Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: 'Aleviler devlete sızmaya çalışıyor'
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
ASKER, ALEVİLERİ İÇ TEHDİT SAYMIŞ: 'Aleviler devlete sızmaya çalışıyor'

Asker, Alevileri de ayrıntılı olarak fişlemiş. 'Türkiye'ye Yönelik İç Tehditler' başlıklı raporda, Hatay'da nüfus dengesi için Karadeniz'den vatandaşların bu ile taşındığı da belirtiliyor.

Haber: MESUT HASAN BENLİ / Arşivi

Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında açılan 12 Eylül darbe davası için Genelkurmay Başkanlığı tarafından gönderilen ’ Türkiye ’ye Yönelik İç Tehdit’ isimli rapor, Alevilerin de fişlendiğini ortaya koydu. Raporda, Aleviliğin ’Türk töreleriyle Sünni prensiplerinin karışımı’ olduğu savunuluyor. Ayrıca Alevilerin dış güçlerin kışkırtmalarıyla siyasal etkinlik sağlamak için devlet organlarına sızmaya çalıştıkları ileri sürülüyor.
12 Eylül darbesinden 3 ay önce hazırlanan ve Kenan Evren imzasıyla Haziran 1980 tarihinde tugay ve alay komutanlıklarına gönderilen raporda, Aleviler ve sol gruplar iç tehdit olarak değerlendiriliyor. Raporun eklerinde Lahika–H isimli tabloda, vatandaşların ’Türk–Alevi’, ’Türk-Sünni’, ’Kürt–Sünni’, ’Kürt–Alevi’ şeklinde kategorilere ayrılarak, hangi ilde ne kadar Alevi ve Sünni yaşadığına dair sayılar veriliyor.

Mezhep haritası

Raporun Lahika–G isimli bölümünde ise ise Doğu ve Güneydoğu’da yaşayan vatandaşların mezheplerine göre ayrıldığı görülüyor. Raporda, Alevilerin ağırlıklı olarak Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Malatya’da yaşadıklarına dikkat çekiliyor. Raporda, ’Mezhep Ayrımcılığı’ başlığı altında ise sorunun temelinin Osmanlı İmparatorluğu’na dayandığı belirtilerek şöyle deniliyor: ’Sünni–Alevi çatışması olarak özellikle son yıllarda ortaya çıkan sorun bir yönüyle teokratik devlet kurma çabalarının bir sonucu, diğer yönüyle siyasal çıkar sağlamanın bir aracı olarak oluşmuştur.’

Aslında onlar da Sünniler

Mezhep ayrımcılığının son günlerde hortladığına dikkat çekilen raporda, ’Belirli bölgelerde tahrik edilerek ülke çapında olaylara sebep olunan Alevi Bektaşilerin Türk töreleriyle Sünni prensiplerinin karışımından ibaret bir vicdani inanç içinde bulundukları birçok araştırma ile ortaya çıkmıştır. Mezhep ayrımcılığının halihazırda Yozgat, Tokat Amasya üçgeni ile Hatay’da hassas durumdadır. Bugünkü görünümü ile mezhep ayrımcılığı Aleviler ve Sünniler arasında çatışmadan ziyade solun Aleviler içinde, sağın Sünniler içinde güçlü olmasından ileri geldiği bildirilmektedir’ deniliyor.

Karadenizliler getirildi

Raporda, Hatay’a ilişkin ayrı bir başlık da açılmış. Hatay’da yaşayan vatandaşların Kürt, Türk, Arap gibi etnik bir ayrıma tabi tutulup buna dair istatistiklere yer verilen raporda şu değerlendirme yapılıyor: ’Kapalı bir topluluk arz eden Aleviler toplu bulundukları bölgelerde dış güçlerin kışkırtmalarıyla siyasal etkinlik sağlamak üzere devlet organlarına sızma veya bu mümkün olmadığı takdirde mahalli, resmi organları çıkarları doğrultusunda kullanılmak üzere faaliyette bulunmakta, kendilerinde olmayan memur, görevli ve vatandaşları bölge dışına itmeye gayret göstermekte, Kürtçülük faaliyeti içinde olanlarla işbirliği yapmaktadırlar.’
Raporda, Hatay’la ilgili bir diğer ilginç değerlendirme de, bölgede nüfus dengesini sağlamak için yapılan çalışmalar. Raporda, ’Geçmiş yıllarda bölgede dengenin Arap asıllılar aleyhine bozulması için yapılan planlı iskânda Kırıkhan ilçesine Doğulu ve Karadenizli aileler getirilip iskân edilmiştir ve bölge de kurtarılmıştır. Bugün ilçe nüfusunun yüzde 96.34’ü Türklüğünü kabul edenlerden müteşekkildir’ ifadesi yer alıyor. İç tehdit sıralamasında o dönemde faaliyet gösteren sol örgütler de raporda detaylı bir şekilde ele alınıyor.