You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri

Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri

Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
Ela Gözlü Şahtan Bir Dolu Geldi
Bir Sen İç Sevdiğim Birde Bana Ver

Balım Sultan Kızıl Deliden Geldi
Bir Sen İç Sevdiğim Birde Bana Ver
Payım Gelir İmamların Payından
Oniki İmamım Nesli Soyundan
Kırkların İçtiği Engür Suyundan
Bir Sen İç Sevdiğim Birde Bana Ver
Beline Dolamış Nurdan Bir Kemer
Aşkın Dolusunu İçenler Kanar
Herkes Sevdiğnden Bir Dolu Umar
Bir Sen İç Sevdiğim Birde Bana Ver
Pir Sultanım Hamı Hası Seçerim
Ağ Okurum Aşk Kitabın Açarım
Yar Elinden Ağı Gelse İçerim
Bir Sen İç Sevdiğim Birde Bana Ver

--------------------------------------


Gül Ağacı Gül Ağacı Açılır Ucu
Ev Sahibi Gelin Bacı Kalksın Oynasın
Döksün Günahını Canım Semah Eylesin
Alçacık Kirazın Dalı Dibinde Olur Yeşil Halı
Ya Muhammed Ya Ali Güzel Şahım Yolun Gelsin
İktibadan Yol Sorarsan Yol Muhammed Alinindir
Alinindir Alinindir Yol Güzel Şah Pirimindir
Hatayi Kalkın Oynan Kalbinden Açılsın Ayna
Aleme Nur Gibi Parla Nur M Uhammed Alinindir
Ginede Aşağıdan Yağıp Belirdi
Kimseler Duymadan Duyardı Ali
Harcetti Elinde Olan Varını
Cömertti Malına Kıyardı Ali
Alim Zülfikarı Çaldım Demezdi
Yetmişbin Kafiri Kırdım Demezdi
Yedigün Yedigece Dahan Yemezdi
Yedi Hurmayla Doyardı Ali
Alim Hırkasını Bünürdü
Küffarı Heybetli Görünürdü
Halk İçinde Yeşil Sarınırdı
Cenkte Kırmızılar Giyerdi Ali
Pirim Hatayinin Altı Farağı
Fırağın Ateşi Yaktı Yüreği
Ya Mekkedir Ya Medine Durağı
Uyurdu Pirleri Uyardı Ali

[COLOR=#8b0000]-------------------------------------


[B]Hızır Paşa bizi berdar etmeden [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]
[B]Siyaset günleri gelip çatmadan [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]

[B]Gönül çıkmak ister şahın köşküne [/B]
[B]Can boyanmak ister Ali müşküne [/B]
[B]Pirim Ali oniki imam aşkına [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]
[B]Her nereye gitsem yolum dumandır [/B]
[B]Bizi böyle kılan ahdü amandır [/B]
[B]Zincir boynum sıktı halim yamandır [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]
[B]Yaz selleri gibi akar çağlarım [/B]
[B]Hançer aldım ciğerlerim dağlarım [/B]
[B]Garip kaldım şu arada ağlarım [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]
[B]Kalenin kapısı taşdan demirden [/B]
[B]Yanlarım çürüdü yaşdan yağmurdan [/B]
[B]Bir kimsem yoktur ki dostu cağırtam [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]

[B]Çıkarım bakarım kale başına [/B]
[B]Mümin Müslümanlar gider işine [/B]
[B]Bir ben mi düşmüşem can telaşına [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]

[B]Abdal Pir Sultan'ım hey Hızır Paşa [/B]
[B]Bizi hasret koydun kavim kardaşa [/B]
[B]Yazılan mı gelir sağ olan başa [/B]
[B]Açılın kapılar şaha gidelim [/B]

--------------------------------

[B]Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu [/B]
[B]Ali ’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B]
[B]Korular kalmadı kara yurt oldu [/B]
[B]Ali [B]’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B][/B]

[B]Sancak gele gele kazova’ ya dikile [/B]
[B]Münafık başına taşlar döküle [/B]
[B]Mümin olan da hakka çakile [/B]
[B]Ali [B]’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B][/B]

[B]Kızılırmak gibi bendinden boşan [/B]
[B]Hama’ dan Mardin’ den Sivas’ a döşen [/B]
[B]Düldül eğerlendi Zülfikar kuşan [/B]
[B]Ali [B]’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B][/B]

[B]Sene tekmil olduğunu bildiler [/B]
[B]Yezit münafık gömleğin giydiler [/B]
[B]Kasdeyleyüb imamlara kıydılar [/B]
[B]Ali [B]’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B][/B]

[B]Abdal Pir Sultan’ ım bu sözüm haktır [/B]
[B]Vallahi sözümün hatası yoktur [/B]
[B]Şimdiki sofunun yezidi çoktur [/B]
[B]Ali’ m ne yatarsın günlerin geldi [/B]
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
[COLOR=#00bfff]Karşıdan görünen ne güzel yayla
Bir dem süremedim giderim böyle

Ela gözlü pirim sen himmet eyle
Bende bu yayladan şaha giderim

Bir bölük turnaya sökün dediler
Yürekteki derdi dökün dediler
Yayladan ötesi yakın dediler
Bende bu yayladan şaha giderim
Dost elinden dolu içmiş gibiyim
Üstü kan köpüklü meşe seliyim
Ben bir yol oğluyum yol sefiliyim
Bende bu yayladan şaha giderim

Alınmış abdestim aldırırlarsa
Kılınmış namazım kıldırırlarsa
Sizde şah diyeni Hızır öldürürlerse
Bende bu yayladan şaha giderim

Eğer göğerüben bostan olursam
Şu halkın diline destan olursam
Kara toprak senden senden üstün olursam
Bende bu yayladan şaha giderim

Pir Sultan Abdalım dünya durulmaz
Gitti gider ömür geri dönülmez
Gözlerimde Şah yolundan ayrılmaz
Bende bu yayladan şaha giderim

-------------------------------------

Uyur idik uyardılar
Diriye saydılar bizi
Koyun olduk söz anladık
Sürüye saydılar biz
Sürülüp kasaba gittik
Kanarayı mekan tuttuk
Didar defterine yettik
Ölüye saydılar bizi

Halimizi hal eyledik
Yolumuzu yol eyledik
Her çiçekten bal eyledik
Arıya saydılar bizi

Aşk defterine yazıldık
Pir divanına dizildik
Bal olduk şerbet ezildik
Doluya saydılar bizi

Pir Sultan Abdalım şunda
Çok keramet var insanda
O cihanda bu cihanda
Aliye Saydılar bizi

------------------------------------------------------------


[COLOR=teal]Mümin müslüm meydan açtı Ya Ali
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra
[COLOR=teal]Pirim Hünkar Hacı Bektaş Veli
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra

[COLOR=teal]Hatice Fatıma nura boyandı
[COLOR=teal]Hasan Hüseyin de içenler kandı
[COLOR=teal]Zeynel Abidin’e semalar yandı
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra

[COLOR=teal]İmam-ı Bakır’dan Cafer yoluna
[COLOR=teal]Musa’yı Kazım’ın gonca gülüne
[COLOR=teal]İmam-ı Rıza’nın sadık kuluna
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra

[COLOR=teal]Taki Naki meydanımız varımız
[COLOR=teal]Hasan Ali Asker-i sadık yarimiz
[COLOR=teal]Muhammed Mehdi’dir sevgi nurumuz
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra

[COLOR=teal]Pir Sultan Abdal’ım zikrim hak ile
[COLOR=teal]Hakikate halk katarı çekile
[COLOR=teal]Kıyamete kadar yana yakıla
[COLOR=teal]Yansın halk aşkına uyansın çıra

-------------------------------------------------

]Bu Yıl Bu Dağların Karı Erimez
]Eser Bâd-ı Sabâ Yel Bozuk Bozuk
]Türkmen Kalkıp Yaylasına Yürümez
]Yıkılmış Aşiret İl Bozuk Bozuk

]Kızılırmak Gibi Çağladım Aktım
]El Vurdum Göğsümün Bendini Yıktım
]Gül Yüzlü Cerenin Bağına Çıktım
]Girdim Bahçesine Gül Bozuk Bozuk

]Elim Tutmaz Güllerini Dermeye
]Dilim Tutmaz Hasta Hâlin Sormaya
]Dört Cevabin Mânasını Vermeye
]Sazım Düzen Tutmaz Tel Bozuk Bozuk

]Pir Sultan'ım Yaratıldım Kul Diye
]Zalim Paşa Elinden Mi Öl Diye
]Dostum Beni Ismarlamış Gel Diye
]Gideceğim Amma Yol Bozuk Bozuk
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
[COLOR=#708090]Ilgıt Ilgıt Esen Seher Yelleri
Doğru Gelir Doğru Gider Mi
Hakkın Emri İle Çürüyen Canlar
Bin Yıl Yerde Yatsa Çürür Mü

Pazarlık Mı Olur Adil Dükkanda
Mevl-i Muhabbetim De Kaldı Yar Sende
Bu Divan Olmazsa Ulu Divanda
Dost Benim Sualim Verir Mi

Bahçede Açılmış Yar Gonca Güller
Gülün Figanından Sefil Bülbüller
Aşuktan Maşuğa Da Sarılan Kollar
Bin Yıl Yerde Yatsa Çürür Mü

Abdal Pir Sultan'ım Da Kalbi Zar Olan
Döner Mi Sözünden Gerçek Yar Olan
Senin Gibi Aht-ı Sadık Yar Olan
Verdiği İkrardan Döner Mi

--------------------------------

Bugün Yardan Haber Geldi
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan
Eğildim Bir Buse Aldım
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

Güzel Olanı Severler
Yanağından Gül Dererler
Kulakta Mengiç Küpeler
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

Baş Koydum Yarin Dizine
Uykular Girmez Gözüme
Ağ Ellerin Sür Yüzüme
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

Şekerden Şerbet Ezerler
İnce Tülbentten Süzerler
Dört Yanım Almış Güzeller
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan

Pir Sultanım Gel Yanıma
Seni Sarayım Canıma
Dola Kolların Boynuma
Bir Bir Yandan Bir Bir Yandan


-----------


[COLOR=#8b0000]Yürüyüş eyledi Urum üstüne
[COLOR=#8b0000]Ali nesli güzel İmam geliyor
İnip temenna ettim güzel destine
[COLOR=#8b0000]Ali nesli güzel İmam geliyor

Doluları adım adım dağıdır
Tavlasında küheylanlar bağlıdır
Aslını sorarsan şahın oğludur
[COLOR=#8b0000]Ali nesli güzel İmam geliyor


Tarlaları adım adım çizili
Rakibin elinden ciğer sızılı
Al yeşil geyinmiş gerçek gazili
[COLOR=#8b0000]Ali nesli güzel İmam geliyor

Magripten çıkar görünü görünü
Kimse bilmez evliyanın sırrını
Koca Haydar şah-ı cihan torunu
[COLOR=#8b0000]Ali nesli güzel İmam geliyor

Pir Sultan Abdal' ım görsem şunları
Yüzüm sürsem boyun eğip yalvarı
Evvel baştan On'kiler serveri
Ali nesli güzel İmam geliyor

--------------------------------------
Çıkardılar kisvesini başından
Soyuyorlar Şahı Merdan Ali'yi
İndirdiler teneşirin üstüne
Koyuyorlar Şah'ı Merdan Ali'yi

Fatma Ana ağlar şol yaşın yaşın
Şundan gördüm Düldül'ün kişneyişin
Ol Şahı Merdan'ın kıbleye başın
Çevirdiler Şahı Merdan Ali'yi


Mürekkebi Zemzem ile ezdiler
Üst başına Mim duasın yazdılar
Kubunın da Ak Deve'ye kazdılar
Gönderdiler Şahı Merdan Ali'yi

Kasdettiler İmamlann soyuna
Zehirler kattılar Hasan payına
Kefenini Ab-ı Zemzem suyuna
Batırdılar Şahı Merdan Ali'yi

Pir Sultan Abdal'ım hoş hava ile
Arşa direk dikti bir dua ile
Kanber'in yedtiği Ak Deve ile
Götürdüler Şahı Merdan Ali'yi
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
[COLOR=#483d8b]Çeke Çeke Ben Bu Dertten Ölürüm
Seversen Ali'yi Değme Yarama
Ali' nin Yoluna Serim Veririm
Seversen Ali'yi Değme Yarama

Bu Yurt Senin Değil Konar Göçersin
Körpe Kuzulardan Nasıl Geçersin
[COLOR=#483d8b]Ali’nin Dolusun Bir Gün İçersin
Seversen Ali'yi Değme Yarama


Ilgıt Ilgıt Oldu Akıyor Kanım
Pir Yoluna Kurban Verilir Serim
Benim Derdim Bana Yeter Efendim
Seversen Ali'yi Değme Yarama


Abdal Pir Sultanım Deftere Yazar
Hilebaz Yar ile Olur Mu Pazar
Pir Melhem Çalmazsa Yaralar Azar
Seversen Ali'yiDeğme Yarama

[COLOR=#483d8b]---------------------------------------------

Koyun Beni Hak Aşkına Yanayım
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan
Yolumdan Dönüp Mahrum Mu Kalayım
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan

Benim Pirim Gayet Ulu Kişidir
Yediler Ulusu, Kırklar Esidir
On İki İmamın Server Başıdır
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan

Kadılar Müftüler Fetva Yazarsa
İşte Kemend, İste Boynum Asarsa
İşte Hançer, İste Kellem Keserse
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan

Ulu Mahşer Günü Olur Divan Kurulur
Suçlu, Suçsuz Gelir Anda Derilir
Piri Olmayanlar Anda Bilinir
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan

Pir Sultan'ım Arsa Çıkar Ünümüz
O Da Bizim Ulumuzdur Pirimiz
Hakka Teslim Olsun Garip Canımız
Dönen Dönsün Ben Dönmezem Yolumdan

-----------------------------

[COLOR=mediumturquoise]Mürşide varmaya talip olursan
İptida insandan rehber isterler
Verdiğin ikrara doğru gelirsen
Ahd ile peymandan rehber isterler

Rehberin var ise olursun insan
Rehberin yok ise kalırsın hayvan
Arasat gününde açılır meydan
Açılan meydanda rehber isterler

Mürşidin nazarı müşkülü seçer
Kamil olan talip sıratı geçer
Can kuşu kafesten akıbet uçar
Tenden uçan candan rehber isterler

Şah-ı Merdan bir yol kurdu kuluna
Bu yola giden rehberden biline
Girmek ister isen İmam yoluna
On İki İmamdan rehber isterler

Tarikat babına girmek dilersen
Hakikat güllerin dermek dilersen
Erenler sırrına ermek dilersen
Sır ile pinhandan rehber isterler

Pir Sultan'ım söyler bu hikayeti
Yirmi sekiz harfle yedi ayeti
Nefsini bilmektir sözün gayeti
Bilmeğe irfandan rehber isterler

-----------------------------------

Yürü bire yalan dünya
Yalan dünya değil misin
Hasan ile Hüseyini
Alan dünya değil misin

Ali bindi Düldül ata
Can dayanmaz bu firkata
Boz kurt ile kıyamete
Kalan dünya değil misin

Tanrı'nın Aslan'ın alan
Düldül'ü dağlara salan
Yedi kere ıssız kalan
Kalan dünya değil misin

Bak şu kışa bak şu güze
Ciğer kebab döndü köze
Muhammed'i bir top beze
Saran dünya değil misin

Pir Sultan'ım ne yatarsın
Kurmuş çarhını dönersin
Ne konarsın ne göçersin
Kalan dünya değil misin

Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
Seyyah oldum şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkarımla okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

İki elim gitmez oldu yüzümden
Ah ettikçe kan yaş gelir gözümden
Kusurum gördüm kendi özümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Bozuk şu dünyanın düzeni bozuk
Tükendi daneler kalmadı azık
Yazıktır şu geçen ömüre yazık
Bir dost bulamadım gün aksam oldu

Gene kırcalandı dağların başı
Durmadan akıyor gözümün yaşı
Verdiği emeği alıyor kişi
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Kul Himmet Üstadım ummana daldım
Gidenler gelmedi bir haber alam
Abdal oldum çullar geydim bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

---------


]Gafil kalma şaşkın bir gün ölürsün.
Dünya dolu malın olsa ne fayda.
Ettiğin işlere pişman olursun.
Pişmancalık ele geçmez ne fayda.

Bir gün seni götürürler evinden.
Hak-kın kelamını kesme dilinden.
Kurtulmazsın Azrail'in elinden.
Türlü türlü yolun olsa ne fayda.

Söylersin de sen sözünden şaşmazsın.
Helalini haramından seçmezsin.
Kesilir kısmetin suda içmezsin.
Akan çaylar senin olsa ne fayda.

Sen söylersin söz içinde sözüm var.
Çalarsın çırparsın oğlun kızın var.
Hiç demezsin üç beş arşın bezim var.
Bedestanlar senin olsa ne fayda.

Kul Himmet Üstadım çöksem otursam.
Türlü varlığımı ele götürsem.
Dünya benim diye zapta geçirsem.
Bütün dünya senin olsa ne fayda.


----------------------------------------------

Muhammed Ali'nin Aldım Elini
Hak Deyip Tuttuğum Elden Ayrılmam
On İki İmamın Tuttum Yolunu
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Mürşidin Nefesi Hak Nefesidir
Mürşid Sözün Tutmayanlar Asidir
Mürşidin Rızası Hak Rızasıdır
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Mürşidin Gittiği Veli Yoludur
Gitme Dediğine Gitmemelidir
Zahir Batın Muhammed Ve Ali'dir
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Hak Erenler Bir Araya Derilse
Cümle Aşıklara Nasip Verilse
Aşikare Hak Gözüyle Görülse
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam

Şah Hatayi'm Hak Bil Tuttuğum Eli
Zahirde Batında Hak Gördü Seni
Gerçek Erenlerden Aldım Haberi
Hak Deyip Tuttuğum Yoldan Ayrılmam
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
[COLOR=#00bfff]Sufi Mezhebimin Nesin Sorarsın
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Gözlüye Gizli Yok Ya Sen Ne Dersin
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Eğnimize Kırmızılar Giyeriz
Halimizce Her Manadan Duyarız
Katarda İmam Cafer'e Uyarız
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Her Kimin Ki Çerağını Hak Yakar
Mümin Olanları Katara Çeker
Aslımız On İki İmama Çıkar
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Biz Tüccar Değiliz Alıp Satmayız
Erkan Gözetiriz Yoldan Sapmayız
Gönlümüz Ganidir Kibir tutmayız
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

Muhammed Ali'dir Kırkların Başı
Uralım Yezid'e Laneti Taşı
Hünkar Hacı Bektaş Veli'dir Eşi
Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz

[B]Baharda Açılır Gonca Gülümüz [/B]
[B]Ol Dergaha Doğru Gider Yolumuz [/B]
[B]On İki İmam İsmin Okur Dilimiz [/B]
[B]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz [/B]

[B]Şah Hatayi'm Eydür Muhammed Ali [/B]
[B]Onlardan Öğrendik Erkanı Yolu [/B]
[B]Ali Muhammed'dir Muhammed Ali [/B]
[B]Biz Muhammed Ali Diyenlerdeniz [/B]

------------------------------------

]Muhammed Ali'yi Candan Sevenler
]Yorulup Yollarda Kalmaz İnşallah
]İmam Hasan'ın Yüzün Görenler
]Hüseyin'den Mahrum Olmaz İnşallah

]İmam Zeynel'den Bir Dolu İçtim
]İmam Bakır'da Kaynayıp Coştum
]İmam Cafer'e Vardım Ulaştım
]Bundan Özge Yola Sapmaz İnşallah

]İmam Musa'dan Gelen Erenler
]Can Baş Feda Edip Cemler Görenler
]İmam Rıza'ya Zehir Verenler
]Divanda Şefaat Bulmaz İnşallah

]Bir Gün Olur Okuturlar Defteri
]Şah Oğlunun Belindedir Teberi
]Uyanırsa Taki Naki Askeri
]Açılan Gülümüz Solmaz İnşallah

]Hatayi Der Bu İş Bizi Bitire
]Özünü Kata Gör Ulu Katara
]Mehdi Şevki Bu Cihanı Tutar Askeri
]Şah Oğluna Sitem Olmaz İnşallah
-----------------------------------------------------
Hü Diyelim Gerçeklerin Demine
Gerçeklerin Demi Nurdan Sayılır
On İki İmam Katarına Uyanlar
Muhammed Ali'ye Yardan Sayılır

Üç Gün İmiş Şu Dünyanın Safası
Safasından Artık Olur Cefası
Gerçek Erenlerin Nutku Nefesi
Biri Kırktır Kırkı Birden Sayılır

İhlas İle Gelen Bu Yoldan Dönmez
Dost Olan Dostuna İkilik Sanmaz
Eri Hak Görmeyen Hakk'ı Göremez
Gözü Bakar Amma Körden Sayılır

Gerçek Aşık Menzilinde Durursa
Çerağ Gibi Yanıp Yağı Erirse
Eksikliği Kendözünde Bulunursa
O Da Erdir Yine Erden Sayılır

Şah Hatayi'm Eydür Bağdad'dır Vatan
İkilikten Geçip Birliğe Yeten
Erenler Yanında Kıyl Ü Kal Tutan
Yolu Dikenlidir Hardan Sayılır
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana
Posting Freak
Alevi Sözleri-Alevi Deyişleri
Serime Bir Sevda Geldi
Muhammed Ali'den Beri
Yandı Vücudum Kül Oldu
Ta Kalubeli'den Beri

Ali'nin Fatma Kanber'i
Hırka Tutunur Önleri
Severim On İk'imam'ları
Atası Pirimden Beri

Hasan'la Hüseyin'i Sevdim
İkrarım Onlara Verdim
Kafirleri Bütün Kırdım
Halil-Ür-Rahman'dan Beri

Zeynelabidin Yolları
Açılır Gonca Gülleri
Bakır İmamlar Serveri
Severim Soyundan Beri

Muhammed Dünyaya Geldi
Şu Alem Nur İle Doldu
Hacem İmam Cafer Oldu
Okuram Kur'an'dan Beri

Musahibim Musa Kazım
Rıza'ya Bağlıdır Özüm
Kolumda Şahinim Bazım
Beslerim Zamandan Beri

Taki'den Etek Tutmuşam
Naki Sırrına Yetmişem
Askeri'den Mey İçmişem
Sarhoşum Zamandan Beri


İkrarım Bendi Boşandı
İndi Türaba Döşendi
Mehdi'den Kılıç Kuşandı
Bilirem Zamandan Beri

Şah Hatayi'm Hakk'a Yalvar
Sevdiğim Ali'dir Server
Sorarlarsa Bizi Erler
Gelirem Divandan Beri

------------------------------------------

[COLOR=darkslategray]Serseri Girme Meydana
Aşık, Senden Yol İsterler
Kallaş İle Oturmadın
İman Ehli Kul İsterler

Bu Yola Giren Oturmaz
Hak Söze Hile Katılmaz
Bunda Hiç Hile Satılmaz
Cevherinden Pul İsterler

Bir Kılı Bin Pare Eder
Bu Yolu İhtiyar Eder
Şah'ım Bir Yol Kurmuş Gider
Yol İçinde Yol İsterler

Şah Hatayi Der Neylersin
Her Müşkili Hal Eylersin
Ansın Çiçek Derersin
Yarın Senden Gül İsterler

---------------------------------------

[COLOR=olive]Türbesinin Üstün Nakş Eylemişler
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn
Seni Dört Köşeye Baş Eylemişler
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

Çağlar Sular Gibi Akasım Gelmez
Şehrine Girince Çıkasım Gelmez
Yezid'in Yüzüne Bakasım Gelmez
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

Senin Aşıkların Yanar Yakılur
On İki İmam Katarına Katılur
Bunda Yezid'lere La'net Okunur
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

Senin Dervişlerin Sema'lar Döner
Kadir Geceleri Şem'alar Yanar
Katarımız İmam Ca'fer'e Uyar
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

İmamı Hüseyn'in Kolları Bağlu
Muhib Aşıkların Ciğeri Dağlu
Hazret -i Ali'nin
[COLOR=olive]En Küçük Oğlu
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

Şah Hatayi'm Eder Erenler Nerde
Çalısız Kayasız Bir Sahra Yerde
Kerbela Çölünde Kandilde Nurda
Gel Dinim İmanım İmamı Hüseyn

[COLOR=olive]-----------------------------------------------------

Kırklar Meydanına Vardım
Gel Beri Ey Can Dediler
İzzet İle Selam Verdiler
Gel İşte Meydan Dediler

Kırklar Bir Yerde Durdular
Otur Deyü Yer Verdiler
Önüme Sofra Serdiler
El Lokmaya Sun Dediler

Kırkların Kalbi Durudur
Gelenin Kalbi Arıdır
Gelişin Kandan Beridir
Söyle Sen Kimsin Dediler

Gir Semaa Bile Oyna
Silinsin Açılsın Ayna
Kırk Yıl Kazanda Dur Kayna
Dahi Çiğ Bu Ten Dediler

Gördüğünü Gözün İle
Söyleme Sen Sözün İle
Andan Sonra Bizim İle
Olasın Mihman Dediler

Düşme Dünya Mihnetine
Talip Ol Hak Hazretine
Ab-ı Zemzem Şerbetine
Parmağını Ban Dediler

Şah Hatayi'm Nedir Halin
Hakk'a Şükr Et Kaldır Elin
Gıybetten Kese Gör Dilin
Her Kula Yeksan Dediler
Bir ismi Ali’dir bir ismi Veli
Onlar nurdan dogdu nurudur nebi
Eveli ahiri yaratan Ali
Simdi de geziyo Zöhre Ana dili
Pir Zöhre Ana

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.