You need to enable JavaScript to run this app.

Skip to main content

Bireysel Emeklilik Sıkça Sorulan Sorular

Bireysel Emeklilik Sıkça Sorulan Sorular

Administrator
Bireysel Emeklilik Sıkça Sorulan Sorular
Bireysel Emeklilik Sıkça Sorulan Sorular

Kimler BES yaptırabilir?
Medeni hakları kullanma ehliyetine haiz kişiler ile 18 yaşından büyük herkes katılabilirken, 18 yaşından küçükler kanuni temsilci imzası ile katılımcı sıfatıyla katılabilmektedir.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nin amacı nedir?
Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlayarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın artırılması ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmasıdır.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nden nasıl emekli olabilirim?
Bireysel Emeklilik Sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamladıktan sonra emekliliğe hak kazanır.

En az ve en fazla ne kadar ödeme ile sisteme başlayabilirim?
Katılımcının seçmiş olduğu plana göre tutar değişebilir, ödemelerin üst bir limiti bulunmamaktadır.

Ödemelerime ara verebilir miyim?
Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemesine ara verilebilir, vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini müteakip üç ay içinde ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.

Birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olabilir miyim?
Aynı şirkette ya da farklı şirketlerde birden fazla emeklilik sözleşmesine sahip olunabilir.

Devlet Katkısı hak kazanma süresi nasıl hesaplanıyor?
Devlet katkısına hak kazanmak oranları Bireysel Emeklilik Sistemi’nde geçirilen süreye göre değişmektedir.
01.01.2013 tarihinden sonra sistemde bulunduğunuz süre:
  • 3 yıldan az , %0
  • 3 <= Süre 6 yıl , %15
  • 6 <= Süre < 10 yıl , %35
  • 10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce), %60
  • Emeklilik (10 yıl ve daha fazla sistemde kalıp 56 yaşını tamamlama), yaşam kaybı veya maluliyet
    %100

Sistemden emekli olmam veya ayrılmam durumunda yapılacak vergi kesintisi hangi oranda olabilir?
Katılımcı Bireysel Emeklilik Sisteminden istediği zaman ayrılabilir. Ancak bu durumda emekli olmanın getirdiği avantajlardan yararlanamayacaktır. 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %15, 10 yıl süreyle katkı payı ödemiş olmakla birlikte emeklilik hakkı kazanmadan ayrılanlara yapılan ödemelerin ve hak edilen devlet katkısının içerdiği irat tutarı %10 oranında stopaj kesintisine tabidir. Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin ve devlet katkısının içerdiği irat tutarı %5 oranında stopaj kesintisine tabidir.

Emeklilik fonlarının diğer fonlara göre avantajları/ varsa dezavantajları nelerdir?
Emeklilik yatırım fonlarının kazançları gelir vergisi ve kurumlar vergisinden istisnadır. Mevduat fonlarında %15 stopaj vergisi vardır ancak emeklilik yatırım fonlarında stopaj vergisi bulunmamaktadır.

Birikimlerimi faizsiz olarak değerlendirebilir miyim?
Birikimlerinizi faizsiz büyütebilirsiniz, Faizsiz bireysel emeklilik planlarımız ile İslami finans esaslarına göre alım satımına izin verilmiş, faizsiz ve katılım bankacılığı esaslarına uygun olan fonlara yatırım yapılmaktadır.

Emeklilik hesabım ile ilgili bilgilere istediğim zaman ulaşabilir miyim?
Emeklilik şirketinin internet sitesinde katılımcılara verilen internet şifrelerinden giriş yapılarak hesaplarına ulaşabilirler, birikim durumunu, fon getirilerini, ödeme dönemlerini ve bireysel emeklilik sözleşmesi ile ilgili işlemlerini gerçekleştirebilir.

Devlet katkısı nedir ve hangi oranlarda ödenir?
Devlet Katkısı, katılımcı tarafından ödenen katkı paylarına belli bir oranda devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. 22 Ocak 2022 tarih ve 31727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “7351 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile birlikte %25 olan bu oran %30 olarak uygulanmaktadır. Toplu katkı payı ödemelerine ise yıllara sâri Devlet katkısı verilmesine imkân sunulmaktadır. Bu şekilde, bir defada katkı payı yatırıp devlet katkısını her senenin limiti üzerinden almak mümkündür. Birikimlerin erkenden emeklilik fonlarında değerlenmesiyle hem fon getirisi hem de devlet katkısı imkanından yararlanılabilecektir.

Eşim ve çocuğum adına ödeme yaparsam, onlar da Devlet Katkısı'ndan faydalanabilir mi?
Evet, devlet katkısından yararlanabilmek için katılımcı adına ve hesabına katkı payı ödeyen kişiye bakılmaksızın devlet katkısı yatırılmaktadır.

Devlet Katkısı'ndan kimler faydalanabilir?
Bireysel emeklilik sözleşmesi bulunan her T.C vatandaşı ve mavi kart sahipleri devlet katkısından faydalanabilir, bununla ilgili herhangi bir işlem yapılmamaktadır, düzenli ödemelerde devlet tarafından otomatik olarak sözleşmeye yatırılmaktadır. (İşveren grup emeklilik planına dahil olan katılımcılar hariç)

Birden fazla şirkette emeklilik sözleşmem var, Devlet Katkısı nasıl hesaplanır?
Devlet katkısına ilişkin üst sınır katılımcı bazında uygulanmaktadır. Aynı dönemde birden fazla sözleşmesine katkı payı ödeyen katılımcının ödediği toplam katkı payı tutarı için hesaplanan devlet katkısı tutarı, ilgili ayda sözleşme başına ödenen katkı payının ağırlığına göre sözleşmesine dağıtılmaktadır. Bir takvim yılı içinde ödenen ve devlet katkısı hesaplamasında dikkate alınacak katkı payı tutarı, yıllık brüt asgari ücret kadardır. 

Devlet Katkısı haczedilebilir mi?
Devlet katkısı haczedilemez, rehnedilemez.

Sistemde var olan emeklilik sözleşmemi iptal ettikten sonra yeniden bir sözleşme başlarsam Devlet Katkısı'nı hak kazanmaya devam edebilir miyim?
29/06/2012 – 29/06/2014 tarihleri arasında bireysel emeklilik sözleşmesinin sonlandırılması halinde, mevcut diğer emeklilik sözleşmeleri ile yeni yapılacak olan bireysel emeklilik sözleşmelerinden 31/12/2014 tarihine kadar devlet katkısı ödenmemektedir.

Emeklilik sisteminin sağlık, kaza veya vefat teminatları var mıdır?
Bireysel Emeklilik Sisteminde sağlık, kaza ve vefat teminatı bulunmamaktadır.

Hangi üye veya çalışanlar emeklilik gelir planına aktarım yapabilir?
56 yaşını tamamlamış, en az 10 yıllık kazanılmış süresi bulunan aktif üyeler ve pasif üyeler ile birlikte hizmet sunucusu düzenlemelerine göre emeklilik hakkı elde etmiş aktif üyeler emeklilik gelir planına aktarım yapabilir. Üye veya çalışanın, her bir sözleşmesinin kurulması aşamasında, en az aylık brüt asgari ücretin 4 katı kadar tutarı sözleşmeye aktarması gerekmektedir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, ilgili aktarımın yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır.

Üye veya çalışanın, aynı hizmet sunucusunda bulunan birikimleri için birden çok şirkete veya aynı şirkette birden çok sözleşmeye aktarım yapması mümkün müdür?
Evet, üye veya çalışan birden çok şirkete veya aynı şirkette birden çok sözleşmeye aktarım yapabilir.

Birden çok sözleşmeye aktarım yapmış olan katılımcının, sözleşmelerinden bir veya birkaçını sonlandırmasına karşın aktarımla kurulmuş diğer bir sözleşmesinin yürürlükte kalmaya devam etmesi durumunda emekliliğe esas süresi nasıl etkilenir?
Söz konusu katılımcının, bu sözleşmelerden herhangi birini sonlandırması durumunda, katılımcının devam etmekte olan sözleşmeleri için aktarım esnasında hak kazanılan süreler geçerliliğini korumaya devam eder.

Aktarım yapan üye veya çalışanın ilgili hizmet sunucusunda geçirdiği sürenin hesabında hangi ilke esas alınır?
Aktarım yapan üye veya çalışanın ilgili hizmet sunucusunda fiilen geçirdiği sürenin hesabında hizmet sunucusunun tabi olduğu mevzuat esas alınır. Buna göre, askerlik hizmeti ücretsiz izin, üyeliğin askıya alınması vb. varsa üyelik süresine dahil edilmeyen dönemler, süre hesabında dikkate alınmaz.

Kısmi aktarım esnasında vefat eden katılımcıya ait birikimlerin ödenmesinde nasıl bir yol izlenecektir?
Aktarım kısım kısım yapılırken katılımcının vefat etmiş olması halinde, bireysel emeklilik sistemine aktarılan birikim lehtar veya hak sahiplerine ödenir ve vefat eden katılımcının varsa ilgili hizmet sunucusunda kalan birikimi kendisi adına aktarıma konu edilmez. Diğer taraftan, katılımcının vefat etmesi nedeniyle ilgili hizmet sunucusunun mevzuatı çerçevesinde hak sahibi sıfatıyla hizmet sunucusuna yeni dahil olan pasif üyelerin bulunması durumunda, bu kişiler kendisine kalan birikimleri için kendi adlarına ayrıca bir aktarım yapabilir.

Aktarımdan sonra sistemde geçen ilk 3 yıllık sürede emeklilik gelir planından yapılabilecek yıllık ödemelere ilişkin bir sınırlama var mıdır?
Katılımcıya, ilk aktarım tarihinden itibaren ilk 3 yıllık süre boyunca emeklilik gelir planından yapılabilecek ödemelere ilişkin üst limit aşağıda yer alan esaslara göre hesaplanır ve müteakip sözleşme yıldönümünde veya katılımcının doğum tarihinde, güncel bilgilerle (güncel birikim ve katılımcı yaşı) revize edilebilir.

a) 56 yaşından büyük katılımcılara aşağıda yer alan PMF tablosuna göre hesap edilen azami aylık tutardan daha fazla ödeme yapılamaz. Programlı geri ödeme kapsamında sözleşme başına ödenebilecek tutara ilişkin üst limit, söz konusu tablodaki yaşam beklentisine göre belirlenir. Örneğin, ilk aktarım tarihinde 56 yaşında olan bir katılımcının, ilk yıl için aylık alabileceği azami tutar “Sözleşmedeki toplam birikim/214” olacaktır.

b) 56 yaşından küçük katılımcılara ödeme yapılırken, aylık alabileceği azami tutar, toplam birikiminin aşağıda yer alan aylık süreye bölünmesi yoluyla hesaplanır ve hesap edilen azami aylık tutardan daha fazla ödeme yapılamaz

    i. Üyenin hizmet sunucusundan ödeme alabileceği son yaş bilgisi mevcut ise aktarım anındaki yaş ile son yaş arasında kalan tam ay süresi esas alınır. Örneğin, ilk aktarım tarihinde 8 yaşında olan ve ilgili hizmet sunucusu mevzuatına göre 18 yaşına kadar yetim maaşı alacağı yönünde düzenleme bulunan bir katılımcının bekleme süresi içinde aylık alabileceği azami tutar “Sözleşmedeki toplam birikim/120” olacaktır. Katılımcı her halükârda 3 yıldan önce birikiminin tamamını alamayacağı için söz konusu tam ay süresi 36’dan az olamaz.
 
   ii. Üyenin hizmet sunucusundan aylık alabileceği son yaş bilgisi mevcut değil ise veya yoksa 214 ay esas alınır.

Birikim amaçlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarım yapan katılımcının, sonradan emeklilik gelir planına dahil olması hangi şartlarda mümkündür?
Bekleme süresi içinde bireysel emeklilik mevzuatına göre emeklilik hakkı elde eden katılımcı, en az aylık brüt asgari ücretin 4 katı kadar tutar limitini sağlayarak emeklilik gelir planına geçebilir. Burada esas alınacak asgari ücretin tutarı, emeklilik gelir planına geçiş yapıldığı tarihte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarıdır.

Aktarım ile kurulan sözleşmeler için devlet katkısına hak kazanma süresi nasıl belirlenecektir?
Kanunun Ek 1 inci maddesi uyarınca, katılımcının bireysel emeklilik sisteminde 01.01.2013 tarihinden itibaren fiilen kaldığı süre devlet katkısına konu olmaktadır. Bu kapsamda, devlet katkısına hak kazanma süresi, bireysel emeklilik sistemine ilk aktarımın yapıldığı tarih ile başlar.

Aktarım ile kurulan sözleşmelerin bir başka şirkete aktarılması mümkün müdür?
İlk aktarımın yapıldığı tarihinden itibaren 3 yıl içinde, aktarım ile kurulan bir emeklilik sözleşmesi kapsamındaki birikim ve devlet katkısı hesabındaki tutarlar başka bir emeklilik şirketine aktarılamaz.

Aktarımla kurulacak sözleşmeler için, işveren katkısına dair ilgili hizmet sunucusu nezdindeki hak kazanma koşullarının bireysel emeklilik sisteminde de uygulanması mümkün müdür?
Hizmet sunucusu tarafından üyeleri veya çalışanları adına ödenen katkı payları, işveren grup emeklilik sözleşmesi kapsamında aktarılabilir. Bu sözleşmeler için hak kazanma süresi; aktarım tarihi ile başlar, bekleme süresinden daha kısa olacak şekilde belirlenemez ve buna ilişkin uygulama Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik hükümleri ve Yıllara Göre Asgari Hak Kazanma Oranları Tablosu çerçevesinde gerçekleştirilir.

Yönetmeliğin 7.4. fıkrası kapsamında eksik kalan süreler için yapılacak ödemeler ve ayrı ayrı şirkete aktarılan birikimlerin kazanılmış süre hesabında hangi döneme ait brüt asgari ücret esas alınacaktır? Bu ödemeler için devlet katkısı ödenecek midir?
Söz konusu ödemeler için ilgili (ilk veya ek) aktarım tutarının fiilen şirkete ödendiği tarihte yürürlükte geçerli olan aylık brüt asgari ücretin tutarı esas alınır. Bu ödemeler, bireysel emeklilik sistemine aktarılan toplam tutara ilave edilir. Bu kapsamda yapılan katkılar için devlet katkısı ödenmez. 

BES birikimlerimden emeklilik yaşımı doldurmadan, kısmi olarak çekme imkanı var mıdır?
4632 sayılı Kanun’un 6. maddesinde düzenleme yapılarak, ancak Kurumca belirlenen hallerde ve koşullarda katılımcıya birikim tutarının %50’sine kadar kısmen ödeme yapılmasına ve kısmen yapılan ödeme tutarının %25’i kadar da Devlet katkısı hesabındaki tutardan ödeme yapılabilmesine olanak sağlanmıştır.
Teknik usul ve esasları ayrıca SEDDK tarafından belirlenecek olan kısmi çekiş uygulamasının hayata geçirilmesi ile finansal ihtiyaçları nedeniyle sistemdeki tüm birikimlerini alarak sistemden çıkan katılımcılarımızın birikimlerinin bir kısmı ile finansal ihtiyaçlarını karşılamaları ve haklarını kaybetmeden sistemde tasarruf etmeye devam etmeleri sağlanacaktır.


BES birikimlerim kredi teminatı olarak gösterilebilir mi?
4632 sayılı Kanunun 17. maddesinin ikinci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, bireysel emeklilik sözleşmelerinin temlik edilmesine imkân sunulmuş olup Kredi kullanımı esnasında BES sözleşmesini temlik etme olanağı sunulmuştur. Bu sayede finansal ihtiyaçlar nedeniyle katılımcıların bireysel emeklilik birikimlerini alarak sistemden çıkışlarının azaltılması amaçlanmış, BES birikimlerini temlik ederek uygun koşullarda krediye erişim imkânı tanınmasının faydalı olacağı düşünülmüştür.

OKS’den 45 yaş üstü çalışanlar da faydalanabilir mi?
4632 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine ekleme yapılarak, talepleri halinde kırk beş yaş üstü çalışanların da otomatik katılım sistemine dahil edilebilmesine imkân sunulmuştur. Böylece, 45 yaşına gelen bir çalışanın, otomatik katılım sisteminde de devlet katkısı limitinden faydalanarak tasarruf yapması sağlanabilecektir.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeler sonrasında emekliliğe hak kazanabiliyorum. Bireysel Emeklilik Sisteminden de emekli olabiliyor muyum?
Bireysel Emeklilik Sisteminden emekliliğe hak kazanılması için BES sistemine giriş tarihinden itibaren en az 10 yıl sistemde kalmak koşulu ile 56 yaşını tamamlamış olunması gerekmektedir.

EYT sonrası toplu olarak emekli ikramiyesi alacağım/ düzenli olarak maaş almaya başlayacağım. Bu parayı BES sözleşmesine yatırabilir miyim?
Emekli ikramiyeleri toplu para olarak ve düzenli emekli maaşları da aylık katkı payı olarak BES sözleşmesine yatırılabilir. Bu sayede %30 Devlet katkısından faydalanılır, aynı zamanda birikimler emeklilik fonlarında değerlenmeye devam eder.

KAYNAK: https://www.turkiyesigorta.com.tr/bireys...an-sorular
Son Düzenleme: 09/04/2024, 13:50, Düzenleyen: donanma44.

İçerik sağlayıcı paylaşım sitesi olarak hizmet veren Pir Zöhre Ana Forum sitemizde 5651 sayılı kanunun 8. maddesine ve T.C.K'nın 125. maddesine göre tüm üyelerimiz yaptıkları paylaşımlardan kendileri sorumludur. Sitemiz hakkında yapılacak tüm hukuksal şikayetleri İletişim bağlantısından bize ulaşıldıktan en geç 3 (üç) gün içerisinde ilgili kanunlar ve yönetmenlikler çerçevesinde tarafımızca incelenerek, gereken işlemler yapılacak ve site yöneticilerimiz tarafından bilgi verilecektir.