MapiMessage : TMapiMessage;
MError : Cardinal;
AlicilarT : Array[0..255] of TMapiRecipDesc;
GondericilerT : TMapiRecipDesc;
EklerT : Array[0..255] of TMapiFileDesc;
I:Integer;
begin

with MapiMessage do begin
ulReserved := 0;

lpszSubject := PChar(Subject);

lpszNoteText := PChar(Mailtext);

lpszMessageType := nil;
lpszDateReceived := nil;
lpszConversationID := nil;
flFlags := 0;

GondericilerT.ulReserved:=0;
GondericilerT.ulRecipClass:=MAPI_ORIG;
GondericilerT.lpszName:= PChar(FromName);
GondericilerT.lpszAddress:= PChar(FromAdress);
GondericilerT.ulEIDSize:=0;
GondericilerT.lpEntryID:=nil;
lpOriginator := @GondericilerT;

nRecipCount := 1;

AlicilarT[0].ulReserved:=0;
AlicilarT[0].ulRecipClass:=MAPI_TO;
AlicilarT[0].lpszName:= PChar(ToName);
AlicilarT[0].lpszAddress:= PChar(ToAdress);
AlicilarT[0].ulEIDSize:=0;
AlicilarT[0].lpEntryID:=nil;
lpRecips := @AlicilarT;

nFileCount :=AttachedFileName.Count;

For I:=0 To AttachedFileName.Count-1 Do
Begin
EklerT.lpszPathName:= PChar(AttachedFilename.Strings);

EklerT.lpszFileName:= PChar(AttachedFileName.Strings);
EklerT.ulReserved:=I;
EklerT.flFlags:=I;
EklerT.nPosition:=Cardinal(-1);
EklerT.lpFileType:=nil;
lpFiles := @EklerT;
End;

end;

Try
if ShowDialog then
MError := MapiSendMail(0, Application.Handle,
MapiMessage, MAPI_DIALOG or MAPI_LOGON_UI, 0)
else
MError := MapiSendMail(0, Application.Handle, MapiMessage, 0,);
Except
Case MError of
MAPI_E_AMBIGUOUS_RECIPIENT:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_ATTACHMENT_NOT_FOUND:
MessageDlg('XX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_ATTACHMENT_OPEN_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_BAD_RECIPTYPE:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_INSUFFICIENT_MEMORY:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_LOGIN_FAILURE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TEXT_TOO_LARGE:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TOO_MANY_FILES:
MessageDlg('XXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_TOO_MANY_RECIPIENTS:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_UNKNOWN_RECIPIENT:
MessageDlg('XXXX',mterror,[mbok],0);

MAPI_E_USER_ABORT:
MessageDlg('XXXXX',mterror,[mbok],0);

SUCCESS_SUCCESS:
MessageDlg('Mail Gonderildi',mtinformation,[mbok],0);
End;
End;
end;

//***************** Örnek Yordam ***************

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

var
X:String;
FilesX:TStringList;

begin
FilesX:=TStringList.Create;
FilesX.Clear;
FilesX.Add('C:\cheaters.log');
FilesX.Add('C:\Autoexec.bak');

// (Subject, Mailtext, FromName, FromAdress, ToName ,ToAdress, AttachedFileName, DisplayFileName, ShowDialog;

SendMail('Mail Deneme', 'Bu mail, Delphi içinden gönderildi.','Programcı ',
'[email protected]','Alıcı Adı','[email protected]',Filesx ,
' ',False);
end;
[Resim: 114ld.jpg]Ben göremem daha uzun boyunu
Ahret derler kısaltamam yolunu
Bugün Sahı Merdan sarsın oglunu
Yetis Ya Üseyin baban gidiyo

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.