Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Muharrem Orucu nedir-Muharrem Orucu
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2 3
Muharrem Orucu Nedir? Muharrem Ayı, Muharrem ayı Orucu, Muharrem Orucu Ne Zaman, Muharrem Orucu Nedir, Muharrem ayı ne zaman, Muharrem ayı Orucu Ne zaman, Muharrem Orucu Nasıl tutulur, 2018 Muharrem Ayı, 2018 Muharrem Orucu, 2018 Muharrem Orucu Ne Zaman ...


Muharrem ayı orucu
Hicri takvime göre (bu takvimin bir diğer adı da Kameri/Ay takvimidir) birinci aydır ve Muharrem orucu da bu ayın ilk gününden başlar.

Muharrem orucunun tarihi Adem peygambere kadar gider. Hz. Muhammed de Muharrem orucu tutmuştur.

Muharrem orucu, insanın kendi iç benliğine yönelmesi, yanlışlarını-doğrularını, eksilerini-artılarını hesaplaması ve bütün bunların sonucunda daha iyiye, doğruya, güzele yönelmesine davettir. Nefsini terbiyeye, Hacı Bektaş Velininde buyurduğu gibi nefsini bilmeye vesiledir oruç.

Muharrem orucu
biz Aleviler için Adem peygamberden başlayarak bütün peygamberlerin yerine getirdikleri bir ibadettir. Bunun yanı sıra başta Hz. Hüseyin olmak üzere On İki İmamların şahadetlerinden dolayı aynı zamanda bir yas’tır. Bundan dolayıdır ki Muharrem orucunun diğer bir adı da Yass-ı Matemdir.

Aleviler olarak Muharrem orucu ile Hz. Adem’den günümüze gelen bir ibadeti yerine getirirken aynı zamanda Hz. Hüseyin`in şahsında Ehlibeyte, Ehlibeytte temsilini bulan insanlık değerlerine bağlılığımızı yineliyoruz. Yezide ve yezitte sembolleşen bütün kötülüklere lanet ediyoruz.

Muharrem orucu, bütün bu özellikleriyle biz Aleviler için önemli bir ibadettir.

Muharrem Orucu nasıl tutulur?

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.

Oruc süresince (12 gün boyunca) düğün,nişan,sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay,kahve,meşrubat,meyve suyu,ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır).

Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra ise On iki İmamlar 'in ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit/veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır.

Muharrem orucu hakkında genel bilgiler verdiniz. Bu genel bilgilerin ışığında bazı hususların daha iyi bilinmesi için biraz daha ayrıntılı bilgiler verebilir misiniz?

Her şeyden önce bizlerin inancı olan Alevilikte samimiyet esastır. Muharrem orucuna da samimiyet ilkesi çerçevesinde yaklaşmalıyız.

Orucumuzu bazı çıkar hesapları ile tutmamalıyız. Yine biçimsel bir kuralı yerine getiriyor olmak için tutmamalıyız. Bütün bunlardan öte, ne yaptığının bilincinde ve neden oruç tuttuğunun ayırdın da olarak tutmalıyız. Eğer ortada belli bir inanç, itikat, bilinç, hissediş, bağlılık yoksa tuttuğumuz oruç tam olarak amacına hizmet etmiyor demektir. Muharrem orucunda gönüllülük esastır. Kişi kendi özgür iradesi ve bilinciyle oruç tutmalıdır. Başka inanç mensuplarının yaptıkları dayatma, baskı, zorlama biz Alevilerin inancına aykırıdır.

Yukardaki satırlarda da işaret edildiği üzere Muharrem orucu Adem peygamberden başlayarak cümle peygamberlerin ve onları takip edenlerin tuttukları bir oruçtur. Bu orucun özü bu başlangıç ilkesine dayanıyor. Ancak biz Aleviler için anlam ve önemi Kerbela çölünde susuz bir şekilde, insanlığın tanık olduğu ender vahşetlerden birisine maruz kalarak şahadet şerbetini içen İmam Hüseyin'in şahadetiyle başka bir boyut alıyor ve daha da yaşamsal hale geliyor. Orucumuzu bu öz ve bu özün etrafında gelişen yol önderlerimizin (başta Oniki İmamlar olmak üzere) yoluna ve ilkelerine bağlılığın gereği olarak, onların şahsında temsilini bulan ve insanlığı gerçeğe davet eden değerlerine, doğrularına bağlılığın gereği olarak tutmalıyız.

Bunların ışığında tekrar şunların altını çizebiliriz:

Orucumuzda samimiyet ve bu temsil olunan değerlere bağlılık esastır.

Bu çerçevede orucumuzu tutarken kesin kes sağlığımıza zarar verecek şekilde tutmamalıyız.

Hiç bir cana kıymamak maksadıyla on iki gün boyunca -oruç tutalım veya tutmayalım- kesinlikle et yememek gerekiyor.

Yaşamımızın bütününde küfür, şiddet, nefret, öfke, kıskançlık, kin ve daha benzer olumsuz duyguların ve bu duyguların davranış halini almasına izin vermemeliyiz. Muharrem orucu bu kurallara daha bir dikkat etmemiz gereken özel ve anlamlı günlerdir. Bu günlerde daha dikkatli olarak bu tür olumsuzluklar varsa yaşamımızdan, kişiliğimizden çıkarıp atmalıyız.

Oruçlarımızı açtıktan sonra yine aşırıya kaçmamamız gerekiyor. Mümkün olduğunca, sağlığımızı ve bünyemizi de düşünerek az tüketmeliyiz.

Yine sağlığımıza dikkat ederek mümkün olduğunca sade su içmemeye özen göstermeliyiz. Bunun yerine meyve suyu, ayran, çay ve benzer içeceklerle su ihtiyacımızı giderebiliriz.

Düğün, nişan ve daha başka eğlencelerden uzak durmalıyız. Muharrem orucu bizler için aynı zamanda bir yastır. İmam Hüseyin'in acısını yüreğinde hissedenler, Celal Abbas'ın kolundan akan kanın kendi yüreklerinde aktığını hissedenler doğal olarak eğlenemezler.

Bunların dışında temizliğe büyük önem vermeliyiz. Bizlerle aynı ortamı paylaşan farklı inançtan insanların hassasiyetlerini dikkate almalıyız. Bu noktada bir yandan inancımızı yaşarken diğer yandan bazı biçimsel kurallar yüzünden insanların bize, dolayısıyla inancımıza tepki duymalarını engellemeliyiz.

Bu samimi duygu ve düşüncelerle oruç tutan cümle canların oruçları kabul olsun.

Muharrem orucuna niyet edilirken okunan dua

Bismişah Allah, Allah

Hak Muhammed Ali aşkına

Şehitler serdarı İmam Hüseyin aşkına

Kerbela meydanında şehit düşen masumların aşkına

Oniki İmam, Ondört Masumu-u Pak, Onyedi Kemerbest efendilerimizin hürmetine

Hz. Fatma Ana'nın şefaatine

Hazır, gaip gerçek erenlerine himmetine niyet ettim yarin matem orucunu tutmaya

Niyetimiz kabul ve makbul ola

Hak dergahına yazıla

Evliya kerimine, İmam Hüseyin demine Allah eyvallah

Gerçeğe Hü.


Remzi Kaptan
Muharrem Orucu nedir, Muharrem Orucu nasıl tutulur?

Aleviler Muharrem ayında nasıl oruç tutarlar? Alevilerin muharrem orucu? Muharrem orucu alevilere göre kaç gündür?

"MUHARREM AYI":hicri yılbaşı ve ziyade hürmet ve tazim gösterilmesi gereken İçerisinde çok ulvi hadiselerin gerçekleştiği "Şehrullah" yani Allah'ın Haram aylarından biridir? Biz Ehli Sünnet Müslümanlar bu günleri fazilet ve bereketinden dolayı sevinç ve mutlulukla karşılarken aleviler bu mübarek ayı sadece yas ayı olarak görürler.

"Şehrullahi'l-Muharrem" olarak bilinen yani "Allah'ın ayı Muharrem" İlahi bereket ve feyzin, bolluğun ayıdır. Bu ay aynı zamanda Alevilerin matem ayı olarak bilinir. Bütün Aleviler için yas ayıdır. Aleviler, Muharrem ayında kimi yerlerde 10, kimi yerlerde de 12 gün oruç tutarlar. 10 Ekim 680'de Kerbela'da Yezit'in valisi tarafından şehid edilen İmam Hüseyin ve 71 kişi için tutulan oruç Alevilere göre aslında bir yas ibadetidir ve İmam Hüseyin şahsında bütün mazlumlara adanır.

Alevilerin oruçları süresince neler yapılmaz?

-Su içilmez (Ancak hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kaşık kullanılarak içilir.)
-Çamaşır yıkanmaz.
-Tıraş olunmaz.
-Sigara, içki içilmez.
-Hayvan kesilmez, et yenilmez.
-Soğan-sarımsak-yumurta yenilmez
-Ağaç kesilmez.
-Böcek öldürülmez.
-Kokulu maddeler koklanmaz.
-Cinsel ilişki olmaz. (Oruç açıldıktan sonra da)
-Süslenilmez.
-Aynaya bakılmaz.
-Türkü söylenmez.
-Oyun oynanmaz.
-Düğün olmaz.
-Cem yapılmaz. (Cemlerin 48 Perşembe yapılmasının nedeni de budur) l Kimi yörelerde oruç tuz yalayarak açılır.

Vel hasıl aleviler 10 gün boyunca Cenabı Hakkın helal kıldığı bazı niğmetleri (su gibi)Hz.Hüseyine atfen kendilerine bir nevi yasak kılarlar ki,buda islam çerçevesine sığmaz.Aynı şekilde Aşure günü de Hz.Hüseyin için yas tutmak haramdır.Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehid edildi. O yüce imamın şehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nın şehid edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]

(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]
Netice itibarıyle bizim inanmamız ve bilmemiz gereken
Hz. Hüseyinin ve ehli beytin şehit edilmesi,sırrı kader olup,şehadetleri onlar için cennetü Aladaki makamlarının daha da yüksek olmalarına bir vesiledir

- -

Not:Bu şekilde oruç alevilerce tutulur. Kuran ve Peygamber efendimizin sünnetine göre tutulan 10 gün muharrem orucu bu şekilde değildir! Yukarıdaki maddelerde anlatılanlar İslama sonradan sokulmuş bidattır. Muharrem ayında tutulan 10 gün oruç müddetince sayılanlar yapıldığında hiç bir sevap olmadığı gibi yapılmadığı için de günah olmaz. Hatta uydurulduğu için bir vebal ve günah söz konusudur!!

Gerçekte Ehli-Sünnet alimlerine göre muharrem orucu tıpkı ramazan-ı şerif ayında tutulan oruç gibi tutulması gerekir. Orucu bozanlar ramazanda farklı muharremde farklı olmaz. Oruç oruçtur. Araştırmak isteyenlere bu başlık bilgi amaçlı olarak sitemizde yer verilmiştir.

fetvalar.com
Muharrem Ayı orucu nedir? Muharrem Ayı orucu nasıl tutulur? Muharrem Ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem Ayı orucunda dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Aşure Ayı nedir?

Muharrem ayının İslam tarihinde belli başlı üç önemli özelliği vardır. Birincisi oruç, ikincisi Hicri takvimin başlangıcı olması, diğeri de Hz. Hüseyin ve evlatlarının Kerbela'da şehit edilmesidir.
Muharrem ayında tutulan oruç tarihi seyri yönüyle de bir özellik taşıyor. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de yaşayan Yahudilerin oruçlu olduğunu öğrendi. O gün Muharrem ayının 10. günü Aşura günüydü. ’Bu ne orucudur?’ diye sordu. Yahudiler, ’Bugün, Allah'ın Musa'yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun'u boğdurduğu gündür. Hz. Musa (a.s.), bir şükür olarak bugün oruç tutmuştur’ dediler.

Peygamberimiz onlara, ’Biz, Musa'nın sünnetini yaşatmaya sizden daha çok yakınız ve hak sahibiyiz’ diyerek kendisi ve Müslümanlar o gün oruç tuttular. O yıl henüz Ramazan orucu farz olmamıştı.

Fakat ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca Müslümanların oruç ayı Ramazan oldu. Aşura günü orucu konusunda ise Peygamberimiz herkesi serbest bıraktı, ’İsteyen tutar, isteyen tutmayabilir’ dedi. Böylece bu oruç, müstehab bir oruç olarak kaldı. Bilgin sahabilerden İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste de ifade edildiği üzere, bir karışıklığa meydan vermemek ve Yahudilere benzememek için Aşura gününden önceki günle sonraki gün ilave edildi, böylece üç gün oruç tutmak sünnet olarak uygulanır oldu. Dolayısıyla ne Peygamberimiz, ne Sahabiler, ne mezhep imamları ve müctehidler, ne de daha sonraki İslam âlimleri Muharrem ayının ilk on günü oruç tutulması konusunda bir beyanda bulunmamışlardır.

Bunun dışındaki bir uygulamanın İslam ibadet tarihinde bir yerinin ve kaynağının olmadığını söylemek gerekir. Muharrem ayının İslam tarihinde bir takvim başlangıcı olması, Hz. Ömer'in halifeliği döneminde tespit edilmiş, o tarihten bu yana pek çok İslam ülkesince kullanılagelmiştir. 1 Muharrem'in Hicri yılbaşı olması, Noel kutlaması gibi bir geleneği olmamakla beraber, yılın ilk günü olması açısından bir önemi de bulunmaktadır. Kur'ân'da ise Muharrem'in ayının farklı bir özelliğinden söz edilir.

Tevbe Sûresinde (âyet:36), ’Allah katında ayların sayısı, gökleri ve yeri yarattığı gün Allah'ın yazdığı şekilde, on ikidir. Bunlardan dördü haram aylarıdır, dosdoğru hesap işte budur’ şeklinde bildirildiği gibi, bu dört aydan biri de Muharrem ayıdır. Haram ayları, değerli, ünemli ve bu yönüyle de farklı özelliği olan aylardır ve o aylara karşı saygılı olunması bildirilmiştir. Peygamberimizin ifadesiyle ’Şehrullahi'l-Muharrem- Allah'ın ayı Muharrem’ olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü, yılı olmaz, ama Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde bildirilmiştir. Muharrem ayının peygamberler tarihinde de ayrı bir yeri vardır.

Başta Hz. Adem olmak üzere, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. Davud, Hz. Yakub, Hz. Yusuf, Hz. Eyyub, Hz Yunus ve Hz. İsa gibi peygamberler Aşura günü, özel olarak bazı nimetlere ermişler, bazı sıkıntılardan kurtulmuşlardır.

Bu yünüyle bir yıl dünümü kabul edilmektedir. Hz. Hüseyin (r.a) ve evlatlarının hunharca şehit edilmesi meselesine gelince, esas itibariyle şehitler mükâfatını almış, en yüce mertebelere ulaşmıştır, Yüce Allah'ın da zalimlere hak ettikleri cezayı en âdil bir şekilde vereceğinden şüphemiz yoktur. Kaderi hükme boyun eğen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini ve soğukkanlılığını kaybetmez. Duyguları onu birtakım taşkınlıklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün olaylar ezeli takdirin bir hükmüdür. Bu açıdan bunu bir ’yas merasimi’ haline dönüştürmek sünnetin ruhuna uygun düşmemektedir.

AŞURE AYI HOŞGELDİN’

’Şehrullahi'l-Muharrem’ olarak meşhur olan, yani ’Allah'ın ayı Muharrem’ olarak bilinen Muharrem ayı, İlahi bereket ve feyzin, Rabbani ihsan ve keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Allah'ın ayı, günü ve yılı olmaz, ancak Allah'ın rahmetine ermenin önemli bir fırsatı olduğu için Peygamberimiz tarafından bu şekilde ifade edilmiştir’.

SİZ HİÇ ’AŞURE ÇORBASI’ İÇTİNİZ Mİ?

Aşure Günü olarak bilinen ve evlerde çeşit çeşit yemiş ve baharatların harmanıyla lezzetlenen ’aşure’ tatlısıyla renklenen gün ise, Muharrem'in 10. günüdür. Aşure günü, Cenab-ı Hak ( c.c. ) katında çok önemli bir yer tutar. Bu özel günde, birçok önemli olay meydana gelmiş, bu olaylarının her birinin ’on’ sırrına mazhar olması ise, aşurenin ’on’ anlamına gelen ismini ziyadeleştirmiştir. Aşure Gününün ’On’ Fazileti Hakkında Aşure günü, Muharrem Ayı'nın onuncu günüdür.
Bu özel günde Yüce Allah (c.c.) on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuş ve kutsiyetini arttırmıştır. Bu ikramlar ise şu şekilde nakledilmiştir;
1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Aşure Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.
2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Aşure Gününde demirlemiştir.
3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Aşure Günü kurtulmuştur.
4. Hz. Âdem'in (a.s.) tövbesi Aşure Günü kabul edilmiştir.
5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Aşure Günü çıkarılmıştır.
6. Hz. İsa (a-s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün göğe yükseltilmiştir.
7. Hz. Davut'un (a.s.) tövbesi o gün kabul edilmiştir.
8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.
9. Hz. Yakup'un (a.s.), oğlu Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.
10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.
Tefsir âlimlerinden nakledilen bilgilere göre, Aşure gününü Kur'an-ı Kerim'de işaret eden ayet şöyledir: ’On geceye yemin olsun’ Fecr Suresi / 2 Bu özel gün adını, Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk geldiği için, Arapça on anlamına gelen ’aşr’ kelimesinden almıştır.

Mynet
Muharrem Orucu Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu Nedir? (On İki İmamlar)

Muharrem arapça bir kelime olup, kelime kökü itibariyle "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar İslam öncesi dönemde dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, arabi ilk ay olan "muharrem" ayında bir birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlardı.

Muharrem ayı Kurban Bayramı bitiminden 20 gün sonra 20. günün akşamında niyet edilip tutulan oruçtur. Hicri Takvime göre bu ay tutulması gereken oruçtur. Hangi mezhepte muharrem ayı orucu nasıl tutulur? Muharrem ayı Aleviler nasıl oruç tutacaklar? İşte Muharrem ayı detayları..

Muharrem ayı
Kurban Bayramı bitiminden 20 gün sonra 20. günün akşamında niyet edilip tutulan oruçtur. Hicri Takvime göre bu ay tutulması gereken oruçtur. Muharrem ayı Aleviler nasıl oruç tutacaklar?

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.

Oruc süresince (12 gün boyunca) düğün, nişan, sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay,kahve,meşrubat,meyve suyu,ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır).

Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra ise On iki İmamlar'ın ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit/veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır.

Muharrem orucu nasıl tutulur


- Su içilmez (Ancak hoşaf, ayran vb. sulu gıdalar alınabilir ama bardakla, tasla kafaya dikilerek içilmez, kaşık kullanılarak içilir.)
- Çamaşır yıkanmaz.
- Tıraş olunmaz.
- Sigara, içki içilmez.
- Hayvan kesilmez, et yenilmez.
- Soğan-sarımsak-yumurta yenilmez
- Ağaç kesilmez.
- Böcek öldürülmez.
- Kokulu maddeler koklanmaz.
- Cinsel ilişki olmaz. (Oruç açıldıktan sonra da)
- Süslenilmez.
- Aynaya bakılmaz.
- Türkü söylenmez.
- Oyun oynanmaz.
- Düğün olmaz.
- Cem yapılmaz. (Cemlerin 48 Perşembe yapılmasının nedeni de budur) Kimi yörelerde oruç tuz yalayarak açılır.

haberler.com
donanma44 yazdı:Muharrem Orucu Ne Zaman Başlıyor? Muharrem Orucu Nedir? (On İki İmamlar)

Muharrem arapça bir kelime olup, kelime kökü itibariyle "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar İslam öncesi dönemde dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, arabi ilk ay olan "muharrem" ayında bir birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlardı.

Muharrem ayı Kurban Bayramı bitiminden 20 gün sonra 20. günün akşamında niyet edilip tutulan oruçtur. Hicri Takvime göre bu ay tutulması gereken oruçtur. Hangi mezhepte muharrem ayı orucu nasıl tutulur? Muharrem ayı Aleviler nasıl oruç tutacaklar? İşte Muharrem ayı detayları..

Muharrem ayı
Kurban Bayramı bitiminden 20 gün sonra 20. günün akşamında niyet edilip tutulan oruçtur. Hicri Takvime göre bu ay tutulması gereken oruçtur. Muharrem ayı Aleviler nasıl oruç tutacaklar?

Kurban Bayramının 1. gününden başlayarak 20 gün sayılır. 20. günün akşamı Muharrem Orucu için niyet edilir ve oruç başlar. Niyet edildikten sonra gün doğumu ile gün batımı arasındaki sürede hiç bir şey yenilmez ve içilmez. Gün batımı ile iftar açılır.

Oruc süresince (12 gün boyunca) düğün, nişan, sünnet ve benzer törenler/etkinlikler yapılmaz, kurban kesilmez, et yenilmez, Kerbela Şehitleri'nin çektikleri susuzluğu hissetmek için su içilmez (Su saf olarak içilmemektedir. Vücudun su ihtiyacı yenilen yemeklerden, çay,kahve,meşrubat,meyve suyu,ayran gibi sıvı içeceklerden karşılanır).

Muharrem orucunun on ikinci gününden sonra ise On iki İmamlar'ın ve bu yolda şehit olan bütün canların anısına on iki çeşit/veya daha fazla gıdadan oluşan Aşure Çorbası pişirilerek o yılki Muharrem Orucu noktalanır.


haberler.com


Kurban Bayramına bağlanma nedeni sanırım şöyledir.

1500 yıllık tarihten bahsediyoruz ve bu süre içinde okuma ve yazma bilen kişi sayısı çok azdı , Alevi toplulukları zaten can korkusuyla dağlarda , yol geçmez, kervan gitmez yerlerde saklanıyorlardı. Geriye kalan topluluklar da tarihi kendine göre yazma konusunda şanslıydılar çünkü itiraz edecek kimse yoktu.

Tarihin anlattığı yanlışları saymaya bile gerek yok , buna da şundan emin olabiliriz , Atatürk'ün bu dünyadan göçmesinin üzerinden henüz 75 yıl geçmişken dahi hakkında bin türlü karalamalar, iftiralar ve bir takım uydurulmuş bilgiler öne sürülmüştür.

1500 yıllık tarihi siz düşünün artık.

Okuma yazma bilmeyen ALevi toplulukları , şimdiki gibi hatırlatmaları kayıt etmek için ,Takvim özelliği olan telefon da olmadığı için belirli bir güne bağlamaları gerekiyordu.

En uygun gün , Ramazan'ı zaten tutmadıklarından , Kurban Bayramı olmuştur.

Olayın, Hicri Takvim veya Miladi Takvim olayına bağlı olduğunu sanmıyorum.

Sanmıyorum çünkü Hz.Üseyin gibi bir HAK şehidinin yas matem tarihinin değiştirilemeyeceğini inançlı hiçbir Alevinin kabul edeceğini düşünemiyorum...

Düşünemiyorum çünkü Çocuğunun veya bir yakınının veya tarihteki öteki kişilerin ölüm tarihleri nasıl değişmiyorsa / değiştirilemiyorsa, Hz.Üseyin'in yas matem tarihini de değiştirmeyi kimse kendinde hak olarak göremez .

ALINTIDIR

[COLOR="#A52A2A"]HİCRİ TAKVİM

Hicri Takvim Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini başlangıç kabul eden ve ayın dünya çevresinde dolanımını esas alan bir takvim sistemidir. Hicri Takvim; Hicri Şemsi ve Hicri Kameri Takvim olmak üzere ikiye ayrılır:

Hz. Muhammed, safer ayının 27.günü Hz. Ebubekir ile birlikte Medine'ye hicret etmek üzere Mekke'den ayrılmış, 4 gece Sevr Mağarası'nda kalmış. 1 Rebiülevvel Pazartesi günü Sevr Mağarasından Medine'ye doğru yola çıkmışlardır. 8 Rebiülevvel / 20 Eylül 622 Pazartesi günü Kuba Köyü'ne gelmiş, burada Kuba Mescidi'ni inşa etmiş ve 12 Rebiülevvel Cuma günü Medine'ye doğru hareket etmişlerdir.

1- Hz. Muhammed'in Kuba'ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicri sene başlangıcı olarak kabul eden ve dünyanın güneş etrafındaki dolanımını esas alan takvim sistemine Hicri Şemsi Takvim denilmektedir.

2 -İslamiyet'ten önce, her önemli olay tarih başlangıcı olarak kabul edilirmiş. En son Fil Vakası da takvim başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Bu uygulamada seneler, her önemli olaya göre sayılarak geldiğinden birçok karışıklıklara sebep oluyordu. Hz. Ömer zamanında Hicret'in 17. yılında alınan bir kararla Hicret'in olduğu sene Hicri Takvim'in 1. yılı ve o yılın muharrem ayı da Hicri Kameri Takvim'in yılbaşısı kabul edilmek suretiyle, o yıl 1 Muharrem'in rastladığı 16 Temmuz 622 tarihi de Hicri Kameri Takvim'in başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Biz bunu Hicri Kameri Takvim değil, Hicri Takvim olarak bilmekteyiz.

Hicri Kameri Takvim'de aylar; muharrem, safer, rebiülevvel, rebiülahir, cemaziyelevvel, cemaziyelahir, recep, şaban, ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce şeklinde sıralanırlar.

Hicri takvimlerde de, miladi takvimlerde olduğu gibi artık yıllar mevcuttur. 30 yılda yaklaşık 11 günlük bir gerileme yapmaktadırlar. Bu gerilemeyi düzeltmek için 30 yıllık dönemlerin 2, 5, 7, 10, 13, 15, 18, 21, 24, 26 ve 29 yılları 355 gün, diğer yıllar ise 354 gündür.

Ay, dünya etrafında 12 defa döndüğü zaman bir kameri sene olur ve 354.367 gündür (354 gün 8 saat 48 dakika 34.68 saniyedir). Dünya, güneş etrafında 1 defa döndüğü zaman da bir miladi sene olur ve 365.2422 gündür.

Hicri yıl miladi yıldan ( 365.2422 - 354.367 =) 10.8752 gün daha kısa olduğundan aylar bazen 29. bazen de 30 gün çekmektedir.

Yukarıdaki açıklamalar Hicri takvimin kimler tarafından oluşturulduğunu ortaya koymaktadır.
Bu takvime göre Ramazan ayının dolayısıyla Ramazan orucunun yeri yıl içinde farklı zamanlara farklı mevsimlere denk gelmektdir.
Bü Ömer tarafından bilinçli olarak kurulmuş bir tuzaktır. Bundan muradı Ehlibeytin yası matem ayları, Hz. Hüseyin'in katli ve yası matemi unutulsun, yok olsundur.
Miladi takvim Güneş'e göre oluşturulmuştur. 365 günlük gözlem periyotlarında Güneş'in bu döngüyü düzenli olarak tekrar ettiği keşfedilmiştir. O nedenle dönemsel olarak mevsimler de yerli yerine oturmakta örneğin kış ayları hep sabit aylar olmaktadır.
Muhammed- Ali Yolunda , Ehlibeyt Yoluında , Bektaşilikte (Yani Alevilikte) aya matuf oruç yoktur. Muharrem ayı için oruç tutulmaz. Her bir imam için birer günden 12 gün oruç tutuluyorsa Hz. Hüseyin için de 1 gün tutulmuş oluyor. Bu saçma, akla ve izana aykırıdır. Israrın sebebi Yola bağlılık değil, soy- sop taasubudur. Atamın dedemin, köylülrimin icraatları benim için Ehlibeyt Yolu, Muhammed- Ali İnancı değildir. Pirin ne dediği önemlidir.
Hasılı;
Hz. Hüseyin için tutulan Yas-ı Matemin adı Muharrem Orucu değildir. Ramazan ayının peşine kuyruk olan bir ibadet değildir.
Bizim yası matemimiz Hz. Hüseyin'in şehit edildiği Mart ayında tutulur ama adı Mart Orucu değildir.
Biz Aleviler Hz. Hüseyin'in Yas-ı Matemini tutarız. 12 gün olması, Pirin 12 gün tutsaklığından gelir, imamların 12 olmasından değil.
Zöhre Ana Yoluna gönül veren Müminler orucu şöyle tutmaktadırlar:
26- 27- 28 Şubat Hz. Hızır (Muhammed Mustafa) Yas-ı Matemi,
1-2-3 Mart Eba Müslüm'ün Yas-ı Matemi,
4 Mart- 15 Mart Hz. Hüseyin'in Yas-ı Matemi, olmak üzere toplam kesintisiz 18 gün.
Oruç ve Aşure ayrılmaz bir bütündür. Aşure kapı kapı dağıtılmaz.
Oruca boy abdestiyle girilir.
18 gün su içilmez, elma, madımak ve kuş burnu yenmez.
Cinsel ilişki kurulmaz.

Çiçek, böcek dahil cana kıyılmaz.
Anadolu'da et yenmemesinin nedeni budur. Köylü et ihtiyacını kendi hayvanından karşıladığı için, cana kıymamak için et yememiştir.
İbadette et yememek, soğan başı kesmemek, bıçakla bir şey doğramamak, çamaşır yıkamamak v.b gelenekselleşmiş ritüellerdir. Bunların ibadetle ilgisi yoktur
.
Tarihin saçma sapan anlatımlarını bir kenara bırakıp hakikatleri okuma ve öğrenme zamanı !..

Artık paradigmaları değiştirme zamanı. yoksa hakikatleri hiç bir zaman öğrenemeyeceksiniz !..

Adem peygamberden başlayıp Nuh'un peygambere getirilen ve adına oruç denilen ibadetin, Kerbela' da yakalanıp Şam'da 12 gün süreyle işkenceye maruz kalan ve susuz bırakılan Allah şehidi imam Üseyin için tuttuğumuz yası matem ile yakından uzaktan ilgisi yoktur.

Aşure çorbası imam Üseyin için yas tutan canların ibadetlerinin sonun da imam Üseyin'in can aşı olarak yaptıkları bir çorbadır !..

Alıntı: Tarih ; hakikâtleri haykıran ve bu uğurda herşeyi göze alan yeri geldiğinde can cömertliği yapmaktan geri durmayan peygamberle, evliyalarla hatta bilge insanlarla ve bilim adamları ile doludur...

Felsefenin en büyük filozofu Sokrates neden idam edildi?
Ortaçağ karanlığında Bilim adamı olan Galileo Engizisyon mahkemelerinde neden yargılanıp ölüme mahkum edildi?
Resmi İslam tarihi peygamberlerin başına gelen korkunç olaylarla doludur.
Tanrı’yı çıkarları için malzeme olarak kullanan Romalılar, papazlar düzenlerini eleştiren Hz. İsa’yı çarmıha mahkum etmediler mi?
Firavun’un teokratik düzenine meydan okuyan Hz. Musa ülkesinden sürülmedi mi?
Yusuf peygamber kör kuyulara atılmadı mı?
İbrahim peygamber ateşe atılmadı mı?
Hak'kın yeryüzündeki temsilcisi, son peygamber Hz.Muhammed Mustafa'yı da güllü yollar beklememişti !.. Onu öldürmek için, soyu Ehlibeyti bitirmek için çabalamadılar mı?
Hz.Üseyin; Ömer, Osman, Sıddık'ın Ehlibeyt düşmanlığından dolayı o korkunç zulümlere uğrayıp "Allah şehidi" sıfatını almadı mı?
Pir Sultan Abdal, Osmanlı'nın haksızlıklarına , Yezidleşen, Emevileşen o pislik düzenine karşı çıktığı ve Hz.Ali'den yani ŞAH'tan ödün vermediği için idam edilmedi mi?

Bakın birileri geçmişte bugün milyarlarca insanın inandığı Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlerin peygamberlerine neler yapmışlar?

Bu peygamberlerin, evliyaların mucize ve kerametlerine o dönemde yaşayan insanlar inansalardı soruyorum size Hz.İsa çarmıha gerilir miydi?

Hz.Üseyin, 72 pareye bölünüp o mübarek başı gövdesinden ayrılır mıydı?

Pir Sultan Abdal, bildiği gerçekleri egemenlerle uzlaşarak topluma bildirseydi, ŞAH'ından taviz verseydi o dar ağacına gönderil miydi?

Birileri Zöhre Ana'nın kerametlerine inanmıyormuş !

Devamı için tıklayınız !

Muharrem Orucu nedir, Muharrem Orucu nasıl tutulur?

Yası matem diye bilinen aylar,üç aylardır. Bunlar İmam Hasan’ın gayba girdiği (dünya değiştirmek) Aralık ayında başlar, Hz. Ali’nin gayba girdiği Ocak ayı ve Hz.Üseyin’in gayba girdiği Mart aylarını kapsar.

15 Aralıkta Hz. Hasan, ikinci eşi olan Ömer’in kızı Ayşe’nin küçük bacısı Eşe’nin hazırlayıp bal şerbetine karıştırdığı zehiri içmiş ve 16 Aralıkta gabya girmiştir. 15–16 Aralık Hz. Hasan’ın yası matem orucu olup, iki gün sürmektedir.

İmam Hasan’ın zehirlenerek şehit edilişinden 32 gün sonra Ocak ayında Hz. Ali, Ömer ve oğlu Milcan (Sıddık) tarafından tuzaklar kurularak Pazartesiyi Salıya bağlayan sabah namazında 05.30’da Milcan tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Hz. Ali şehit edildikten sonra kendisi Arap donunda gelerek, kendi cenazesini yıkamış ve kendi tabutunu götürerek kerametini göstermiş ve cenazesini üç gün bekleterek Perşembe günü toprağa vermiştir.

Bundan dolayı Ocak ayının 18-19-20. günlerinde Hz. Ali’nin yası matemi olarak oruç tutulmaktadır.

’Güzümüzde bazı yörelerde Hızır Orucu diye tutulan 3 günlük oruç aslında Hz. Ali’nin yası matem orucudur.’

Hz. Ali’nin şehit edilişinden sonra Muaviye tarafından Hz. Üseyin Fırat Nehri kenarında abdest alırken balık ağında Mart’ın 3’ünde yakalanmış, 12 gün işkence gördükten sonra Mart’ın 15’i Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece sabaha karşı saat 05.30’da Hz. Üseyin’in başını ensesinden keserek katletmişlerdir.

Hz. Üseyin katledildikten sonra Ehlibeyt ve Ehlibeyt’i sevenler çeşitli işkencelere maruz kalmışlardır.

Şubatın 26’sından başlayarak üç gün Hızır orucu tutulur.

Mart ayının 1-2-3’ü Eba Müslüm’ün yası matemi diye bilinir. Annesi Yeter Ana’nın Kırıkkale’nin Keskin kazasında yatan Haydar Sultan için tuttuğu oruçtur.

’Üç ayların sebepleri, bu gerçeklerin peş peşe şehit düşmesindendir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler Zöhre Ana’nın ’Ali Pirimdir Yolu Bizimdir’ adlı 3. kitabında mevcuttur.’

’ŞUBAT 25’i 26’ya BAĞLAYAN GECEDEN’ MART AYININ 15’I AKŞAMINA KADAR KESİNTİSİZ OLARAK 18 GÜN YASI MATEM TUTULUR.

ŞUBAT 26’SI İLE MART 15’I ARASINDAKİ YASI MATEMDE;

SU İÇİLMEZ
ELMA,
KUŞBURNU,
MADIMAK OTU YENİLMEZ.
MART’IN 3’ÜNDEN İTİBAREN KURBAN KESİLMEZ.

Zöhre Ana’nın bildirdiğine göre kirli kirli ibadet olamaz ve temizlik insanın hem özünde hem de bedeninde olması gerekmektedir. İman temizliğinin yanı sıra beden temizliğinin de önemi büyüktür.

Yası matem tutulurken gece mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sabah saat 4’ten sonra yeme-içme kesilmeli ve iftar akşam saat 6’da yapılmalıdır. Sahura kalkılmadan oruç tutulamaz. Yemek yenmese dahi sahura kalkılmalı, abdest alıp niyetlenilmeli, yine iftar vakti abdest alınarak bu gerçekler yüzü suyu hürmetine dilekler tutularak oruç açılmalıdır.

Orucun HURMA veya ÜZÜM ile açılması sevaptır.

Hz. Üseyin defnedildikten sonra can yemeği olarak aşure çorbası yapılmış ve Hz. Üseyin’in canı için yedirilmiştir.

AŞURE ÇORBASINA KATILACAK MALZEME LİSTESİ

YARMA
ŞEKER
FINDIK
CEVİZ
FASULYE
NOHUT
ELMA
ÜZÜM
KARABİBER,TUZ,TARÇIN
KARANFİL
SU
HURMA

18 gün yası matem orucu tutulduktan sonra kurban kesilir. Kurbanın sulu yemeği yapılır. Aşure pişirildikten sonra Ehlibeyti sevip sayanlar ve bu lokmaya layık olanlar eve davet edilir, abdest alınarak dilekler tutulur ve lokmalar yenir. Lokmanın bir tanesi bile Hak katında çok üstün olduğu için kesinlikle milletin ayağına götürülerek kapı kapı dağıtılmamalıdır.

Her On iki İmamlar adına ait olan çorba, aşure değildir. Aşure, sadece İmam Üseyin adına can ekmeği olarak verilen lokmadır.

Oruçsuz, kurbansız, kan akmadan aşure çorbası yapılamaz ve kapı kapı dağıtılması günahtır. Bizzat kendi evlerinde pişirilip inançlı ve saygı duyan insanlara kısmet edilir. Çünkü çok kutsal bir ibadettir. Kendi ailelerinde ne kadar değeri varsa, onlardan üstün, insanlık adına can cömertliği yapan, Allah yoluna can veren Şahımız olduğu için saygılı olarak bu ibadetimizi yerine getirmeliyiz.

10 KASIM ile 1 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA YASI MATEM AYLARI OLDUĞU İÇİN NİKÂH KIYILMAMALI, DÜĞÜN YAPILMAMALIDIR.

18-19-20 Ocak Hz.Ali’nin Yâs’ı Matemi
26-27-28 Şubat Hızır Yâs’ı Matemi
1 – 2 – 3 Mart Eba Müslüm
4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15 Mart Muharrem ayı. Hz.İmam Hüseyin’in Yâs’ı Matemi
16 Mart – 31 Mart Aşure Çorbası Günleridir
15 Nisan İsmail Peygamber’in Doğum Günüdür. Helva verilir.
10 Mayıs – 11 Mayıs Hıdır – İlyas Yâs günüdür
15 Temmuz ismail Peygamber’e kurban indiği gündür
10 Kasım Atatürk’ün Yâs günüdür
15 Aralık – 16 Aralık Hz.İmam Hasan’ın Yâs’ı Matemi

Not: 26 Şubat – 15 Mart arası Yas’ı matem günleri kesintisiz tutulacaktır.


Ehlibeytin Yası Matem Günleri
Sayfalar: 1 2 3