You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevilik meselesi ne meselesi?! (1)

Alevilik meselesi ne meselesi?! (1)

Administrator
Alevilik meselesi ne meselesi?! (1)
Son tartışmalardan ve Alevililiğe dair yeni konseptten bahsetmeden önce Mustafa Kemal Atatürk'ün Alevilerle ilgili sözleri var mı diye baktım. İki kaynağa baktım: [B]"Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri" ve [B]"Nutuk".
[/B][/B]
[B][B]Üç ciltlik [B]"Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri"inde [B]"Alevi" sıfatı geçmiyor.
[/B][/B][/B][/B]
[B][B][B]Nutuk'ta ise geçiyor. Ama şöyle:[/B][/B][/B]
[B][B]"Bu hayalin, hiçbir vakit tahakkuk etmemiş olduğu malûmdur. İslâm cemaatlerinin, birbirinden tamamen ayrı maksatlarla iftirâk eyledikleri; Emevilerin Endülüs'te, Alevilerin Mağrib'de, Fatımilerin Mısır'da, Abbasilerin Bağdat'ta birer hilâfet yani saltanat kurdukları ve hatta, Endülüs'te her bin kişilik bir cemaatin "bir emirü'l-mü'minini ile bir minberi" olduğu Hoca Şükrü imzalı risâlede dahi mezkûrdür."[/B][/B]
[B][B]Bu sözünü halifelik tartışmaları sırasında söylüyor.[/B][/B]
[B][B]Tavrı [B]Hoca Şükrü ve arkadaşlarınadır. [B]Şükrü Efendi, halifeliğin kaldırılmasına şiddetle karşıdır. ([B]Mustafa Kemal'in bahsettiği kitabı: "Hâkimiyet-i Milliyye ve Hilâfet-i İslamiyye"dir.)[/B][/B][/B][/B][/B]
[B][B]Aleviler meselesine gireceğim ama söz açılmışken [B]Mustafa Kemal'in halifelikle ilgili ne dediğine bir bakalım. "Atatürk şuna inandı, şunu yaptı" meselelerine dalarsak, kafalar bulanır, hedef şaşar.[/B][/B][/B]
[B][B]Aşağıda vereceğim sözleri birilerini uyarır mı dersiniz? [B]"Kesin inançlılar"da muhakeme beklemeyin.[/B][/B][/B]
[B][B] [B]Atatürk'ün sözlerini aynen almamın sebebini ara ara hatırlatırım. Maalesef [B]Mustafa Kemal'den[B] alıntılayanlar onun dediklerini kendi ifadeleriyle değiştiriyorlar, güya sadeleştiriyor, herkesin anlamasını sağlıyorlar. Asıl ne oluyor? Sadeleştirenlerin dili [B]Atatürk'ün dili oluyor! Önce [B]Mustafa Kemal ne dediyse onu ver, sonra istediğin gibi açıkla, yorumla! Tutan mı var!
[/B][/B][/B][/B][/B][/B][/B]
[B][B][B]Mustafa Kemal'in halifeliğe dair sözleri:
[/B][/B][/B]
[B][B]"Halife ismindeki hükümdar; dünya yüzündeki üç yüz milyon ehl-i İslâm arasında adaleti payidar edecek, hukuk-ı âmmeyi gözetecek, emn ü asayişi ihlâl edecek hâdisâta mâni olacak, ehl-i İslâma, ümem-i sâire tarafından vukûu muhtemel tecavüzâta set çekecekti. Câmia-i İslâmiyenin salâhını temine hâdim esbâb-ı medeniye ve umrâniyeyi ihzâr ile mükellef bulunacaktı.
[/B][/B]
[B][B]Muhterem efendiler; bu kadar echel ve ahvâl ve hakāyik-ı cihandan bu derece bi-haber Şükrü Hoca ve emsâlinin milletimizi iğfâl için, ahkâm-ı İslâmiye, diye neşrettikleri safsataların esasen tekrara değeri yoktur. Fakat, bunca asırlarda olduğu gibi, bugün dahi, akvâmın cehlinden ve taassubundan istifade ederek bin bir türlü siyasi ve şahsi maksat ve menfaat temini için dini âlet ve vasıta olarak kullanmak teşebbüsünde bulunanların, dâhil ve hâriçte mevcudiyeti, bizi, bu zeminde söz söylemekten, maatteessüf, henüz müstağni bulundurmuyor. Beşeriyette, din hakkındaki ihtisâs ve vukûf, her türlü hurâfelerden tecerrüd ederek, hakiki ulûm ve fünûn nurlarıyla musaffâ ve mükemmel oluncaya kadar, din oyunu aktörlerine, her yerde tesadüf olunacaktır.
[/B][/B]
[B][B]Şükrü Hocaların ne kadar manasız, mantıksız ve kabiliyet-i icrâiyeden mahrum efkâr ve ahkâm savurduklarını anlamamak için cidden, Hoca Efendi gibi Allahlık denilen mahlûkattan olmak lâzımdır." (1927 baskısı, s. 506)
[/B][/B]
[B][B](Sözlerinin altındaki çizgi Nutuk'ta aynen var.)
[/B][/B]
[B][B]Nutuk'ta bizim Aleviler geçmez. Bahsedilen Aleviler ise Fatimilerin uzantısı.[/B][/B]
[B][B][B] İstiklal Savaşı'nda Alevisi, Sünnisi bir bütündü. Sünni ulema çoklukla İstiklal Harbi'nde öncüydüler. Dini erkân olmasaydı, İstiklal Savaşı başlatılabilir miydi? Aleviler için de dedeler, babalar öncülük ettiler. (Devamı yarın)

[/B][/B][/B]https://www.yenicaggazetesi.com.tr/alevl...85993h.htm

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.