You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)

Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)

Administrator
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
Alevilik ile Aleviliğin geçmiş olaylarını içeren mukabilinde günlük olaylarla ilgili Kendi Araştırma, Makale, Yazılarımızı Yayınlamak için Bir Başlık Oluşturdum.

Bu türde yazdıklarımızı tek başlık altında toplamış oluruz. Lütfen Tamamen Kendi Çalışmamız Olan Yazıları buraya koyalım kopyala yapıştır olmasın.
Administrator
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
Yakın Tarihimizin bize yüzlerce kez yaşattığı olay zincirleri kurları tezgahları şimdilerde yine masada ne zaman seçim olsa anılan bir Kullanılan millet olan yüzlerce kez de kullanılan Alevi Toplumu insanı ne yazık bu seçim sonrası sabahında Aynı şekilde kullanılmış ve hiç bir şey elde etmemiş olarak uyanacak.

Biz hep bir şeyler yapar görünürüz Yaptığımızı sanırız. Yapamadığımız ise hep ortada durur ve yüzümüze vurulur yanlışımız. Yaptığımız Yanlışlara Bir kaç örnek vereyim, Alevi Aydınları önderleri olarak geçinen yarım yamalak Alevi bilgisini Taşıyanların Sözlerine Kanmak. Sözde Dedelerin Ben bunlara Dedecik derim, arkasından gitmek. Siyasi çıkarı peşinde koşan düzenbazlara inanmak. Kurduğumuz Derneklerde İnancımızdan çok yapılmayacakları yapmak.

Bu şeyler yüzlerle sıralanır, doğruyu görmek istemeyişimiz orası da tam bir muamma belki de çok bilgiçlik ukalalığı içinde olmamızdan, Yada cahilliğimizden Buna siz Karar verin, her hangi bir ortamda olalım konuşulan her konuda biz çok iyi biliriz ama.

Varmak istediğim şey Yaşam Tarihim içerisinde yüzlerce kez yaşadığımız yine yaşayacak olmam. Üzüntüsü İnan içerime şimdiden düştü, Biz bu ülkeyi var eden toplum olduğumuz halde görülmemek, Hakkı Olmayan, yaşatılmayan, Yaşayamayan, inancına hakaret edilen toplum olmak, Geleceği ileriyi görememek, yarın bize ne olacağını dahi programlayamamanın Piskolojisi Rahatsız etmeye hep devam edecek.

Yazan Kalemler Bizlere Yazıyı Kara Yazmış Demek istemiyorum biz verilenin kıymetini bilmemenin toplum olarak açısını çekiyoruz galiba. Geçmişimiz Bize sunduğu o güzel yolları tepmiş yada görmemiş değerlerimizin kıymetini bilememişiz. Bu gün dahi bu toplum gelen değerinin kıymetini bilmiyor, bizler her zaman suçu kendimizde aramalıyız diyorum.

Yaşadığım Bir olay;

Hacı bektaş'ta Tanıdığım Sözde Bir Alevi Dedesi Anlatacağım.

Yaklaşık 5 yıl öncesi Hacıbektaş'ta Çilehane denen yerde Yani Delikli Taş'ın önünde Çam ağaçları dibine oturmuş Hint Garibesi birisi Gelene gidene Pençe vuruyordu Pençe vurduğu Vatandaşlarda tabii ki bir miktar para Yanına Yada Cebine bırakılıyor bu sözde Dedenin. Merak gidip kim olduğunu sordum bu zata Yüzünü dahi yıkamaktan aciz Elbisesi dahi Pislik içinde olan (Kınamak adına söylemiyorum Haşa) bu Vatandaş Kısa bir öz geçmiş Anlattı ama oda yarım yamalak Bir Pir Dergahı görmüş insan olarak yalan söylediğini hemen anlıyorsun, Bu Bilgi Cahili İnsanın Önünde sıra olmuş İnsanımız Hayır duasını almak istiyor. Yahu bu Adamın kendisine Hayrı yok size ne hayrı olsun dediğimde oradan birilerinin tepkisi hemen belirdi Oturduk Birlikte O tepkili olan arkadaşlarla Kısa bir sohbet sonrasında verdiği bilgilerin yanlış olduğunu doğruların bunlar olduğunu anlattığımda onlarda anladılar gerçeği. Bu kez onlar tepki gösterdiler. Sorgulasalar Kendileri de Görecek Ama….! Soran yok sen kimsin diye.

Yani Bizler Nereye Bakacağımızı görmediğimiz sürece Hep Kaybeden olacağız. Yeter demek istiyorum, Gözler gerçeği görmeli yoksa yine hüsrana uğrayacağız
.
Administrator
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
Alevi olmak, Dünya nimetlerine minnet etmemek, elini, dilini, belini, bilmek sahip olmak, Bir Mürşitin eteğine tutunmak Ehlibeyt acısıyla yaşamak Acılarını paylaşmak göz yaşı dökmek, imam Üseyin Darında durmak yolunda olmak onun Ali Şah'ın Aşkına Yanmak İnsan Hakkına Sahip çıkmak İnkarcının münkirin münafığın Karşısında durmak, yaptığımız her şeyin bilinci ile Ehlibeyt ışığının gösterdiği yoldan ayrılmamak


Gafil kaldır şu gönlünden gümanı
Bu mülkün sahibi Ali değil mi
Yaratmıştır on sekiz bin alemi
Rızıkların veren Ali değil mi

Gelin vazgeçelim biz bu gümandan
Vallahi çıkarız dinden imandan
şefaat umarız on'ki imamdan
Anların atası Ali değil mi

Yaratıldı Mülcem ol oldu düşman
Kast etdi Ali'ye oldu peşiman
Kangı kitapta var ol Ömer Osman
Kur'an'da okunan Ali değil mi

Bin bir adı vardır bir adı Hızır
Her nerde çağırsan orada hazır
Ali'm Padişahtır Muhammet vezir
O fermanı yazan Ali değil mi

Pir Sultan Abdal'ım ben bir fukara
Acep bulunur mu derdime çare
Günahkarım nasıl varam huzura
Divanda oturan Ali değil mi


Yaşadığımız Yaşatılan Sözü kılıç olan Şah'ın Yolunda, Bunları Bilmedikten ve görmedikten sonra Alevi Olamayız.


Serseri girme meydana
Aşık senden hal isterler
Kallaşlıkla urma demi
Tastik ehli kal isterler

Uyan bu gaflet habından
İsbat isterler batından
Her aşıkın sohbetinden
Erkan ile yol isterler

Erenler oynar utulmaz
Bu yola hile katılmaz
Bunda har mihre satılmaz
Ya gevher ya la'l isterler

Bir kılı kırk pay ederler
Birin yol tutup giderler
Dile n'itibar edenler
Hal içinde hal üsterler

Pir Sultan Abdal n'eylersin
Müşkül halledip söylersin
Arısın çiçek yaylarsın
Yarın senden bal isterler


Kendimize hep bu soruyu Sormalıyız Yarın İmam Üseyin Huzuruna Nasıl Çıkarız Diye Ne Yapmalıyız Neler Yapmamalıyız ki Onların Şefaatine Mashar olalım.

Gün Gelir Dervan döner. Bu Beden de Bizden gider.


şimdi bizim aramıza
Yola boyun veren gelsin
şeriatı tarikatı
Hakikatı bilen gelsin

Kişi halden anlayınca
Hakikatı dinleyince
Üstüne yol uğrayınca
Ayrılmayıp duran gelsin

Talib olunca bir talib
İşini Mevla'ya salıp
İzzet ile selam verip
Gönüllere giren gelsin

Koyup dünya davasını
Hakk'a verip sevdasını
Doğrulayup öz nefsini
şeytanı öldüren gelsin

Pir Sultan'ım çelebiye
Eyvallahım var veliye
Muhiddin'e hal diliyle
Yolum sırrın soran gelsin


Yaşadığımız Yüz Yılda Gelmiş Pir Zöhre Ana, Ali Sözü Dilidir. Yaşattığı güzelliği Dünyada Bir eşi Benzeri olmayan Güzelliklerdir. Tüm İnsanlığın Son gelen Pir'ine sıkıca Sarılarak sahip çıkması insanlık adına olması gereken zorunluluk ve mecburiyettir. Hele ki Alevi toplumu Onun kapısı ışığı Önünde Yolunda Ayrılmaması gerekir.

Yarım Dedeler Toplumumuzu Getirdikleri yer ortada Bu son fırsat değerlendirilmez ise toplumumuzun sonu hüsran yine hüsran olacak.Güzeller semtinden bize gel oldu
Varamam şu iller yazlanmayınca
Kalmadı hiç talib ehl-i dil oldu
Gerçekler bilinmez azlanmayınca

Yezid'e verildi cevr ile cefa
Mümine verildi zevk ile sefa
Bunda inanmazlar, lafınız hava
Yalan ile gerçek gözlenmeyince

Ali'yi seversen dilinden koma
Bek sakla sırrını kimseye deme
Bu bir sırr-ullahtır beyan eyleme
Cemiyet kurulup sözlenmeyince

Ali'yi sevenler gönül düşürür
Düşürüben aşk kazanın taşırır
Değme rehber çiğ talib mi pişirir
Ocaklar yanıp ta közlenmeyince

Pir Sultan Abdal'ım demek mi olur
Hercai güzele emek mi olur
Terbiyesiz, ey can semek mi olur
Mürşit huzurunda tuzlanmayınca
Administrator
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
Terörler Vardır çeşit çeşit Katliyamlar yaparlar havada karada Acımadan insanları katlederler bunu yapanların Hep bir haklı olduklarını sandıkları düşünceleri vardır, İnsan Öldürmeni ne gibi haklı yanı olabilirki. Kendi ideolojin için başkasını yok etmek Bunu ben hiç Anlamamışımdır zaten, Zayıfsan yok edilirsin.

Toplum Olarak her tür terörü acıyı yaşamış bir milletiz Dünyanın Bizlere Karşı yaptığı ayak oyunları sonucu yaşadıklarımız Hala Akıllarda Örnekler verirsek Sivas'ta Menemen'de Çorum'da Maraş'ta Pkk Asala Terörü Daha Niceleri Hep Göz Yaşı ve Kan Acı.

Son yıllarda İnanılması güç ama bazılarının yaşattığı terör var, Daha Önceleride gördük Ama Bu kadar değil. Basına Aydınlara Yapılan Susturma Terörü Orduya Yapılan Baskı Savcılara hakimlere Adalete Yani Her türlü Yapıya Karşı yapılanlar. En Üzücü olanlarından bir taneside yani Dramatik olanı Bu ülkeyi Bizlere Kurarak Bağışlayan Ulu Önder Atatürk'ümüze Yapılan Saldırılar.

Siyasi düşünce yapısı Dışındakilere yapılan ideolojik baskılar.

Bunun Adına ne Söylenir, bence terördür.

İstedeği Ne bu terör grubunun Şeriat Ve Benden olmayanı Yok edelim, Sözde İslamcılar Bunu İstiyor. Aslında Altında yatan Nedenler bu değil, Birileri Komut Veriyor Bu Militanlarda Yapıyor Uzaktan Kumandalı Maşalar yani.

Her Haksızlığın Yargılandığı Bir Hak divanı Kurulacaktır. Kimse yaptığıyla Kalmaz Kalmadığı gibi, Her Terör grubu birgün cezasını ceker Çekecekte.


Zekai Tüzün
Administrator
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
Hey Yobaz Gerici Türk gençliği Birinci Vazifen Asil Kanın Yerlerde Akarkan Kanı Bozuklara arka çıkanlarla olmak, Haini Alkışlamak, 1 ekmeğe, Oduna, kömüre ve Üç kuruşa namussuza hainlere onu maşası olanlara oy Vererek vatanı satanlara destek çıkmaktır. Cebren Ve hile ile seni vatanına göz dikenlerin aldatanların kafanı yıkayanların başına sarık geçirenlerin yanında yer almaktır.

Hey Yobaz Türk Gençliği Sen Cuma Namazını Hac Vazifeni Türbanını tak onları Aksatma Ama Vatanını Sat.

Hey Yobaz Türk gençliği dahada Önemlisi devleti yönetenlerin delalet ve gaflet içerisinde olanlarla ve onun gibi Vatanı Kana bulayanlara destek çık alkışla madalya tak yalakalık yap .

Gelinen Bu günde Büyük Atatürk'ün en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyetini Emanet ettiği gençliğin durumu Malüm Yapılanlar çok ağrıma gidiyor. Biz bunları hak edecek bir millet değiliz, İktidar Yalakaları, ila oy verenleri Para için vatan satanları saymıyorum. Onlar bence Hainler.

Şuna Eminim ki mutlak buna bir dur denecektir yoksa biz yapmak zorundayız. Biz bu Vatanı Üç Beş Papulcunun Zafer naraları atsınlar mı diye kurtardık yada on binlerce şehit verdik.

Bu böyle olmamalı gerekirse biz yine şehit veririz

Bunları üzüntüm ile kahrolduğumdan söylüyorum ama gerçekte şu an bu maalesef.
Cezalı Üye
Alevi Haber Ajansı - Bizden (Makale)
new Fit in shape, more movement, was the cool yet. exterior size, polo ralph lauren the new Fit is the increasing , which comppolo ralph laurend to previous generation models increased the wheelbase 50mm, improved ride compolo ralph laurent. It was inpolo ralph laurenmed by staff from the field, the new generation Fit will be powered by new 1.3/1.5L engines on sale in June of this year. method Zambia 2nd generation Fabia debut at the Beijing auto show in China. polo ralph lauren The new law than the previous generation models appropriate polo ralph lauren Zambia into a trend and fashion elements to meet the growing young consumer group. The new law Zambia polo ralph lauren after the introduction of domestic production POLO same platpolo ralph laurenm, power will follow the 1.4/1.6L POLO models, is expected to be available by the end.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.