Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Bir kayıp yıl daha
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
2012-2013 öğretim yılının sona ermesine çok az kaldı. Bu öğretim yılında, yeni eğitim yasasıyla birlikte eğitimde dini inançların istismarı ve dinsel sömürüye kaynaklık eden ayrımcı uygulama ve söylemler yaygınlaştı. Zorunlu din dersleri uygulamasına ek olarak, 4+4+4’lük yasa ile zorunlu seçmeli derslerin getirilmesi ve buna bağlı olarak eğitim müfredatında din derslerinin ağırlığının artırılması, kılık kıyafet serbestliği konusunun hükümet ve yandaş sendikalar tarafından ’özgürlük’ adına istismar edilmesi, muhafazakârlaştırmanın en belirgin örnekleri olarak sayılabilir. Son olarak okullarda ibadet yerleri açmaya yönelik zorlayıcı tutumlar, eğitim sistemini dört bir yandan kuşattı. Zorunlu-seçmeli din dersleri, aşırı kalabalık sınıflar, öğretmen yetersizliği, fiziki koşullar gibi pek çok etken, birçok velinin özel okullara yönelmesine neden oldu. Eski Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer, ’Yeni Bakan Nabi Avcı, göreve gelir gelmez eğitimcileri, velileri ve öğrencileri yeni yıkımlarla karşı karşıya bırakacak çalışmalara başlamıştır. ’4+4+4’e hızlı geçiş’ adı altında yeni okul dönüşümlerini yapmak için çalışmalar son aşamaya gelmiş, norm fazlası durumunda olan öğretmenlerin sürgün edilmesi için düğmeye basılmıştır’ dedi.10 temel sorun

* Alaattin Dinçer, eğitim emekçilerine, ’öncelik sırasına göre eğitimde ilk 10 sorunu’ sorduğunu ve şu yanıtları aldığını belirtti:

* Ezbere ve sınava dayalı müfredat.

* Kalabalık sınıflar ve ikili eğitim.

* Eğitimin niteliği ve eğitimde yaşanan eşitsizlikler.

* Yasakçı ve öğrencileri tek tipleştirmeyi amaçlayan yasa, yönetmelik ve genelgeler.

* Eğitim bütçesinin yetersizliği.

* Ders araç, gereç ve materyallerinin eksikliği.

* Okulların fiziki altyapı ve donatı eksiklikleri.

* Trafik gürültüsü, çevre kirliliği, yeşil alan ve oyun alanı yoksunluğu.

* Okulda yaşanan şiddet ve okul çevresi güvenliği.

* Giderek yaygınlaşan zararlı madde kullanma alışkanlığı.

14 Mayıs 2013
Cumhuriyet.com