You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )

Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )

Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
Değerli Forum Katılımcıları ;

Buraya her gün Yüce Atatürk'ün tarihte gün gün neler yaptığını yazmak istiyorum. Bu yazılar günlük takvime göre yazılacak ve kronolojik tarih yazılacak. İlk olarak bugün :

10 Ocak'ta, Tarihte bugün Atatürk Neler Yapmıştı?

Katkılarınızı bekliyorum.
Saygılar.


10 OCAK - JANUARY 10
Tarihte Bugün - Today in History

[Resim: 33.jpg]


I. İnönü Savaşı, Türk kuvvetlerinin galibiyetiyle sonuçlandı.

(İsmet Paşa İnönü savaşlarından sonra Ankara'da Mustafa Kemal Paşa ile birlikte.)

1937 - Atatürk'ün, Ankara'dan İstanbul'a gelişi ve Dolmabahçe Sarayı'na geçişi.

1934 - Atatürk'ün, akşamüzeri Nuri (Conker) Bey'in evine gidişi, akşam Çankaya'ya dönüşü.

1931 - Ankara Hukuk Fakültesi öğrencileri Hâkimiyet-i Milliye Meydanı’nda “Kubilay Mitingi” düzenledi.
[COLOR=#a94a58]

1924 - Atatürk'ün, I. İnönü Zaferi'nin 3. yıldönümü nedeniyle İzmir'de Hâkimiyet-i Milliye gazetesi muhabirine demeci: "Yaşama ve bağımsızlık gayemiz, istilâ ve tecâvüz hırsıyla çarpışıyordu. Nihayet, ayın onbirinci günü sabahı muharebe meydanı, meşru gayenin muzafferiyet fecrine bir belirme yeri oldu. Yeni Türkiye Devleti'nin küçük, fakat milli ülkülü genç ordusu en dar bir hesapla üç misli düşmanı İnönü Meydan Muharebesi'nde mağlup etti."

1923 - Atatürk'ün, Ankara Hacıbayram Mahallesi muhtar seçimi münasebetiyle Ankara hemşehrisi olarak oyunu kullanması ve demeci: "...Diyorsunuz ki istibdat fikri ve gericilik bir daha yer bulamayacaktır. Ben de aynı görüşteyim. Bunu sizin gibi gençlerden işitmek şeref vericidir."

1922 - Atatürk'ün, gazeteci Ahmet Emin (Yalman) Bey'le yaptığı -hayatına ait- uzun görüşmenin Vakit gazetesinde yayımlanması: "...Her tarafta çeşitli isimler altında birtakım örgütler başlamıştı. Bunları aynı program ve aynı ad altında birleştirerek bütün milleti ilgilendirmek ve bütün orduyu da bu amaca hizmet ettirmek gerekiyordu. Anadolu'ya girdiğim zaman daha ordu müfettişi görevi ve yetkisi üzerimde iken bu noktadan işe başladım ve bu amaç az zamanda belirdi, izlediğim çalışma şekli İstanbul'ca anlaşılınca beni İstanbul'a getirtmek istediler. Gitmedim; neticede istifa ettim."

1921 - I. İnönü Zaferi.
I. İnönü Savaşı, Türk kuvvetlerinin galibiyetiyle sonuçlandı.

İnönü mevzilerinde Yunanlılarla şiddetli çarpışmalar olması.

İnönü'de mevzilere kadar gelmiş olan Yunan kuvvetleri saldırıya geçti. Türk ordusuna bağlı birlikler savunma mevzilerine geri çekilerek, savunma hattını düzenledi.

Harp durumu hakkında Meclis'e bilgi verilmesine dair önerge münasebetiyle Atatürk'ün, son askeri hareketleri izah eden konuşması: "...Dün düşman İnönü civarındaki mevzilerimize temas etti. Cepheden taarruz durduruldu. Bugün aynı mevzilerde muharebe cereyan etmektedir." [Kocatürk]


1920 - Ankara'da Hâkimiyet-i Milliye gazetesi kuruldu.

Ankara'da "Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti"nin organı olarak Hakimiye-i Milliye gazetesinin çıkarılmaya başlaması. Mustafa Kemal'in himayesinde, Heyet-i Temsiliye'nin sözcülüğünü yapacak olan Hakimiyet-i Milliye gazetesinin birinci sayısı çıktı.

Ankara'da, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin yayın organı olarak yayımlanmaya başlanan Hâkimiyet-i Milliye gazetesinin ilk sayısı (Hâkimiyet-i Milliye gazetesi, başlangıçta haftada 2 defa, 18 Temmuz 1920'den itibaren haftada 3 defa yayımlanmış, 6 Şubat 1921 tarihinden itibaren günlük olmuştur). [Kocatürk]

General Milne'in raporu: "...Şartları ağır bir barış, Mustafa Kemal'i kuvvetlendirir."

1919 - Padişah Vahdettin'in İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe'a bütün umudunu İngiltere'ye bağladığını bildirdiği mesajı.

Medine'de direnen Fahrettin Paşa sonunda Vahdettin'in emiri üzerine şehri İngilizlere teslim etti.

İngiliz taraftarı Hürriyet ve İtilaf Partisi Nuri Paşa, Rıza Tevfik, Refik Halid, Ali Kemal gibi isimlerin yönetiminde tekrar çalışmaya başladı.

1916 - 5. Ordu Komutanlığınca Anafartalar Grubu Karargâhı'nın kaldırılması.

[Resim: 1.gif]
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
]Atatürk Günlüğü 11 Ocak - Tarihte Bugün 11 Ocak

11 OCAK - JANUARY 11
Tarihte Bugün - Today in History[Resim: 34.jpg]
11 Ocak 1905
Atatürk, Kurmay Yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu.
[Resim: 35.jpg]

11 Ocak 1921
T.B.M.M. balkonunda milletvekilleriyle birlikte


[Resim: 36.jpg]
Atatürk’e, Sofya Ataşemiliterliği’ne ilaveten Bükreş,
Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini yürütme görevi verildi (1914).1936 - Atatürk'ün, öğleden sonra otomobille Hava Alanı'na, oradan da Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi, akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.
1935 - Atatürk'ün, öğleden sonra Genel Sekreterlik binasına gidişi, daha sonra otomobille Orman Çiftliği'ne kadar bir gezinti yapmasını takiben Çankaya'ya dönüşü.
1933 - Atatürk'ün, saat 14.00'de İsmet Paşa'nın köşküne gelişi, daha sonra Gazi Orman Çiftliği'ne gidişi.
1932 - Atatürk'ün, Çankaya'da saat 13.30'da İsmet Paşa'yı kabulü.
Atatürk'ün, akşam Ankara'dan trenle İstanbul'a hareketi.
1931 - Atatürk'ün, Ankara'da "Gazi Öğretmen Okulu"nu ziyareti, derslere girerek incelemelerde bulunması.
1930 - Atatürk'ün, Hâkimiyet-i Milliye gazetesi Basımevi'ni ziyareti ve burada 2 saat kadar süren incelemeleri.
1929 - Arap harfleriyle yazılmış eserleri çevirmek amacıyla Dil Encümeni'ne dahil bir komisyon kuruldu.
1925 - Atatürk'ün, Birinci İnönü Zaferi'nin 4. yıldönümü nedeniyle Konya'da Alâeddin Tepesi'nde yapılan törende konuşması.
1922 - Atatürk'ün, Ankara'da "Entransigeant" gazetesi muhabirine demeci: "Türk barış şartları, Misak-ı Milli'nin ilân günü olan 28 Ocak 1920 tarihinden beri bütün cihana malûmdur."
1921 - Birinci İnönü Savaşı sonuçlandı.
Batı cephesinde Yunanlıların geri çekilme kararını uygulamaya başlamaları.

1921 (10-11) - Turks win first Battle of İnönu.
1920 - Konya'da miting yapıldı.
Konya'da Alaaddin Tepesi'nde toplanan 15 bin kişi işgallere son verilmesini, özgürlük ve adalet özlemlerini dile getiren bir gösteri yaptı.
Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti örgütüne ve basına, İngiltere Başbakanı Lloyd George'un İstanbul ve Boğazlarla ilgili düşüncelerini protesto eden telgrafı.
Atatürk'ün, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Merkez Heyetlerine, Heyet-i Temsiliye'nin gözetimi altında yayımlanmaya başlayan Hâkimiyet-i Milliye gazetesine abone kaydedilmeleri hakkında genelgesi. [Kocatürk]
1915 - Second Turco-German Treaty
1914 - Atatürk'e, Sofya Ataşemiliterliği'ne ilâveten Bükreş, Belgrad ve Çetine ataşemiliterliklerini de yürütme görevi verilmesi. [Kocatürk]
11 Ocak 1914 Tarihinde Sofya-Belgrat-Çetine Sefaretleri Ataşemiliterliği'ne tayin buyrulmuştur.

1905 - Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun oluşu.
(merkezi Şam'da bulunan 5. Ordu emrine verilmesi: 5 Şubat 1905)
Atatürk'ün, kurmay yüzbaşı rütbesiyle Harp Akademisi'nden mezun oluşu.
Atatürk, Harp Okulu'nda ve Harp Akademisi'nde de zekâsı, yetenekleri ve üstün kişiliği ile kendisini arkadaşlarına ve hocalarına tanıtmış, onların içten sevgi ve saygısını kazanmıştı. Askerlik derslerine büyük ilgisi yanında matematiğe, edebiyata ve güzel söz söylemeye karşı da merakı ve eğilimi vardı. Harbiye'de ve Harp Akademisi'nde, memleket ve millet davaları ile ilgilenmesi, düşüncelerini cesaretle ifadeden çekinmemesi sebebiyle aydın ve inkılâpçı bir subay olarak tanınmıştı. Devir, istibdat dönemi idi ve bu davranışları aleyhine olabilirdi; ancak çevresince gerçekten çok sevilişi, düşüncelerinde samimi oluşu, onun herhangi bir tertibe kurban gitmesini önlemişti. Bununla beraber Harp Akademisi'nden mezuniyetini izleyen günlerde, istibdat ve padişahlık rejimi aleyhindeki düşünceleri ve durumu şüphe çekerek kısa bir süre İstanbul'da tutuklu kaldı; sonra Suriye bölgesine, Şam'a atandı. Kâzım Özalp hatıralarında, Atatürk'ün tutuklanma sebebini şöyle açıklamaktadır: "Atatürk, Harp Akademisi'nin üçüncü sınıfında iken arkadaşları arasında bir yardım sandığı kurdular. Arkadaşlarından ihtiyacı olanlara az bir faizle sandıktan para verirlerdi. Sınıflarından bir hafiye, menfaat temin etmek amacıyla Jön Türkler'e yardım için bir sandık kurulduğunu jurnal etmiş. Hemen tahkikat başladı. Sandık dağıtıldı. Bu esnada Atatürk, öğrenimini bitirmiş, kurmay yüzbaşı olmuştu. Bu sandık işinde önayak olduğu zannıyla Harbiye Nezareti'nde Bekir Ağa Bölüğü'ne götürüldü ve oradan 5. Ordu'ya atama ile Şam'a gönderildi." [Kocatürk]
1905 - Tarihinde Erkân-ı Harbiye Yüzbaşılığı ile mektepten neş'et ederek sunuf-u selasede bölük idare ve kumanda etmek üzere atik 5 nci Ordu'ya memur buyrulmuştur.


Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
12 OCAK - JANUARY 12
Tarihte Bugün - Today in History

[Resim: 37.jpg]

Meclis’i Mebusan İstanbul’da son toplantısını yaptı. (12 Ocak 1920)

1936 - Atatürk'ün, Çankaya'da Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi profesörleriyle Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu üyelerine çay ziyafeti vermesi.

1935 - Atatürk'ün, Çankaya'da ıtalya Büyükelçisi Galli Carlo'nun güven mektubunu kabulü.

1934 - Yunanistan eski Başbakanı Venizelos'un, Nobel Ödülü Komitesi Başkanlığı'na Atatürk'ü, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini bildiren mektubu: "Barışı sağlamlaştırma hareketi, yeni ve seçkin Türk Devleti'ne bugünkü görüntüsünü veren tüm iç reform hareketleri ile birlikte yürümüştür.] Mustafa Kemal Paşa'yı, Yüksek Nobel Barış Ödülü için aday göstermekle şeref kazanırım."

1933 - TBMM'de Dahili ıstikraz'a (ıç Borçlanma) ilişkin kanun kabul edildi.

1932 - Atatürk'ün, trenle Ankara'dan ıstanbul'a gelişi ve Söğütlü yatı ile Dolmabahçe'ye geçişi.

1931 - Atatürk'ün, yeni Savunma Bakanlığı binasını gezmesi.

1926 - Atatürk'ün, Kahire Elçisi Muhittin (Akyüz) Paşa'yı kabulü.

1924 - Atatürk'ün, ızmir'de halk arasında bir gezinti yapması.

1922 - Fransız edibi Pierre Loti'nin sekreteri G. Janberger'in, Loti'ye gönderilen harp yetimlerinin işlediği halı nedeniyle Atatürk'e teşekkür mektubu: "Pierre Loti, göz yaşartıcı bu yüksek iltifata nasıl teşekkür edeceğini bilemiyor. Hiç olmazsa bu teşekkürlerini kendi elleriyle yazmalıydı. Ne yazık ki bu sevinçten de mahrumdur." (P.Loti'nin ağır hasta oluşu nedeniyle mektubu gibi yazıp imzalamıştır). [Kocatürk]

1921 - Çekilen Yunan kuvvetlerini takip hareketi başladı. Bozöyük ve Söğüt işgalden kurtarıldı.

Ayaklanan Çerkez Ethem kuvvetlerinin Kütahya bölgesindeki mevkilere taarruzu ve Batı cephesi kuvvetleri tarafından püskürtülmesi.1920 - Meclis’i Mebusan ıstanbul’da son toplantısını yaptı.

İstanbul'da son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ının açılması. Meclis-i Mebusan, 168 mebustan 72'sinin katılımıyla açıldı.

Meclis-i Ayan'da ise Damat Ferit Paşa, meclise kendi adamlarını doldurduğu gerekçesiyle şiddetle eleştirildi. Damat Ferit ise atamaların padişah tarafından yapıldığını söyleyerek, kendini aklamaya çalıştı.

ıstanbul'da son "Osmanlı Meclis-i Mebusanı"nın açılması (Meclis, ıstanbul'un işgali üzerine 18 Mart 1920 günü son toplantısını yaparak çalışmalarına ara verme kararı almış, 11 Nisan 1920'de de Padişah iradesiyle kapatılmıştır). [Kocatürk]

Atatürk'ün, Konya'da bulunan Albay Fahrettin (Altay) ve Trakya'da bulunan Albay Cafer Tayyar (Eğilmez) Beylere telgrafı: "ıstanbul'da Prens Sabahattin Bey'le görüşülmüştür. ...Kendisi, Kuva-yi Milliye'den yanadır, ızmir harekatını pek meşru telakki etmektedir. Kuva-yi Milliye ileri gelenleriyle ıstanbul'da işbirliğine hazırdır." [Kocatürk]

450 kişilik Ermeni süvari birliği, Antep'in Arapdar köyünde Müslümanlar'a işkence yaptı.

1919 - ıngilizlerin Ermeni amaçlarına hizmet etmek üzere Kars'a yerleşmeleri.


1916 - Atatürk'ün, Fethi (Okyar) Bey ve bazı dostlarını ziyaret etmek üzere ıstanbul'dan Sofya'ya gidişi (Cevat Abbas Gürer hatıralarında, Atatürk'ün 16. Kolordu Komutanlığı'na atanmasının Sofya'ya gidişinden birkaç gün sonra gerçekleştiğini ifade etmektedir. Atanma tarihi 16 Ocak 1916 olduğuna göre Sofya'ya gidiş tarihinin de 12 veya 13 Ocak 1916 olması gerekmektedir). [Kocatürk]
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Son Düzenleme: 12/01/2011, 09:12, Düzenleyen: Şaduman.
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
[FONT=Microsoft Sans Serif] Atatürk Günlüğü 13 Ocak - Tarihte Bugün 13 Ocak

[FONT=Microsoft Sans Serif]13 OCAK - JANUARY 13
[FONT=Microsoft Sans Serif]Tarihte Bugün - Today in History


[FONT=Microsoft Sans Serif] [Resim: IzmirIsgaliSultanahmetMitingleri.bmp]

[FONT=Microsoft Sans Serif] Sultanahmet Mitingi (13 Ocak 1920)
[FONT=Microsoft Sans Serif]İzmir'in işgali ve Sultanahmet mitingleri (23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920)


[FONT=Microsoft Sans Serif] 1931 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Ankara'ya gelen Japon Prensi Takamutsu'yu Çankaya'da kabulü.
[FONT=Microsoft Sans Serif]Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Japon Prensi Takamutsu şerefine verilen ziyafette konuşması.

[FONT=Microsoft Sans Serif] 1928 - Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti'nin İstanbul'da yapılan toplantısında ]"Türkiye'de Türkçeden başka lisan konuşulmaz" şeklinde bir karar alındı.

[FONT=Microsoft Sans Serif] 1925 - Kurtuluş Savaşı komutanlarından Halit Paşa[Resim: www.zohreanaforum.com] Meclis’te Ali Çetinkaya tarafından bir kaza kurşunuyla vuruldu.
[FONT=Microsoft Sans Serif] Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Lâtife Hanımla beraber sabah Konya'dan hareketle saat 14.00'te Adana'ya gelişi[Resim: www.zohreanaforum.com] Belediye'yi[Resim: www.zohreanaforum.com] Vilâyet Konağı'nı[Resim: www.zohreanaforum.com] Türkocağı ve Cumhuriyet Halk Partisi Merkezi'ni ziyaretleri ve akşam trenle Dörtyol'a hareketi.

[FONT=Microsoft Sans Serif] 1923 - Gazi'nin Orduyu teftişe çıkması ve kuracağı fırka hakkında halk ile temasa geçmesi.
[FONT=Microsoft Sans Serif] Hariciye Vekili Rauf Bey (Orbay) Büyük Millet Meclisi'nde Lozan'da sürdürülen görüşmeler hakkında hükümetin görüşlerini açıkladı.

[FONT=Microsoft Sans Serif] 1921 - Bilecik ve Domaniç de Yunanlılardan kurtarıldı.

[FONT=Microsoft Sans Serif] Çerkez Ethem'e bağlı birliklerle Kütahya'da çatışmalar oldu.
[FONT=Microsoft Sans Serif] Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Birinci İnönü Muharebesi hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşması: "...Düşmana oranla az olan kuvvetlerimiz İnönü'de toplanmıştı. Burada vuku bulan meydan muharebesinde düşman[Resim: www.zohreanaforum.com] büyük kayıplarla mağlubiyeti his ve idrak etti ve hızlı bir şekilde geri çekilmeye başladı." [Kocatürk]


[FONT=Microsoft Sans Serif] 1920 - Maraş bölgesinde yerel kuvvetlerle Fransızlar arasında "Araplar çarpışması."
[FONT=Microsoft Sans Serif] Sultanahmet meydanında Türk İstanbul için bir miting yapılması. İstanbul'da Sultanahmet'te 160 bin kişiyi biraraya getiren büyük bir miting yapıldı. Nakiye Hanım'm (Elgün)[Resim: www.zohreanaforum.com] Hamdullah Suphi Bey (Tanrıöver) ile Rıza Nur'un birer konuşma yaptıkları mitingi Halife Abdülmecid Efendi de izledi.

[FONT=Microsoft Sans Serif] (23 Mayıs 1919 - 13 Ocak 1920) - Sultanahmet Mitingleri: "Türk Ocağı" ve "Karakol Cemiyeti" tarafından düzenlenen mitinglerdir. İzmir'in işgal edildiğinin duyulmasıyla birlikte[Resim: www.zohreanaforum.com] başta İstanbul olmak üzere tüm yurtta derin infial uyandı. Bunun üzerine İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda bir dizi protesto mitingi yapıldı. Sultanahmet Mitingleri[Resim: www.zohreanaforum.com] 23 Mayıs 1919[Resim: www.zohreanaforum.com] 30 Mayıs 1919[Resim: www.zohreanaforum.com] 10 Ekim 1919[Resim: www.zohreanaforum.com] 13 Ocak 1920 tarihlerinde dört kez yapıldı. Her birine yaklaşık 150-200 bin kişinin katıldığı mitinglerde Şair Mehmet Emin Yurdakul[Resim: www.zohreanaforum.com] Hamdullah Suphi Tanrıöver[Resim: www.zohreanaforum.com] Halide Edip Adıvar[Resim: www.zohreanaforum.com] Şüküfe Nihal gibi hatipler konuşmuştur. Sultanahmet mitingleri Anadolu direnişinin moral ve kadro kaynağı olmuşlardır. Bundan önce yine İstanbul'da işgali kınamak ve direnişi yaymak için Fatih[Resim: www.zohreanaforum.com] Üsküdar–Doğancılar[Resim: www.zohreanaforum.com] Kadıköy mitingleri yapılmıştı.
[FONT=Microsoft Sans Serif] 1
[FONT=Microsoft Sans Serif] 919 - Tevfik Paşa'nın[Resim: www.zohreanaforum.com] bazı değişikliklerle yeni bir kabine kuruşu (Tevfik Paşa 12 Ocak 1919 günü Sadaret'ten istifa etmiş; yeni kabineyi kurma görevi yine kendisine verilmiştir).

[FONT=Microsoft Sans Serif] 1915 - İngilizler'in Çanakkale'yi geçme kararı.

[FONT=Microsoft Sans Serif]GARDEN'İN ÇANAKKALE PLANI
[FONT=Microsoft Sans Serif]Çanakkale'yi geçme planı Amiral Garden tarafından hazırlanmış ve 13 Ocak'ta Savaş komitesi tarafından onaylanmıştı. Plan önemli deniz kuvvetlerinin kullanılmasını öngörmeliydi. 12 zırhlı[Resim: www.zohreanaforum.com] 3 savaş kruvazörü[Resim: www.zohreanaforum.com] 3 hafif kruvazör[Resim: www.zohreanaforum.com] 12 destroyer[Resim: www.zohreanaforum.com] 6 deniz uçağı[Resim: www.zohreanaforum.com] 12 torpil tarayıcı gemisi ve daha bir çok başka çeşit gemiler.
[FONT=Microsoft Sans Serif]Plana göre ilkin boğaz'ın girişini savunan dış bataryalar uzun mesafelerden bir ateşle tahrik edilecekti. Dış bataryaların ikisi boğazın Anadolu yakasında bulunan Orhaniye ile Kumkale'den[Resim: www.zohreanaforum.com] diğer ikisi de Rumeli yakasındaki Ertuğrul ile Seddülbahir'den ibaretti. Boğaz'ın bunlar arasındaki genişliği 4 km kadardı. Bundan sonra Boğaz'a girilerek Anadolu yakasında Kepez[Resim: www.zohreanaforum.com] Rumeli Kilitbahir'e kadar olan ve merkez savunma sistemi denilen tahkimatla bataryalar bombardıman edilerek tahrip edilecekti. Bu işte son bulunca[Resim: www.zohreanaforum.com] Çanakkale ile Nara arasındaki savunma sisteminin son kısmı ateş altına alınarak zararsız duruma getirilecek ve Marmara'ya girilerek İstanbul yolu tutulacaktı. Bu bombardıman aşamalarının her birinde savaş gemileri yol almaya başlamadan önce torpil tarlaları ayıklanmış olacaktı. Planın yürütülmesi için 15 şubat saptanması başarı ümitleri de havaların iyi gitmesine; yol[Resim: www.zohreanaforum.com] cephane sağlanmasına ve Türklerin savunmada göstereceği yılgınlığa bağlanmıştı.
[FONT=Microsoft Sans Serif]Kaynak: Çanakkale Valiliği[FONT=Microsoft Sans Serif] ]1909 - Mustafa Kemal[Resim: www.zohreanaforum.com] Selanik 3. Tümen kurmay başkanlığına atandı.
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
Atatürk Günlüğü 14 Ocak - Tarihte Bugün 14 Ocak

14 OCAK - JANUARY 14
Tarihte Bugün - Today in History

[Resim: 42.jpg]

14 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal[Resim: www.zohreanaforum.com] yaveri ile

[Resim: 39.jpg]
]Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.
(14 Ocak 1923 )
1938 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] akşam Tevfik Rüştü Aras'ın kaldığı Hariciye Köşkü'ne gidişi[Resim: www.zohreanaforum.com] akşam yemeğini burada yemesi.

1933 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Çankaya'da Yunan Elçisi Sakellarapoulos'un güven mektubunu kabulü ve Elçi'nin söylevine cevap konuşması.

1923 - Mustafa Kemal Paşa'nın annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de vefatı.
Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Batı Anadolu'da bir inceleme seyahati için Ankara'dan hareketi.
Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Ankara'dan ayrılırken İleri gazetesi başyazarı Celâl Nuri Bey'e demeci: "...Ben öyle bir parti kurulmasını düşünüyorum ki[Resim: www.zohreanaforum.com] parti milletin bütün sınıflarının refah ve mutluluğunu temine yönelmiş bir programa sahip olsun. Milletimizin şartları buna müsaittir."

1922 - Kazım Paşa'nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi.
Refet Paşa'nın istifasıyla boşalan Milli Müdafaa Vekilliği'ne Kazım Paşa (Özalp)[Resim: www.zohreanaforum.com] Rauf Bey'in (Orbay) istifasıyla boşalan Nafia Vekiliği'ne Fevzi Bey[Resim: www.zohreanaforum.com] Celal Bey'den (Bayar) sonra da İktisat Vekilliği'ne Sırrı Bey seçildi.
Başkomutan Atatürk'ün başkanlığında[Resim: www.zohreanaforum.com] Meclis İkinci Reisi ve Maliye ve Milliüdafaa Vekilleriyle Genelkurmay Başkanı ve Milli Müdafaa ve Maliye Encümenleri Reislerinden oluşmak üzere "Harp Encümeni" kurulmasışkomutan'ın bu hususu bildiren 16 Ocak 1922 tarihli tezkeresi Meclis'in 19 Ocak
1922 günkü oturumunda okunmuş[Resim: www.zohreanaforum.com] Encümenin ilk toplantısını 22 Ocak 1922 günü yapacağı kaydedilmiştir.

1921 - Refet Bey (Bele) komutasındaki kuvvetler Çerkez Et-hem'i Gediz'e doğru takibe başladı.
Birinci İnönü'deki başarı Konya'da zafer alayları ile kutlandı.


1920 - Mustafa Kemal Meclis-i Mebusan reisliğine bir kutlama telgrafı gönderdi.
Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] İstanbul'da Meclis-i Mebusan'ın açılışı nedeniyle Heyet-i Temsiliye adına Meclis Başkanlığı'na tebrik telgrafı: "...Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk örgütü altında kuvvetlerini[Resim: www.zohreanaforum.com] emellerini ve ruhlarınıştirmiş olan millet[Resim: www.zohreanaforum.com] bugünden itibaren yalnız kendi iradesini temsil ve bilfiil hâkim kılacak olan Meclisin koruyucusu vaziyetindedir ve bağımsızlık ve varlığının sonuna kadar savunulması yolunda onun en fedakâr bir dayanağıdır." [Kocatürk] birle
İngiltere'nin kontrol subayı Rawlinson[Resim: www.zohreanaforum.com] Kazım Karabekir'den fazla silahları isteyince[Resim: www.zohreanaforum.com] Karabekir bir kez daha bu isteği reddetti.

1919 - İstanbul'da Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası kuruldu.
Bir Yunan birliğinin Hadımköyü'nden Lüleburgaz'a kadar demiryolunu işgali.

1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığına atanması.
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
[FONT="Tahoma"]
Atatürk Günlüğü 15 Ocak - Tarihte Bugün 15 Ocak

15 OCAK - JANUARY 15
Tarihte Bugün - Today in History

[Resim: 42.jpg]

]1 Ocak-2 Şubat 1924
İlk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal[Resim: www.zohreanaforum.com] İzmir’de
1936 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] öğleden sonra otomobille Etlik yöresinde bir gezinti yapması[Resim: www.zohreanaforum.com] akşamüzeri Çankaya'ya dönüşü.

1935 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] boğazından biraz rahatsızlığı nedeniyle günü Çankaya'da dinlenmekle geçirmesi.

1933 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] saat 20.00'de trenle Ankara'dan Eskişehir'e hareketi.

1932 - Samsun'da Gazi Heykeli'nin açılış töreni.

1924 - Müttefik Kuvvetler gemilerinin Boğazlardan geçişine izin verildi.
] Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] kendisine teklif edilen Hilâliahmer (Kızılay) Cemiyeti'nin fahrişkanlığını kabulü.
Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] İzmir'de öğleden evvel uzun bir at gezintisi yapması.
1923 - Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] Eskişehir'e gelişi ve Mutasarrıflık Dairesi'nde halkla konuşması: "...Biz bütün milletçe[Resim: www.zohreanaforum.com] Hükûmet'çe ve Meclis'çe samimi surette barışa taraftarız. Gerçekten[Resim: www.zohreanaforum.com] barış hem kendi menfaatimiz hem de cihanın menfaati yararınadır."
Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] annesi Zübeyde Hanım'ın ölümünü bildiren Başyaver Salih (Bozok) Bey'e telgrafı: "Verdiğiniz elim haber[Resim: www.zohreanaforum.com] beni çok müteessir etti. Merhumenin uygun bir şekilde cenaze törenini yaptırınız. Cenab-ı Hak[Resim: www.zohreanaforum.com] millete hayat ve selâmet versin."
] Zübeyde Hanım'ın öğleden sonra İzmir-Karşıyaka'da törenle toprağa verilişi.
1922 - Ukrayna Fevkalâde Temsilcisi General Frunze'nin[Resim: www.zohreanaforum.com] Trabzon'dan memleketine hareketi esnasında Atatürk'e teşekkür telgrafı.
İngiliz Yüksek Komiseri Rumbold'un[Resim: www.zohreanaforum.com] İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon'a telgrafı: "...Yeni barış önerilerini Mustafa Kemal reddedecektir. Bunlar Padişah'a kabul ettirilebilir"
1920 - 2. Edirne Kongresi toplandı.

1919 - İngilizlerin Haydarpaşa İstasyonu'nu[Resim: www.zohreanaforum.com] Fransızların Şark demiryollarını işgal etmeleri.

1919 - Gaziantep'in İşgali.

Kenti ilk önce İngilizler işgal ettiler. 5.11.1919 'da işgali Fransızlara bıraktılar. 1.4.1920-7.2.1921 tarihleri arasında Fransızlara karşı halk tarafından büyük Ayıntab savunması yapılmıştır. Fransız işgali 2 yıl sürdükten sonra 20.10.1921 tarihli Ankara Anlaşması (İtilâfnamesi) kararlarına göre 25.12.1921 tarihinde son bulmuştur.
1919 - 1921 yılları arasında iki yıl süren İngiliz[Resim: www.zohreanaforum.com] sonra Fransız işgalinde kalmıştır. 23 Nisan 1920 tarihinde ilk meclise seçilen Gaziantep Milletvekilleri Kılıç Ali[Resim: www.zohreanaforum.com] Yasin Kutlu[Resim: www.zohreanaforum.com] Abdurrahman Lâmi[Resim: www.zohreanaforum.com] Ali Cenanı[Resim: www.zohreanaforum.com] Hafız Şahin[Resim: www.zohreanaforum.com] Ragıp Beylerdir. Fransızlara karşı kahramanca savaşan Ayıntab'a 6.2.1921 tarih ve 93 sayılı yasa ile "Gaziayıntab" adı verilmiştir. 1923 yılında il olmuştur[Resim: www.zohreanaforum.com] ilk valisi Hüsnü Çakır[Resim: www.zohreanaforum.com] ilk Belediye Başkanı M. Ali Kayaalp'tır. Ancak 1928 yılında adı "Gaziantep" şeklini almıştır.
1915 - İngiliz Savaş Konseyi'nin Çanakkale Boğazı'nm denizden zorlanması planını onaylaması.


1911 - ]Atatürk'ün[Resim: www.zohreanaforum.com] 3. Ordu Karargâhı'ndaki görevinden alınarak[Resim: www.zohreanaforum.com] yine Selanik'te bulunan 38. Piyade Alayı'nda görevlendirilmesi.
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Son Düzenleme: 15/01/2011, 11:13, Düzenleyen: Şaduman.
Posting Freak
Atatürk Bugün Ne Yapmıştı (Atatürk Günlüğü )
16 OCAK - JANUARY 16
Tarihte Bugün - Today in History

[Resim: 43.jpg]

]16 Ocak 1923
Gazi Mustafa Kemal, Bilecik-Osmaneli istasyonunda bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken

[Resim: 44.jpg]
16 Ocak 1923
TBMM Başkanı Gazi Mustafa Kemal, Bilecik Osmaneli İstasyonu'nda
bir öğrencinin okuduğu şiiri dinlerken

1937 - Atat ü rk' ü n, Y ü ksek Ticaret Okulu'nun 54. kurulu ş y ı ld ö n ü m ü nedeniyle gece Pera Palas salonlar ı nda d ü zenlenen toplant ı y ı ş ereflendirmesi ve gen ç lerle g ö r üş mesi.
Atat ü rk' ü n, Cenevre'de bulunan Afet ( İ nan)'a mektubu: "Ha tay ü z ü nt ü s ü ne, Nuri Conker'in ö l ü m ü ac ı s ı kar ış t ı ; bu ac ı n ı n a ç t ığı yaran ı n derinli ğ ini tahmin edersin!"

1933 - Atat ü rk' ü n, Eski ş ehir'de Valili ğ i, Belediye'yi, Komutanl ığı , Halkevi'ni ziyareti, Eski ş ehir Lisesi'nde derslere giri ş i ve saat 18.00'de trenle Derince'ye hareketi.

1932 - Atat ü rk' ü n, saat 16. 00 'da Dolmabahç e Saray ı 'ndan hareketle Fatih, Aksaray, Edirnekap ı ve Ş i ş li taraflar ı nda otomobille bir gezinti yapmas ı , saat 18.00'de Dolmabah ç e Saray ı 'na d ö n üşü.

1924 - Atat ü rk' ü n, İ zmir'de B ö lge Sanat Okulu'nu ziyareti; öğ renciler taraf ı ndan verilen m ü samereyi izlemesi ve Okul'un ş eref defterine yazd ı klar ı : "...T ü rkiye Cumhuriyeti, bu sanat mekteplerinin tam geli ş mesine ç ok muhta ç t ı r . "

1923 - Mustafa Kemal İzmit'te yaptığı basın toplantısında "İnkılâbın kanunu mevcut kanunların üstündedir" dedi.

Atat ü rk' ü n, Arifiye'ye geli ş i ve konu ş mas ı : "...Tarihimiz bir ç ok parlak zaferler kaydeder. Fakat, zaferle beraber her ş ey b ı rak ı lm ış ve semerelerini toplamay ı ecdad ı m ı z ihmal etmi ş tir."
Atat ü rk' ü n, İ zmit'e geli ş i.
1923 (16-17) - Atat ü rk' ü n, İ zmit'te İstanbul gazetecileriyle bas ı n toplant ı s ı : "...Ayd ı nlar gidecekleri muhitlerde ba ş l ı ba şı na bir â lem yaratabilirler. Memleketin yaln ı z bir yerinde de ğ il, be ş on yerinde birer bilim merkezi, ışı k merkezi, k ü lt ü r merkezi yapmal ı y ı z, millet bahtiyar olsun. ...Bu Devletin halife ile al â ka ve m ü nasebeti yotur. ...Halk ı kendi halinde terk edersek bir ad ı m ileri atamay ı z. ... İ nk ı l â b ı n kanunu, mevcut kanunlar ı n ü st ü ndedir. ...D ış siyasetin dayana ğı , kuvvetli bir i ç siyasettir."

1922 - Atat ü rk' ü n, T ü rkiye B ü y ü k Millet Meclisi'nin gizli o turumunda , yarg ı lanmas ı na karar verilen sab ı k Merkez Or dusu Ko m utan ı Nurettin Pa ş a'dan gelen -savunma niteli ğ in deki- rapo run g ö r üşü lmesi s ı ras ı nda konu ş mas ı : "...Ben denizde oluşan kanaat ş udur ki, Nurettin Pa ş a hakk ı nd a Yüksek Heyetinizce verilmiş olan karar biraz a ğı r bir kara r olmuştur. Bununla beraber bunu, adalete uygun olarak düzeltmek yine Y ü ksek Heyetinizin elindedir . " [Kocatürk]

1916 - Atat ü rk' ü n, kararg â h ı Edirne'de bulunan 16. Kolordu Komutanl ığı 'na atanmas ı.

1912 - Atatürk komutasındaki yerel kuvvetlerin, Derne'de İtalyanlara karşı baskın şeklinde taarruzu.
Kurtuluş savaşını yapan
Atatürk'tür senin Atan
Allah'ın aslanı çıkan
O da Ali'dir Zöhre Ana
Son Düzenleme: 16/01/2011, 12:37, Düzenleyen: Şaduman.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.