Gösterilen Sonuçlar: 1 ile 1 ve 1

Konu: İngilizce Fiiller {irregular verbs}

 1. #1
  Forumla Özdeşleşmiş AYFER - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  29-08-2008
  Mesajlar
  4.948
  Ettiği Teşekkür
  0
  1 mesaja 1 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  44

  Standart İngilizce Fiiller {irregular verbs}

  HURRY.......................................HARİ.......................................acele etmek
  BE HUNGRY...............................Bİ HANGRİ...............................acıkmak
  EXPLAİN.....................................İK'SPLEYN..............................açıklamak
  OPEN.........................................OUPIN......................................açmak
  SWİTCH (TURN) ON.....................SVİC (TÖ:N) ON.......................açmak (ışık)
  FORGİVE....................................FI'GİV.......................................affetmek
  CRY............................................KRAY,Vİ:P...............................ağlamak
  BELONG TO................................Bİ'LONG TU.............................ait olmak
  TAKE..........................................TEYK........................................almak
  UNDERSTAND.............................ANDI'ST END............................anlamak
  AGREE........................................A'GRİ:......................................anlaşmak
  LOOK FOR...................................LUK FO:...................................aramak
  SEARCH,SEEK............................SÖ:Ç Sİ:K.................................araştırmak
  FALL İN LOVE...............................FOL İN LAV............................aşık olmak
  SHOOT.........................................ŞUUT........................................ateş etmek
  JUMP...........................................CAMP......................................atlamak
  THROW.........................................TROU......................................atmak
  STAND UP.....................................STEND AP................................ayakta durmak
  ADJUST.........................................I'CAST....................................ayarlamak
  SEPARATE....................................SEPIREYT................................ayırmak
  LEAVE...........................................Lİ:V..........................................ayrılmak
  BET................................................BET..........................................bahse girmek
  FAİL...............................................FEYL........................................başaramamak
  SUCCEED......................................SIKSİD......................................başarmak
  HAPPEN........................................HEPİN.......................................başına gelmek
  START,BEGİN.................................STA:T, Bİ'GİN..........................başlamak
  WAİT..............................................VEYT........................................beklemek
  LOOK LİKE......................................LUK LAYK................................benzemek
  KNOW.............................................NOU..........................................bilmek
  GET ON...........................................GET ON....................................binmek (oto)
  FİNİSH,END......................................FİNİŞ,END................................bitirmek
  DROWN...........................................DRAUN......................................boğulmak
  PAİNT.............................................PEYNT........................................boyamak
  FİND................................................FAYND.......................................bulmak
  MEET...............................................Mİ:T..........................................buluşmak
  GROW.............................................GROU........................................büyümek
  BORE...............................................BO:............................................canını sıkmak
  ANSWER,REPLY..............................A:NSİ,Rİ'PLAY............................cevap vermek
  CALL................................................KO:L.........................................çağırmak
  WORK..............................................VÖ:K...........................................alışmak
  PLAY................................................PLEY..........................................çalmak (müzik)
  STEAL...............................................STİIL........................................çalmak,aşırmak
  PULL..................................................PUL..........................................çekmek
  DRAW...............................................DRO:..........................................çizmek
  DİSTRİBUTE.......................................Dİ'STRİBYU:T...........................dağıtmak
  DİVE...................................................DAYV.........................................dalmak (deniz)
  CONSULT...........................................KİN'SALT...................................danışmak
  İNVİTE................................................İN'VAYT.....................................davet etmek
  CHANGE............................................ÇEYNC........................................değiştirmek
  TRY....................................................TRAY..........................................denemek
  CONTİNUE..........................................KİN'SALT...................................devam etmek
  NOTİCE...............................................NOUTİS.....................................dikkat etmek
  WİSH..................................................VİS............................................dilemek
  LİSTEN................................................LİSIN.........................................dinlemek
  REST...................................................REST..........................................dinlenmek
  BORN..................................................BO:N..........................................doğmak
  TOUCH................................................TAÇ...........................................dokunmak
  FİLL......................................................FİL...........................................doldurmak
  TURN.....................................................TÖ:N.......................................dönmek
  FİGHT....................................................FAYT.......................................dövüşmek
  STOP....................................................STOP........................................durmak
  FALL.....................................................FORİ.........................................düşmek
  THİNK....................................................TİNK.........................................düşünmek
  ADD.......................................................ED.............................................eklemek
  GET........................................................GET.........................................elde etmek
  ORDER...................................................O: DI.........................................emretmek
  WORRY..................................................VAN.........................................endişe etmek
  POSTPONE............................................Pİ'POUN...................................ertelemek
  BLOW....................................................BLOU........................................esmek (rüzgar)
  EFFECT..................................................I'FEKT......................................etkilemek
  MARRY..................................................MERİ..........................................evlenmek
  PASS......................................................PA.S........................................geçmek
  DEVELOP................................................Dİ'VELIP..................................geliştirmek
  COME.....................................................KAM........................................gelmek
  REJECT...................................................Rİ'CEKT......................................geri çevirmek
  RETURN..................................................Rİ'TÖ:N........................................geri dönmek
  BRİNG....................................................BRİNG...........................................getirmek
  STROLL...................................................STROUL......................................gezinmek
  ENTER.....................................................ENTI.............................................girmek
  GO...........................................................GOU............................................gitmek
  WEAR......................................................VER.............................................giymek
  SEND......................................................SEND............................................göndermek
  SEE........................................................Sİİ................................................görmek
  İNTERVİEW.............................................İNTIVYU:......................................görüşmek
  SHOW......................................................SOU...........................................göstermek
  LAUGH......................................................LA:F...........................................gülmek
  SMİLE........................................................SMAYL......................................gülümsemek
  TRUST......................................................TRAST........................................güvenmek
  SPEND......................................................SPEND........................................harcamak
  MOVE........................................................MU:V..........................................hareket etmek
  DAMAGE....................................................DEMİC........................................hasar vermek
  MAKE A MİSTAKE....................................MEYK I MİSTEYK...........................hata yapmak
  REMEMBER.............................................Rİ'MEMBI.......................................hatırlamak
  REMİND....................................................Rİ'MAYND.....................................hatırlatmak
  İMAGİNE...................................................İ'MECİN.........................................hayal etmek
  PREPARE.................................................PRI'PEİ.........................................hazırlamak
  FEEL........................................................Fİ:L...............................................hissetmek
  SERVE.....................................................SÖ.V.............................................hizmet vermek
  ENJOY......................................................İN'COY..........................................hoşlanmak
  DİSLİKE.....................................................DİS'LAYK.....................................hoşlanmamak
  ATTACK.....................................................I'TEK...........................................hücum etmek
  CONTAIN...................................................KIN'TEYN......................................içermek
  DRINK.......................................................DRİNK...........................................içmek
  SMOKE.....................................................SMOUK..........................................içmek (sigara)
  EXPORT.....................................................İK'SPO:T......................................ihracat etmek
  NEED.........................................................Nİ: D..............................................ihtiyacı olmak
  INTEREST..................................................İNTRIST........................................ilgilendirmek
  SIGN..........................................................SAYN...........................................imzalamak
  BELIEVE....................................................Bİ'LİV............................................inanmak
  INJURE,HURT.............................................İNCI,HÖ:T....................................incitmek
  GET OFF...................................................GET OF..........................................inmek (oto)
  BUILD.........................................................BİLD.............................................inşa etmek
  WANT.........................................................VONT............................................istemek
  POINT.........................................................POİNT...........................................işaret etmek
  HEAR..........................................................HİI................................................işitmek,duymak
  OBJECT......................................................OBCİKT.........................................itiraz etmek
  PUSH..........................................................PUŞ..............................................itmek
  ALLOW,PERMIT..........................................I'LAU,PIR'MİT................................izin vermek
  ACCEPT......................................................IK'SEPT........................................kabul etmek
  ESCAPE (FROM)..........................................İ'SKEYP........................................kaçmak
  GET UP.......................................................GET AP.........................................kalkmak
  STAY..........................................................STEY..............................................kalmak (otel)
  CLOSE,SHUT..............................................KLOUZ,ŞAT.....................................kapamak
  SWITCH (TURN) OFF...................................SVİC (TÖN) OV..............................kapamak (ışık)
  DECIDE........................................................Dİ'SAYD........................................karar vermek
  MIX,STIR.......................................................MİKS,STÖ:...................................karıştırmak
  COMPARE....................................................KIMPEİR........................................karşılaştırmak
  JOIN..............................................................COYN............................................katılmak
  LOSE.............................................................LU:Z..............................................kaybetmek
  DISAPPEAR..................................................DİSİ'Pİİ..........................................kaybolmak
  RECORD.......................................................Rİ'KO: D..........................................kaydetmek
  EARN............................................................ÖRN...............................................kazanmak (para)
  WİN...............................................................VİN...............................................kazanmak (yarış)
  CUT................................................................KAT..............................................kesmek
  DISCOVER....................................................DİS'KAVI........................................keşfetmek
  BREAK.........................................................BREYK.............................................kırmak
  LOCK.............................................................LOK...............................................kilitlemek
  RENT............................................................RENT...............................................kiralamak
  SMELL..........................................................SMEL.............................................kokmak
  CONTROL,CHECK.........................................KINTROUL,ÇEK...............................kontrol etmek
  SPEAK,TALK................................................SPİİK,TO:K.....................................konuşmak
  FEAR............................................................Fİİ...................................................korkmak
  PROTECT......................................................PRI'TEKT........................................korumak
  RUN..............................................................RAN................................................koşmak
  PUT...............................................................PUT...............................................koymak
  USE..............................................................YU:Z................................................kullanmak
  RESCUE,SAVE.............................................RESKYU,SEYV.................................kurtarmak
  DRY..............................................................DRAY................................................kurutmak
  DESTROY.....................................................Dİ'STROY.........................................mahvetmek
  MAKE UP......................................................MEYK AP........................................makyaj yapmak
  WONDER......................................................VANDI.............................................merak etmek
  CAUSE..........................................................KO:Z................................................neden olmak
  HATE,DETEST..............................................HEYT.Dİ'TEST...................................nefret etmek
  GET ENGAGED.............................................GET İN'GEYCD..................................nişanlanmak
  READ............................................................Rİ: D..................................................okumak
  BE,BECOME................................................Bİ,Bİ'KAM..........................................olmak
  CONFİRM.......................................................KIN'FÖRM.......................................onaylamak
  SİT (DOWN)....................................................SİT (DAUN).....................................oturmak
  PLAY.............................................................PLEY................................................oynamak
  PAY..............................................................PEY.................................................ödemek
  BORROW......................................................BOROU.............................................ödünç almak
  LEND............................................................LEND.................................................ödünç vermek
  LEARN..........................................................LÖRN................................................öğrenmek
  TEACH...........................................................TİİÇ..................................................öğretmek
  KİLL...............................................................KİL...................................................öldürmek
  DİE...............................................................DAY....................................................ölmek
  SUGGEST......................................................SI'CEST............................................önermek
  KİSS.............................................................KİS....................................................öpmek
  MİSS.............................................................MİS....................................................özlemek
  APOLOGİSE..................................................I'POLİCAYZ.........................................özür dilemek
  BURST..........................................................BÖRST...............................................patlamak
  SHARE.........................................................ŞEİ......................................................paylaşmak
  COOK...........................................................KUK....................................................pişirmek
  POST,MAİL....................................................POUST, MEYL...................................postalamak
  DİSTURB........................................................Dİ'STO:B..........................................rahatsız etmek
  REFUSE,REJECT..........................................Rİ'FYU:Z,RİCEKT................................redetmek
  REQUEST.....................................................Rİ'KVEST.............................................rica etmek
  ACT..............................................................EKT......................................................rol yapmak
  DREAM..........................................................DRİ:M..................................................rüya görmek
  HAVE,OWN.....................................................HEV,OUN............................................sahip olmak
  HİDE...............................................................HAYD.................................................saklanmak
  SHAKE...........................................................ŞEYK...................................................sallamak
  BUY...............................................................BAY......................................................satın almak
  SELL..............................................................SEL....................................................satmak
  DEFEND.........................................................DİFEND................................................savunmak
  COUNT...........................................................KAUNT................................................saymak (sayı)
  SELECT,CHOOSE..........................................Sİ'LEKT,ÇU:Z.........................................seçmek
  BE QUİET......................................................Bİ'KVAYİT............................................sessiz olmak
  LİKE,LOVE.....................................................LAYK,LAV.............................................sevmek
  WATCH..........................................................VOC.....................................................seyretmek
  EARSE..........................................................İ'REYZ,..................................................silmek
  ORDER..........................................................ORDIR...................................................sipariş vermek
  ASK...............................................................ESK.....................................................sormak
  SAY,TELL.......................................................SEY,TEL..............................................söylemek
  PROMİSE.......................................................PROMİS................................................söz vermek
  BE THİRSTY....................................................Bİ TÖRSTİ...........................................susamak
  RİDE..............................................................RAYD.....................................................sürmek (at)
  DRİVE............................................................DRAYV..................................................sürmek (oto)
  JOKE............................................................COUK...................................................şaka yapmak
  SING...............................................................SİNG..................................................şarkı söylemek
  SURPRİSE.....................................................Sİ'PRAYZ.............................................şaşırtmak
  COMPLAIN.....................................................KIM'PLEYN...........................................şikayet etmek
  SUSPECT........................................................SI'SPEKT............................................şüphelenmek
  GUESS...........................................................GES.....................................................tahmin etmek
  FOLLOW.........................................................FOLOU................................................takip etmek
  İMİTATE..........................................................İMİTEYT..............................................taklit etmek
  COMPLETE....................................................KIM'PLİ:T..............................................tamamlamak
  REPAIR,MEND...............................................RI'PEİ,MEND..........................................tamir etmek
  RECOGNIZE.................................................REKIGNAYZ...............................................tanımak
  DISCUSS.......................................................DİSKAS..................................................tartışmak
  CARRY..........................................................KEN.........................................................taşımak
  TASTE............................................................TEYST....................................................tatmak
  ADVİSE..........................................................I'VAYZ....................................................tavsiye etmek
  CONGRATULATE............................................KIN'GRECULEYT....................................tebrik etmek
  EXPERİENCE.................................................İK'SPİRİYINS...........................................tecrübe etmek
  CURE.............................................................KİYUR.....................................................tedavi etmek
  THREATEN.....................................................TRETIN....................................................tehdit etmek
  OFFER...........................................................OFIR.......................................................teklif etmek
  REPEAT.........................................................Rİ'Pİ:T.....................................................tekrarlamak
  TELEPHONE..................................................TELİFOUN................................................telefon etmek
  CONTACT.......................................................KONTEKT................................................temas kurmak
  CLEAN...........................................................KLİ:N......................................................temizlemek
  PREFER.........................................................PRİ'FÖ:...................................................tercih etmek
  TRANSLATE...................................................TRENZ'LEYT.............................................tercüme etmek
  DELIVER.......................................................Dİ'LİVI......................................................teslim etmek
  THANK..........................................................TENK.......................................................teşekkür etmek
  HAVE A SHAVE............................................HEV I ŞEYV................................................traş olmak
  CLIMP...........................................................KLAYM......................................................tırmanmak
  HOLD............................................................HOULD.....................................................tutmak
  ARREST........................................................I'REST......................................................tutuklamak
  FLY..............................................................FLAY.........................................................uçmak
  ARRIVE.........................................................I'RAYV......................................................ulaşmak
  HOPE............................................................HOUP........................................................umut etmek
  FORGET........................................................FI'GET.......................................................unutmak
  WAKE UP......................................................VEYK AP...................................................uyanmak
  APPLY...........................................................I'PLAY......................................................uygulamak
  SUIT..............................................................SU:T........................................................uygun olmak
  SLEEP..........................................................SLİ:P........................................................uyumak
  PRODUCE.....................................................PRI'DYU: S................................................üretmek
  EXİST............................................................İG'ZİST......................................................var olmak
  CANCEL........................................................KENSIL......................................................vazgeçmek
  GİVE.............................................................GİV............................................................vermek
  HİT................................................................HİT............................................................vurmak
  CATCH..........................................................KEÇ.............................................................yakalamak
  BURN,LİGHT..................................................BÖ:N,LAYT................................................yakmak
  DO,MAKE......................................................DU:,MEYK....................................................yapmak
  CREATE........................................................KRİ'EYT........................................................yaratmak
  HELP.............................................................HELP..........................................................yardım etmek
  FORBİD.........................................................Fİ'BİD.........................................................yasaklamak
  LİVE.............................................................LİV...............................................................yaşamak
  WRİTE..........................................................RAYT.........................................................yazmak
  EAT..............................................................İİT...............................................................yemek
  DEFEAT.......................................................Dİ'Fİ:T.......................................................yenmek
  PLACE.........................................................PLEYS......................................................yerleştirmek
  CATCH...........................................................KEÇ........................................................yetişmek
  WASH............................................................VO:Ş.......................................................yıkamak
  GUİDE...........................................................GAYD.......................................................yol göstermek
  TRAVEL........................................................TREVIL....................................................yolculuk etmek
  DİRECT.........................................................Dİ'REKT...................................................yönetmek
  WALK..........................................................VO:K.........................................................yürümek
  SWİM............................................................SVİM........................................................yüzmek
  SUPPOSE.....................................................SIPPOZ...................................................zannetmek
  VİSİT..............................................................VİZİT......................................................ziyaret etmek

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » Milyonlarca lira ödenen çipli...
  • » Muhsin Yazıcıoğlu: Bir Faşist Katilin...
  • » Çalişan Bilgisayarda Harddisk...
  • » Bakanın Kızı Tembel Çıktı
  • » Ege Bölgesi TÜBİTAK Ar-Ge Günü
  • » Kadınların Şaşırtan Gücü
  • » Güncel Backlink Oluşturucu ? Ücretsiz
  • » Ergenekon'a darbe gibi karar!
  • » Yeşilçam’ın duayenleri rüzgar gibi esti
  • » şeyh hasan ocaği

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » Hafıza Teknikleri ile İngilizce...
  • » Yabancı Dil Öğrenmenin 10 Temel Adımı
  • » Word Order (Sözcük Dizimi)
  • » Kısa İngilizce Hikayeler(Short...
  • » İngilizce Öğreniyorum
  • » How to Remember Vocabulary-İngilizce...
  • » Daylight English Eğitim Seti 70 Cd +...
  • » 14 Günde İngilizce-1. Gün - Niye...
  • » YeNİ BaŞLAYANLARA İngilizce
  • » English Proverbs (İngilizce...
  Konu AYFER tarafından (21-02-2009 Saat 16:57 ) değiştirilmiştir.
  Anamın adı Hüsniye Ana
  Babam Şah Üseyin kafası kopa
  Horasan ilinden Karyağdı Ana
  Kimseler bilemez Sultanım buradaKonu Bilgileri

Bu konuyu görüntüleyenler

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. İngilizce Öğreniyorum
  yabangülü - forum İngilizce Öğreniyorum
  Cevaplar: 1
  Son Mesaj: 24-07-2013, 22:51
 2. AÜ'de ingilizce ilahiyat
  HüsniyeDuman - forum Eğitim - Öğretim
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 24-07-2009, 13:59
 3. ABD'de İngilizce'ye rest
  HüsniyeDuman - forum Güncel Olaylar
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 23-01-2009, 11:08
 4. İngilizce Sözlük....
  AliRengi - forum İngilizce Öğreniyorum
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 21-10-2008, 18:26
 5. İngilizce Gramer....
  AliRengi - forum İngilizce Öğreniyorum
  Cevaplar: 4
  Son Mesaj: 21-10-2008, 13:52

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.

Gizlilik Politikası