Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Balım Sultan Nefesleri
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Balım Sultan(1473-1516), Hacı Bektaş Veli'nin torunu olan Mürsel Bali' nin büyük oğludur. Asıl adı Hızır Bali olan Balım Sultan, gerek kitaplarda gerekse nefeslerde Hacı Bektaş Veli'den sonra en çok sözü edilen kişidir. Balım Sultan hakkında sayısız denecek kadar çok asılsız söylentiler çıkarılmıştır. Hiç bir dayanağı olmayan söylentiler Osmanlı- Safevi rekabetinin had safhada olduğu bu yıllarda politik amaçlarla desteklenmiş ve körüklenmiştir.

[FONT=Merriweather] Balım Sultan'ın Hacı Bektaş Veli' nin ilkelerini ve Bektaşi yolunun temel kurallarını düzenlediği ve bazı reformlar gerçekleştirdiği bilinmektedir. Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda hizmet eden dervişlerin evlenmemesi kuralının Balım Sultan'ın koyduğu söylenmekte ise de ilk mücerred derviş Sersem Ali Baba'nın Balım Sultan'ın ölümünden 36 yıl sonra, 1552 yılında Hacıbektaş'a gelmesi, bu söylentinin doğruluğu hususunda kuşku yaratmaktadır.
Bilgin ve olgun bir kişiliğe sahip olan Balım Sultan 1516 da ölmüş ve Hacıbektaş'da Hazret Avlusunda bulunan özel türbesinde toprağa verilmiştir. [FONT=Merriweather
[FONT=Merriweather
[FONT=Merriweather[Resim: 7.jpg]


deyisler-nefesler.com


Menim sevdüceğim Ali'dür Ali
Ali'yi sevenler olubdur veli
Pirimin destünden nûşettim dolu
Ali'yi seversen urma zahmıma


Hakk'ı tınmaz ile itme bazar
Ol münâfık ehl-i imânı bozar
Niyâz kılmayısar yaralar azar
Ali'yi seversen urma zahmıma


Mü'min Müslüm yakın geldükleyin
Pirlerin destünden dolu alduklayın
Vebâl sevab hep anda sorduklayın
Ali'yi seversen urma zahmıma


Mecmuası yaramın bağlıdır bağlı
Gerçek erenlerin ciğeri dağlı
BALIM, Mürsel Baba'nın oğlu
Ali'yi seversen urma zahmımakılmayısar: kılınmazsa
mecmû: cem olmuş, bir araya getirilmiş
urma: vurma

El ele tutuşub gidelim kardaş
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol
Hamımız göyünüb varalım kardaş
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol


Dertliler derdinin bazârıdır bu
Merdâne merdlerin âsârıdır bu
Gaib erenlerin esrârıdır bu
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol


Mürşid-i kamilden gûşeyle pendi
Hıfzeyle gönlünde ne odlar yandı
Erenler cem'olub meydane geldi
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol


Yakub gibi ağla Kenan bulasın
Sabret Yusuf gibi rindan olasın
Kul edip nefsini sultan olasın
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol


Erenler râhına varmak böyledir
BALIM mihrâbına kuldur köledir
Derdiğini erenlere verendir
Muhammed Ali'nin yoludur bu yol


Sözcükler
göyünmek: pişmek
âsâr: eserler
gûş eylemek: dinlemek
pend: öğüt
Ken'an: Filistin
rindan: kalenderler, dünya işlerini hoş görenler
mihrab: umut bağlanan yer
BİZ URUM ABDALLARIYIZ

Biz urum abdallarıyız
Maksudumuz yardır bizim
Geçtik ziynet kabasından
Gencinemiz erdir bizim

Daim kılarız biz varı
Harc-eyleriz elde varı
Dost yoluna verdik seri
Münkirimiz hordur bizim

Aşk bülbülüyüz öteriz
Rah-Hakka yüz tutarız
Mana gevherin satarız
Müşterimiz vardır bizim

Haber aldık Muhammedden
Geçmeyiz zat u sıfattan
Balım nihan söyler zattan
İrşadımız sırdır bizim


Balım Sultan
"Arslan gibi apıl apıl yürüyen
Kendi özün hak sırrına bürüyen
Kepeneğin yanı sıra yürüyen
Mürsel baba oğlu Sultan Balım'dır."
Elinize sağlık paylaşım için. çok hoşmuş şu dizeler
Haber aldık Muhammedden
Geçmeyiz zat u sıfattan
Balım nihan söyler zattan
İrşadımız sırdır bizim