You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Atatürk'ün ilke ve inkılapları

Atatürk'ün ilke ve inkılapları

Posting Freak
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
ATATÜRK İLKELERİ

Atatürk İlkeleri, çağdaşlaşma yönünü belirleyen ve Atatürk İnkılaplarına temel teşkil eden fikir ve düşüncelerdir. Atatürkçü Düşünce Sistemi içinde birbirine bağlı bir bütün oluşturan Atatürk İlke ve İnkılapları, Türkiye’yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştirabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk İlke ve İnkılaplarının felsefesinde yapıcılık, en doğruya, faydalıya yöneliş yatar.

Atatürk İlkeleri, başlangıcından itibaren Türk İnkılabı içinden doğmuş ve onun uygulamalarına yön vermiştir. Atatürkçülük konularını araştıran bilim adamları bu ilkeleri Temel İlkeler ve Bütünleyici İlkeler olarak iki başlıkta toplarlar.

Bu ilkeler, Atatürk’ün devlet anlayışına hakim olan milli devlet, tam bağımsızlık, milli egemenlik ve çağdaşlaşma (medenileşme) hedefinden kaynaklanmaktadır.

Atatürk İlkeleri, önce dönemin tek partisi olan Cumhuriyet Halk Fırkası’nın program ilkeleri olarak benimsenmiştir. 1937’de çıkarılan bir kanunla 1924 Anayasası’na eklenen ilkeler, bu uygulama ile hukuken Türk milletine mâl edilmiştir

Temel İlkeler:

Cumhuriyetçilik

Milliyetçilik

Halkçılık

Laiklik

Devletçilik

Devrimcilik

Bütünleyici İlkeler:

Milli bağımsızlık

Milli birlik, beraberlik ve ülke bütünlüğü

Yurtta sulh, cihanda sulh

Çağdaşlık

İnsan ve İnsanlık sevgisi

Akılcılık, bilimcilik, gerçekçilik
Posting Freak
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
ATATÜRKÜN KENDİ İFADESİYLE İLKELERİNİN TANIMI

CUMHURİYETÇİLİK
Türk Milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. (1933)
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir(1925)

MİLLİYETÇİLİK
Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)
Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.
Biz doğrudan doğruya milletperveriz ve milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)

HALKÇILIK
İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamızla tesbit edilmiştir. (1921)
Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)
Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)DEVLETÇİLİK
Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)
Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)

LAİKLİK
Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)
Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. (1930)
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uynakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşünüşe ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini, millet ve devlet işleri ile karıştırmamaya çalışıyor, kasıt ve fiile dayanan tutucu hareketlerden sakınıyoruz. (1926)

İNKİLAPÇILIK
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşü ile medeni bir toplum haline ulaştırmaktır. (1925)
Biz büyük bir inkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp yeni bir çağa götürdük. (1925)
ATATÜRKÜN KENDİ İFADESİYLE İLKELERİNİN TANIMI

CUMHURİYETÇİLİK
Türk Milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir. (1924)
Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemi ile devlet şekli demektir. (1933)
Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir(1925)

MİLLİYETÇİLİK
Türkiye Cumhuriyetini kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)
Diyarbakırlı, Vanlı, Erzurumlu, Trakyalı hep bir soyun evlatları ve aynı cevherin damarlarıdır.
Biz doğrudan doğruya milletperveriz ve milliyetçiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk toplumudur. Bu toplumun fertleri ne kadar Türk kültürü ile dolu olursa, topluma dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur. (1923)

HALKÇILIK
İç siyasetimizde ilkemiz olan halkçılık, yani milletin bizzat kendi geleceğine sahip olması esası Anayasamızla tesbit edilmiştir. (1921)
Halkçılık, toplum düzenini çalışmaya, hukuka dayandırmak isteyen bir toplum sistemidir. (1921)
Türkiye Cumhuriyeti halkını ayrı ayrı sınıflardan oluşmuş değil, fakat kişisel ve sosyal hayat için işbölümü itibariyle çeşitli mesleklere ayrılmış bir toplum olarak görmek esas prensiplerimizdendir. (1923)DEVLETÇİLİK
Devletçiliğin bizce anlamı şudur: Kişilerin özel teşebbüslerini ve şahsi faaliyetlerini esas tutmak, fakat büyük bir milletin ve geniş bir memleketin ihtiyaçlarını ve çok şeylerin yapılmadığını göz önünde tutarak, memleket ekonomisini devletin eline almak. (1936)
Prensip olarak, devlet ferdin yerine geçmemelidir. Fakat ferdin gelişmesi için genel şartları göz önünde bulundurmalıdır. (1930)

LAİKLİK
Laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değildir. Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve din hürriyeti de demektir. (1930)
Laiklik, asla dinsizlik olmadığı gibi, sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için, gerçek dindarlığın gelişmesi imkanını temin etmiştir. (1930)
Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emri
Senior Member
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
emeğine sağlık gamze ...
[B][I]Ene’l-hak dedik de çekildik dara
Adab erkan bize doğru yol oldu
Sorgucular geldi sual sormaya
Yardımcımız Şah-ı Merdan Al’oldu
[/B][/I]
Junior Member
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
Emeğinize sağlık..
Cezalı Üye
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
Sell ]NHL jerseys[/color] , Detroit Red Wings, New York Rangers, Philadelphia Flyers, we provide authentic NHL Jerseys with reasonable price.
Cezalı Üye
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
Hi, everybody, if you think authentic watches are too expensive,then come to our discount store online. There are many famous watcheswith high quality. best price and Many discount, good reputation,Security guarantee! Please click on the link below to enter
rolex air king replica breitling watches replica rolex watches replica cartier watches replica omega watches patek philippe watches tag heuer replica chanel watches replica iwc watches
Cezalı Üye
Atatürk'ün ilke ve inkılapları
Even if the love in stride, and do not easily break up with me,paul smith sale,世界上最美的地方 - Qzone日志.html, I really do not want to you! - Qzone log

story does not end the most beautiful, most romantic feelings do not end, love is not the happiest words, the most profound like no room!
love is not perfect, but there is a tacit understanding between each other soul. Let each other feel, love the breed!
\
think you are a sweet sadness, like you is a sour look, like you are a happy melancholy, like a contradictory longing for you!
miss not perfect, but missing is a kind of blurred hope! Allow a better understanding of each other is impossible to control each other about!
remember words,来一组男人喜欢的图片 - Qzone日志.html, because like a lonely person. Because a person and gentle love. `Fortunately, however, can be lonely when I miss you! Sweet dream when there is a need for persistent and strong.
fact, have you, nice!
Love is a paid, even if the pain will feel willing.
Love is a persistent, even if the broken heart will feel no regret.
I do not know if women will defend with their lives for the love! But I believe the power of love!
Sometimes, love really can not tell!
Sometimes, love is watching you leave tears suddenly sounded!
So,puma running shoes, you have to forgive! If I can not say the phrase \But I really love you! Love to just listen to your heart's!
So, you have to understand! When I look at you bewildered tears, not you do anything wrong, not me deliberately provocative! I really love you! Love to watch you can drop the tears of happiness! So you want to hold me! Because I am really afraid to lose you!
if I always leave you alone,timberland 6-inch, please do not say that I behaved! Please do not be angry for me! Because I really cherish every minute you! Even clearly separated the two, if only the phone together! Because the care about every little sense of separation!
if I can not always leave you alone, please do not think that I am willing to say goodbye to you! You do not understand my moment of loss, how to reach out and grab you! It is for you to understand love, you just quietly put away the dependence on!

Maybe one day we will be complaining!
Maybe one day we can make a mistake!
Maybe one day we will ignore the promise of today!
Perhaps one day we will fight!
...
us to be a contract right?
appointment can not even quarrel with each other does not answer the phone!
an appointment even if the fight can not not take care of yourself!
an appointment even if the fight can not easily break up with me!
appointment can not hurt themselves if a fight!
an appointment even if the fight can not miss ...
appointment,cheap moncler jackets, arguing the time to tell their own:

- the error is temporary, but never regret missing. . .


love, sometimes very fragile!
fragile to tolerate a little bit of sand!
love, sometimes very tough!
tenaciously to what has separated from the love of the people!

if one day, we do not willful disregard everything!
if one day,louboutin shoes sale,《The day you went away》美丽小岛 - Qzone日志.html, we are no longer required at all times stick together!
if one day, we no longer look at each other silly smile!
if one day, we no longer ignore the daily necessities!
if one day, we are no longer two wayward children!
if one day, we used to blame each other ...please do not say: \
because this day should say: \

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.