Aleviler, dua ve gülbanglarına başlamadan önce; “Bismişah Allah Allah!” deyip, besmele çekerler. Bismişah Allah Allah, besmeledir yani „Rahman ve Rahim olan Allah adıyla“ anlamına gelir ve Bismişah ise, Şah’ın adıyla, O’nun hürmetine demektir.
Neden Besmele Allah’ın adıyla değilde, “B” harfiyle başlayan bir kelimeyle okunur. Bu durum sadece Alevilerde mi uygulanmıştır?
Bazı örnekler;
-Hz.Muhammed, dualarına besmele yerine;“Bismikallahümme”(Ya Allah, senin adınla) sözüyle başlamıştır.
-Mevlana kendi beyitlerinde; “Bişnev(Işit) sözüyle başlamıştır.
-Aleviler de; Besmele yerine “Bismişah” (Şah’ın adıyla) sözüyle başlarlar.
Dikkat edilirse bu üç örnekte “B” harfiyle başlamaktadır.
Şah-ı Merdan Ali buyurmuştur ki: „Bil ki tüm semavi kitapların (zebur, Tevrat, İncil ve Kur’an) esrarı Kur'an da toplanmıştır, Kur'an-ın tüm esrarı Fatiha'da-dır, Fatiha'nın tüm esrarı Besmele'de dir, Besmele'nin tüm esrarı „B“ harfindedir. Işte „B“ harfinin altındaki nokta da benim“ derken kesinlikle ve mutlak olarak; Allah ilmine ulaşabilen ve orada kalabilen Kamil-i Insan, insanın kendisi olduğunu vurgulamıştır. Dolayısiyle Şahı Merdan Ali, „B“ harfinin altında bulunan noktadan ibarettir.

Fatiha Suresi
“Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla...” Bu ayet “Besmele” olarak isimlendirilir.
1. Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…
2. Hamd, alemlerin Rabii Allah’adır.
3. Rahman’dır, Rahim’dir O.
4. Din gününün Malik’i, sultanıdır O…
5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.
6. Dosdoğru giden yola ilet bizi…
7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin,
karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna…

Fatiha suresi, besmele ve sırr üçlemesindeki mana: Açmak, aralamak anlamına gelir ve buda eşittir doğmak, yaşamak ve tekrar öze yani Allah'a geri dönmektir. Dolayısiyle Allah bilincinde olma, o makama ulaşma ve o makamda kalmaktır. Işte Şahı Merdan Ali de bu makama erişip Allah'ın benliğinden eriyip O’nunla beraber olmuştur. Burda dikkat edilmesi gereken Şahı Merdan Ali’nin, Allah’ın kendisi olmadığıdır. Varlığını O’nun varlığında yok eden, bütünleşen ve O’nla beraber olmasındandır.

Besmelenin sırr-ı‘nı anlattan Hadid suresi, 3’cü Ayette ise; „Evvel’dir O, başlangıcı yoktur; Ahir’dir O, sonu yoktur; Zahiri’dir O, her şeyde belirir; batın’dır O, gözlerden gizlenmiştir. Her şeyi en güzel biçimde bilendir O“ denilmektedir.

Besmelenin Şah’ın adıyla çekilmesi, Şahı Merdan Ali’nin; Allah’ın gizli sırrına, ilahi ilmine, kudretine erişmiş olması; Allah’ın bütün güzel sıfatlarının kendisinde belirmesi; Insanlara örnek Kamil-i Insan sıfatına sahip olması ve dolayısiyle de kendisine duyulan saygı, bağlılık ve kendisine verilen ikrardan ötürüdür. Yani Şah’ın yüzü suyu hürmetine dilekte bulunmaktır.
Şahı Merdan Ali, “B” harfinin kutsallığını net olarak ortaya koymuştur. O zaman; “Bismilallahümme, Bişnev veya Bismişah” besmele yerine okunabilir.


=Seyyid Hakkı=
alıntıdır...

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Marmaris'te 10 darbeci asker yakalandı
 • » Iç tüzük esnetilerek oyun oynandı
 • » "Toparlanma gelecek yıl...
 • » Arılar da kafein ve nikotin bağımlısı...
 • » KÖy Kanunu
 • » Einstein'ı çürüten Türk bilimadamı!
 • » Kırklar cemi nedir? Kırklar cemi inanışı
 • » Başkan raporu gizledi halk 6 ay zehir...
 • » Kahvelerde kadına şiddete 'hayır!'
 • » Ankara'da kritik buluşma

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Hakikat Oruçları Nelerdir?
 • » On Yedi Kemerbestler ne anlama gelir ?
 • » Alevilikte Abdest Var mıdır?
 • » Alevi ceminin amacı nedir?
 • » Hak Şarabı Ne Demektir?
 • » Hacı Bektaş-ı Veli aslında hangi...
 • » Kul hakkı ile ceme girilirmi?
 • » Semah Nedir?
 • » Ermiş Makamına Serilen Post'un Anlamı...
 • » Alevilikte eşikler neden kutsaldır ?