You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Aleviler Davutoğlu'ndan ne beklemeli ?

Aleviler Davutoğlu'ndan ne beklemeli ?

Administrator
Aleviler Davutoğlu'ndan ne beklemeli ?
Bu yazı, Alevi ezberini ve muhalif gelenekselliğini irdelemek, buna bağlı olarak [COLOR="#000000"]’Davutoğlu Hükümetinden hukukumuzu talep etmeli miyiz’ sorusuna cevap aramak amacıyla kaleme alındı.

Muhataplar; Aleviler, Türkiye kamuoyu ve Davutoğlu Hükümetidir. Eksiği-kusuru varsa onu abartmak ve kötü niyet aramak yerine, katkıda bulunulur-tamamlanır ve kolektif akıl haline getirilirse, camiaya, dolaysıyla ülkemize yararlı bir düşünsel üretim olabilir. Böyle karşılanmasını ve anlaşılmasını dilerim.

Amacım özetle şudur; Tayip Erdoğan’ın tavrından kaynaklanan ’AKP Hükümetinden Alevi taleplerine çözüm gelmez’ rezervine (ki, bunu söyleyenler haklıdır.) takılıp kalmak yerine, gasp edilmiş yurttaşlık haklarımızın iadesi bağlamında Davutoğlu Hükümetiyle diyalog kurmak. Sorunun kangren haline gelmesine fırsat vermemek ve bu amaçla eski taleplerimizi daha da güçlü biçimde yenileyerek çözüm aramak’

MÜMKÜN MÜ, SONUÇ ALINABİLİNİR Mİ, NASIL

Ciddi ciddi ’ders’ çalışmak, sanal yazılı ve görsel medyada görünerek genel kamuoyunu ikna etmeye dönük çaba içinde olmak, taleplerimizi gerekçeleriyle ortaya koyan sağlam bir dosya hazırlamak, başvurmak ve görmek gerekir.

Sonuç alınır mı? Eğer bu hükümet TC hükümetiyse, eğer Aleviler de Türkiye Cumhuriyeti yurttaşıysalar, eğer Anayasa’da yazılı ’laiklik-eşitlik’ ilkeleri halen geçerliyse, kabine üyeleri gerçekten demokratsa, TBMM kürsüsünden; ’’demokratik ve laik cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı kalacağıma; ’ Anayasa'ya sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim.’ diyerek ettikleri yemine uyacaklarsa, namus ve şeref kendileri bakımından bir değer ifade ediyorsa (ki, ben böyle olduğunu farz ediyorum) evet, sonuç alırız.

Kaldı ki, öyle ya da böyle her halükarda çare aramak-üretmek görevi, kurumlarımızın asli sorumlulukları içindedir. Dolaysıyla bu başvuruyu yapmak da sorumluluklarından biridir. Çözüme dair umut beslememiz için en büyük neden, bu hükümetin bir T.C. hükümeti olması ve esas olarak da sorun çözmek gibi bir görevlerinin olmasıdır. Sn. Başbakana bu sorumluluğu anımsatılmalı, sonraki süreçte ya da bir soru karşısında; ’gelip benim hükümetimden bir talepte bulunulmadı’ demesine izin verilmemelidir.

Umut etmemiz için başka bir neden, yeni bir hükümetin, yeni bir başbakanın gelmiş olmasıdır. Ve meseleyi ’Alevi düşmanlığı’ haline getiren, ’ben neden Alevilerin başbakanı olayım ki,’ diyebilecek kadar Alevilerden nefret eden, bu nefretini sürekli dile getiren Erdoğan’ın gitmiş olmasıdır. Umalım birliğimize-dirliğimize yönelen tehdit de kendisiyle birlikte gitmiş olsun.

Evet, Erdoğan şimdi daha az zarar verebilecek pozisyondadır. Yine de pozisyonundan ilerde olmak, güçlü ve her şeye muktedir görünmek için direniyor, her fırsatı değerlendiriyor. ’Ben varım, buradayım, ipler elimde’ diyor. Durmadan konuşmasının, meşru hükümetin- başbakanın gururunu incitmek pahasına yetkilerini aşmasının, gölgeleme çabasının nedeni budur. Ama mahkeme kadıya mülk olmamıştır ve bu çaba da nafile bir çabadır’

ALEVİ HUKUKUNUN İADESİ KONUSUNA GELİRSEK;

Bizdeki algıya göre ’Sn. Davutoğlu’nun zihni dünyası Alevi tasavvuruna, laikliğe, evrensel demokratik değerlere zıttır.’ Bakanlar kurulu ve devlet bürokrasisi de böyledir. Ancak bu bağlamda ciddi teorik donelere sahip olsak da, bunun bir varsayım; hatta bir fikrisabit olduğunu inkâr edemeyiz. Temsil hakkı olan kurumlarımızı yöneten arkadaşlarımızın varsayımlarla değil, somut gerçekler üzerinden değerlendirme yapması, hükümetin tavrını somut olarak görmesi ve gördüklerini kamuyla paylaşması beklenir. Yasal kurumların gerçekçi tespit yapmaları ve somut doneye sahip olmaları bakımından, hangi parti hükümet olursa olsun, meşru hükümete sırtını değil, yüzünü dönmeleri esastır.

’Gelen gideni aratır’ derler ama umarım öyle olmaz. Zira Sn. Başbakan salt İmam-Hatip eğitimi alan biri değil, modern anlamda da eğitim alan, düşünen ve yazan bir akademisyen. Kavramların neye tekabül ettiğini, neye-niçin karşı veya yandaş olduğunu, huzursuzluğu, istikrarı, hak ve hukukun değerini, teorik arka planını kendi perspektifinden de olsa kavrayan, hâkim olan bir siyasetçi’ ’Stratejik Derinlik’ adlı çok bilinen eserinde bu kavramlara dair çokça örnek ve atıf var.

Erdoğan’ın; ’gerilim üzerinden siyaset etmek ve gerilimle var olmak’ siyasasını devam ettirir ve güdümünden çıkamazsa yapacak çok şey kalmaz ama mutlak böyle olacağını farz etmek, bu yeni durumu görmemek de fazlaca ön yargılı davranmak olabilir. Keza, Sn. Davutoğlu’nun, Erdoğan’ın bu siyaset etme tarzının ülkeyi içinden çıkılamaz hale getirdiğini görmediğini, şikâyetçi olmadığını farz etmek de doğru olmayabilir. Kaldı ki, muhalif olmak için dahi Başbakanın konuya dair tavrını görmek gerekir.

Sn. Davutoğlu yeni bir siyasetçi; genç’ Alevi gerçeğini, duygu dünyasını öğrenmesinde ve bunu doğrudan kurum yöneticilerimizden duymasında yarar var. Toplumun ’memnuniyetsiz’ çoğunluğunun Aleviler olduğu gerçeği ve ’Gezi Parkı’ eylemlerine ebeveynlerle birlikte kitlesel katılımlarının nedenleri, altı çizilerek güçlü bir biçimde anlatmalıdır. ’Memnuniyetsizliğin tırmandırılacak marjının kalmadığı, devlet aygıtının bize kendi ülkemizde tutsak muamelesi yaptığı, mülteciye tanıdığı haklardan dahi mahrum ettiği, değerlerimizi, inancımızı, ibadethanemizi inkâr ettiği, çocuklarımıza istemediğimiz bir inanç anlayışının ve ritüelinin dayatıldığı, bundan öte tahammülümüzün kalmadığı’ söylenmelidir.

Diyalog ve görüşme isteği, zaman geçirilmeden Hükümete iletmeli, ön yargısız olunmalıdır. Milletimiz, gençlerimiz ve geleceğimiz olumsuzluklardan esirgenmelidir. Salt Alevi hakkı-hukuku konusunda değil, ülkenin genel politikasına örneğin Suriye meselesine dair duyarlılığımız da anlatılmalıdır. Şu an uçurumun kıyısındaysak ve hükümet, ’eğit-donat’ gibi bir çılgınlığa doğru koşar adım ilerliyor ve adeta intihar etmek istiyorsa, kurumlarımızın devlet nezdinde münhasıran konuya dair görüş alışverişinde bulunmaları yadırganmamalıdır. Esad düşmanlığının Türkiye’ye ve bölgeye maliyeti ortadayken, El-Nusra ve IŞİD deneyiminden sonra dahi ’eğit-donat’ siyasetinin bir adım sonrasında namluların Türkiye’ye döneceğinin umursanmamamsı akılla izah edilemez.

Suriye’yle bir iç savaşın kıyısına gelmemizin müsebbiplerinden birinin Davutoğlu olduğu doğrudur ama köprünün altından çok su akmıştır. Olan-bitenden ders çıkarmadığını, diyalog aramadığını, bu aşamada Erdoğan’ın dayattığı söylenen ’eğit-donat’ siyasetini gerçekten isteyip-istemediğini kim bilebilir’

ALEVİLERİN SOKAĞA ÇIKMA POTANSİYELİ

Sokağa çıkma potansiyelimiz ve eğilimimiz yüksek! Hesaba katılması gereken gelişme şu ki, Gezi Parkı eylemlerine salt Alevi gençler değil, ebeveynler de katıldı ve bu ilk kez yaşandı. Hiç kimse polis kurşunuyla ölmeye, gazla zehirlenmeye hevesli olamaz. ’Belli ki, devlet, demokratik yol ve yöntemlerle hukukumuzu iade etmeyecek; o halde biz de herkes gibi sokağa çıkmalıyız’ diyen ortak kanaat, eylemlerin tırmanmasının en temel nedeni olmuştur. Eylemlerin kanla bastırılmış olması, vicdanlara gömülmüş olması, taleplerin ve memnuniyetsizliğin ortadan kalktığı anlamına gelmez, gelmemelidir.

Biz bir kez daha söylemiş olalım; bu algı ve algıyı bastırma biçimi hayra alamet değildir. Çözüm gelmemesi halinde Aleviler yarın, ’bana yoksa sana da yok; sen benim hukukumu tanımıyorsan ben de seni tanımıyorum!’ demek üzere daha kapsamlı kitlesel eylemlere gidebilirler.

Diyalog ve yasal girişimlerden sonuç alınamaması halinde kitlelerin başvurdukları en bildik yol, sokaktır. Bu eylemlilikler meşrudur-haktır ama sonrasında ortaya çıkan enerjiyi, iradeyi-refleksi kimin nereye çekeceği, nasıl kullanacağı meçhuldür ve olumsuzluk potansiyeli yüksektir. En temel tehlike, umutsuzluğun şiddeti davet etme potansiyelidir. Bu bağlamda gelecekte, Gezi Parkı benzeri eylemlerde sükûnetin korunacağı, yani gençlerin şiddete yönelmeyeceği yakıp-yıkmayacağı garanti edilemez.

Gençlerimiz işsiz ve açtır! Kamu kurumlarından tasfiye ediliyoruz, kamudaki iş olanağı süreçlerinde, sınavlarda, mülakatlarda açık kayırmalar-iltimaslar oluyor, bariyerler konuluyor, aidiyet sorgulamaları yapılıyor, birinci gelen adaylar dahi sınavı kazanmamış sayılabiliyor. Ulusal hukuk, siyasi iradenin tavrına koşut karar veriyor ve hukukumuzu iade etmiyor; uluslar arası hukuktan (AİHM, Zorunlu Din Ve Ahlak Bilgisi Dersi) elde ettiğimiz kazanımlar tanınmıyor, inanç ve ibadethane tercihi gibi en doğal en insani haklarımız gasp ediliyor.

Düşünün ki, eli kanlı IŞİD çetesinin ana membaı olan Suriyeli mülteciler dahi ülkenin sahibi olan Alevi’den daha değerli! Benim ülkeme ayaklarını attıkları andan itibaren istedikleri anlamda eğitim ve ibadethane haklarına sahip oluyorlar. Neden; çünkü onlar Sünni! Böyle bir ülke iflah olmaz Sn. Davutoğlu ve görüldüğü üzere olmuyor da’

ALEVİ BİREY BU DURUMDA SOKAĞA ÇIKMASIN NE YAPSIN

Alevi gerçeği ve mağduriyeti o kadar açık ve aleni ki, sağır sultan bile biliyor’ Hal böyleyken gerçeği görmek, analiz etmek ve gereğini yapmak için sıradan bir devlet aklı bile yeter de artar bile. Bu bağlamda Sn. Davutoğlu gibi bir bilim insanının, itirazın ve şiddete yönelimin nedenlerini ortadan kaldırmak üzere harekete geçeceğini ummak saflık mı olur bilemem ama ben ummak istiyorum. Ve tarih önünde bir ortak irade oluşturularak bu başvurunun yapılmasını öneriyorum?

Örneğin Davutoğlu Hükümeti küçük iyileştirmelerden başlayarak, hak iadesinin arkasının geleceği izlenimini verse kim ne diyebilir; kime zararı olur? Farklı inanıyor, farklı ibadethanede yakarıyor olmamızın nasıl bir mahzuru olabilir? Bundan kime ne?

Gözler Davutoğlu üzerindeyken ve ’dur bakalım nasıl bir sınav verecek’ soruları havada uçuşurken, ilk ’icraat’ olarak demokratik refleksleri; ’tahrik, dış güç, fitne, bölücü’ biçiminde değerlendirmesi ve cezai yaptırımlara yönelmesi umut kırıcı ama unutmayalım ki, hem böyle söyleniyor hem de ’çözüm süreci’ görüşmeleri devam ediyor!!!

Peki, Alevinin hukuku neden iade edilmiyor? Ana sütü gibi helal olan hakkınızı talep ettiğinizde; ’siz hiç bedel ödemediniz ki, yakıp yıkmadınız ki, kimseyi öldürmediniz ki’ anlamına gelen bir devlet tavrı ve aklı, akıl da değildir, devlet de’

AKP’NİN TAVRI ENTERESAN

Kürtler mağdur; ver. Başörtülü mağdur; ver. Dindar mağdur; ver. Romanlar mağdur; ver. Iraklı, Suriyeli, Çeçenistanlı, Bosnalı, Filistinli mağdur; ver’ Aleviler mağdur; dur, verme!!! Sakın verme! Peki neden? Onlar yakıp yıkmıyorlar ki, kimseyi de öldürmediler; sadece öldürüldüler! Gezi Parkı eylemlerinde polis kurşunuyla vuruldular; Dersim, Çorum, Maraş Sivas, Gazi, Ümraniye’de öldürüldüler; Madımak’ta kor ateşe atıldılar’ Ölenler öldü; öldürten irade devlet katında muteber ’şerefli insan’ addedildi’

Şöyle soralım; kim, hangi vicdan ve ahlak sahibi insan böyle bir hükümete-devlete gönül rahatlığıyla ’benim devletim-hükümetim’ diyebilir? İnsanın, bu devlet aklına ve AKP hükümetlerine saygı duyması beklenebilir mi?

Sn. Davutoğlu;
[COLOR="#000000"]
’Alevi’den vali, müsteşar, general vb. olmaz’
diyen, bunu özenle uygulayan bir devlet aklına saygı duymamızı bekleyemezsiniz! Zaten dünyanın en berbat yargı uygulamasına, en kötü gelir dağılımı endeksine, eğitim politikasına, iş güvenliğine vb sahibiz. Bir de; ’sen Alevi’sin-Sünni’sin, Kürtsün-Türksün’ diyerek ötekileştirir, üstüne bolca nefret ilave eder, bunu hükümet politikası haline getirirseniz, her alanda problemli, sevgisizler, mutsuzlar ülkesi olmanızdan daha doğal ne olabilir?

NE İSTİYORUZ

Erdoğan’ın, Davutoğlu’nun veya herhangi birinin özel mülkünü değil, devletin-hükümetlerin gasp halinde uhdelerinde tuttukları hukukumuzun iadesini istiyoruz.

Sizin kadar eşit, sizin kadar hak sahibi olmak istiyoruz. Kişiye özel olan aidiyetimizin, inancımızın sorgulanmamasını, bürokrasideki bariyerlerin kaldırılmasını istiyoruz. Oğlumuzun-kızımızın işi ve ekmeği olsun istiyoruz. Alevi akidesi ve ahlakı bakımından inancın gideri devlete fatura edilmez ama camiye vereceksen, cemevine de vermeni istiyoruz. Meseleye Diyanet ve Sünni ulemanın gerekçeleri üzerinden değil; evrensel hukuk, ahlak ve vicdani değerler üzerinden bakmanızı istiyoruz.

Hukuk, Diyanet, seçmen memnuniyetsizliği, Sünni ulema vb. gerekçeler bularak hakkın iadesine engel olmamalısınız. Sünni aidiyet algısıyla vücuda getirilen Diyanet, elbette ’zinhar vermeyin’ diyecektir ama sormak gerekir, Diyanet; yargı, yürütme ve yasamanın daha mı üzerindedir; bir üst hukuk organı mıdır? Eğer demokratik-laik bir ülkeysek, Diyanet nasıl son mercii olabilir?

Bu kuruma ve devlet iradesine sahip olan zihniyet, Sünnicilik yaklaşımıyla değil de demokratik kurum ve kurallarla oluşsaydı, bu mevzular tartışma konusu olabilir miydi? Son olarak size Başer Esad’a dair getirdiğiniz en temel eleştirinizi anımsatır; ondan öte farkınızın ne olduğunu, O’nun Suriye’de Sünni’ye reva gördüğünü söylediğiniz koşulların, sizin de misliyle Türkiye’deki Alevi yurttaşlara reva görüp-görmediğinizi, vicdanınızla ölçmeye davet etmek isterim.

MUHTEMEL GÜÇLÜKLER

Sn. Davutoğlu’nun ne düşündüğü elbette önemli ama diğer önemli sorun; yukarda da yazıldığı gibi Diyanet veya Erdoğan’ın ’zinhar Alevinin hukukunu iade edemezsiniz’ bariyerleridir. Çünkü ülkemizde din, din değil Diyanet eliyle tümüyle siyasallaşmış bir tiranlıktır, inanılmaz büyüklükte bir rant alanıdır. Davutoğlu bu tiranlığa karşı mıdır, ayrıştırarak, kamplaştırarak siyaset yapma basitliğini sürdürecek midir, engelleri demokratik teamüllerle aşma-bertaraf etme aklı-iradesi var mıdır, bunları bilemiyoruz, göreceğiz ama birinci çıkmazımız Diyanet ve Erdoğan bariyeridir.

DİĞER BİRİ VİCDAN

Davutoğlu Hükümetinin 2015 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığına önerdiği bütçe yaklaşık altı milyar, eski parayla tam altı katrilyon liradır. Adalete, ahlaka değil, sayısal çoğunluklarına, bir bakıma zora dayanarak bütçemizden altı milyar lirayı alıyor, cemaatlerinin cebine koyuyorlar. Hem de fakir-fukarayı bağırta bağırta; ’haram olsun, zehir olsun, hayrını görmeyin’ çığlıkları içinde’ Tek başına bu adaletsizlik bile insan olanın isyan etmesine yeter de artar bile’ Öyle değil mi?

Ahlak ve ilahi adalet şunu söylüyor; ya sen de alma ya da bana da ver!

Bu bir zulüm! Adaletin, eşitliğin, evrensel hukukun olmadığı bir ülkede huzur ve istikrar olmuyor’ O halde dindar olduğunu söyleyen zevatın çok defa söylediği gibi; [B] ’haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytan’ [/B] olmayacağız; sessiz kalmayacağız.

Vicdan ve ahlak yanımızda; hak mücadelemizde eşitsizliğin, hukuksuzluğun giderilmesi adına demokrat kamuoyunu, yazılı ve görsel medyayı kangrene dönüşmek üzere olan bu sorunu yazmaya-konuşmaya davet ediyor, hukuk mücadelesinde yanımızda görmek istiyoruz.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği eski Başkanı Murtaza Demir

Odatv.com
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.