Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: 'Tekkeler açılsın, laiklik korunsun'
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu dün Alevi yurttaşların taleplerini dinledi. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüş, komisyona, "Laiklik korunarak tekke ve zaviyeler açılsın" dedi.

Adıyaman’da ‘çocuklara’ mal edilen Alevilere ait 45 evin işaretlenmesi, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda da gündeme geldi. Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Fevzi Gümüş, yeni anayasanın din, dil ve ırk eksenli nefret suçlarını önlemesi gerektiğini anlatırken, Adıyaman’da Alevi evlerinin işaretlenmesini örnek gösterdi.
Alevi Bektaşi Dernekleri Federasyonu, yeni anayasa çalışmaları kapsamında TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda oluşturulan alt komisyona önerilerini sundu. Toplantıda federasyon adına sunum yapan Genel Sekreter Fevzi Gümüş, Adıyaman’da Alevi evlerinin işaretlenmesini gündeme getirerek, yeni anayasanın nefret suçlarına karşı koruyucu olması gerektiğini söyledi .

Tekke ve zaviye tartışması
Gümüş’ün sunumunda “Tekke ve zaviyeler kanununun, laiklik korunarak değiştirilmesi” talebi ise en çok tartışılan başlık oldu. Bu talep üzerine BDP’li Altan Tan, “Kanun değiştirilirse sadece Cemevleri değil, Sünnilere ait tekke ve zaviyeler de açılacak. Buna karşı mısınız” diye sordu. Gümüş ise “Tabii ki açılmalı. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devreden çıkmasını istiyoruz. Devletin dinsel alandan elini çekmesi ve bu konuda tasarrufunun olmaması gerekir. Bundan mağdur olan zaviyeler varsa, bunlar da devletin müdahalesinin dışında kalmalı. Bütün inanç gruplarına kamusal olanaklarda eşit yaklaşım olmalı” dedi.
CHP’li üye Rıza Türmen ve AKP’li üye Ahmet İyimaya da Türkiye’deki laiklik anlayışının çarpık olduğu görüşünü onayladı. Daha sonra Gümüş,BDP’li Tan’a “Tekke ve Zaviyeler Kanunu’ndan mağdur olan zaviye var mı? Kanundan dolayı devletin eline geçen zaviye var mı?” diye sordu. Tan da “Kürt illerinde kapatılmış zaviyeler var” diye yanıt verdi.
Gümüş’ün ‘zorunlu din dersinin kaldırılması’ talebinin ardından CHP’li Türmen, AKP'yi eleştirerek, “AKP zorunlu din derslerinin kaldırılması konusunda halen adım atmadı. Bir an önce bu sorun çözülmeli” dedi.

Cemevi ibadethane olsun
Toplantı sonrası gazetecilere açıklama yapan Gümüş, “Yeni anayasa tekçi anlayışlar yerine çok kimlikli, çok kültürlü, çok inançlı bir anayasa olmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi evrensel sözleşmelerle güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklere aykırı hüküm içermemeli. Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal bir kurum olmaktan çıkarılmalıdır. Zorunlu din dersi anayasadan çıkarılmalı, ana dilde eğitim hakkı güvenceye alınmalı ve yerel yönetimlere ana dilde hizmet hakkı tanınmalıdır. Askeri kurumların toplumsal hayata müdahalesini engelleyici yaptırımlar koyulmalı, siyasi partiler yasası başta olmak üzere, sendikal ve mesleki örgütlenmelerle ilgili yasalar, demokrasi eksenli olarak yeniden düzenlenmelidir” dedi.
Gümüş, yeni anayasada Alevi kimliğinin tanınması gerektiğini de söyleyerek, “Cemevleri inanç merkezi olarak kabul edilmeli ve ibadet yeri kapsamına alınmalıdır” dedi.

[COLOR=#c41425]Aşure Günü resmi tatil olsun
Fevzi Gümüş, Alevi ve Bektaşi dergâhlarının müze statüsünden çıkartılmasını ve taşınmazlarının iadesini istedi. Gümüş, Aşure Günü ve Arap Alevileri için özel öneme sahip Gadir Hum Bayramı’nın da resmi tatil olması gerektiğini söyledi.