You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar

Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar

Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
Alevi Sözleri Tumblr, Alevi Sözleri Zülfikar olarak arama yaparak hakikat sözlerine erişmek isteyenler için bu güzel sayfayı hazırladık. Erenlerin en anlamlı duazı imam sözlerini okuduğunuzda göreceksiniz ki hayatın sırrı, anlamı bu sözlerde gizli...

Alevi sözlerini,deyişlerini okumanın ruh dünyamızda da önemli değişiklikler yaptığını kendimden biliyorum.

[url=https://www.tumblr.com/blog/alevisozleri]Alevi Sözleri Tumblr[/url] ile ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Bu sayfadan da güzel sözleri okuyabilirsiniz.

https://www.tumblr.com/blog/alevisozleri

[COLOR=#555555]]***

Gönlüm Allah’ın kitabı, dilim Allah’ın kalemidir.
[COLOR=#555555] ]Evliyaların kendinden geçmeleri içkiyle değildir. Onlar aktardıkları hak nefesleriyle coşup, aşka gelerek, hak aşkıyla kendilerinden geçerler.
[COLOR=#555555] ]Bir damla kanım varsa O da Mustafa Kemal’ in yoluna feda olsun.
[COLOR=#555555] ]Bu kapı Muhammed- Ali, 12 İmam, Ehlibeyt yolunda; insanlık, sevgi, saygı,hoşgörü,doğruluk, dürüstlük içinde; Mustafa Kemal Atatürk’ün sancağı altında açılan bir kapıdır.
[COLOR=#555555] ]Kur-an İmanla Olur. İman Aşkla Olur. Aşk İnsanla Olur, İnsanı Sevmekle Olur.
[COLOR=#555555] ]Ali’siz yol yürünmez.
[COLOR=#555555] ]Bütün cihanı yaratan Allahtır. Kimse kimsenin ibadetine karışmamalı ve hoşgörü ile bakmalıdır.
[COLOR=#555555] ]Hak her zaman inananın ve çağıranın yanındadır.
[COLOR=#555555] ]Peygamberin postu Hz.Üseyin’e divan olacaktır. İki cihanın şahidi ve Hak divanı Hz.Üseyin’dir.
[COLOR=#555555] ]Semah, Allah aşkına çırpınmaktır ve en kutsal ibadettir. Festivallerde,düğünlerde, eğlencelerde semah dönülmez.
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
Alevi sözleri Zülfikar:

La Feta İlla Ali La Seyfe İlla Zülfikar Sözleri

 • [*=center] [FONT=Courgette]Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin bindiği cansız duvar
  Mazhar-ı nur-ı Ali'dendir o yol ona yadigar
  Nara-i Düldül ederdi arş-ı alada karar
  Sad hazere bin kafiri bir narada etti şikar

  Dedi arslanım Ali'dir kudret ile girdigar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  Koydular başın ol şahın Kerbela meydanına
  Bastılar parmakların ol şah Hüseyin'in kanına
  Vurdu Şimr ü yezitler ol şahımın gerdanına
  Yakışmazdı bu hakaretler ol şahın şanına

  Düşmeden kanı yere ol demde çağırdı Gaffar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  Emr-i Hak'tan Hasan'la Hüseyin oldular şehid
  Ağlaşıp melekler gökte döktüler matem-i şedid
  Biz de evlad-ı Resul'üz eyleriz matemi cedid
  Ol yezid Mervan'ı Hak etsin cenabından baid

  İns ü cin gökte melekler Hakk'ın arar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  İşidip bu hali cennet ehli geydi kareler
  İki cihan serveri açtı derunumda yareler
  Nur-ı Hakk'a karışıp gitti ol demde mehpareler
  Haşre dek kan ağlasın ol aşık-ı avareler

  Bu muhabbet şemidir haşre dek böyle yanar
  La feta illa Ali la seyfe illa Zülfikar

  [*=center] Hasan Usluaşık


  [*=center] Kofçaz
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
ZÜLFİKARNAME
[COLOR=#555555] ZÜLFİKARNAME
Gel gönül okuyalım ismi azam duasını
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’
Sıdk ile okudu sildi gönül pasını
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Yusuf’u kuyuya attılar Yakup çeker ahu zar
Kuyu dibinde hem yine bu dua oldu Yusuf a yar
Yer ile gök bu dua ile buldu karar
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Bu dünya bivefadır bivefa
Eyyuba kıldılar mihneti cevru cefa
Eyyub bu duayı okudu buldu derdine şifa
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Şol Musa tur dağında Hakka münacat eyledi
Hak ismini duyunca görki nemrut neyledi
Evliyalar enbiyalar bu duayı söyler idi
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Süleyman’ın parmağında hatem yüzüğünün mühürü
Emrine mutiydi insi cin dev ile peri
Ali binerdi düldüle kırardı yüz bin kafiri
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Hamza kaf dağında on sekiz cenk eyledi tamam
Kırardı kafiri bir narayla vermezdi aman
Daim bu duayı okurdu her dem her saat her zaman
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Münafıklar bu duanın manasına ermedi
Mansuru dara çektiler de dediğinden dönmedi
Halil bu duayı okudu da nar içinde yanmadı
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Muhammet kalkuben Miraca vardı
Arş yüzünde melekler darına durdu
Orda Hatemi aslanın ağzına verdi
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Miraca çekti Muhammet Peygamberi
Orada kokardı misk ile amberi
Bu duayı okudu ol Ali’nin kamberi
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Nice Peygamberler geldi de geçti
Nice Süleyman’lar kondu da göçtü
Caferi Tayyar bu duayı okudu da uçtu
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’
Tacı düldül geldi de Ali destine
Zülfikarı çekiben yürüdü küffar kasdına
Hem evvel yazılıdır zülfikarın üstüne
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Ali gezer iken devin er bağını
Sinesine bastı hicran dağını
Bir hurma çöpüyle bend etdi devin baş parmağını
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

Bu duayı okursa her kim
Kalmaz gönlünde zerrece kin
Bu duayı okudu sakin oldu ay ile gün
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar’

İlahi ilahi Farzdır ilahi
Hürmetle severiz ol şahı
On İki İmamlar Rehperi,SULTAN HATAYİ
Okudu ki ’La feta illa Ali la seyfe illa zülfikar
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
] La fetta illa Ali, La seyfe illa Zülfikar...

] Ben kimin mevlası isem Ali'de onun mevlasıdır. Ve yine, her kim Ali'yi severse beni sevmiştir, her kim beni severse Allah'ı sevmiştir. Ve her kim Allah'ın düşmanı ise benim de düşmanımdır, ver her kim benim düşmanım ise Ali'nin de düşmanıdır...

Ya Rabbi; Ali'yi seveni sev, Ali'ye düşman olana düşman ol. Ali'ye yardım edene yardım et, Ali'ye hakaret edeni hakir et. Hak daima Ali ile beraberdir.
Ve devamında: Ey Ali etim etinden ve kanım kanından, tenin tenimden ve canın canımdandır buyurdu. Ve Hakkı'n emriyle yakında aranızdan ahrete göçeceğim benden sonra vasim ALİ'dir. Ali'ye biat edenler hidayete erer ve iman bulur. Ehlibeyt'ime kin tutana din uzaktır...
Hz. Muhammed Mustafa

Allah Allah! Allah Allah!
Medet Ya Muhammed-Ali
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
[FONT=Shruti] Aman hey erenler mürüvvet sizden
[FONT=Shruti] Öksüzem garibem amana geldim
[FONT=Shruti] Şu benim halime merhamet eyle
[FONT=Shruti] Ağlaya ağlaya meydana geldim
[FONT=Shruti]
[FONT=Shruti] Şahın bahçesinde ben garip bülbül
[FONT=Shruti] Efkarım artmakta halim pek müşkül
[FONT=Shruti] Koparmadım asla kokladım bir gül
[FONT=Shruti] Gafil oldum ise imana geldim
[FONT=Shruti]
[FONT=Shruti] Gönül şahinini saldım havaya
[FONT=Shruti] Akıl sefinesin vermişim zaya
[FONT=Shruti] Yüzüm süregeldim men hak-i paya
[FONT=Shruti] Server Muhammed'e Selman'a geldim
[FONT=Shruti]
[FONT=Shruti] Muhammed Ali'nin kullarındanım
[FONT=Shruti] Al-i aba nesl-i Haydarındanım
[FONT=Shruti] İmam-ı Ca'fer'in mezhebindenim
[FONT=Shruti] Derdimend HATAYİ dermana geldim

Şah Hatayi
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
Yedi derya sohbetini, bahrı umman anlamaz,
İlmi ledün manasıdır, ahmak olan anlamaz.
Küntü kenzden ders okursun, cahil ondan ne anlar,
Gözü kör, kulağı sağır, bibeserler anlamaz.

Men aref ilmine eren, aşık-ı suzan olur,
Hevt nefsini katleyleyen, meydanda merdan olur,
Hırs ile şehvete uyan, nefsine kurban olur,
Yedi tamu şiddetidir, kemrah olan anlamaz.

İki cihan rahnamesi, Haydar-ı kerrar olan,
Çıkıp miraç kapısında, haykırıp aslan olan,
Sitretül müntehada, Mustafa’ya yar olan,
Naciyanı naz makamı, binde bir can anlamaz.

İlmü ledün okuyanlar, aynen yoldaş olur,
Ehedi Ahmet, fatihada baş olur,
Pa ile ça, ka ile za anlayan sırdaş olur,
İlmi ledün manasıdır, ehli inkar anlamaz.

Men aref ilmine ermeyen, şum ağmakı fıkıh,
Pir dergahına niyaz et, yakın bulasın hakkı,
Ey VİRANİ dört kitaptan, Ali’nin metin oku,
Ehli Beyti Hanedanı, Şimir Mervan anlamaz

Virani Baba
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana
Administrator
Alevi Sözleri Tumblr- Alevi Sözleri Zülfikar
Yoğ iken yer ile gökler ezelden
Kudret kandilinde pinhan Ali’dir
Kün deyince bezm-i Elest’den evvel
Alemi var eden sultan Ali’dir

Cebrail’e sordu Muhammed bunu
Nice bin yıl evvel kurdu oyunu
Magribden maşrıka kudret topunu
Atan Muhammed, tutan Ali’dir.

Muhammed Ali geldi dünya yüzüne
Zülfikar’ı çekti kavga yüzüne
Kafirler içinde hava yüzüne
Mancınıkla kendin atan Ali’dir

Binince Düldül’e Hayber’e gitti
Yel gibi o anda menzile yetti
Kafirlere hüner, heybet gösterdi
Kendini kul diye satan Ali’dir

Müminler sırrını ilden sakınır
Kendin bilmezlere sözüm dokunur
Genci Abdal dört kitapta okunur
Evvel-ü ahır-ı destan Ali’dir
ALİ ÇOKTUR ŞAH-I MERDAN BULUNMAZ.

Dönen dönsün, ben dönmezem yolumdan...

MUSTAFA ŞEREF,
      KEMAL GURUR,
              ATATÜRK ONURDUR...

          Memleketim Yozgat Yemen'dir ilim
                    Horasan köyünden geliyor pirim
                  Kırklar binasında var oldu yerim
                  Sıfatı Zöhre Ana Ali'dir dilim.
                                                      Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.