You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

CHP değişime hazır(!)

CHP değişime hazır(!)

Posting Freak
CHP değişime hazır(!)
CHP değişime hazır(!) Hedef, yerel seçimlere yenilenmiş tüzük ve programla girmek...
[Resim: 25102008030629.jpg]“Hedefimiz Türkiye'yi Yenileştirmektir” ve “Önce İnsan” denilen “Değişim Pusulası”nda, 23 öncelikli hedefe yer verildi. 21 Aralık Pazar günü yapılacak kurultay ile tüzük ve programını yenileyecek olan CHP yoluna 58 iddia ile devam edecek. Kurultay’da Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapısı da değiştirilecek. Tüzük değişikliğinin Ardından CHP MYK’sı Genel Başkan, Genel Sekreter ve Genel Başkan Yardımcılarından oluşacak. Genel Saymanlık ve Genel Sekreter Yardımcılıkları kaldırılacak. Genel Saymanlığın Yerini, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı Alacak.
Yerel seçimlere yenilenmiş tüzük ve programla girmeyi hedefleyen CHP'de, bu yöndeki çalışmalar sona erdi. “Değişim Pusulası” başlığıyla hazırlanan yeni program için oluşturulan komisyon da son çalışmalarını tamamladı. CHP'nin yeni program taslağı ile partinin yeni döneme hazırlanması, daha etkin, hızlı ve dinamik bir parti yapısına kavuşturulması hedefleniyor. CHP yönetiminin 21 Aralık Pazar günü Ankara’da yapılacak kurultayın onayına sunacağı “Hedefimiz Türkiye'yi Yenileştirmektir” ve “Önce İnsan” denilen “Değişim Pusulası”nda 23 öncelikli hedefe yer verildi. Programda öncelikli hedeflerden bazıları şöyle sıralandı:
“Öncelikli hedefimiz Türkiye'yi yenileştirmektir, önce insandır insanın emeğine, hukukuna, kimliğine ve değerlerine saygıdır, demokrasidir hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığıdır, hoşgörü ve barıştır, terörün ve siyasi şiddetin yaşanmadığı bir Türkiye'dir, ulus devlet ve bireysel kültürel haklardır, üniter devlet ve katılımcı yerinden yönetimdir, bölgelerarası dengeli kalkınmadır, GAP'ı hızla tamamlamaktır, ulusal bağımsızlıktır, Türkiye modelini koşulsuz sahiplenmektir, ilkeli dış ilişkilerdir, 'Ulus-Üniter-Laik' devlet yapımız ve ulusal duyarlılıklarımız korunmak kaydıyla AB' ye eşit koşullu tam üyeliktir.”
“Değişim İçin Pusula”da, altı temel alanda “yeni bir yapılanmanın hedef alındığı belirtildi. Pusula'da “yeni bir yapılanmanın hedef alındığı 6 temel alan ise, “Çağdaş hukuk devleti, Üretim ekonomisi, Tarım ve küçük üreticiler, Eğitim ve bilgi toplumu, Sosyal refah devleti, Dış politika” başlıklarıyla sıralandı.
CHP'nin “Değişim İçin Pusula”sında, hukuk, siyaset, kamu yönetimi, yerel yönetimler, iç güvenlik, vergi, sosyal güvenlik YÖK, üniversiteler ve genel sağlık konularında reformlar yapılacağı ifade edildi.-ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ-
Anayasa'nın tümden değiştirilmesine karşı çıkan CHP yönetimi, yeni programında, Anayasanın, evrensel hukuk devleti normları ve çağdaş örgütlü toplum kuralları ile uyuşmayan maddelerinin değiştirileceğine vurgu yapıyor. Programda, partinin yeni hedeflerinden bazıları ise şöyle sıralanıyor:
“Yargı etiği kanunu çıkarılacak, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi sağlanacak, Hakimler ve savcılar kurulu yeniden yapılandırılacak, Adalet Bakanı ve Bakanlık Müsteşarı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almaması, kurul üyelerinin yargı organları tarafından seçilmeleri, savunmanın temsilcilerinin de Kurul'da yer alması sağlanacak. Türkiye Barolar Birliği'ne Anayasa Mahkemesi'nde dava açabilme yetkisi verilecek. Adli Tıp Kurumu yeniden yapılandırılacak özerk, yetkin ve etkin yapıya kavuşturulacak, İnsan Hakları Müsteşarlığı kurulacak, insan hak ve özgürlüklerine saygı, işkenceye sıfır hoşgörü devlet yönetiminin temel kuralına dönüştürülecek. Etnik kimlik bir şereftir. Kişisel kültürel haklar çoğulcu demokrasinin gereğidir. Çağdaşlık, asimilasyon değil, entegrasyondur. Anadil kültürel diyaloğun, resmi dil ise, siyasal birliğin aracıdır.”-POZİTİF AYRIMCILIK-
Programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sorunlara ilişkin saptamalara yer verildi. Bölgeye pozitif ayrımcılık uygulanacağı ve kamu öncülüğünde yatırım ve kalkınma hamlesi başlatılacağı ifade edilen programda şunlar dile getirildi:
“GAP, toplumsal kalkınma projesi olarak hızla tamamlanacak, 1,5 milyon hektar toprak suya kavuşturulacak. Irak’la ticari ve kültürel ilişkilerimiz geliştirilecek Habur'a ek olarak Ovaköy kapısı açılacak. Kırsal kesimde çocukları okul öncesi iki yıllık eğitime devam eden ailelere eğitim destek ödemesi yapılacak. Saydam kent vakfı ve kentleşme fonu oluşturulacak, kent rantları toplumlaştırılacak. Belediye meclisleri etkinleştirilecek, idari yargı yolu açık olmak kaydıyla belediye meclisleri, gerektiğinde belediye başkanlarını görevden geri çağırabilecek. Mahalle muhtarlıkları belediyelerin uç hizmet birimlerine dönüştürülecek.”


-MYK’YA YENİ DÜZEN-


Kurultay’da, tüzük değişikliği de gerçekleştirilecek. Tüzük değişikliği ile birlikte Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yapısı da değişecek. Genel Sekreter Yardımcılığı kaldırılacak, Genel Başkan Yardımcılarının sayısı 10 ya da 12 arasında olacak. MYK üye sayısı ise 15 olacak. Her Genel Başkan Yardımcısının sorumluluğunda bir alan olacak. Yine değişikliğin ardından, Genel Saymanlık kurumu da kaldırılacak. Bunun yerine “İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı” getirilecek. Genel Başkan Yardımcılarını ise Parti Meclisi üyeleri arasından Genel Başkan tarafından seçilecek. Öte yandan, tüzük değişikliğiyle PM’nin MYK’yı düşürme yetkisi ise korunacak.
-TEMSİL VE YAZIŞMA-
Sol partilerin önemli organlarından Genel Sekreterlik yetkileri de tüzük değişikliğinin ardından azaltılmış olacak. CHP Genel Sekreteri, partinin yazışma ve hukuk işlerinden sorumlu olacak. Genel Sekreterlik makamı, resmi kuruluşlarla ilişkileri de yürütecek.
Anamın adı Hüsniye Ana
Babam Şah Üseyin kafası kopa
Horasan ilinden Karyağdı Ana
Kimseler bilemez Sultanım burada


[Resim: zohreanaxq1.jpg]
Son Düzenleme: 17/12/2008, 18:32, Düzenleyen: AYFER.
Posting Freak
CHP değişime hazır(!)
CHP Değişime Hazır yazısından alıntı:
'Ulus-Üniter-Laik' devlet yapımız ve ulusal duyarlılıklarımız korunmak kaydıyla AB' ye eşit koşullu tam üyeliktir.”

AB müktesebatı seksen bin sayfa olup Türkiye'de tamamını okuyan henüz yok.

AB'ni bir dernek olarak düşünelim. Buraya girecek olanlar o derneğin tüzük ve kurallarını kabul ederek girer. Derneğin, üye olmak isteyenden bunu isteme hakkı vardır. AB açısından bu doğrudur.

Ancak Türk halkı şunu bilmelidir:
1- Türkiye açısından AB'ye üyelik kesinlikle eşit koşullu olmayacaktır.
2- AB'ne üyelik kesinlikle ulusal kimliklerin yok edilmesi ve yerine yapay bir "avrupalılık" kimliği ikame etmektir.
3- AB Türkiye'nin üniter yapısının değişmesinden yanadır. Raporlarında "üyelik sürecinde Türkiye'de yeni devletler ortaya çıkarsa bu süreç yeni oluşumlarla da devam edecektir" diyerek bölücüleri kışkırtmaktadır.
4- AB Türkiyenin ulus devlet yapısına da karşıdır. Büyük Ortadoğu Projesinde Türkiye bölünecektir.
5- Su kaynaklarımızın kullanımını dahi uluslararası bir komisyona devretmeyi talep eden AB'nin ulusal duyarlılıklarımıza saygı duymayacağı bilinmelidir. "Türkler bir milyon Ermeniyi öldürdü" diyen yazara tez elden ödül veriliyorsa "ulusal duyarlılıklarımıza" saygı beklemenin yersiz olacağı anlaşılır.

Sonuç olarak Atatürk'ün "çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkma" vizyonu ve Batı uygarlığına dönük yüzünü AB'ne girme hedefi ile aynı kaba koymak çok aldatıcıdır.

Bu veriler ışığında CHP'nin tüzüğüne taşıyacağı "eşit koşullu tam üyelik" hedefi rasyonel değildir. Hiç bir anlam ifade etmez. Seçim yatırımı olarak görüyorum.

"İlim Çin'de de olsa gidip alınız."- Hz. Ali.

"İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır."- Hacı Bektaşi Veli.

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir." -Atatürk.


Söz bir, söyleyen bir.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.