Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Yöresel B E D Dualarımız. :)
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
[COLOR="#B22222"]
Anteplice Beddualar Smile ( günümüz sartlarina uygundur Smile)[COLOR="#000080"]
Adı börgünden çıkasıca
Adı sanı çürüyesice
Adın başkasına kona!
Ağzı yumulu kalasıca
Ağzına daş çakıla
Ağzına sapan taşı değe
Ağzına yuyucu parmağı gire.
Ağzının buğu tükene. (Nefesin kesilsin)
Aklının bardağı kırıla
Allah bir dert versin nereden geldiğini bileme
Allah elimden ala
Allah gözünün ışığını ala
Allah kaldırmaya, töremeyesin.
Allah mahşerde gulum demiye !
Allah sebebine koymaya.
Allah seni getirmeye
Allah seni iflah eyleye
Allah seni yeşertmiye
Allah tırnağını uzatmaya
Allahtan bulasın, yurdun yuvan dağıla.
Ayağına kör mıh batasıca. (Ayağına kör çivi batsın)
Ayaklarında sıraca çıka
Ayın bayın olasın.(Elin ayağın çarpılsın)
Babanın sinine bok yağa
Başına bit düşe.
Başına daş dikile
Başına him daşı düşe
Başına him taşı düşe
Başını bağrını yesin.
Bayramın kara gele
Bedduan başına uğraya. (İstediğin kötü şey başına gelsin)
Bedenin hayrını görmeyesin
Bedenin yerde çürüye
Bedenine fransız topu deyesice
Bedenine gurşun deye
Bedestende canın bazarına oturasın !
Boğazında kuş kuyruğu çıka
Boyun bosun devrile
Boyuna ip ölçüle.
Böyümüyecise
Canının derdine düşesin.
Cehennem beri sen kırk konak öte
Cehennemin dibine kadar yolun var Cehenneme dibine gidesice
Ciyerin azından gele
Codar (kötürüm) olasın
Çenen çekile
Çenen çekile
Dalhan devrilesin
De get nalet
Deli bayramı neylesin
Delik delik olasın da sarat süzek olasın. (Kurşunla delik deşik olasın)
Delik delik olasın
Dert tutasıca
Dilenemesiz dilenci olasın.
Dilenemez dilenci olasın
Dilin dependen çekile
Dilin lâl ola, gözün kör ola !
Dilini eşşek arısı soka
Dillerin lal ola.
Dizin dizin sürünesin
Dört gişinin çingilinde gelesin !
Dört gişinin omzunda gedesin
Ekmek atlı sen yayan olasın
Ekmek atlı,sen yayan galasın.
Elin ayağın kırıla
Ellerin yanına düşe.
Erim erim eriyesin,sürüm sürüm sürünesin.
Etteni bulasın
Evin başına yıkıla, hanan haraba kala.
Ganın içine aka
Ganın içine aka,
Ganlı köyneğin gele
Ganlı köynen gele
Ganser allefinden ölesin !
Gara gara dert
Gara yerin dibi,
Geberesice
Gerili serili galasın gelin
Germece gerilesice
Gidişin olada gelişin olmaya
Gözün kör ola
Gözün önüne aka
Gözünden dizinden gele.
Gözüne ali mıhı çakıla
Gözüne ali mili çekile
Gözüne betire düşe.
Gözünü dizini allah ala
Gulzun gurd (guzzul gurd)
Hanan haraba ola
Hanan minan dagıla
İçin dışına çıka
İçini dışını boyuya
İki yakan bir olmaya.
İt olasıca
İtin doorup gazandığı
İtin eniği
Kabir kabir gezesin (ölün rahat etmesin)
Kan sıçasıca
Kapına kara kilit vurula. (Yurdun yuvan dağılsın)
Kara kara dert!
Kara yerin dibine gidesice
Kepeen kesile
Kepeği kesilesice. (Bu dünyadan kısmetin kesilsin)
Köküne sumak suyu sıkıla
Kurşunlara gelesin.
Mıraz (murat) almayasın mırazın karnında kala
Nalet olasıca
Namusundan bulasın
Ocağın söne.
Oyum oyum oyulasıca da sarmısak gibi soyulasıca.
Ölüm artııı
Ölüm seni ala
Sakalı sabunlanasıca
Sarı suyun (irin, cerrahat) aka sarat süzek olasın
Şiş çakıla
Şişe dona kalasıca
Şişe kalasıca
Teneşire gelesin
Ulum ulum ulasın, lep lep dökülesin !
Ulum ulum uluyasın
Uşaklarının yoluna gele.
Yağlı kurşun yiyesice
Yallaah bu nasıl yalan lan.
Yanın yere gele
Yazıma yazılasın. (Uğradığım belaya sen de uğrayasın)
Yere batasın (ölüp gömülesin)
Yerin dibine giresice
Yerin yedi kat altına giresin
Yidiken yıkılasıca
Yüzün gülmeye
Yüzün yüzüle.
Yüzüne yüz evin karası sürüle.
Zıbararsın (ölesin)

[COLOR="#000000"]
MUŞ

[COLOR="#000080"]


Ayağ de duresen, etlerin yere tökıle

Amme Ali olesen

Ah edesen, benim en kötü günümü arıyesen

Allah’ından bulesen

Boyan kefen biçile

Baba vure yanan

Burnundan gele

Ağbatım (Akibetim) başan, sağ elin tepende ola

Babe çıkan sukuman canın hereni görmiyesen

Elin hıne görmiye

Gorbegor olesen.

Gözlerin elimlan pamuğliyem

Kıdor kıdor olesen

Gudumun gırıle

Muradın gözünde gale

İtnan alemete, kurtnan kıyamete kalesen

İsi yatesen sağuk kağesen

Oğaş demiyesen

Ocagın söne

Öz başın yesen

Sesin salların altından gele

Samyeli tut

Sukumun bate

Şil olesen

Tavuk cücesınnan,zeyistan(Loğusa) kundağınnan,havaran gele

Toprak başan,kül ümuran ole

Toğ yidoğun beyrem günü ole

Kanın içan ağe

Vurucum atli gele

Yani kare vure yanan

Yanın karele

Üzün gülmiye,uşaktan merhum kalesen
Dua ve Beddualar .. YOZGAT .
[B]DUALAR [/B]

Acı yüzü görmeyesin.

Allah ayrılık gayrılık vermesin.

Allah darlık yüzü görmeyesin.

Allah kimseyi aç açık bırakmasın.

Allah kabir azabı çektirmesin.

Allah nazardan saklasın.

Allah seni helal süt emmişlere eş etsin.

Allah sevdiğinden ayırmasın.

Altın halkalardan tut.

Babana rahmet.

Eline sağlık.

Hatır soranların çok olsun.

Hızır Aleyhisselam yoldaşın olsun.

İki cihanda aziz olasın.

Kınan kutlu olsun.

Kurban olduğum Allah, ömrümden alsın ömrüne versin.

[BNe ediyim, nice ediyim deme, kül diye avuçladığın altın olsun.[/B]

Ömrün uzun olsun, düğünün güzün olsun.

Tuttuğun altın olsun.

************************************


[B]Okşamalar; Smile
[/B]

[B]dilini yediğim, koçum, kınalı kuzum, tombulum, anasının bir tanesi, anasının kuzusu, anan sana kurban, kaymağım, bebeğim, edem benim, canımın içi yavrum, ciğerimin köşesi, bir tanem, kekliğim, cici kızım, nur topum, nur tanem, nar tanem, sümbülüm, kraliçem, ağzımın tadı, koca danam, gülüm, kara gözlüm, tek dalım, aslanım, yiğidim, has kızım, balam, evimin direği ’[/B]

**************************


[B]BEDDUALAR [/B]

Adı batasıca!

Ağzın, dilin kurusun!

Allah belanı versin!

Allah canını alsın!

Allahından bul!

Allah kınalı parmak tutturmasın!

Babanın bekini ye!

Baba ciğerine sarılsın!

Başına taş düşsün!

Başın dertten kurtulmasın.

Boğazına dursun!

Boynun altında kalsın!

Boyun posun devrilsin!

Elin kolun kırılsın.

Ellerin kırılsın!

Emdiğin burnundan gelsin!

Evlatlarının hayrını görmeyesin!

Gidişin olsun da gelişin olmasın!

Gözüne dizine dursun!

Gözün kör olsun!

Gün görmeyesin!

İki gözün önüne aksın!

Kaynar kazanlara giresin!

Kör olasıca!

Muradın koynunda kalsın.

Ocağın küllensin

Sakalın gözüne ekilsin.

Sesin kara yerlerden gelsin..

Südüklüğün (sidikliğin) dursun!

Sürüm sürüm sürünesin!

Yaşın donun kara gelsin!

Yerin dibine gir!

Yüzünde baba çıksın!

Zıkkımın kökünü ye! Sad
ELBİSTAN ve ÇEVRESİNE AİT BEDDUALARYÖRESEL BEDDUALARIMIZ Smile)

A

Acıdan geberesin
Adı batasıca
Adın karayelden gelsin
Adın sanın batsın
Ağzı kapanasıca
Ağzını buğusu tükene
Ağzından burnundan gele
Ağrıcıgın yere gelsin
Ah diyesin, kan tüküresin
Ahım sende kalmaya
Ala kanlı yarı canlı gelesin
Alnına kara yazıla
Allah sen ala ki kurtulam
Anasız kalasın
Analık hakkım haram olsun
Arkan yere gele
Ayağın kırılsın
Ayağın taşa değe
Ayağın çolak başın kabak ola
Ayın bayın olasın
Allah belanı versin
Allah aklını almış darısı canına
Allahtan bulasın
Allah cezanı versin
Allah seni bir solukluk etsin
Allah seni iflah etmesin
Allah seni türetmeye
Aldığın parayı doktora veresin
Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın
Allah az verip gezdirsin, çok verip azdırsın
Arkan teneşire gele
Anandan doğduğuna pişman olasın
Allah seni iki dünyada perişan etsin
Allah Kapılara baktırsın
Adı bebeklere vurulasıca
Alı yeşili üstüne atılasıca
B
Bacan yıkıla
Basiretin bağlana
Baş aşağıya gelesin
Bağrına taş basasın
Boynuna boz ipler ölçüle
Bahtın karara
Başına benim kadar taş düşsün
Başına mezar taşı dikile
Bacana baykuş konsun
Belin büküle
Bedeninin hayrını görmeyesin
Bedenine kurt düşe
Benden beter ol
Boyun devrilesice
Boynun altında kalsın
Burnundan gelsin
Boyuna boz ip ölçülesice
Başını yitiresin
C
Canı çıkasıca
Ciğerin ağzından gele
Ciğerinden tutuşasın
Canının derdine düşesin
Cennet yüzü görmeyesin
Cumaya varmayasın
Ciğeri dökülesice
Ç
Çarşaflara dolanasın
Çenesi çekilesice
Çula çaputa sarılasıca
Çoluk çocuğunun hayrını görmeyesin
D
Dizin dizin yürüyesin
Dalın budağın budana -
Dağlanasıca
Dermansız dertlere kalasın
Derisi yüzülesice
Dört adamın omzunda gidesin
Dilin dependen çekile
Darlık çekesin bolluk yüzü görmeyesin
Dert tuta
Derdine derman yarana merhem bulunmaya
Dilin kopsun
Dilini eşek arısı soksun
Dilin damağın kuruya
Dilenemez dilenci olasın
Dirin gitsin, ölün gelsin
Dizlerinin bağı çözüle
Damlarda (hapishane) leşin kala
E
Ekmek atlı, sen yaya olasın
Evinde baykuşlar öte
Eli sopalıya düşesin
Ecellerden ecel beğenesin
Ekmeğin seni kör ede
Elin ayağın tutmaz ola
Ekmeğin aşın olsunda, yiyecek dermanın olmasın
Ellere karışasın
Elin ekmek, belin kuşak görmeyesin
Eline yüzüne kara gele
Er bula yer bulamayasın
Eşin dostun olmaya
Etleri dökülesice
Evlat günü görmeyesin
Emzirdiğim süt haram olsun
Evin başına yıkılsın
Ekmeğin kuru, ayranın duru ola
F
Feleğini şaşırasın
Feleğin sillesini yiyesin
Firengilere rast gelesin
Fitnelerin belasına gelesin
G
Gadalarımı alasıca
Gözlerine dursun
Gövdeleri eriyesince
Gavur elinde kalasın ........ Sad( suçum neydi ????
Güvendiğin dağlara kar yağa
Gençliğin hayrını görmeyesin
Gözlerin alil olsun
Gözleri kör olasıca
Gidişin ola da dönüşün olmaya
Gahır çekesin
Gözlerin boş ola
Gözüne toprak serpile
Gözünün bebeği düşe
Gündüzün gece olsun
Görüp göreceğin bu ola
Gönenemeyesin
H
Horozun ötmeye, bacan tütmeye
Hanın evin harap ola, yurdun yuvan dağıla
Hayrını görmeyesin
Hevesin kursağında kalsın
Hışımlara uğrayasın
Helvası yenesice
Huyun suyun kurusun
Hörtükler çıkarasın, günahın azalmaya
I-İ
Işığın sönsün
Issı yatıp soğuk kalkasın
İki gözün eline gele
İki elin böğründe kalsın
İçine sinmesin
İt mezarında yatasın
İçin dışın döküle
İflah olmayasın
İki yakan bir araya gelmeye
İki cihanda gün görmeyesin İflahın kesile
İliğin kemiğin kuruya
İmam kayığına binesin
İmansız gidesin
İnce dertlere kalasın
İnim inim inleyesin
İrin akıtasın
İşin gücün rast gitmeye
İte püsüğe yem olasın
İtten aç, yılandan çıplak kalasın
K
Karartın kaybolsun
Karayellere gidesice
Kanlar kusasıca
Kabir kabir gezesin
Kabir azabı çekesin
Kafası kesilesice
Kanın içine aka
Kapına kara kilit vurula
Karartın kalka emi
Kanın kuş, etin it, kemiğim kurt yemi ola
Kapılar üstüne kapana
Karga kuzgun leşine konan
Karnın ağrısın
Kefenin biçilsin
Kemiklerini un ufak edeler
Kıtlıktan çıkamayasın
Kimin kimsen olmasın
Köküne kibrit suyu dökülsün
Kim vurduya gidesin
Kör kötürüm olasın
Kurda kuşa yem olasın
L
Leşin dağda kala
Lal(dilsiz) olasın
Lep lep dökülesice
M
Mer mer meleyesin
Mapushanelerde çürüyesin
Makineler altında kalasın
Malından canından ol
Meteliğe kurşun atasın
Mezar mezar dolaşasın
Minderine oturanın olmaya
N
Nana muhtaç olasın
Naçar kalasın
Nafakan kesilsin
Nazardan gidesin
Nefesin kısıla
O
Ocağın batsın
Ocağın tütmeye
Olmaz olasıca
Ocağına baykuşlar tüneye
Ocağına incir ağacı dikilsin
Oyum oyum oyulasın
Ocağın bucağın bata
Ö
Ödün ağzına gele
Ölüm haberini arlım inşallah
Öksüz kalasın beni anasın
Ölün kuzgunlara yem ola
Ömrün tükene
Ölüp ölüp dirilesin
P-R
Paran pulun ola karın dul ola
Parça parça olasın
Rahmet yüzü görmeyesin
Rezil rusva olasın
Rızgın kesilsin
S-Ş
Soykalarından kalasıca

Südüklüğün dura
Sabaha çıkmayasın
Sürüm sürüm sürünesin
Sana verdiğim emekler haram olsun
Saçına kıran girsin
Sakalın ağarsın
Sebepsiz gidesin
Ses verenin olmaya
Soyun sopun bata
Soykandan çıka
Soyhası çıhasıca
Sarı sıtmaya uğrayasın
Sesin yeraltından gele
Südüklüğün kapana
Şaşım şaşım kalasın
Şeytanından bulasın
Şafağın kapana
T
Teneşire gelesin

Tepene taş yasın
Tel tel olasın
Tımarhanelik olasın
Tohumun kuruya
Türemeyesice
Torban belinden düşmeye
Tokluğun bayramdan bayrama ola
Tapanın şarka gele
Tabanından devrilesin
U-Ü
Uğurun kademin kesile
Ulum ulum uluyasın
Urganlara gelesin
Umduğunu bulamayasın
Üzüm üzüm üzülesin
Üleşine guzgunlar dönesice
V
Vurduğun yer ot olsun, elin kolun küt olsun
Verem olasın
Varlık bul, dirlik bulma
Vatanında ölmeyesin
Vurulasıca
Y
Yağlı kurşunlardan gidesice
Yaşamıyasıca
Yaşın kara gelsin
Yan ağrısından gidesice
Yeğin yanın yere gele
Yaka paça yakalanasın
Yarına çıkmayasın
Yaşı kesilesice
Yaşına doymayasın
Yatacak yer bulamayasın
Yanın yatakta, gözün kapıda ola
Yavruların yetim kala
Yazıklar olsun
Yılanlar sokasıca
Yedi kat yerin dibine giresin
Yiğit iken yıkılasın, dal iken devrilesin
Yüzün kara ola
Yaşın ömrün kesile
Yollarda üleşin kala
Yaşına doymayasın
Yaşın başına gardak gele
Z
Zıkımın dibini yiyesice
Zehir zıkım ye
Zıbar
Zırnık
Ziftin pekini ye
Sayfalar: 1 2