Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: 8 Mart Kadınlar günü Kutlu olsun.
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Cumhuriyetimizin temel taşlarından biri olan Kadın Erkek eşitliğinin şu zor günlerinde önem arz eden bu özel günün tüm dünya kadınlarına eşitlik hak ve adalet getirmesi dileğiyle

Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun,Cumhuriyet 08.03.2012
Kadınlar İşiniz Zor’

Anayasanın 10’uncu maddesi diyor ki: ’Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.’ Anayasanın kadın-erkek eşitliğini perçinlemesi güzeldir ve kaçınılmazdır. Devletin eşitliği yaşama geçirme yükümlüğünün belirtilmesi, daha da güzeldir. Bu konuda olayın acaba neresindeyiz?

Prof. Dr. Erdener YURTCAN İstanbul Üniversitesi

Her yıl 8 Mart günü Dünya Kadınlar Günü kutlanıyor. İlkin geçmişe kısa bir bakış. 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 40 bin dokuma işçisi daha iyi çalışma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında greve başlıyorlar. Ancak polisin işçilere saldırması ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde kurulan barikatlardan kaçamaması sonucunda çoğu kadın 129 işçi can veriyor. İşçilerin cenaze törenine 10 bini aşkın kişi katılıyor.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonal’e bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın ’Internationaler Frauentag’ (International Women’s Day - Dünya Kadınlar Günü) olarak anılması önerisini getiriyor ve öneri oybirliğiyle kabul ediliyor.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamasına karşın her ilkbaharda anılıyor. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı Moskova’da düzenlenen 3. Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda gerçekleşiyor. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları arasında bazı ülkelerde anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik Devletleri’nde de anılmaya başlanmasıyla daha güçlü bir şekilde gündeme geliyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın ’Dünya Kadınlar Günü’ olarak anılmasını kabul ediyor.

Türkiye’de 8 Mart ilk kez 1921 yılında ’Emekçi Kadınlar Günü’ olarak kutlanmaya başlanıyor. 1975 yılında ve onu izleyen yıllarda daha yaygın ve yığınsal olarak kutlanıyor; kapalı mekânlardan sokaklara taşınıyor. ’Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı’ programından Türkiye’nin de etkilenmesiyle, 1975 yılında ’Türkiye 1975 Kadın Yılı’ kongresi yapılıyor. 12 Eylül 1980’den sonra dört yıl süreyle herhangi bir kutlama yapılmıyor. 1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın örgütleri tarafından ’Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlanmaya devam ediliyor. (Bu bilgiler için Google’a teşekkürler.)

Bugün dünya ölçeğinde olayın neresindeyiz? Olay derken elbette kadının toplum içindeki yerini ve önemini algılamak durumundayız. Bu konuda dünyanın tüm ülkelerini mercek altına yatırdığımızda, gördüğümüz resim nedir? Eğitimden yeterli payı alamamış, fırsat eşitliğinden tam olarak yararlanamayan, ayağı sağlam basmayan, erkek egemenliğine teslim olmuş bir büyük nüfus. Hemen her toplumda erkeklerle sayısal olarak eşit bir sayıya ulaşan kadın nüfusu, ülke yönetiminde ne kadar pay sahibi? Uzağa gitmeye hiç gerek yok. Parlamentoda temsili sağlamak için ’kadın kotalarının’ tartışıldığı 21. yüzyılda, insanların işine gelince, kadın anamızdır, kadın baş tacımızdır, dünya kadınların ayaklarının altındadır edebiyatını bir kenara koyarak düşünmek ve harekete geçmek zamanı değil midir? Elbette öyledir.

Anayasanın 10’uncu maddesi diyor ki: ’Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.’ Anayasanın kadın-erkek eşitliğini perçinlemesi güzeldir ve kaçınılmazdır. Devletin eşitliği yaşama geçirme yükümünün belirtilmesi, daha da güzeldir. Bu konuda olayın acaba neresindeyiz? Eksiklikleri sıralamak için bu sayfa yetmez. Ama, 2010’da maddeye eklenen şu cümleye ne demeli? Bu maksatla (eşitliği sağlamak için) alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz. Okurlar kusura bakmasınlar, acaba dervişin fikri neyse zikri de odur mu demeli? Eşitlik ilkesini gerçekleştirmek için devlet önlem alacak ve çözümler getirecek. Bunlar uygulanırken eşitlik ilkesine aykırı yorum yapılamayacak. Demek ki böyle bir tehlike var. Bununla bazı insanların şu eşitlik denilen kavramı içlerine sindiremedikleri sonucu açıklanmış olmuyor mu?

Son söz: Ülkemin ve tüm dünyanın kadınlarının 8 Mart’ını kutluyorum. İşiniz zor, çok zor!
Cumhuriyet 08.03.2012

AYDINLANMA
Emre Kongar
[email protected]
Kadın Üzerinden Politika ve Namus

Aşiret reisi kim?

Erkek.

İmam kim?

Erkek.

Türbanı zorlayan baba veya koca kim?

Erkek.

Türban fetvası veren kim?

Erkek.

Kadınları zorla örtenler kimler?

Erkekler.

Kadınları dövenler, öldürenler kimler?

Erkekler.

Meclis’te çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Hükümette çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Müsteşarlar, genel müdürler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürlerinde çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Özel yetkili mahkeme yargıçlarında, savcılarında çoğunluk kimlerde?

Erkeklerde.

Kadına karşı şiddeti önlemek için getirilen yasayı yozlaştıranlar kimler?

Erkekler.

***

Şiddete yönelik davranışlar, şiddet kültüründen kaynaklanır:

Feodal yapıdaki erkek egemen şiddet kültüründen’

İlkel kapitalist yapıdaki sömürüye dayalı şiddet kültüründen’

Diktatörlüklerdeki baskıcı şiddet kültüründen’

Sözde demokrasilerdeki politikacıların nefret ve şiddet söyleminden.

***

Türkiye’deki siyasal ayrışmanın ölçütlerinden biri haline getirilen ’türban’ sorunu kadınlar üzerinden, erkekler tarafından tezgâhlandı:

Önce bir ’saçını gizleme’ ilkesi dayatıldı’

Sonra adına ’türban’ denilen bir baş bağlama biçimi icat (ithal?) edildi’

’Türban’, dini, siyasal, toplumsal, kültürel bir fetiş haline getirildi’

Kadınlar kızlar, bu fetişe göre biçimlendirildi’

Sonra da ’cepheye’ sürüldü.

Tabii bu ayrışmanın, bu cepheleşmenin bedelini de kadınlar kızlar ödedi, ödüyor!

***

’Namus’ kavramı da kadınlar, kızlar üzerinden pazarlandı:

Her türlü yalancılığın, hırsızlığın, yolsuzluğun, soygunun kol gezdiği toplumda, ’namus’, feodal değerler üzerinden ’kadına’ indirgendi’

’Kadını’ (her anlamda) bir ’mal’ olarak gören anlayış yaygınlaştırıldı’

Kadın özgürlüğü, babanın, kocanın, ailenin, aşiretin, mahallenin, cemaatin ’mal’ kaybı olarak görüldü; sahte bir ’namus’ kavramı bunun karşıtlığı üzerine inşa edildi ve bedeli kadınlarımıza ödetiliyor!

***

Kadınlarımız, bireysel ya da ailevi malımız değildir ama manevi anlamda toplumsal servetimizdir:

Türkiye’nin çağdaşlaşmasında, refahın artmasında, demokrasinin gelişmesinde büyük rolleri vardır.

***

Karısını döven adamla, sevgilisini bıçaklayan genç, türban üzerinden iktidarını korumaya çalışan politikacı ve bu olayları toplumsal, siyasal yapıdan kopuk ’tekil’ vakalar sayan yönetici aynı hamurdan yoğrulmuştur’

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
Bu ülkede kadın olmak gerçekten çok zor... Herşeye rağmen, bütün zorluklara göğüs gereren, şiddete mağruz kaldığı halde ayakta kalmayı başarabilen, onuruyla, gururuyla yaşayan, yuvayı kuran,anne olan, evlatlar yetiştiren.... Bütün kadınlarımızın KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN!!!
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü,ülkemizde son günlerde yaşanan, bizleri çok üzen ’Kadına Şiddet’ in gölgesinde kutlayacağız. Yaşamlarınıyitiren kadınlarımızı saygıyla anıyor, kadına yönelik şiddeti kınıyor; bu türolayların ve acıların tekrar yaşanmamasını diliyorum.


8 Mart , yaşamınher alanındaki emeğimizin ve yaşama kattığımız sayısız değerin yüceltildiği; hiçbirayrım olmaksızın dünya üzerinde biz kadınları birleştiren, önemli bir gün olmalıdır.


Oysa bugün; emek ve daha birçokyönden nasıl sömürüldüğümüzün; yaşadığımız sorunların tartışılması ve gündeme getirilmesi için bir fırsat olarakgörülür. Dünyada yaşanan hızlı değişim, sorumluluğumuzu ve yükümüzü arttırırkenhalen ’ileri demokrasi’ uygulanan ülkelerde dahi bizler; şiddet, ayrımcılık, cinayet, mobbing ve haksızlıklarla karşı karşıya kalmaktayız.


Bugün Türkiye’de elde ettiğimiz haklarımız;Ata’mızın gerçekleştirdiği devrimler ve uyguladığı ilkeler ile kazanılmıştır. Bizlerde; siyaset ve yönetim içerisinde yer alarak, sosyal ve demokratik haklarımızı savunarak,geliştirerek,’toplumsal cinsiyet eşitliğini’ gerçekleştirmeliyiz.


İş ve sosyal yaşamın her alanındaemek harcayan; insanlık için barış, eşitlik, adalet ve özgürlükleringelişmesine katkı sağlayan, tüm dünya kadınlarının, 8 Mart Dünya EmekçiKadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlar, mücadelelerinde tüm gücümle yanlarındaolacağımı ifade ederek, sevgi ve saygılarımı sunarım.


Pir Zöhre Ana

[Resim: 8-mart-dunya-kadinlar-gunu.jpg]
100 sene öncesine kadar kadınlarımızın toplumda halihazırda bir yeri olmadığı, ilkellik ve yoksulluk içerisinde geçirdiği hayatlarına bir ışık, bir güneş tutup toplumun önemli bir bireyi haline getirdiğimiz, toplumsal eşitlik kavramını erkek bazında değil de insaniyet bazında değerlendirdiğimiz, kadının yerini evinde oturmak değil geleceği şekillendiren bir payda haline getirdiğimiz noktalardan daha da ileriyi hedeflemek yerine kadınlarımızın toplumdaki yerinin belirsizleştiği,kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin hızla arttığı bu dönemlerde özellikle üstünde durulması gereken noktadır kadınlarımız.
Malesef her 8 Mart kadın haklarının ne kadar önemli bir konu olduğunun altını çizmemizin kadın cinayetlerinin ve kadına yönelik şiddetin her sene daha da artmasına engel olamaması umarım ki bir gün hızla azalmaya başlar.

"Bizim sosyal toplumumuzun başarısızlığının sebebi, kadınlarımıza karşı gösterdiğimiz ilgisizlikten ileri gelmektedir. Yaşamak demek faaliyet demektir. Bundan dolayı bir sosyal toplumun, bir organı faaliyette bulunurken, diğer bir organı işlemezse, o sosyal toplum felçlidir." M.Kemal Atatürk (Şubat 1923)

Başta Zöhre Ana'm olmak üzere tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım.