You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi nedir? Alevilik nedir?

Alevi nedir? Alevilik nedir?

Administrator
Alevi nedir? Alevilik nedir?
[COLOR=#13394E]BU HABER ALINTIDIR

Hazreti Ali'ye bağlı olan ve onun tarafını tutan İslam dininin tarikatlarından birine verilen isimdir. Bu tarikatın mensuplarına da 'Aleviler' denilir. Alevi tarikatında, Hz. Muhammed'in (SAV) son peygamber olduğu, Hz. Ali'nin ise Veli'liği (İmâmlığı) esastır. Ehl-i Sünnet Müslümanlar, "Allah(cc) - Hz. Muhammed - Dört Büyük Halife" sıralamasından farklı olarak, Alevilerin 'Onikicilik' adını verdikleri i'tikadının da temelini teşkil eden "Hâkk - Muhammed - Ali"sıralamasını, Ehl-i Beyt ve On İki İmam sevgisini esas alan inançtır.

[COLOR=#3A3E3F] Sözcük anlamı Hz. Ali’ye bağlı ya da onun soyundan olanlar anlamına gelen Alevilik (Arapça: عَلَوِیُّونWink, Türkiye'de de mensupları bulunan bir tarikattır.
[COLOR=#3A3E3F] ALEVİLİĞİN ETKİLENDİĞİ EKOLLER VE GELİŞİMİ
[COLOR=#3A3E3F] Aleviler, siyâseten İslamiyet'in İmâmiye-i İsnâ’aşer'iyye / Onikicilik fıkhi mezhebinden olan Aleviler, itikaden Horasan Melametiliği'nden köken alan Hoca Ahmed Yesevi'in kurduğu Sünniliğin Tasavvufi–Yeseviyye Tarikatı ile Fatımiler Halifeliği devrinde Orta Asya ve Türkistan'da çok önemli faaliyetlerde bulunan Nâsır Hüsrev'in kurucusu olduğu Pamir Aleviliği'nin de altyapısını oluşturan Şiiliğin Batıni–İsmâiliyye fıkhi mezhebinin tesirleriyle gelişimini tamamlayarak ortaya çıkan Tasavvufi-Bâtın'iyye itikadi mezhebi mensûplarıdır. Alevilik içerisinde Kızılbaş, Dazalak, Kalender'iyye, Bedr'iyye, Bektaş'iyye, Câm'iyye, Şems'iyye, Edhem'iyye gibi farklı birçok kola ayrılır.
[COLOR=#3A3E3F] 13. asırda Babâilik'ten ve 14. asrın sonlarından itibaren de yoğun olarak Hurûfilik'ten etkilenen Anadolu kaynaklı Bektaşilik kolu bunların içlerinde en meşhur olanıdır. 14. ve 15. asırlarda Fadlullah Ester-Âbâdi tarafından Şiilikten ayrılarak zuhur eden Hurûfilik tesirleri altında kendisini yeniden yapılandırmış olan Bektaşilik, Aleviliğin içinde yer aldığı varsayılan bir kanat olması itibâriyle Anadolu Aleviliği'nin tamamını tanımlamamaktadır.
[COLOR=#3A3E3F] BEKTAŞİLİKTE DÖRT KAPI VE KIRK MAKAM
[COLOR=#3A3E3F] Dört Kapı Kırk Makam şeklindeki kâmil insan olma ilkelerini Hacı Bektaş-ı Veli'nin tespit ettiğine inanılır. Hacı Bektaş, "Kul Tanrı'ya kırk makâmda erer, ulaşır, dost olur" demiştir. Aleviler kendi içlerinde bir çeşit hiyerarşi oluşturmuştur. Örneğin yola gönül vermiş olana tâlip denir. Kişi, yolun kurallarını yerine getirip bilgi düzeyini arttırdıkça yükselir. Alevilikte yol denen deyimin temelini Dört Kapı Kırk Makam anlayışı oluşturmaktadır.
[COLOR=#3A3E3F] Dört Kapı ve Mertebeleri
[COLOR=#3A3E3F] Şeriat (Bel Kapısı / Mü'minlik Mertebesi),
[COLOR=#3A3E3F] Tarikat Kapısı (Yol Kapısı / Zâhidlik Mertebesi),
[COLOR=#3A3E3F] Marifet Kapısı (İl Kapısı / Âriflik Mertebesi),
[COLOR=#3A3E3F] Hakikat Kapısıdır. (Gök Aman – Yer Ana / Mûhiplik Mertebesi)
[COLOR=#3A3E3F] Şeriat kapısının on mertebesiyse iman etmek, ilim öğrenmek, ibadet etmek, haramdan uzaklaşmak, ailesine faydalı olmak, çevreye zarar vermemek, peygamberin emirlerine uymak, şefkâtli olmak, temiz olmak ve yaramaz işlerden sakınmaktır.
[COLOR=#3A3E3F]
[COLOR=#3A3E3F] Tarikat Kapısının on mertebesiyse; tövbe etmek, mürşidin öğütlerine uymak,temiz giyinmek, iyilik yolunda savaşmak,hizmet etmeyi sevmek, haksızlıktan korkmak, ümitsizliğe düşmemek, ibret almak, nimet dağıtmak, özünü fakir görmek.

Marifet Kapısının on mertebiyse; edepli olmak, bencillik, kin ve garezden uzak olmak, perhizkârlık, sabır ve kanaât, hâya, cömertlik, ilim, hoşgörü, özünü bilmek, ariflik.
[COLOR=#3A3E3F] Hakikat Kapısının on mertebesiyse; Alçakgönüllü olmak, kimsenin ayıbını görmemek, yapabileceğin hiçbir iyiliği esirgememek, Allah'ın her yarattığını sevmek, tüm insanları bir görmek, birliğe yönelmek ve yöneltmek, gerçeği gizlememek, manayı bilmek, Tanrısal sırrı öğrenmek, Tanrısal varlığa ulaşmak.
[COLOR=#3A3E3F] ALEVİLİKTE İBADET
[COLOR=#3A3E3F] Aleviler, ibadetlerini Ehl-i Sünnet Müslümanlar gibi camilerde değil, 'Cem evi'nde yaparlar. Ehl-i Sünnet'ten farklı olarak Ramazan ayında tuttukları oruç haricinde Kadir Gecesi 'ni bağlayan günlerde üç gün ve Muharrem ayında ise 12 gün oruç tutarlar. Muharremden sonra da üç gün Hızır Orucu tutarlar. Muharrem orucundan evvel üç gün Masumu Paklar orucunu tutarlar.
[COLOR=#3A3E3F] Cem toplu halde ettikleri ibadetin adıdır. kavram olarak Cem Arapça bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir. Alevilerde Cem' de bulunan bir kişi başka bir kişiye dargınsa, bu iki kişinin dargınlıkları giderilmeden, barışmaları sağlanmadan Cem' e başlanmaz. Alevilerin toplu anlamda temel ibadeti olan Cem, bir din adamı konumunda olan 'Dede'nin gözetiminde ve önderliğinde yerine getirilir.
[COLOR=#3A3E3F]
[COLOR=#3A3E3F]Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2020, 05:25

ALINTI HABER:habervakti.com/islam/alevi-nedir-alevilik-nedir-h99669.html

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.