You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevilik’te imanin şartlari

Alevilik’te imanin şartlari

Administrator
Alevilik’te imanin şartlari
’Alevilikte imanın aslı üçtür. Bu üç ilke; ’Allah – Muhammed – Ali’ dir.

’Lâ İlâhe İllâllâh, Muhammedün Resulullah, Ali’yyün Veliyullah’

Yani;Uluhiyyet, nübüvvet, velayet’ Allah – Muhammed – Ali

Bu üç ilkenin tek bir ilke olarak açıklanması ise; Allah inancı üzerine inşa edilmiş ve ona bağlı olarak yapılandırılmıştır. Elçi, bu öğretiyi Allah’tan almakta ve veli de elçi ile ilişkisinden ötürü elçiden almaktadır.’ (Prof. Erkan Yar, Alevi – Bektaşi Teolojisi, 2007 Elazığ, s.2)

ALEVİLİK’TE İSLAM’IN TEMEL KOŞULLARI

Alevilikte İslam’ın temel koşulları altıdır:

1. Tevhid 2. Adalet 3. Nübüvvet 4. Velayet 5. İmamet 6. Mead

Tevhid = Allah’tır. (Kelime-i Şehadet) Adalet = Yasadır.. Nübüvvet = Hz. Muhammed’dir.

Velayet ve İmamet = Hz. İmam Ali’dir.

Mead = Yasanın uygulandığı alandır, yani ölüm ötesidir.

Üç koşul, makam ve varlıktır. Allah bu üç koşula uymamızı buyuruyor. ’Sizin veliniz Allah’tır. O’nun Resulüdür. Ve rükûda iken zekât verendir’(Maide Suresi, Ayet 55)

Tevhidi, Nübüvveti, Velayeti temsil eden bu üç ismi birlikte anmak temel inançtır. İmanın şartıdır.

Zat: Kaynaktır. Nübüvvet: Emirdir. Velayet : Uygulamadır.

Velayet, bütün mevcudata ilmen ve halen tasarruf (Sahip Olma) etmektir; Veli de tasarruf edendir.

Vahiy iki türlüdür. Aracılı, aracısız. Aracılı Cebrail’dir. Aracısız gelen ise gönle gelen ilhamdır. Nübüvvete vahiy yoluyla (Cebrail vasıtasıyla, aracılı) bilgi, velayete aracısız olarak (gönle gelen ilham) bilgi gelmiştir. Nübüvvet Peygamber efendimizle birlikte sona ermiş, artık ondan sonra peygamber gelmeyecek ama velayet sonsuza kadar devam edecektir.

Bu altı koşulu inceleyelim:
TEVHİD

Allah’a inanmaktır. Diğer bir deyimle de kelime-i şahadettir. Evren onun sevgisinin ürünüdür. İlahi nizamın sahibidir. O tektir. Tek olan Allah’ın varlığına, birliğine, yaratıcılığına, başlangıçsızlığına, sonsuzluğuna, her şeyin ona muhtaç olduğuna, yerin, göğün sahibi olduğuna inanıp, teslim olup fıtrattaki (yaratılıştaki) gibi yaşamaktır. Allah, yapıp eden, ezeli, ebedi, olan, varlığından başkasına muhtaç olmayan, eşsiz ortaksız kudret olduğuna iman etmektir.

’Söyle ki gündüz gece Tanrı tek, Tanrı yüce. O doğmaz, doğurmaz, kimse ona denk olmaz.’ (İhlâs Suresi)

ADALET

Allah’ın koyduğu yasanın adıdır. Allah adildir, zulüm yapmaz, zulmü emretmez, hakkaniyeti emreder. Eylemlerinde adil olmayan kişi İslam değildir. Allah her koşulda zulmü lanetlemiştir. Yüce Allah’ın adaletli olduğuna, ilahi nizamın ve yasaların koruyucusu olduğuna, mutlaka hâkim ve hükmeden olduğuna, tüm ilahi nizamı koruduğuna, adaletsizlik yapmayacağına, mutlak adil olduğuna, esirgeyip bağışladığına inanmaktır.

’Allah âlemlere zulüm istemez.’ (Ali İmran Suresi, Ayet 108)

’Allah şüphesiz adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara bakmayı emreder. Hayâsızlığı, fenalığı ve haddi aşmayı yasak eder. Tutasınız diye size öğüt verir.’ (Nahl Suresi, Ayet 90)

NÜBÜVVET

Peygamberliktir. İlahi yasaların peygamberler aracılığı ile insanlara bildirildiğine, gelen elçilerin Allah’ın emirlerini bildirdiklerine, elçilere verilen kutsal kitapların ilahi olduğuna inanıp, elçilerden kendilerine indirilene uymaktır. İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed Mustafa’dır. İndirilen kutsal kitap ise Kur’an’ı Azimüşşan’dır.

’Allah elçisi, rabbinden kendisine indirilene inanmıştır. İnançlılarda inanmıştır. Tümü; Allah’a, onun meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanmışlardır. Allah elçilerinden hiçbirini ötekinden ayırmayız. Onlar şöyle demişlerdir; ’Dinledik, boyun eğdik. Bağışla bizi ey rabbimiz. Dönüş yalnızca sanadır.’ (Bakara Suresi, Ayet 285)VELÂYET

Uygulamadır. Velayet, bütün mevcudata ilmen ve halen tasarruf (Sahip Olma)etmektir; Veli de tasarruf edendir.

Nübüvvet (Peygamberlik) makamı; iyiliklerin ve güzelliklerin temsilidir. Nübüvvet makamı Hz. Peygamber ile sona erdiğine ve başka da peygamber gelmeyeceğine göre iyiliklerin ve güzelliklerin temsili Velayet makamı olacaktır. Bir ayeti kerime de; ’Allah iman sahiplerinin velisidir, onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır,’ der. Yüce pirimiz Hacı Bektaş Veli: ’Nebiler, Veliler insanlığa Tanrı’nın hediyesidir,’ diye buyurur.

Allah’ın Resul veya Nebi diye ismi yoktur ama Veli diye ismi vardır. Kişinin varacağı son aşama velayettir. Velayet bir erdem noktasıdır. Yalnız Allah rızasını gözeterek insanlığın kurtuluşuna hizmet ederler. Onların hizmeti karşılıksızdır, hiç karşılık beklemezler. Âleme düzen verirler.

Velayetin başı Hz. İmam Ali’dir.

’’.Acaba bizim için şefaatçiler varmı ki? Bize şefaat etsinler’.’ (Araf Suresi, Ayet 53)

’Allah yolunda ölmüş olanları ölüler sanmayın sakın. Hayır! Onlar diridirler. Rablerinin katında rızıklandırılıyorlar.’ (Ali İmran Suresi, Ayet 169)İMAMETAllah ilahi yasaları koyandır. Elçi taşıyandır. İmamet uygulayandır. Peygamberlik makamı taşımakla yükümlülüğü vardır. Peygamber Hakka yürüyünce ilahi yasalar peygambere kayıtsız şartsız uyan imamlar tarafından uygulanmaya devam eder. Allah, ilahi emirlerini elçileri yolu ile insanlığa bildirir. Bildirdiği bu emirlerin sürekliliğini sağlamak için imamlık makamı vardır. İmamlarda 12 dir. Yani on iki imamlardır.

’Onları emrimizle doğru yol gösteren imamlar yaptık.’ (Enbiya Suresi, Ayet 73)

’’Ve bizi takva sahiplerine imam yap derler.’ (Furkan Suresi, Ayet 74)MEADSonuç anlamındadır. Dünyada yaşayan insanoğlu, yaptıklarından sorumludur. Bütün yaşamının hesabını verecektir. O hesapta ulu divanda olacaktır. Eylemlerinin mükâfatını veya cezasını görecektir. İşte o güne ölüm ötesi mead deniliyor. Adaletin yasa, mead’ın ise yasanın uygulanmasıdır.

’Onları geleceğinden şüphe olmayan kıyamet gününde topladığımızda, herkese dünyada yaptıklarının karşılığı verilecektir. Dünyada kazandıkları kendilerine tamamen ödendikten sonra, o vakit halleri nasıl olacak?’ (Ali İmran Suresi, Ayet 25)

’Hatırla o günü ki insan sınıflarından her birini biz imamlarıyla çağıracağız.’ (İsra Suresi, Ayet 71)

Ali Rıza Uğurlu
Junior Member
Alevilik’te imanin şartlari
Bu kadar teferruata girersen Ali Rıza dedem işin içinden çıkamaz bizim toplum Smile

Hak Muhammed Ya Ali, 12 İmam ve Ehlibeyt'i belletemedik daha. Ya benim çevremin kafası fazla basmıyor ya da dejenerasyondan herkes gibi biz de payımızı aldık.

Değil mi ama insan bari bir cenazede okuyacağı 2 duayı öğrenir !!! Özgürlük bizim topluma fazla geldi bence. Özgür yetiştireceğiz diye çocuklarımızı ve gençlerimiz Alevilik hususunda bom boş yetiştirdik. Desenize anası babası ne biliyor ! Onu da geçtim paşam sen ne biliyorsun dediğinizi duyar gibiyim Smile

Haklısınız, iğneyi önce kendimize sonra çuvaldızı başkasına batırmamız lazım.

Benim ve sizin kısmetiniz Zöhre Ana'dan dolayı var. Hatırlarım lisede mezhebimi hanefi olarak söylemiştim bunu korkudan veya baskıdan dolayı değil sevgili dostlar tamamen cahillikten !..

Anne ve babam ne biliyorlardı kocaman bir HİÇ...

Ama bugün Zöhre Ana'nın sayesinde iyi kötü demiyeceğim çünkü Ehlibeyt yoluna dair ne varsa her şeyi öğreten ve yaşatan bir Maşuk var.

Bazı saflar diyeceğim onlara, sanki inanç ile bilimin iç içe olamayacağını düşünüyorlar. Böyle bir şey söz konusu bile değil.Hem doktor olup bilimsel çalışmalar yapabilirsiniz diğer yandan özel hayatınızda Alevi inançlarınızı ve ibadetlerinizi yerine getirebilirsiniz. Bu şekilde olan bir çok doktorun olduğunu da biliyorum Zöhre Ana 'nın mekanında. Zöhre Ana doktorları hizmet binasına alıyor yani korkmayın Smile Bakın Ehlibeyt'in gülü, açmış ve "miski anber " gibi kokuyor. Her güzelliği topluma yaşatıyor.

Keşke toplumun tüm katmanlarına ulaşabilsek keşke sesimizi biraz daha fazla çıkarabilsek... Galiba burada alın yazılarımız devrede... herkes payına düşüne alıyor.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.