You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

Administrator
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?
[COLOR=#474747]COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nedir?

Yeni Koronavirüs (COVID-19), ilk olarak Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında solunum yolu belirtileri (ateş, öksürük, nefes darlığı) gelişen bir grup hastada yapılan araştırmalar sonucunda 13 Ocak 2020’de tanımlanan bir virüstür.Salgın başlangıçta bu bölgedeki deniz ürünleri ve hayv-an pazarında bulunanlarda tespit edilmiştir. Daha sonra insandan insana bulaşarak Vuhan başta olmak üzere Hubei eyaletindeki diğer şehirlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer eyaletlerine ve diğer dünya ülkelerine yayılmıştır.

[COLOR=#474747]Coronavirüsler, hayva-nlarda veya insanlarda hastalığa neden olabilecek büyük bir virüs ailesidir. İnsanlarda, birkaç koronavirüsün soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 neden olur.

[B]COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Belirtileri Nelerdir?[/B]

[COLOR=#474747]Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Nasıl Bulaşır?

[COLOR=#474747]Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.

Covid-19 Enfeksiyonunda Kimler Daha Fazla Risk Altında?

[COLOR=#474747]COVİD-19 enfeksiyonu ile ilgili şimdiye kadar edinilen bilgiler, bazı insanların daha fazla hastalanma ve ciddi semptomlar geliştirme riski altında olduğunu göstermiştir.

 • Vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçirmektedir.
 • Vakaların %20’si hastane koşullarında tedavi edilmektedir.
 • Hastalık, genellikle 60 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilemektedir.
[COLOR=#474747]Hastalıktan En Çok Etkilenen Kişiler:
 • 60 yaş üstü olanlar
 • Ciddi kronik tıbbi rahatsızlıkları olan insanlar:
  • Kalp hastalığı
  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Kronik Solunum yolu hastalığı
  • Kanser gibi
 • Sağlık Çalışanlar


[COLOR=#474747]Çocuklar Risk Altında Mı?
Çocuklarda hastalık nadir ve hafif görünmektedir. [COLOR=#474747]Çocuklarda şimdiye kadar ölüm görülmemiştir. [COLOR=#474747]Hamileler Risk Altında Mı? [COLOR=#474747]COVID-19 enfeksiyonu gelişen gebe kadınlarda hastalığın ciddiyeti konusunda sınırlı bilimsel kanıt vardır. [COLOR=#474747]Bununla birlikte mevcut kanıtlar COVID-19 enfeksiyonu sonrası hamile kadınlar arasındaki hastalık şiddetinin, hamile olmayan yetişkin COVID-19 vakalarına benzer olduğunu ve hamilelik sırasında COVID-19 ile enfeksiyonun fetüste olumsuz bir etkisi olduğunu gösteren hiçbir veri olmadığını göstermektedir. [COLOR=#474747]Şu ana kadar COVID-19'un hamilelik sırasında anneden bebeğe bulaştığına dair de bir kanıt bulunmamaktadır.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Tanı Nasıl Konur?

[COLOR=#474747]Yeni Koronavirüs tanısı için gerekli moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi sadece Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sağlığı Laboratuvarlarında yapılmaktadır.

COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) 'na Yakalanmamak İçin Öneriler

[COLOR=#474747]Mümkün olduğu kadar yurtdışına yolculuk yapılmaması önerilmektedir. Yurtdışına çıkışın zorunlu olduğu durumlarda aşağıdaki kurallara dikkat edilmelidir:
[COLOR=#474747]Akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için önerilen temel ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

 • El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
 • Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas edilmemelidir.
 • Hasta insanlarla temastan kaçınmalıdır (mümkün ise en az 1 m uzakta bulunulmalı).
 • Özellikle hasta insanlarla veya çevreleriyle doğrudan temas ettikten sonra eller sık sık temizlenmelidir
 • Hastaların yoğun olarak bulunması nedeniyle mümkün ise sağlık merkezlerine gidilmemeli, sağlık kuruluşuna gidilmesi gereken durumlarda diğer hastalarla temas en aza indirilmelidir.
 • Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil ile örtülmeli, kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içi kullanılmalı, mümkünse kalabalık yerlere girilmemeli, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.
 • Çiğ veya az pişmiş ****** ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler tercih edilmelidir.
 • Çiftlikler, canlı ****** pazarları ve ******ların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar açısından yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.
 • Seyahat sonrası 14 gün içinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı, doktora seyahat öyküsü hakkında bilgi verilmelidir.


COVID-19(SARS-CoV2 ENFEKSİYONU)REHBERİ
https://covid19.saglik.gov.tr/depo/rehbe...ehberi.pdf

[COLOR=#474747]COVID-19 sunumu için [Resim: www.zohreanaforum.com]tıklayınız.
https://covid19.saglik.gov.tr/depo/Sunum..._mart.pptx

[B]COVID-19 Kitapçık, Afiş, El İlanı[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Yeni Koronavirüs Hastalığı (COVID-19)
Kitapçık-A6[/B][Resim: www.zohreanaforum.com][B]Yeni Koronavirüs Riskine Karşı 14 Kural
Afiş 1 - 50x70 cm[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Evde İzleme (Karantina) Kuralları 14 Gün Kuralı
Afiş 2 - A4
[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Ellerinizi Sık
Yıkayınız

Afiş 3-50x70 cm
[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Seyahat Ederken Sağlığınızı Koruyun
Afiş 4-50x70 cm
[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Ellerimizi Nasıl
Yıkamalıyız?
Afiş 5-50x70 cm[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Virüsten Korunmak
Elimizde
Afiş 6-50x70 cm[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Ellerimizi Ne Zaman ve Nasıl Yıkamalıyız?
Afiş 7-A4
[/B][Resim: www.zohreanaforum.com][B]Ellerimizi Yıkayalım Sağlığımızı Koruyalım
Afiş 8- A4[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Umre İbadetinden Dönen Vatandaşlarımıza Yönelik Öneriler
El İlanı 1-A5 Çift Taraflı[/B][Resim: www.zohreanaforum.com][B]El İlanı 2
A5 Çift Taraflı

[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com]Tıbbi Maske
Kullanımı
Broşür 29x20 - 2 Kırımlı


Sağlık Personeline Yönelik


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Standart
Önlemler
Afiş 1-A4[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Temas
İzolasyonu
Afiş 2-A4[/B]

[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Damlacık
İzolasyonu
Afiş 3-A4[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Solunum
İzolasyonu
Afiş 4-A4[/B]


[Resim: www.zohreanaforum.com][B]Kişisel Koruyucu Ekipmanın (KKE) Uygun Kullanımı
Afiş 5-A4[/B]


COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararları

T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı'na Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler

[COLOR=#474747][FONT=Dosis] COVID-19 Nedeni İle Ölen Vatandaşlarımızın Cenaze ve Defin işlemleri
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.
1- Morg ve gasilhane çalışanlarına;
[INDENT] 1.1. Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
1.2. El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. [/INDENT]
Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
2- Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri [INDENT] 2.1. Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir. [/INDENT]
3- Defin Şekli [INDENT] 3.1. Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.

[/INDENT]
COVID-19 Nedeni ile Ölen Vatandaşlarımızın Yurtiçi ve Yurt Dışı Nakil Kuralları

1- Havayolu Cenaze Nakilleri
COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde ölen vatandaşlarımızın nakillerinde havayolları cenaze taşıma kuralları geçerlidir. Türk Hava Yollarının ’Cenaze Taşıma Prosedürü’ 6.1 maddesinde yer alan ’cenaze kabulü’ bölümünde ’Ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir’ ifadesi mevcuttur.

Bulaşıcı hastalık olması nedeniyle COVID-19 nedeniyle yurt dışında ve yurt içinde COVID-19 cenazelerin tarif edilen kabul kriterlerini taşıması gerekir.

Bakanlığımız tarafından ’Morg ve Defin Hizmetleri’ talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.

Bu bilgi ve görüşler ışığında uçak ile yurtdışında ve yurt içinde cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.

Ek 1: Morg ve defin hizmetlerine yönelik alınacak tedbir ve önlemler (18.03.2020 tarihli):
Morg görevlileri ve cenaze sorumlusu ölen kişinin olası/kesin COVID-19 tanısı konusunda bilgilendirilmelidir. Gasilhane çalışanları eldiven, N95/FFP2 maske, gözlük/yüz koruyucu ve sıvı geçirmez önlük kullanmalıdır. Kullanılan kişisel korunma malzemeleri tıbbi atık kutusuna atılmalıdır. Yıkama alanının yoğun sekresyonlar ile kontamine olması nedeni ile 1/10 çamaşır suyu veya klor tablet (ürün önerisi ile) ile dezenfekte edilmelidir.

Morg ve gasilhane çalışanlarına;
[INDENT] » Standart enfeksiyondan korunma ve kontrol önlemleri ve
» Solunum sekresyonları ile temas önlemleri konusunda eğitim verilmelidir.
» El hijyeni gibi kişisel hijyenin önemi vurgulanmalıdır. [/INDENT]
Birimde kullanılacak olan, maske, eldiven, koruyucu giysi, gözlük, alkol bazlı el antiseptiği ihtiyacı hastane yönetimi tarafından karşılanmalıdır.
Evde ölüm olması durumunda cenaze işlemleri
Defin işlemleri standart prosedürler ile devam etmelidir.
Defin Şekli
Cenazenin kabre yerleştirilmesi sırasında eldiven kullanılmalıdır. Olası/kesin COVID-19 vakalarının ölümü halinde cenazenin kabre yerleştirildikten sonra normal defin işlemleri uygulanır.
Ek 2: Din İşleri Yüksek Kurulu’nun konu ile ilgili görüşleri şu şekildedir;
Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması gelmektedir. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir (Kasani, Bedai’, I, 300, 306 318; Mevsıli, el-İhtiyar, I, 303, 310). Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır. (Tirmizi, Cenaiz, 30).
Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Her bir cenazenin namazını ayrı ayrı kılmak efdal ise de hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir.
Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerekir. İhtiyaca göre cenazelerin tabutla defnedilmesi de caizdir. Bunun ötesinde cenaze ile ilgili daha özel durumların ortaya çıkması durumunda yetkili dini mercilerle istişare edilerek hareket edilmelidir.
2- Karayolu ve Demiryolu Cenaze Nakilleri
Her türlü karayolu ve demiryolu taşıması için havayolu taşımasında olduğu gibi ’ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kabul aşamasında kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edilir’ ifadesine göre hareket edilmelidir.
Bakanlığımız tarafından Morg ve Defin Hizmetleri talimatları hazırlanmış (Ek 1) ve Defin konusundan Din İşleri Yüksek Kurulu’ndan görüş (Ek 2) alınmıştır.
Bu bilgi ve görüşler ışığında karayolu ve demiryolu yurt içi ve yurt dışı cenaze naklinin tabut içinde yapılması ve tabutla gömülmesi uygun bulunmuştur.
***

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler
[COLOR=#D0021B]13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;

1- Uçak, tren, otobüs, metro ve dolmuş gibi toplu ulaşım araçları, bu araçların yüzeyleri ve bu araçlarda yer alan her türlü araç, gereç ve eşyanın temizliği araçların kullanımda olmadığı dönemde günde en az 8 saatte bir ve gün sonunda olmak üzere su ve deterjan ile yapılmalıdır. [INDENT] 1.1- Yüzeylerin su ve deterjan ile yıkanması veya temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi, [/INDENT]
[INDENT] 1.2- Diğer her türlü eşya, araç ve gereçlerin özellikle eller ile sık temas edilen yüzeylerinin, temizlik ürünü içeren solüsyon ile ıslatılmış bez ile silinmesi yeterlidir. Ancak gerekli hallerde 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu yeterlidir. [/INDENT]
[INDENT] 1.3- Dezenfektanlar yolcu olmadığı durumlarda kullanılmalı ve sonrasında yarım saat (kuruyana ve koku çıkana kadar) havalandırılmalıdır. [/INDENT]
[INDENT] 1.4- Olası COVID-19 vakasının trende saptanması durumunda vagonda gidiş yönünün en arka sırada oturtulması sağlanmalıdır. [/INDENT]
[INDENT] 1.5- Toplu taşıma araçlarında görevli personelin (kondüktör, hostes) COVID-19 konusunda bilgilendirilmesinin sağlanması (semptom gelişen kişinin maske takması sağlanmalı- solunum yolu semptomları)

[/INDENT]
* Deterjan; Rutin temizlik amacı ile üretilen ve yaygın bir şekilde kullanılan ürünler

2- Avrupa uçuşlarında uçuş personeli konaklamasının kaldırılması önerildi,
3- Uçakta uçuş sırasında ve uçuş sonrasında yolculardan birinde COVID-19 saptanması durumunda yapılacaklar kararlaştırıldı. ([COLOR=#D0021B]EK -1 EK-2 )
4- Havalimanlarında çalışacaklar ve pasaport kontrolündeki kişilere yönelik alınacak önlemler belirlendi. (EK-3)
***
T.C. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumlarında Alınacak Önlemler
[COLOR=#D0021B]13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;

1- Ceza infaz kurumuna girmeden önce alınan ilk kabul raporları ile birlikte bulaşıcı hastalık yönünden değerlendirilmesi,
2- Hastalık belirtisi olanların Ceza İnfaz Kurumlarına kabul edilmemesi, sağlık muayenesinden geçmesi ve tedavilerinin yapılması,
3- İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporu bulunan kişilerin belirli bir alana alınması, 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması, ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar geri dönüldüğünde aynı kurallara tabi tutulması,
4- Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşlerin 2 hafta süresince ertelenmesi, 2 hafta sonra durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurt dışından geldiği anlaşılan şahısların yapmak istedikleri ziyaretlerin süresiz ertelenmesi,
5- Açık cezaevlerinde kalanların özel izin haklarının ertelenmesi,
6- İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması,
7- Tüm ceza ve hukuk mahkemelerindeki duruşmaların mümkün ise SEGBİS yolu ile yapılması ve duruşma tarihlerinin ileri ki bir Tarihe ertelenmesi,
8- Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki ’aile görüş odalarının’ 2 hafta süre ile kullanılmasının ertelenmesi,
9- Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin sosyal aktivitelerin ve atölye faaliyetlerinin yaptırılmasının devam edilmesine, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan tüm faaliyetlerin ise 2 hafta ertelenmesi,
10- Ceza infaz kurumlarına giren personel dahil herkesin, her girişte ateş ölçer ile ateşlerinin ölçülmesine, ihtiyaç bulunan yerlerde termal kameraların kullanılmasına,
11- Ceza infaz kurumlarında hastalık bulgusu gösteren ve rapor alan personelin nöbet ve vardiya listelerinden çıkarılması,
12- Kuruma dışarıdan gelen şahıslarla muhatap olan her personelin kişisel koruyucu ekipman ve malzeme kullanmasına,
13- Tüm kurumlarda günlük olarak el teması bulunan alanların su ve deterjanla, ıslak zeminlerin (wc, banyo, lavabo ve mutfak tezgâhları) ise çamaşır suyu ve deterjanla temizlenmesi,
14- Çevre ve zemin yüzeylerinin su ve deterjanla temizlenmesi,
15- Cezaevinden diğer cezaevine yapılan nakillerin hastalık ve güvenlik durumları dışında 2 hafta süreyle ertelenmesi,
16- Ceza infaz kurumunda kalanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda; [INDENT] 16.1- Diğer hükümlülerden ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa ceza infaz kurumunda yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır. [/INDENT]
[INDENT] 16.2- Kişi ile aynı koğuşu paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır. [/INDENT]
[INDENT] 16.3- Sonucu pozitif çıkan vakanın temaslılarının aynı oda içinde kalmaları gerekiyorsa en az 1 metre mesafe konularak 14 gün boyunca semptom açısından takip edilir. [/INDENT]
[INDENT] [B]16.4- Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.[/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]16.5- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]16.6- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın koğuşu 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.

[/B][/B] [/INDENT]
[COLOR=#D0021B]16.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar; [COLOR=#D0021B]
1. Ceza infaz kurumlarında avukatların girişine yönelik alınacak tedbirler nelerdir? [INDENT] Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklular ile avukatları COVID-19’dan korumak amacıyla, tüm ceza infaz kurumlarında avukat görüşleri dahil tüm görüşlerin iki hafta süreyle ertelenmesi, zorunluluk durumlarında ise görüşlerin kapalı görüş mahallinde yaptırılması Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğine tavsiye edilir. [/INDENT]
2. Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklara yönelik alınacak tedbirler, [INDENT] Ceza infaz kurumlarında anneleri ile birlikte kalan 0-6 yaş grubu çocuklarla ilgili olarak durumları 2 hafta sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla [/INDENT]
[INDENT][INDENT] 2.1- Kreş, anasınıfı, anaokuluna gitmemesi ve oyun alanları temizlik sıklığının arttırılması [/INDENT]
[/INDENT]
[INDENT][INDENT] 2.2- Dışardaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, teslim edilenlerin de geri teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakınının bilgilendirilmeleri [/INDENT]
[INDENT]
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Konaklama Tesisleri İçin Korunma ve Kontrol Önerileri
[COLOR=#D0021B]13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;

1. Yeni Koronavirus Hastalığı (COVID-19) dünyada yaygın olarak görülmektedir. Ülkemizde konaklama tesislerinde enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için korunma ve kontrol önlemlerine dikkat edilmelidir. Bu önlemler kapsamında, otellerde konaklayan misafirlerin kayıtlarının (isim-soyisim, adres, iletişim, pasaport bilgileri, son 14 gün içerisinde bulunduğu ülkeler ve konaklaması sonrasında ülke içerisindeki seyahat planı) tam ve düzenli tutulması, olası olgu çıkması durumunda temaslıların doğru şekilde yönetilebilmesi için büyük önem arz etmektedir.
2. Konaklama tesislerinde uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır: [INDENT] 2.1- Genel temizlik kuralları: [/INDENT]
[INDENT][INDENT] 2.1.1- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır. [/INDENT]
[INDENT] [B]2.1.2- Oda temizliğini yapacak kişinin ellerini yıkadıktan sonra eldiven giymesi ve temizliği eldivenli ellerle yapması gereklidir. Her oda temizliğinden sonra eldiven çıkartılmalı eller uygun şekilde yıkanmalı ve bir sonra oda temizliğinden önce yeni eldiven giyilmelidir.[/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.3- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, televizyon ve klima kumandası, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.6- Misafirin kullandığı tekstil (nevresim, çarşaf, havlu vb.) ürünleri katlanarak bohçalanmalı, bu işlem sırasında toz ve partikül oluşumuna izin vermeyecek (çırpma ve silkeleme yapılmamalıdır) şekilde toplanmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.7- Çarşaf ve havlu gibi tekstil ürünleri ise 60-90o C’de deterjan ile çamaşır makinesinde yıkanmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.8- Havuzların klor düzeylerinin mevzuatta belirlenen düzeyde olmasına dikkat edilmelidir.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.9- Sauna, masaj salonları, spor salonları ve çocuk kulüpleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalıdır. Kullanımı durumunda rezervasyonla sınırlı sayıda kayıt tutularak kullanılmalı, bu alanların mekanik temizlikleri ve havalandırmaları düzenli aralıklar ile yapılmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.10- Oyun parkları ve çocuk kulüplerinde temizlenmesi zor oyuncaklar (pelüş ****** ve top havuzu vb.) bulundurulmamalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.11- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.1.12- Odalarda bulunan klimaların üretici talimatları doğrultusunda düzenli bakım ve onarımlarının yapılması sağlanmalıdır.[/B][/B] [/INDENT]
[/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.2- Konaklama tesislerinde konaklayanlar arasında COVID-19 hastalığı ile uyumlu şikâyetleri (ateşe eşlik eden öksürük veya solunum sıkıntısı) olan kişiler olması durumunda; [/B][/B] [/INDENT]
[INDENT][INDENT] [B][B]2.2.1- Diğer konuklardan ivedilikle ayrılıp, maske takılması sağlanarak sağlık birimine (varsa oteldeki yoksa en yakındaki sağlık birimi) başvurmaları sağlanır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.2.2- Kişi ile aynı odayı paylaşanların cerrahi (tıbbi) maske takması sağlanır. Eğer olası olguya refakat etmezlerse odalarında izole edilmeleri sağlanır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.2.3- Kişinin başvurduğu sağlık birimi tarafından, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.2.4- Bulaşıcı hastalıklar birimi, olası olgu yönetim şemasına göre olguyu yönetir. Temaslılarını saptayarak, temas özelliklerine göre (yakın temaslı, temaslı) gerekli izlem prosedürlerini başlatır.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.2.5- COVID-19 tanısı kesinleşen hastanın odası 24 saat süreyle havalandırılır ve boş tutulması sağlanır, sonrasında detaylı bir şekilde su ve deterjanla temizlenir, 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) içeren solüsyonla silinir. Bu işlemler sonrasında odaya yeni kişi alınabilir.[/B][/B] [/INDENT]
[/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.3- Otel çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır: [/B][/B] [/INDENT]
[INDENT][INDENT] [B][B]2.3.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.3.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.[/B][/B] [/INDENT]
[INDENT] [B][B]2.3.4- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden, örneğin valizlerini taşıyan kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır.

T.C. İçişleri Bakanlığı ve Belediyeler Restoranlar İçin Korunma ve Kontrol Önerileri
[COLOR=#D0021B]13.03.2020 Tarihinde Alınan Kararlar;
[/B][/B] [B][B]
1- Restoranlarda genel enfeksiyon bulaşma riskini azaltmak için uygulanması önerilen temel enfeksiyondan korunma ve kontrol ilkeleri aşağıda yer almaktadır: [INDENT] 1.1- Masalar arası mesafe 1 metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır.
1.2- Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olmalı ve temizlik sonrası en az 1 saat havalandırılmalıdır.
1.3- Genel temizliğin su ve deterjanla yapılması yeterlidir.
1.4- Özellikle eller ile sık dokunulan yüzeyler; kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, sık dokunulan düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilmelidir. Bu alanların temizliği için su ve deterjan ile temizlik yapıldıktan sonra 1:100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu (SodyumhipokloritCas No: 7681-52-9) veya klor tablet (ürün tarifine göre) kullanılmalıdır.
1.5- Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanmalı ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanmalıdır.
1.6- Mikroorganizmalara (bakteri, virüs, mantar vb.) yönelik daha etkili olduğu öne sürülen birtakım özel ürünlerin temizlikte kullanılmasının fazladan koruma sağladığına dair bilimsel kanıt yoktur.
1.7- Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat etmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
1.8- Restoranlarda açık büfe uygulamasının el teması riski olan riskli bir uygulama olduğu unutulmamalıdır. Gerekirse servisin çalışanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.
1.9- Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulguları olan personel şikâyetleri düzelene kadar çalıştırılmamalıdır.
[/INDENT]
2- Restoran çalışanlarına eğitim verilerek aşağıdaki konular vurgulanmalıdır: [INDENT] 2.1- El temizliğine dikkat edilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılmalıdır. Antiseptik veya antibakteriyel içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
2.2- Herhangi bir viral solunum yolu enfeksiyonu geçirmekte olan kişinin öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzını tek kullanımlık kâğıt mendil ile örtmesi, kâğıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanması, mümkünse kalabalık yerlere girmemesi, eğer girmek zorunda kalınıyorsa ağız ve burnunu kapatması, mümkünse cerrahi (tıbbi) maske kullanması önerilmektedir.
2.3- Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişilerin, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkaması veya alkol bazlı el antiseptiği ile el temizliği yapması sağlanmalıdır. [/INDENT]
[/B][/B][/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]
[/INDENT]

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.