You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Namaz Kılar mı?

Alevi Namaz Kılar mı?

Posting Freak
Alevi Namaz Kılar mı?
Alevi Namazı var mıdır? Alevi namaz kılar mı? Alevilikte Namaz! Alevi namazı! gibi soruların cevabını aşağıdaki alıntı haberi okumadan önce vermek istiyorum...

Alevilerin namazı vardır. Ancak aşağıda anlatıldığı gibi değildir. Aşağıdaki biçim Sunni inancının uygulamasıdır.

Bizler günde 3 vakit Ehlibeyt namazı kılarız...

Sabah 05:30 ta -2 rekat
Öğlen 14:00 da -1 rekat (Perşembe günleri 2 rekat)
Akşam 20:00 -3 rekat

Dularımız Türkçe'dir.

************************************************************************************************
HABER:
"...ezan, Müslümanların tevhidi sloganıdır. Ezan, Allah’ın birliğine ve Hz. Muhammed’in elçiliğine şehadet etmektir.
Ezan, namaz vaktinin girdiğini ilân etmektir.
Şafak sökerken, öğle ve ikindi vakti, akşamın ilk vaktinde hava kararırken bütün İslâm beldelerinde ezan, ruhu okşayan ahengiyle herkese “Namaz vakti girdi” diye ilân etmektedir.
Günlük namazlardan önce ezan okunması önemle vurgulanan bir müstehaptır.
Ezan şöyle okunur:
Dört defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “Eşhedu en lâ ilâhe illellâh”
İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullâh”
İki defa: “Eşhedu enne ‘Aliyyen veliyyullâh”
İki defa: “Heyye ‘eles-selâh”
İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”
İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”
İki defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “La ilâhe illellâh.”
Anlamı:
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.
Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.
Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah’ın velisidir.
Namaza koş.
Kurtuluşa koş.
En hayırlı amel olan namaza koş.
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.


İkamet
Ezandan sonra, namaza başlamadan önce ikâmetin okunması da önemle vurgulanan bir müstehaptır.
İkâmet şöyle okunur:
İki defa: “Ellahu ekber”
İki defa: “Eşhedu en la ilâhe illellâh”
İki defa: “Eşhedu enne Muhemmeden resûlullah”
İki defa: “Eşhedu enne Aliyyen veliyyullâh”
İki defa: “Heyye ‘eles-selâh”
İki defa: “Heyye ‘elel-felâh”
İki defa: “Heyye ‘elâ heyr-il ‘emel”
İki defa: “Ked kâmet-is selâh”
İki defa: “Ellahu ekber”
Bir defa: “La ilâhe illellâh.”
Anlamı:
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka tapılmaya layık bir ilâh yoktur.
Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) Allah tarafından gönderilmiş peygamber ve elçidir.
Şehadet ederim ki, Hz. Ali (ona selâm olsun) Allah’ın velisidir.
Namaza koş.
Kurtuluşa koş.
En hayırlı amel olan namaza koş.
Namaz başlamak üzeredir.
Allah nitelendirilemeyecek derecede büyüktür.
Allah’tan başka ibadete layık bir ilâh yoktur.
CAFERİ MEZHEBİNE GÖRE NAMAZ NASIL KILINIR ?
[ RESİMLERLE ANLATIM ]

Birinci Rekat :
Namazın birinci rekâtı şunlardan ibarettir:
1- Tekbiret-ul İhram (iftitah tekbiri, yani namaza başlarken “Ellah-u Ekber” demek).
2- Kıraat (Fatiha ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).
3- Rükû ve zikri.
4- İki secde ve zikri.
1-TEKBİR
Namaza, “Ellah-u Ekber” söylenerek başlanır. Namaza başlarken “Ellah-u Ekber” söylemek, Allah’tan başka her şeyden koparak Allah’a yönelmek anlamındadır.
“Allah-u Ekber”, Allah’ın yüce olduğunu ilân etmek ve Allah dışındaki diğer bütün yalancı güçlerden uzak durmak demektir. Bu tekbirle namaza girilir ve bazı işleri yapmak insana haram olur.
[Resim: nmz1jx2.png]
Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında olmamız gerekir ve onu sadece yüce Allah’’ın emrini yerine getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçalarından sayılan bu amele “niyet” denir. Niyet ettikten sonra daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sakınmak gerekir.
Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.
2- KIRAAT
“Allah-u Ekber” söylenerek namaza başlandıktan sonra ilk önce Fatiha suresi okunur:
Fatiha suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elhemdu lillâhi rabb-il ‘âlemin
2- Er-rahman-ir rahim
3- Mâliki yevm-id din
4- İyyâke ne‘’budu ve iyyâke neste‘in
5- İhdines-sirât-el mustakim
6- Siratellezine en’‘emte ‘aleyhim
7- Ğayr-il meğzûbi ‘eleyhim velezzâllin.
Anlamı:
Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.
Övgü, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eder.
Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve sultanıdır.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola hidayet et.
Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.


Namaza başlarken hangi namazı kıldığımızın, örneğin öğle namazı mı, ikindi namazı mı kıldığımızın farkında olmamız gerekir ve onu sadece yüce Allah’’ın emrini yerine getirmek amacıyla kılmalıyız. İşte namazın asıl parçalarından sayılan bu amele “niyet” denir. Niyet ettikten sonra daha sonra açıklanacak olan namazı bozan şeylerden sakınmak gerekir.
Tekbir getirirken elleri kulak hizasına kadar kaldırmak müstehaptır.
2- KIRAAT
“Allah-u Ekber” söylenerek namaza başlandıktan sonra ilk önce Fatiha suresi okunur:
Fatiha suresi
Bismillahirrahmanirrahim
1- Elhemdu lillâhi rabb-il ‘âlemin
2- Er-rahman-ir rahim
3- Mâliki yevm-id din
4- İyyâke ne‘’budu ve iyyâke neste‘in
5- İhdines-sirât-el mustakim
6- Siratellezine en’‘emte ‘aleyhim
7- Ğayr-il meğzûbi ‘eleyhim velezzâllin.
Anlamı:
Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.
Övgü, alemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Allah, dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eder.
Allah cezâ ve mükâfat günü olan kıyametin sahibi ve sultanıdır.
Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
Bizi doğru yola hidayet et.
Nimet verdiğin kimselerin yoluna; (onlar) ki ne kendilerine gazap edilmiştir ve ne de sapmışlardır.


İhlas suresi
Fatiha suresi okunduktan sonra Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir suresi tam olarak okunmalıdır. Örneğin, İhlas suresi okunabilir:
Bismillahirrahmanirrahim (Dünyada mümin ve kâfire, ahirette ise yalnızca mümine merhamet eden Allah’ın adıyla başlıyorum.)
Kul huvallahu ehed (Ey Muhammed! De ki: O Allah tektir.
Allah-us Samed (Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, her şey O’na muhtaçtır.)
Lem yelid ve lem yûled (O doğurmamıştır ve doğmamıştır.)
Ve lem yekun lehu kufuven ehed. (Yaratıklarından hiçbir kimse O’nun dengi değildir.)
Kıraat (okuma) ile ilgili birkaç hüküm
1- Erkekler sabah, akşam ve yatsı namazlarında, birinci ve ikinci rekâtta Fatiha ve sureyi sesli, öğle ve ikindi namazında ise sessiz okumalıdırlar. Ama kadınlar sesli kılınması gereken yerleri sessiz okuyabilirler.
[Resim: nmz2oj8.png]
Kıraat Halinde eller yana salınır
2- Namazın birinci ve ikinci rekâtında Fatiha suresi ve peşinden herhangi bir sure tam olarak okunmalıdır. Üçüncü ve dördüncü rekâtta ise Fatiha suresi okunabileceği gibi tesbihat-ı erbaa da okunabilir.
3- Namazda kasıtlı olarak sesli okunması gereken yerleri sessiz ve sessiz okunması gereken yerleri sesli okumak câiz değildir. Ancak yanlışlıkla okunursa, sakıncası yoktur.
4- Tesbihat-ı erbaa ve tesbihat-ı erbaa’nın yerine okunan ve yine ihtiyat namazında okunan Fatiha suresi sessiz okunmalıdır.
5- Sessiz okunması gereken namazlarda birinci ve ikinci rekâtta “besmele”yi sesli okumak müstehaptır
3- RÜKU
Kıraattan sonra insanın, elleri diz kapaklarına değecek kadar eğilmesi ve en az bir defa:
“Subhane rebbiyel ‘ezimi ve bi-hemdih”[1]
Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] demesi gerekir.
[1]- Yüce Rabb’im her türlü eksiklikten münezzehtir ve O’na hamd ederim.
[2]- Allah münezzehtir.
Rükûyla ilgili birkaç hüküm
1- Rükû zikri okunurken beden hareketsiz olmalı.
2- Namazın her rekâtında sadece bir rükû yapılır.
3- Kadınların rükûda ellerini dizlerden yukarı koyması ve dizleri geri çekmemesi müstehaptır
[Resim: nmz3ju7.png]
Rüku zikri okunurken
4- SECDE
Daha sonra rükûdan tamamen doğrularak secdeye gidilir ve bedenin yedi organı (alın, iki elin içi, iki diz kapakları, iki ayağın baş parmakları) yere bırakılarak en az bir defa:
“Subhane rebbiyel e‘’lâ ve bi-hemdih”[1]
Veya en az üç defa “Subhanellah”[2] denir. İkinci secdenin bitişiyle namazın birinci rekâtı da bitmiş olur.
Secdeyle İlgili Birkaç Hüküm
1- Namazın her rekatında iki secde yapılır.
2- Birinci secdeden sonra tam olarak oturulur ve sonra ikinci secdeye gidilir.
3- Secde edilen yerle ayakların bırakıldığı yer bir hizada olmalıdır. Ancak biri diğerinden dört bitişik parmağı geçmeyecek miktarda yüksek veya alçak olursa, sakıncası yoktur.
4- Secde hâlinde vücut istikrar bulmalıdır.
Üzerine Secde Edilen Şeyin Şartları
1- Üzerine secde edilen şey; toprak, taş, çakıl gibi yer denebilecek veya yerden üreyip de yenilmeyecek ve giyilmeyecek bitkilerden olmalıdır.
2- Üzerine secde edilen şey pâk olmalıdır.
3- Üzerine secde edilen şey sabit olmalıdır.
Secdeyle ilgili birkaç nokta
1- Genellikle Caferiler arasında yaygın olan namaz mühürü, gerçekte namaz kılan kişinin namaz kılarken alnını bırakmak için yanında taşıdığı temiz topraktır.
2- Namazda secdeye giderken başı, insanlardan en üstününün İslâm dini uğrunda cihat ve şehadetini anımsatan İmam Hüseyin’in (ona selâm olsun) mezarının türbetine bırakmak daha iyidir.
3- Allah’tan başkası için secde yapmak haramdır. Çünkü secde insanın ibadet ve kulluk hâlidir; ibadet ve kulluk ise sadece Allah’a yapılır.
[Resim: nmz4hn4.png]
Secde zikri okunurken
[1]- Her şeyden yüce olan Rabbim münezzehtir ve O’na hamd ederim.
[2]- Allah münezzehtir.
İkinci Rekat
Birinci rekât bittikten sonra namazın şekli bozulmadan veya namaz amellerine ara verilmeden ayağa kalkılır ve tekrar birinci rekâtta olduğu gibi Fatiha sûresi ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunur.
KUNUT
Günlük namazların ikinci rekatında Fatiha ve Kur’an surelerinden herhangi biri tam olarak okunduktan sonra rükûya gidilmeden önce ellerin yüz hizasına kaldırılması, avuçların göğe doğru açılarak yanyana tutulup dua edilmesi müstehaptır; bu amelin adına “kunut” denir. Kunutta baş parmak dışındaki parmakların birbirine bitiştirilmesi ve avuçların içine bakılması müstehaptır.
Kunutta şu dua okunabilir :
Rebbenâ âtina fid-dunya heseneten
ve fil-ahireti heseneten – ve kinâ ‘ezâb-en nâr. (Bakara 201. ayet)
Anlamı :
“Rabbimiz dünyada da iyilik ve güzellik ver bize, ahirette de iyilik ve güzellik ver ve bizi ateşin azabından koru.”
Cuma namazında iki kunut okunması müstehaptır. Bu kunutların birisi namazın birinci rekâtında rükûdan önce, diğeri ise namazın ikinci rekâtında rükûdan sonra okunur.
Resulullah (s.a.a) buyuruyor ki: “Namazının kunutu uzun olan kişinin kıyamette hesaba çekilişi kolay olur.” (Bihar-ül Envar c.82, s.199)
Kunuttan sonra birinci rekâtta olduğu gibi rükû ve secde yapılır.
Kunutla ilgili birkaç hüküm :
1- Cemaat namazı dışında kunutu yüksek sesle okumak müstehaptır.
2- Kunut unutularak okunmaz ve rûkuda farkına varılırsa, rûkudan sonra okunabilir.
3- Kunutta okunan duanın Arapça olması gerekmez; herhangi bir dille okunabilir.
[Resim: nmz5gd2.png]
Kunut okunurken
TEŞEHHÜD :
Namazın ikinci ve son rek’atında iki secdeden sonra kıbleye doğru oturularak teşehhüt okunur:
Eşhedu en lâ ilâhe illellâhu vehdehu lâ şerike leh
Ve eşhedu enne Muhemmeden ‘ebduhu ve resûluh
Ellahumme selli ‘ela Muhemmedin ve âl-i Muhemmed
ANLAMI :
Şehadet ederim ki, Allah’tan başka kulluğa layık bir ilâh yoktur. O, tektir ve ortağı yoktur.
Şehadet ederim ki, Hz. Muhammed (Allah ona ve Ehlibeyti’ne rahmet etsin) O’nun kulu ve elçisidir.
Allah’ım! Hz. Muhammed ve Ehlibeyti’ne rahmet et.
Teşehhütten sonra namazın ikinci rekâtı da biter. Eğer sabah namazı gibi iki rekât olan bir namaz kılınıyorsa, teşehhütten sonra selâm verilerek namaz bitirilir.
Resmi % 99 oranında görüntülüyorsunuz. Orjinal boyut: [ 503 x 205 ].
[Resim: nmz6jl0.png]
Teşehhüt okunurken
SELAM :
Namazın son rekatında teşehhütten sonra selâm verilir. Selâm şöyle okunur:
Es-selâmu ‘eleyke eyyuhen-nebiyyu ve rehme-tullâhi ve berekâtuh
Es-selâmu ‘eleynâ ve ‘elâ ‘ibâdillâh-is sâlihin
Es-selâmu ‘eleykum ve rehmetullâhi ve berekâtuh.
ANLAMI :
Selâm olsun sana ey Allah’ın peygamberi; Allah’ın rahmet ve bereketi senin üzerine olsun.
Selâm olsun bize ve Allah’ın iyi kullarına.
Allah’ın selâmı, rahmeti ve bereketleri siz müminlerin üzerine olsun.
Üçüncü Rekat (Tesbihatı Erbaa)
Eğer akşam namazı gibi üç rekât olan bir namaz kılınıyorsa, ikinci rekâtta teşehhüt okunduktan sonra selâm verilmeksizin üçüncü rekât için ayağa kalkılır. Namazın üçüncü rekâtı da ikinci rekât gibidir. Ancak üçüncü rekâtta bir sure ve kunut okunmaz; sadece bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa zikri okunur. Sonra rükûya gidilir. Daha sonra secde yapılır. İki secdeden sonra oturulur teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.
Tesbihat-ı Erbaa
Namazın üçüncü rekatında rükûya gidilmeden önce bir defa Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunmalıdır. Tesbihat-ı erbaa şöyledir:
- Sübhanellahi – Velhemdu lillahi – Vela ilâhe illellahu – Vellahu ekber
Anlamı:
- Yüce Allah pâk ve münezzehtir – Bütün övgüler O’na mahsustur – Allah’tan başka kulluğa layık ilâh yoktur – O vasfedenlerin vasfından yücedir.


Dördüncü rekât
Eğer yatsı namazı gibi dört rekât olan bir namaz (öğle ve ikindi namazı) kılınıyorsa, üçüncü rekâtın iki secdesinden sonra teşehhüt ve selâm okunmadan dördüncü rekât için ayağa kalkılır. Üçüncü rekatta olduğu gibi Fatiha suresi veya üç defa tesbihat-ı erbaa okunduktan sonra rükû ve iki secde yapılır ve iki secdeden sonra oturularak teşehhüt ve selâm okunur ve böylece namaz bitmiş olur.
Hatırlatma
1- Namaz “Ellah-u Ekber”le başlar “selâm”la biter.
2- “Kunut” müstehap bir ameldir ve günlük namazların ikinci rekâtında Fatiha ve bir sure okunduktan sonra yapılır.
3- “Teşehhüt” namazın ikinci rekâtında ve son rekatında iki secdeden sonra okunur.
4- “Selâm” namazın bitişi olduğundan sadece namazın son rekâtında okunur.
Yani kısaca :
İki rekâtlık namazda sırasıyla şunlar yapılır:
1- Niyet ve Tekbir.
2- Kıraat (Fatiha suresi ve herhangi bir sureyi tam olarak okumak).
3- Rükû ve zikri
4- Kıyam (rükûdan doğrulmak).
5- İki secde ve zikirleri.
6- Kıraat.
7- Kunut okumak.
8- Rükû ve zikri.
9- İki secde ve zikirleri.
10- Teşehhüt.
11- Selam.
Üç rekâtlık namaz da şöyle kılınır:
İki rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:
1- Tesbihat-ı Erbaa 2- Rükû ve zikri 3- İki secde ve zikirleri 4- Teşehhüt 5- Selam.
Dört rekâtlık namaz ise şöyle kılınır:
Üç rekâtlık namazda yapılan şeyler yerine getirilir. Ancak teşehhütten sonra selâm okunmadan ayağa kalkılır ve devamında şöyle yapılır:
1- Tesbihat-ı Erbaa 2- Rükû ve zikri 3- İki secde ve zikri 4- Teşehhüt 5- Selam.
Âdâbına uygun olarak namaz nasıl kılınır ?
Namaz öncesi âlemlerin Rabbi olan Allâh’a yakınlık kastı ile güzel bir şekilde abdest alınır. Sonra, kılınacak namaz vakti girdiğinde, temiz ve üzerinde namaz kılınması münâsip olan bir şeyin üstünde, namaza başlamak üzere kıbleye yönelinir.
Üzerinde durulan yaygı, secde edilmesi câiz olmayan kumaş ve benzeri şeylerden imâl edilmiş bir seccâde veya halı ve benzeri bir şey ise, secde mahalline, alnımıza gelecek şekilde topraktan yapılmış bir mühür (secde toprağı), düz taş, tahta, hasır ve kağıt parçası gibi temiz bir şey konulur.
Namazın farzı kılınacaksa, ayakta durularak, düzgün ve açık ifadelerle ve arada her hangi bir söz konuşulmadan hareketsiz bir halde kâmet getirilir.
Hangi vaktin namazı kılınacaksa o namaz için Allâh’a yakınlık amacıyla kalben niyet edilir. Mümkün ise dil ile de örneğin; “Bugünün öğle namazının dört rekatlık farzını Allâh rızâsı için kılmaya niyet ettim.” şeklinde, niyet ifade edilir.
Sâkin ve hareketsiz bir vaziyette kıyamda (ayakta) durulur. Namaza giriş tekbiri olan “Allâhu Ekber” cümlesini söylemek üzere eller yüz hizâsına kadar kaldırılarak tekbir getirilir. Ve eller, esas duruştaki bir askerin duruşu gibi hazır ol vaziyetinde olacak şekilde yanlara salınır.
Eûzübesmele; yani “Eûzübillâhimineşşeytânirracim. Bismillâhirrahmânirrahim. çekilerek Fâtiha sûresi okunur. Sûre; her âyetin sonunda, âyetin sonuna gelindiğini belirtecek bir süre miktarı durularak tane-tane ve düzgün bir şekilde okunmalıdır.
Sûrenin sonunda “Elhamdu lillâhi Rabbil âlemin” denilir ve besmele çekilerek tam bir sûre okumak üzere zamm-ı sûreye başlanır. Bu sûre de düzgün bir kırâat ile ve sükûnetle okunduktan sonra, eller yüz-kulak hizâsına kaldırılarak tekbir getirilir ve rükûya gidilir.
Rükûda gereken zikir ve salavât okunduktan sonra yavaşça doğrulunarak “Semiallâhu limen hamideh, elhamdu lillâhi Rabbil âlemin.” denilir. Beden sâkinleştikten sonra hareketsiz halde tekbir getirilerek secdeye gidilir. Secdede zikirler ve salavât okunduktan sonra, doğrulunarak “Allâhu Ekber” denilir. Tekrar tekbir getirilerek ikinci secdeye varılır, zikir ve salavâttan sonra doğrulunarak hafifçe oturulur. Ve sâkin bir halde iken tekbir getirilerek ikinci rekatı kılmak üzere ayağa kalkılır.
İkinci rekatta da eûzübesmele ile Fâtiha ve zamm-ı sûre okunur. Rükûya gitmeden evvel tekbir getirilerek eller bitişik vaziyette, avuç içi yukarı gelecek şekilde yüz hizâsına kadar kaldırılır ve kunût tutulur. Gereken duâ, zikir ve salavâtlar istenilen lisanla okunduktan sonra tekbir getirilerek rükûya gidilir. İlk rekatta yapıldığı gibi ameller yerine getirilir ve ikinci secdeden sonra “teşehhüde” oturulur. Beden sakin bir durumda iken teşehhüd okunur.
Namaz iki rekatlık bir namaz ise (Sabah namazı ve sünnet namazları gibi), teşehhüdün peşinden baş hafifçe doğrultularak kıbleye doğru “selâm” verilir. Ve nihâyet, eller sünnet olduğu üzere üç kez tekbir getirilerek yüz hizâsına kadar kaldırılır ve namazdan çıkılmış olur.
Üç rekatlı bir namazda ise, ikinci rekatın teşehhüdünden sonra, selâm verilmez. Tekbir getirilerek veya “Bihavlillâhi ve kuvvetihi ekûmu ve ekudu” denilerek üçüncü rekata kalkılır. Kıyamda ya bir kez“Fâtiha” veya “Tesbihâtı erbea”denilen zikir üç kez okunarak rükû ve secdeler yerine getirilir. İkinci rekatın sonunda ifade edildiği şekilde namaza son verilir.
Dört rekatlı namazdada, üçüncü rekattan sonra tekrar doğrulunarak hafifçe oturulur ve sâkin bir halde tekbir getirilerek son rekata kalkılır. Üçüncü rekattaki gibi gereken ameller yerine getirilir. Rükû ve secdeden sonra teşehhüd, selâm ve üç tekbir ile namazdan çıkılmış olur.
Ehl-i Beyt’e (a.s) bağlı bir Müslüman kılmış olduğu namazların akabinde, Hz. Peygamberin (a.s) Hz. Fâtıma (a.s) anamıza tavsiye ettiği ve Sünni Müslüman kardeşlerimizin de titizlikle yerine getirmeye çalıştıkları “Tesbihâtı”, (Otuz dört (34) kez Allâhu Ekber, otuz üç (33) kez Elhamdu lillâh, otuz üç (33) kez de Sübhânallâh) denir.
Ve mümkün olduğu kadar Kur’ân-ı Kerim ve meâlini, ve her namazın arkasından okunulması özellikle tavsiye edilen duâları okumalı, hâcet ve ihtiyaçlarını, şükür ve niyazlarını ifâde eden yakarışlarını yapmalıdır. Çünkü kulluğun özü duâdır. Duâ; müminin silâhı ve belalara karşı bir kalkanıdır. Fikir, zikir ve şükür mümin olmanın nişânesidir.


Alıntı:alevisesi.com
Seke seke geldim ayağım yoktur
Hak mehlemi sende Zöhrem’dir doktur
Kimi kafir olmuş karnısı boktur
Süzünü süzünü postunda otur.

Türkiye’ye çıkarmışım bir gelin
Urufu Zöhre Ana onu pir bilin
Muhammet elçisi Ana’dır deyin
Hak için dergaha niyaza inin.


Bildiren: Pir Zöhre Ana
Administrator
Alevi Namaz Kılar mı?
Alevisesi.com'da bu konuyu açan arkadaşımız Namazı eğer Sunni inancının şekliyle yapıyorsa/yapacaksa hiç durmasın hemen Muharrem Yası Matem orucunu bıraksın Ramazan'ı da tutmaya başlasın.

Namaz vardır ,yoktur demiyoruz haşa.

Ama bir Allahın kulu da çıksın desin ki Kur'an da namaz böyle tarif edilmiş ! Rekat sayısı bu,şekli şemali bu ?..

Ayrıca Kur'an da namaz kelimesi yerine Salat geçmektedir. Salat kelime olarak dua anlamıne gelir.

Kılınan namazın şekli Kur’an’ın emri değil, geleneğin uygulamasıdır. O gelenekte emevi geleneğidir.

Muhammed Ali namaz kılmışlardır. Zöhre Ana'nın ifadesiyle Ehlibeyt namazıdır bu ve günde 3 vakittir. Sabah 05:30,Öğlen 14:00 ve Akşam 20:00. Türkçe olarak kılınır.

Namaz yoktur diyen bazı alevi yapılanmaları var. Bu yapılardaki vatandaşlar cemevlerinde yöneticilik te yapıyorlar. Hem namaz yoktur diyorlar hem de Dedelerine cenaza namazlarını kıldırtıyorlar.

Bu ikiyüzlü bir yaklaşım bana göre.

Nedeni de şu. Şimdi sen cenazeni cemevine götürdün. Yönetici dedi ki bizim namazımız yok onun için cenaze namazı merasimini yapamayız çünkü bunun alevilikte yeri yok ! Bu durumu hiçbir aile kabul etmez/etmiyor. Etmediği içinde o cemevinde cenaze lokması verilmez. Bu cemevi için maddi kayıp anlamına gelir !..

Aleviler namaz kılar mı? Evet Aleviler namaz kılar.

Aleviler neden namaz kılmıyor? sorusuna verilebilecek en güzel cevap kanımca Sünnilerin hepsi namaz kılıyor mu? olacaktır.
Posting Freak
Alevi Namaz Kılar mı?
----------------------------------------------------------------------------

Kolay gelsin, bu yola, gidenlere, Kim Kabul etsin diyeceyim de, orasını bilmiyorum, Tek bildiyim ,Ehlibeyt den başka , Yüce Allahdan başka kim kabul ederse etsin .

----------------------------------------------------------------------------
ON İKİ  İMAMLAR
*** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
12. KIRKLAR DERGAHA


*** *** *** *** **** *** *** *** **** ***
Posting Freak
Alevi Namaz Kılar mı?
Bence bu yazının başlığı bir sünni nasıl namaz kılar olmalıydı.Çünkü aynısını kopyalarak
alevilere empoze etmeye çalışmışlar ya da çalışıyorlar.

Çok şükür bizim Pirimiz mürşidimiz gerçek Allah Muhammed Ali namazını öğretti
ve biz gerçek hak namazını çok şükür ki pirimiz sayesin de kılıyoruz.

Tarife gerek yok çünkü biz gerçek hak arifinin peşindeyiz.
Cihana gelmişim Mustafa diye
Atatürk büyüktür sıfat kim ile
Allahın yolunda dervişler ile
Mürşüt kapısıdır Zöhre Ana size


PİR ZÖHRE ANA
Son Düzenleme: 23/01/2012, 00:08, Düzenleyen: gültenilik.
Cezalı Üye
Alevi Namaz Kılar mı?
alevilikte namaz yoktur.semah vardır.
fakat aleviler öğretileri gereği her inanca saygı duydukları için namazada karşı değillerdir.
çünkü ibadet tanrıyla insanın iletişimidir.namaz şu şekilde olmalıdır bu şekilde olmalıdır dersek 72 milleti hor görmüş oluruz.
semah çok farklı birşeydir dinler üstüdür alevilikte dinler üstüdür.yüksek bilinçlilik halidir. kainattaki BİR liği AŞK ı hissetme halidir.alevilik bizlere dini sunmaz din tekamülünü sunmaz .bütün evreni kainatı sunar .KENDİNİ BİL KENDİNİ BİLİRSEN RABBİNİ BİLİRSİN sözünü araştırmamızı ister bizden
şimdi sizler kalkıpta namazı dinler üstü bir öğretiye felsefeye inanca katarsanız hata yaparsınız aleviliği anlamamışsınız demektir bu.
Administrator
Alevi Namaz Kılar mı?
kristal yazdı:alevilikte namaz yoktur.semah vardır.
fakat aleviler öğretileri gereği her inanca saygı duydukları için namazada karşı değillerdir.
çünkü ibadet tanrıyla insanın iletişimidir.namaz şu şekilde olmalıdır bu şekilde olmalıdır dersek 72 milleti hor görmüş oluruz.
semah çok farklı birşeydir dinler üstüdür alevilikte dinler üstüdür.yüksek bilinçlilik halidir. kainattaki BİR liği AŞK ı hissetme halidir.alevilik bizlere dini sunmaz din tekamülünü sunmaz .bütün evreni kainatı sunar .KENDİNİ BİL KENDİNİ BİLİRSEN RABBİNİ BİLİRSİN sözünü araştırmamızı ister bizden
şimdi sizler kalkıpta namazı dinler üstü bir öğretiye felsefeye inanca katarsanız hata yaparsınız aleviliği anlamamışsınız demektir bu.

Sevgili can, Alevilikete namaz da vardır semah ta vardır. Her ikisi de Hz.Muhamed ve Hz.Ali'den kalmıştır. Alevilerin her inanca saygı duyduğu genel bir kanıdır. Doğruluk payı geçmişe oranla azalmıştır ne yazık ki. Aleviler de son 20 yılda çok büyük toplumsal,inançsal değişimlere kötüsü erezyona uğramış durumdadır.

Şu meşhur 72 millet kimlerdir bunu açıklar mısınız? Bu milletlerin kaç tanesinin inancında "Namaz" ritüeli vardır. Hiçbir ibadet başka bir milleti hor görmek için yapılmaz/yapılamaz. Ayrıca bahsi geçen millet sayısı yetmişiki buçuk değil midir?

Efendim dinler üstü demek "Evrensel" demektir benim anladığım.Yani hiçbir dinin içine girmeyen,sığmayan,herkesin kabul ettiği anlamına gelir. Bu düşünce size göre "Doğru" olabilir ama asla "Gerçek" değildir. Semah ritüelini gerçekleştiren bir Hristiyan,Musevi göreniniz var mı?

Ne Alevilik ne de onun bir ritüeli olan Semah dinler üstü değildir.

Alevilik, insanlığın sosyo-kültürel yapısı, medeni hali, sosyal adalet, paylaşım, doğanın korunması, inanç, bilim ve eğitime özellikle vurgu yapar. Çeşitli kurallarla donatılmış bir kültür, yaşam biçimi ve yönetim sistemi getirebilir ama bu dinlerüstü olduğu anlamına gelmez.

Alevilik özü itibariyle Muhammed-Ali yoludur.
Posting Freak
Alevi Namaz Kılar mı?
kristal yazdı:alevilikte namaz yoktur.semah vardır.
fakat aleviler öğretileri gereği her inanca saygı duydukları için namazada karşı değillerdir.
çünkü ibadet tanrıyla insanın iletişimidir.namaz şu şekilde olmalıdır bu şekilde olmalıdır dersek 72 milleti hor görmüş oluruz.
semah çok farklı birşeydir dinler üstüdür alevilikte dinler üstüdür.yüksek bilinçlilik halidir. kainattaki BİR liği AŞK ı hissetme halidir.alevilik bizlere dini sunmaz din tekamülünü sunmaz .bütün evreni kainatı sunar .KENDİNİ BİL KENDİNİ BİLİRSEN RABBİNİ BİLİRSİN sözünü araştırmamızı ister bizden
şimdi sizler kalkıpta namazı dinler üstü bir öğretiye felsefeye inanca katarsanız hata yaparsınız aleviliği anlamamışsınız demektir bu .


Namazı inanca katarsanız Aleviliği anlamamış olursunuz demişsiniz. Yanılıyorsunuz. Asıl Alevilik yolunun sahipleri olan Evliyaları görmezlikten gelirseniz Aleviliği anlayamazsınız...

Her gidilen yolun bir rehberi vardır. Her sürünün bir çobanı vardır. her öğrencinin bir öğretmeni vardır. Her anlatılanın bir anlatanı vardır. Her yazılanın bir yazanı vardır...

Alevilik yolunda giden Alevilerin de O yolun sahibi olan Pirleri vardır. Dolayısıyla Aleviliğin iyi anlaşılması için bir Pir olması şarttır...

Namaz da Alevilik yolunun sahipleri olan Pirlerin insanlara gösterip öğrettiği bir ibadettir. Aleviyim diyen herkesin bu ibadeti pirin gösterdiği şekilde yapması şarttır...

Hiçbir ibadet bir başkasını hor görmek için değildir. Nitekim herkesin kendine göre bir inancı ve yaptığı ibadeti vardır. Bunu da kimseyi hor görmek için yapmazlar. Semahın da bir yapılış şekli vardır. Namaz kılmak birilerini rahatsız edecekse semah dönmek de rahatsız edecektir. Ancak insanların rahatsızlıkları var ise bu bizim yaptığımız ibadet şekillerinden kaynaklanmaz, tamamen o insanların hoşgörüsüzlüklerinden, yanlış bilgilerinden ve de çekememezliklerinden kaynaklanır. Bu da onların kendi sorunlarıdır.Birileri rahatsızlık duyacak diye neden Hakkın yolundan ve de Hakkın gerçeklerinden vazgeçelim ki?
Mustafa dediler benim adıma
Bir sıfatı Ali bindi atıma
Şimdi de ZÖHRE ANA geldi sıfata
Duyulsun şanımız Yüce Allah' a

(PİR ZÖHRE ANA)

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.