Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Yöresel B E D Dualarımız. :)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
[COLOR="#000000"]

Erzurum Yöresine Ait Beddualar

• Ahşamlar üsten garara
• Allah’ın ateşi garnan dola
• Allah kökün guruda
• Allah sene uyuz verede gaşınacah dırnah vermiye
• Beymurat tahtasına uzanasan
• Benden sonra gün görüp sefa sürmiyesen
• Bir soluhluh olasan
• Ekmek atli, sen yaya olasan
• Elin ayağın kırılada yanan uzanasan
• Gezen dert garnan dolsun
• Gidişin olada, dönüşün olmiya
• İtinen alamete, kurdunnan gıyamete galasan
• Boydan yuhari çıhmiyasan
• Ocağın bata, gapın kitlene
• Ölmiye, itmiye, sürünesen
• Seni çor tuta seni
• Seni gorbagor olasan
• Seni garayola gidesende dönmiyesen
• Suya sabuna tohunmadan gidesen
• Tandur başlarında galasan
• Yazın ayrana, kışın yorğana mehtaç olasan
• Allah senin eymeyin elinden ala
• Sene ne diyim ne olasan ?
• Toprak başan ola
• Umiram allah’tan gelin abuğuna galasan.
• Allah belan vere
• Boynun altında gala[B]
[/B]


2.cı Rıze Devamı .
RİZE YÖRESİNE AİT BEDDUALAR ( Sakin Başbakanımızı kızdırmayın ,Smile

[COLOR="#000080"]

Adun çesilsun
Allah yedi yorgan yipratasun
Ander kalasun
Başun kesile
Dert başuna
Hay korbakor çikasun
Heyirini cormeyesun
Kisacunli olasun
Korbakor olasun
Murt cidesun
Nabedil olasun
O ander kalasun

O ander kaybana kalasun
O başin kesile da kellen
O keseyim seni aleme
Oğa çok eğriluk etti, ecrini çekecek
Pakliya seni
Peşuk sallamiyasun
Sincile enesun
Tamdan tuma çidesun
Ubur çikasun
Uşak çipasi çesmeyesun
Vay başuna
Vay vereyim aklin
[COLOR="#000000"]
MALATYA DİLİNDE KULLANILAN BEDDUALAR


[COLOR="#000080"]
Yerişip yetmeyesin.
Yanın yere gele.
Alnının çatından vurulasın.
Gidişin ola, gelişin olmaya.
Ekmek at ola, sen it olasın, çapasın çapasın yetişemeyesin.
Yattığı yer yum tarağı olasıca. (Ölüler için söylenir.)
Salacan yürüye.
Tatarhamına tutulasın.
Üç günlük derde gidesin.
Sürünesice.
Sürünesin emi.
Yılan gibi yüzüstü sürünesin.
Teneşire gelesin.
Saçın tahtaya döküle.
Düşmanın yegin ola.
Yarına çıkmayasın.
Yüzün gülmeye.
Allah’ın hışmına gelesin.
Tatar okuna gidesin.
Kabir kabir geze de, yatacak yer bulamaya. (Ölüler için söylenir.)
Dili lal olasıca.
Dilin başından çekile.
Çenen tutula.
Çenene hırsız taşı değe.
Kulağına kuşun aka.
Bakasın da, görmeyesin.
Bakar kör olasın inşallah.
Kör olasıca.
Türemesin.
Türemeyesice.
Yaşın yerde sayıla.
Yanı karaya gelesice.
Eline bir tas su veren bulunmaya.
Yatışın ola, kalkışın olmaya.
Boğazında kala.
Adam içine çıkamayasın.
Yaraların başından aşa.
Derdin ola, derman bulamayasın.
Ellere avuç açasın.
Gördüğünden geri kalasın.
Gözlerin avcuna döküle.
Dişin kesmeye beleki.
Tırnağın uzamaya.
Nefesin kesile.
Fırsat bulamayasın.
Eline fırsat geçmeye.
Çağalarından çekesin.
Gün görmeyesin.
Muradın gözünde kala.
Murat alamayasın.
Tabutuna örtüle.
Kızıl kurda gidesin.
Kızarasın da tandıra düşesin.
Baba çıkasıca.
Başın dertten kurtulmaya.
Allah bin türlü belanı versin.
Deliye duş olasın, akıllıya hasret kalasın.
Bir lokma ekmek bulamayasın.
Zıkkım yiyesice.
Zıkkımın pekini ye.
Zıkkım iç.
Zıkkımlan.
İçerini sıyırsın.
Kara yerin kahrı zemin dibine gidesin.
Essalat safirine gidesin.
Boynun altında kala.
Boynu altında kalasıca.
Kırılasınız belekim, emi.
Gün görmeyesiniz.
Yemesi nasip olmaya.
Başın dertten kurtulmaya.
Yüzün ensene döne.
Paran gövdene yapışa.
Gözünü toprak doyura.
Karnın doymaya.
Elin ekmeğe yetmeye.
Dilin tutula.
Dişin döküle.
O günleri görmeyesin.
Tez vakitte gidesin.
İtten beter olasın.
Güvendiğin dağlara kar yağa.
Derdin ola, dermanın olmaya.
Kapılarda kalasın.
Postun deline.
Gün yüzü görmeyesin.
Sonun gelir inşallah.
Ocağın bata.
Ocağı batasıca.
Ocağına incir dikile.
Kınayanın başına gele.
Boyun devrile.
Boyun boz ipiyle ölçüle.
Malamat olasın.
Faş olasıca.
Karnına kurt düşe.
Cigerine kurt düşe.
Cigerinden vurulasın.
Can evinden vurulasın.
Yağlı kurşuna gidesin.
N A S İ P yazdı:
MALATYA DİLİNDE KULLANILAN BEDDUALARYerişip yetmeyesin.
Yanın yere gele.
Alnının çatından vurulasın.
Gidişin ola, gelişin olmaya.
Ekmek at ola, sen it olasın, çapasın çapasın yetişemeyesin.
Yattığı yer yum tarağı olasıca. (Ölüler için söylenir.)
Salacan yürüye.
Tatarhamına tutulasın.
Üç günlük derde gidesin.
Sürünesice.
Sürünesin emi.
Yılan gibi yüzüstü sürünesin.
Teneşire gelesin.
Saçın tahtaya döküle.
Düşmanın yegin ola.
Yarına çıkmayasın.
Yüzün gülmeye.
Allah’ın hışmına gelesin.
Tatar okuna gidesin.
Kabir kabir geze de, yatacak yer bulamaya. (Ölüler için söylenir.)
Dili lal olasıca.
Dilin başından çekile.
Çenen tutula.
Çenene hırsız taşı değe.
Kulağına kuşun aka.
Bakasın da, görmeyesin.
Bakar kör olasın inşallah.
Kör olasıca.
Türemesin.
Türemeyesice.
Yaşın yerde sayıla.
Yanı karaya gelesice.
Eline bir tas su veren bulunmaya.
Yatışın ola, kalkışın olmaya.
Boğazında kala.
Adam içine çıkamayasın.
Yaraların başından aşa.
Derdin ola, derman bulamayasın.
Ellere avuç açasın.
Gördüğünden geri kalasın.
Gözlerin avcuna döküle.
Dişin kesmeye beleki.
Tırnağın uzamaya.
Nefesin kesile.
Fırsat bulamayasın.
Eline fırsat geçmeye.
Çağalarından çekesin.
Gün görmeyesin.
Muradın gözünde kala.
Murat alamayasın.
Tabutuna örtüle.
Kızıl kurda gidesin.
Kızarasın da tandıra düşesin.
Baba çıkasıca.
Başın dertten kurtulmaya.
Allah bin türlü belanı versin.
Deliye duş olasın, akıllıya hasret kalasın.
Bir lokma ekmek bulamayasın.
Zıkkım yiyesice.
Zıkkımın pekini ye.
Zıkkım iç.
Zıkkımlan.
İçerini sıyırsın.
Kara yerin kahrı zemin dibine gidesin.
Essalat safirine gidesin.
Boynun altında kala.
Boynu altında kalasıca.
Kırılasınız belekim, emi.
Gün görmeyesiniz.
Yemesi nasip olmaya.
Başın dertten kurtulmaya.
Yüzün ensene döne.
Paran gövdene yapışa.
Gözünü toprak doyura.
Karnın doymaya.
Elin ekmeğe yetmeye.
Dilin tutula.
Dişin döküle.
O günleri görmeyesin.
Tez vakitte gidesin.
İtten beter olasın.
Güvendiğin dağlara kar yağa.
Derdin ola, dermanın olmaya.
Kapılarda kalasın.
Postun deline.
Gün yüzü görmeyesin.
Sonun gelir inşallah.
Ocağın bata.
Ocağı batasıca.
Ocağına incir dikile.
Kınayanın başına gele.
Boyun devrile.
Boyun boz ipiyle ölçüle.
Malamat olasın.
Faş olasıca.
Karnına kurt düşe.
Cigerine kurt düşe.
Cigerinden vurulasın.
Can evinden vurulasın.
Yağlı kurşuna gidesin.Yetişmeyesice
Gada Kurşunlarına Gidesice
Boynu altında kalasıca
Kanı için akasıca
Ciğeri ağzından gelesice
Adın sanı belirsiz olasıca
SmileSmileSmile
sultann yazdı:
Yetişmeyesice
Gada Kurşunlarına Gidesice
Boynu altında kalasıca
Kanı için akasıca
Ciğeri ağzından gelesice
Adın sanı belirsiz olasıca
SmileSmileSmile


Aminnnnnnn Sad --------------------------------- ( Smile )
###############################################
URFALICA BEDDUALARSmile YÖRESEL BEDDULAR ÇOK HOŞUMA GİDER


[COLOR="#000080"]
[COLOR="#000080"] [B]
Betrey söne
Betreye şiş çahıla
Caniya ataş düşe
Canidan bulasan
Canidan bizar olasan
Ciğeri el el tökile
Ciğeri ağziya gele
Ciğeri yüreği hestehana slepçesini doldura
Deli olasan dağlara düşesen
Deli olasan derman bulamayasan
Dermansız derde düşesen
Dert tuta sizi
Dert çekesen ölmeyesen
Diş tırnak bulamayasan
Elifi söne
Eski derdiye dönesen.evvel derman buldi,şimdi derman bulamayasan
Epriyesen çüriyesen

Epriyesen çüriyesen lop lop tökilesen

Felç olup yerde kalasan

Gidesen bi zalımın eline düşesen

Göziyin elifi söne

Göti yerde kala gözi kapıda kala

Her tikey bi dağda kala

Hespe tökesen

Hespe tökesen hespiri yiyesen

İki gözi avcuma düşe

Işıği söne

İnce derde düşesen

Kan ağlayıp kara bağliyasan

Kaniya pohiya bölenesen

Kani pohi bi delikten gele

Kani pohi bi gele

Kan kusasan irin akıtasan

Kan sıçasan kan işiyesen

Kızken kızdırasan

Kızken kızdırasan körük çekesen

Kurt düşe ölüm siye yok ola

Me'zul olasan divar dibinde kalasan

Ölmiyesen örnek olasan

Pohidan gülle oyniyasan

Sen olasan parça tike olasan
Sen olasan bi deri bi gemik kalasan

Sen olasan parça pırtik olasan

Sesi kesile

Sesi söne

Soyi sopi kuriya

Tike tike olasan

Lime lime olasan

Yediği yemek bırnidan gele

Yidıği hekimler çıhara

Yiyesen sıçmiyasan

Al gidesen kara gelesen

Al kızıl kaniya bölenesen

Allah belayi vere

Allah'ın tufanına gidesen

Allah caniyi ala

Allah seni vura

Babay gele yeri boş göre

Balıklara yem olasan

Başiya bomba düşe gülley avcuma düşe

Be-mırat gidesen

Beni vuranı Allah vura

Beni yidiz Allah ta sizi yiye

Beyni tökile torbiya gire biye gele

Bi avuç torpah ver beni kurtar

Cehennem ataşına yanasan

Cigeri tahtalarda doğrana

Çıra kımın sönesen

Çifte pıçağa rast gelesen

Dağ kımın durasan duz kımın eriyesen

Dört gişinin çininde gidesen

Evi yıhıla

Evi yıhıla kapi kuş pohınnan sıvana

Gençlığiya doymiyasan

Gidişi ola dönışi olmiya

Gidesen dönmiyesen

Hasreti karnida kala

Hz.Ali kılıcına gidesen

Kapılarda bitmeyesen

Kapi kılıtlı kala,kör baykuş takayda yuva kura

Kara haberi gele

Kara yer yeri ola,cehennem deligi ola

Kıran süpüre

Kurda kuşa yem olasan

Küller başiya

Külim zibilim başiya

Meyti kaha

Mezari ola sen olmiyasan

Nakış tahtasına gelesiz

Nakış tahtasına düşesiz

Ocaği söne

Ölüm döşüre seni

Parça tike olasız

Sebbehe çıkmiyasız

Sen olasan mezariya tik oturasan

Sıcak yatasan savıh kahasan

Son hemamiz ola

Şitilken devrilesen

Şitilken gidesin

Tıfıl gidesen

Üstize ağliyim

Yatasan kahmiyasan

Yetişip yetmiyesen

yetişip yetmiyesen,gögerip bitmeyesen

Yer açıkken yere giresen

Yerre giresen

Yıldırım başiza düşe

Yurdi yuvay dağıla

Zehir helayin yiyesen

Zıri zeber olasan

Al duvah görmiyesen

Ali yeşili üstiye atıla

Çolıh çocıh hesretinde kalasan

Dügün evi degil ölü evi ola

Etegize oğlan sidigi degmiye

Gün görmiyesen mıraz almiyasan

Kökiyiz kuriya

Körocah kalasan

Menzil mırz almayasan

Sen olasan agbeht görmiyesen

Teriden duvağidan gömılesen

Yidiği ekmek geydıği köynek bikanıda kala

Beni kıniyan bi avıçta ziyade kınamdan yaha

Benim kımın olasız

Bi mememden emdigin süt,birinden emdiğin irin ola

Hakkım siye heram it kanı ola

Hakkım siye heram olsun,kat kat katran olsun

Kıniyan kınamdan yaksın

Nasıl yağdan kıl çekiler,Allahta beni içizden ele çeke

Ben, unudup caniyin derdıne düşesen

Bögınden geri kalasan

Bögınleri arayasan bulamiyasan

Canidan bedeniden hayır görmiyesen

Derbeder olasan

Ekmek atlı sen yayan olasan

Ekmek ekmek dılınesen

Evi başiya yıhıla

Farşı malamat olasan

Hanay herap ola

İflah olmiyasan

İşi rast getmiye

İtten aç,ilandan çıplah kalasan

Karni ekmege doymiya

Malidan malamat olasan

Postaliyin altı ola,üstü olmiya

Rezil rüsva olasan

Sabır selam görmiyesen

Ser olasan noldım delısı olasan

Tahti taci döne

Yavrım dünyanı keytı kederı senı bırahmiya

Allah beni sızın elize düşürmiye

Allah kımsi sızın şerrize düşürmiye

Allah seni çarpa çalındıra

Allah belayı avuciya koya

Anaydan emdıği süt bırnidan gele

Bini bin izarda sere durasan

Çırnağa çalınasan

Can döşegınde su veren olmiya

Çeney çekile

Dağ ceylanı olasan

Deli olasan,dağlara düşesen

Elim et yahayda kala

El alem seyriye dura

Ettıği keder bulasan

Ettıği yoliya gele

Evladidan çekesen

Ettıği bet senı çarpa

Gözi avucuma düşe

Hekim dede süpürgesinden süprülesiz

O boyda kalasan

Ölmiyesen örnek olasan

Sıfatiya nalet gele

Tehsinez olasan

Töremiyesen

Yurdida baykuşlar öte
[/B] [/B]
[COLOR="#000080"]

[COLOR="#B22222"] [B]
YÖRESEL BEDDUALARIMIZ

ELBİSTAN ve ÇEVRESİNE AİT BEDDUALAR


[COLOR="#EE82EE"] Türkıyeme kötülük yapanlara gelsın Smile

Acıdan geberesin

Adı batasıca

Adın karayelden gelsin

Adın sanın batsın

Ağzı kapanasıca

Ağzını buğusu tükene

Ağzından burnundan gele

Ağrıcıgın yere gelsin

Ah diyesin, kan tüküresin

Ahım sende kalmaya

Ala kanlı yarı canlı gelesin

Alnına kara yazıla

Allah sen ala ki kurtulam

Anasız kalasın

Analık hakkım haram olsun

Arkan yere gele

Ayağın kırılsın

Ayağın taşa değe

Ayağın çolak başın kabak ola

Ayın bayın olasın

Allah belanı versin

Allah aklını almış darısı canına

Allahtan bulasın

Allah cezanı versin

Allah seni bir solukluk etsin

Allah seni iflah etmesin

Allah seni türetmeye

Aldığın parayı doktora veresin

Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın

Allah az verip gezdirsin, çok verip azdırsın

Arkan teneşire gele

Anandan doğduğuna pişman olasın

Allah seni iki dünyada perişan etsin

Allah Kapılara baktırsın

Adı bebeklere vurulasıca

Alı yeşili üstüne atılasıca

B

Bacan yıkıla

Basiretin bağlana

Baş aşağıya gelesin

Bağrına taş basasın

Boynuna boz ipler ölçüle

Bahtın karara

Başına benim kadar taş düşsün

Başına mezar taşı dikile

Bacana baykuş konsun

Belin büküle

Bedeninin hayrını görmeyesin

Bedenine kurt düşe

Benden beter ol

Boyun devrilesice

Boynun altında kalsın

Burnundan gelsin

Boyuna boz ip ölçülesice

Başını yitiresin

C

Canı çıkasıca

Ciğerin ağzından gele

Ciğerinden tutuşasın

Canının derdine düşesin

Cennet yüzü görmeyesin

Cumaya varmayasın

Ciğeri dökülesice

Ç

Çarşaflara dolanasın

Çenesi çekilesice

Çula çaputa sarılasıca

Çoluk çocuğunun hayrını görmeyesin

D

Dizin dizin yürüyesin

Dalın budağın budana -

Dağlanasıca

Dermansız dertlere kalasın

Derisi yüzülesice

Dört adamın omzunda gidesin

Dilin dependen çekile

Darlık çekesin bolluk yüzü görmeyesin

Dert tuta

Derdine derman yarana merhem bulunmaya

Dilin kopsun

Dilini eşek arısı soksun

Dilin damağın kuruya

Dilenemez dilenci olasın

Dirin gitsin, ölün gelsin

Dizlerinin bağı çözüle

Damlarda (hapishane) leşin kala

E

Ekmek atlı, sen yaya olasın

Evinde baykuşlar öte

Eli sopalıya düşesin

Ecellerden ecel beğenesin

Ekmeğin seni kör ede

Elin ayağın tutmaz ola

Ekmeğin aşın olsunda, yiyecek dermanın olmasın

Ellere karışasın

Elin ekmek, belin kuşak görmeyesin

Eline yüzüne kara gele

Er bula yer bulamayasın

Eşin dostun olmaya

Etleri dökülesice

Evlat günü görmeyesin

Emzirdiğim süt haram olsun

Evin başına yıkılsın

Ekmeğin kuru, ayranın duru ola

F

Feleğini şaşırasın

Feleğin sillesini yiyesin

Firengilere rast gelesin

Fitnelerin belasına gelesin

G

Gadalarımı alasıca

Gözlerine dursun

Gövdeleri eriyesince

Gavur elinde kalasın

Güvendiğin dağlara kar yağa

Gençliğin hayrını görmeyesin

Gözlerin alil olsun

Gözleri kör olasıca

Gidişin ola da dönüşün olmaya

Gahır çekesin

Gözlerin boş ola

Gözüne toprak serpile

Gözünün bebeği düşe

Gündüzün gece olsun

Görüp göreceğin bu ola

Gönenemeyesin

H

Horozun ötmeye, bacan tütmeye

Hanın evin harap ola, yurdun yuvan dağıla

Hayrını görmeyesin

Hevesin kursağında kalsın

Hışımlara uğrayasın

Helvası yenesice

Huyun suyun kurusun

Hörtükler çıkarasın, günahın azalmaya

I-İ

Işığın sönsün

Issı yatıp soğuk kalkasın

İki gözün eline gele

İki elin böğründe kalsın

İçine sinmesin

İt mezarında yatasın

İçin dışın döküle

İflah olmayasın

İki yakan bir araya gelmeye

İki cihanda gün görmeyesin İflahın kesile

İliğin kemiğin kuruya

İmam kayığına binesin

İmansız gidesin

İnce dertlere kalasın

İnim inim inleyesin

İrin akıtasın

İşin gücün rast gitmeye

İte püsüğe yem olasın

İtten aç, yılandan çıplak kalasın

K

Karartın kaybolsun

Karayellere gidesice

Kanlar kusasıca

Kabir kabir gezesin

Kabir azabı çekesin

Kafası kesilesice

Kanın içine aka

Kapına kara kilit vurula

Karartın kalka emi

Kanın kuş, etin it, kemiğim kurt yemi ola

Kapılar üstüne kapana

Karga kuzgun leşine konan

Karnın ağrısın

Kefenin biçilsin

Kemiklerini un ufak edeler

Kıtlıktan çıkamayasın

Kimin kimsen olmasın

Köküne kibrit suyu dökülsün

Kim vurduya gidesin

Kör kötürüm olasın

Kurda kuşa yem olasın

L

Leşin dağda kala

Lal(dilsiz) olasın

Lep lep dökülesice

M

Mer mer meleyesin

Mapushanelerde çürüyesin

Makineler altında kalasın

Malından canından ol

Meteliğe kurşun atasın

Mezar mezar dolaşasın

Minderine oturanın olmaya

N

Nana muhtaç olasın

Naçar kalasın

Nafakan kesilsin

Nazardan gidesin

Nefesin kısıla

O

Ocağın batsın

Ocağın tütmeye

Olmaz olasıca

Ocağına baykuşlar tüneye

Ocağına incir ağacı dikilsin

Oyum oyum oyulasın

Ocağın bucağın bata

Ö

Ödün ağzına gele

Ölüm haberini arlım inşallah

Öksüz kalasın beni anasın

Ölün kuzgunlara yem ola

Ömrün tükene

Ölüp ölüp dirilesin

P-R

Paran pulun ola karın dul ola

Parça parça olasın

Rahmet yüzü görmeyesin

Rezil rusva olasın

Rızgın kesilsin

S-Ş

Soykalarından kalasıca

Südüklüğün dura

Sabaha çıkmayasın

Sürüm sürüm sürünesin

Sana verdiğim emekler haram olsun

Saçına kıran girsin

Sakalın ağarsın

Sebepsiz gidesin

Ses verenin olmaya

Soyun sopun bata

Soykandan çıka

Soyhası çıhasıca

Sarı sıtmaya uğrayasın

Sesin yeraltından gele

Südüklüğün kapana

Şaşım şaşım kalasın

Şeytanından bulasın

Şafağın kapana

T

Teneşire gelesin

Tepene taş yasın

Tel tel olasın

Tımarhanelik olasın

Tohumun kuruya

Türemeyesice

Torban belinden düşmeye

Tokluğun bayramdan bayrama ola

Tapanın şarka gele

Tabanından devrilesin

U-Ü

Uğurun kademin kesile

Ulum ulum uluyasın

Urganlara gelesin

Umduğunu bulamayasın

Üzüm üzüm üzülesin

Üleşine guzgunlar dönesice

V

Vurduğun yer ot olsun, elin kolun küt olsun

Verem olasın

Varlık bul, dirlik bulma

Vatanında ölmeyesin

Vurulasıca

Y

Yağlı kurşunlardan gidesice

Yaşamıyasıca

Yaşın kara gelsin

Yan ağrısından gidesice

Yeğin yanın yere gele

Yaka paça yakalanasın

Yarına çıkmayasın

Yaşı kesilesice

Yaşına doymayasın

Yatacak yer bulamayasın

Yanın yatakta, gözün kapıda ola

Yavruların yetim kala

Yazıklar olsun

Yılanlar sokasıca

Yedi kat yerin dibine giresin

Yiğit iken yıkılasın, dal iken devrilesin

Yüzün kara ola

Yaşın ömrün kesile

Yollarda üleşin kala

Yaşına doymayasın

Yaşın başına gardak gele

Z

Zıkımın dibini yiyesice

Zehir zıkım ye

Zıbar

Zırnık

Ziftin pekini ye [/B]
Sayfalar: 1 2