Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Klavyeden Girilen Sayıları Sıralayan Program
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Bu program klavyeden girilen 100000 kadar sayıyı sıralar.
Üst sınırı 100000 olarak belirlendi ama isterseniz bunu değiştirbilirsiniz.


#include<stdio.h>
int get_min(int start ,int stop,int k[])
{
int min,temp,i;
min=k[start];
for(i=start;i<stop;i++){
temp=k[start];
if(k[i]<min){min=k[i];
k[start]=min;
k[i]=temp;
}}}
int main()
{
int a[100000];
int f=0,g,x,i;
printf("Siralamak istediginiz sayilari girin.Bitirince 0 girin.\n");
do{
scanf("%d",&x);
a[f]=x;
f++;
}while(x!=0) ;
system("cls");
for(i=0;i<f-1;i++){printf("%d %d\n",i+1,a[i]);}
printf("\n");
printf("Siralanmis halleri\n");
for(g=0;g<f-1;g++){
get_min(g,f-1,a);
printf("%d %d\n",g+1,a[g]);
}
system("pause");
return 0;

}
progaramı yazdıktan sonra ekrandaki görüntüleri resim olrak eklersen daha iyi olacak başarılar