Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Muharrem Orucu nedir-Muharrem Orucu
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2 3
Yaşanmış tarihsel sürece ve günümüze bakarsak İslamiyeti ve peygamberimiz Hz.Muhammed'i sahiplenen çok , ama Ehlibeyti sahiplenen yok.. Hz.Muhammed'i Ömer'le ilişkilendiren çok , canparesi Hz. Üseyin ve Hz.Hasan'ı bilen yok..Eti tırnaktan belki ayırabilirsiniz ama Muhammed Mustafa'yı Ehlibeytinden asla ayırmazsınız..Bu anlamda Emevi Tarihine biat edenlerin en büyük cezası da aslında Ehlibeyt sevgisini yaşayamamak olmuş..

İmam Hasan içti ağu tasını
Silmem yezit yüzlerinin pasını
Mümin kullar çeksin senin yasını
Diktiririm Zöhrem bir gün büstünü..
***Pir Zöhre Ana***


Aradan 1500 yıl değil , 1,5 milyon yıl geçse de ; Gerçekleri dile getiren Evliyalar Ehlibeytin ışığını her daim yakacaklardır..
Muharrem Orucu değil Muharrem Yası Matemi olması gerekir ! Çünkü bu inancın ve ibadetin temelinde yüce peygamberimiz Hz.Muhammed'in sevgili torunu Hz.Üseyin'in şehadeti yatar. Muharrem Orucu toplumda 12 İmam orucu olarak ifade ediliyor. Ancak herkesin bilmesi gereken şu ki bu Yası Matem 12 ayrı İmam'a ayrı ayrı tutulan bir yas değil sadece Kainat şehidi İmam Üseyin'e tutulan bir matem.
Muharrem orucu nedir? Muharrem orucunun önemi hakkında fikirlerimi belirtmek istiyorum.Öncelikle Muharrem Orucu nedir sorusunu cevaplamak istiyorum.

Biz Alevilerin tuttuğu yası mateme resmi tarihte "Muharrem orucu" denmektedir. Oysa ki hakikatte YASI MATEM olarak ifade edilmektedir. Kerbela'da yaşanan zulümden sonra o dönemde yaşayan Ehlibeyt ve sevenlerinin Kerbela'nın Şahı İmam Üseyin için tuttukları bu yasa oruç denilemezdi zaten !..[INDENT]
Hz.Muhammed ve Ehlibeytinin tahtında,gücünde,kerametinde gözü olan Muaviye ve lanet soyu gücü eline geçirebilmek için var gücüyle Ehlibeyte savaş açtı ve Ehlibeyti katledip,geriye kalanları yaşadıkları coğrafyalardan kaçırdıktan sonra meydanı boş bularak bugün ki resmi Emevi tarihini yazdı. Toplumu kendi saltanatını ayakta tutacak şekilde yönlendirdi.
[/INDENT]

Muaviye ve soyunun karşısında dik duran, boyun eğmeyen Hz.Üseyin, dedesi Muhammed Mustafa'nın Kur'an'ını vermemek için o mübarek başını bu soysuz köpeklere vermek zorunda kaldı.

12 gün aç,susuz Kerbela'dan Şam'a götürüldü.Gözlerine Fırat'ın kumları dolduruldu, saçları ve sakalları yolundu, 72 yerinden pare pare edildi ama yine biat etmedi.

Bu bakımdan Hz.Üseyin ve Ehlibeyt için oruç değil yas tutulur. Muharrem Orucu demek bu yaşanılanları anlamamak olur,hafifletmek olur kanımca.

Resmi islam tarihi "İslamda yas yoktur" diyor !..

Ey Muaviye ümmeti, ey düşmanı Muhammed'i sizin haddinize düşer mi bir dinde neyin olup olmayacağına karar vermek !.. Siz bu emirleri haktan mı aldınız? Koskoca peygamberimizin ciğerparesi hunharca işkenceden sonra mübarek başı gövdesinden ayrılarak şehit ediliyor ve sen bu yüce şahın yası yok diyorsun !.. Siz de hiç mi vicdan, siz de hiç mi iman, Siz de hiç mi peygamber sevgisi yok !.. Allah aşkına bu nasıl bir peygamber davası?..

Muharrem Orucunun Önemini yani Muharrem Yası Mateminin önemini bilmek gerekir. Aşağıdaki nefesler iki cihanın nuru peygamberimiz Muhammed Mustafa'nın hak sözleridir ve Muharrem "Orucunun" Önemini en üst perdeden anlatmaktadır. Buna iman getirip getirmemek herkesin vicdanına kalmış bir durumdur.

[INDENT] Dedesi koynunda uyur Üseyin
Hak yoluna kestim yavrum bebeğim
Yasını tutmayana kulum mu derim
Huzuruma gelir mahrum ederim

[/INDENT]

Hz.Muhammed Mustafa'dan şefaat bekleyenlerin, O'nun çocuklarına,torunlarına ve soyu Ehlibeyt'e herkesten fazla değer vermesi, sevmesi,sayması, dostuna dost,düşmanına düşman olması gerekir.

Dünya'da Alevi toplumunun dışında Hz.Üseyin için yası matem tutan başka bir toplum yoktur !.. Buna rağmen toplumdan dışlanan,iftiralara,saldırılara maruz kalan yine Alevi toplumudur. Durum öyle bir hal almıştır ki namusumuza bile dil uzatılmış,karalama kampanyaları başlatılmıştır.

Allah aşkına 72 millete bir nazarla bakan, Hak Muhammed Ali,12 İmam Ehlibeyt'e inanan bir toplumun günahı ne olabilir ? Tek suçumuz Ehlibeyt'i sevmek ve yolunda yürümek ki bu da suçsa cezamıza razıyız. Yeter ki yolumuz Ehlibeyt olsun, yeter ki kıblemiz Muhammed Mustafa olsun, yeter ki mürşidimiz,Şahımız,Mürşidimiz Şahı merdan olsun varsın dünya saltanatı sizin olsun.Bize İmam Üseyin sevgisi yeter de artar bile...

Muharrem orucu nedir ve Muharrem orucunun öneminden bahsettim gönlümün el verdiğince. Eksiklikler şahsıma aittir.
Muharrem orucu hangi ayda tutulur?

Muharrem orucu, 26 Şubat 15 Mart tarihleri arasında kesintisiz 18 gün olarak tutulur.

26-27-28 Şubat tarihleri arasında toplam 3 gün: Hz.Hızır ( Hz.Muhammed Mustafa) için
01-02-03 Mart tarihleri arasında toplam 3 gün: Eba Müslüm için
04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 Mart tarihleri arasında toplam 12 gün: Hz.Üseyin için
Muharrem orucu açma saatleri nedir? ] [B]

Muharrem Orucu için sabah en geç 4'e kadar sahur yapılabilir . Muharrem orucu akşam 6'da açılır.

Zöhre Ana'mızın bildirdiği hakikatlere göre Muharrem Yası Matemi tarihi sabittir. Her yıl aynı tarihte tutulur.

Muharrem orucu açma saatleri de yukarıda belirtildiği gibi kesinlikle değişmez.


[/B]
Muharrem orucu ne zaman kaç gün tutulur?

Muharrem orucu ne zaman kaç gün tutulur? sorusunun yanıtı haberimizde sizlerle paylaştık.
Muharrem ayı, 12 ay ve 355 gün olan kameri yılın ilk ayıdır. Adından da anlaşılacağı üzere, kameri yılda -güneşin değil- ayın hareketleri esas alınmaktadır. Hicri tarih, Hz. Muhammed (s.a.s.)' in Mekke'den Medine'ye göç edişi ile başlar.

’Haram aylar’ içinde Muharrem ayının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ayrıcalığı ’Muharrem’ adından da fark etmek mümkündür. Zira ’muharrem’ kelimesi, ’haram kılınmış’, ’hürmete lâyık’ anlamlarına gelmektedir. Kısacası ’haram aylar’ uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı önem İslâm kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslâm, Hz. İbrahim’in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebi ile, o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser. Diğer yandan, İslâm’ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslâm kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının 10. günü ihya ettiğimiz bugün, 30 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU NASIL TUTULUR?
Muharrem ayının dokuzuncu, onuncu ve on birinci günü ve Aşure günü tutulan Muharrem orucu, faziletlidir. Ancak diğer günlerde de oruç tutulmasında bir sakınca yoktur.
Muharrem orucu, tıpkı normal oruç gibi tan yerinin ağarmasıyla imsak vaktinde başlar ve akşam ezanının okunmasıyla son bulur. Hz. Peygamber, Aşure orucunu da tavsiye etmiş, kezâ Receb, Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarında üç gün oruç tutulmasını öğütlemiştir. Bu üç günün muharrem ayındaki uygulaması Aşureden önceki gün, Aşure günü ve Aşureden sonraki gün şeklindeydi. Bilindiği gibi Aşure günü, Muharrem ayının 10. günüdür.
Muharrem orucu tutmanın faziletine dair detayları aşağıdaki hadislerde geçmektedir.

MUHARREM ORUCUNUN ÖNEMİ NEDİR?
Bilindiği üzere Hz. Peygamber (s.a.s.) Medine’ye hicret ettiğinde, orada Arap halkla birlikte yaşayan Yahudiler vardı. İşte bu Yahudiler, Hz. Musa ile İsrail oğullarının, Firavunun zulmünden AşÃ»re günü kurtulduğunu söyleyen Yahudileri, Hz. Peygamber yalanlamamış ve hatta bu yönde olumlu bir tavır sergilemiştir. Bunun yanı sıra tüm Sami dinlerde özel bir yere sahip görünen aşÃ»re günü, Cahiliyye Araplarınca da önemli kabul edilmiştir. Hatta Resûl-i Ekrem’in de peygamberlik öncesi ve sonrası dönemde, bir süre bu günde oruç tuttuğuna dair rivayetlere de rastlanır. Medine döneminde bu orucu Müslümanlara tavsiye ettiği bilinen bir husustur. (Buhâri, Savm, 69; II, 250; Tirmizi, Savm, 50; III, 128)
İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: ’Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin AşÃ»re günü oruç tuttuklarını gördü. ’Bu nedir?’ diye sordu. ’Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür’ dediler. Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), ’Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.’ buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.’ (Buhâri,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)


yenisafak.com/muharrem-orucu-ne-zaman-kac-gun-tutulur-h-2798044


Yukarıdaki alıntı 2017 tarihli bir gazete haberidir...Muharrem Ayı'nın ne olduğu , neden oruç tutulması gerektiği vs...her şey anlatılmış...Sadece Ehlibeyt ve mübarek başını kurban veren Hz.Üseyin'den bahsedilmemiş...Muharrem Yası matemi Hz.Üseyin'in muaviye tarafından başının kesilmesi üzerine tutulan bir acıdır, elemdir,yastır..Ehlibeytin matemidir, bitmeyen çilesidir..Hz.Muhammed Mustafa 'yı anlatıp ciğerparesi Hz.Üseyin'in adını anmayanlar ,Hakkı anlatırken Hakkın gerçeklerini de inkar etmiş oluyorlar..Yazıklar olsun size...
Muharrem Ayı, Muharrem Ayı Orucu, Muharrem Orucu Ne Zaman, Muharrem Orucu Nedir, Muharrem Ayı Ne zaman, Muharrem Ayı Orucu Ne zaman, Muharrem Orucu Nasıl Tutulur, 2018 Muharrem Ayı, 2018 Muharrem Orucu, 2018 Muharrem Orucu Ne zaman ...

"... Yası matem diye bilinen aylar,üç aylardır. Bunlar İmam Hasan’ın gayba girdiği (dünya değiştirmek) Aralık ayında başlar, Hz. Ali’nin gayba girdiği Ocak ayı ve Hz.Üseyin’in gayba girdiği Mart aylarını kapsar.

15 Aralıkta Hz. Hasan, ikinci eşi olan Ömer’in kızı Ayşe’nin küçük bacısı Eşe’nin hazırlayıp bal şerbetine karıştırdığı zehiri içmiş ve 16 Aralıkta gabya girmiştir. 15–16 Aralık Hz. Hasan’ın yası matem orucu olup, iki gün sürmektedir.

İmam Hasan’ın zehirlenerek şehit edilişinden 32 gün sonra Ocak ayında Hz. Ali, Ömer ve oğlu Milcan (Sıddık) tarafından tuzaklar kurularak Pazartesiyi Salıya bağlayan sabah namazında 05.30’da Milcan tarafından hançerlenerek şehit edilmiştir.

Hz. Ali şehit edildikten sonra kendisi Arap donunda gelerek, kendi cenazesini yıkamış ve kendi tabutunu götürerek kerametini göstermiş ve cenazesini üç gün bekleterek Perşembe günü toprağa vermiştir.

Bundan dolayı Ocak ayının 18-19-20. günlerinde Hz. Ali’nin yası matemi olarak oruç tutulmaktadır.

’Güzümüzde bazı yörelerde Hızır Orucu diye tutulan 3 günlük oruç aslında Hz. Ali’nin yası matem orucudur.’

..."

Devamı için lütfen linkte tıklayınız.

https://www.zohreana.com/alevi-takvimi-m...-ayi-orucu

zohreana.com/alevi-takvimi-muharrem-ayi-orucu
Sayfalar: 1 2 3