Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Aleviler dinsiz midir?
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Alıntı:
Aleviler Allah'i tanirlar. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduguna, Hazreti Ali`nin ise veliligine inanirlar.

Bu inançlarini, "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesiyle dile getirirler.

Ancak ibadet sekilleri farklidir. Ornegin ramazan ayinda degil, muharrem ayinda oruç tutarlar. Orucu bir ay boyunca degil, 12 gün tutarlar. Ibadetlerini gece ve özellikle kisin yaparlar.

Bunun nedenini, Rum Suresi'nin 20'nci ve 7'nci ayetiyle açiklarlar: "Rabbin senin gecenin üçte ikisinde, bazen de gecenin yarisinda, bazen de üçte birinde senile beraber bulunan bir toplulukla birlikte ibadet ettigini bilir. Çünkü senin gündüz uzun uzun islerin vardir".
alevileriz.biz [url=http://www.alevileriz.biz/showthread.php?t=3621][/url]
alıntı..
Aleviler Allah'i tanirlar. Hazreti Muhammed'in son peygamber olduguna, Hazreti Ali`nin ise veliligine inanirlar.

Bu inançlarini, "Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali" üçlemesiyle dile getirirler.


Dinsizlik haşa Allah'ı,Peygamberi tanımamaktır.

Alevilik , Allah aşkı ile alev alev yanmaktır. Soyu Hz. Muhammed Mustafa ve Şahımerdan Hz.ALi'ye bağlıdır.
Kimsenin tutmadığı Hz.Peygamberin yas matem orucunu Aleviler tutar, Hızır Orucu denen oruç aslında Hz.Peygamberin yas matem orucudur.

Hz.Peygamber rehber,Hz.Ali mürşit'tir..Allah'ın görevi bu iki mübarekte bilinmiştir ve kudretlerini Allah'tan alırlar.

Aleviler herkesin haşa küçümsediği CEM'lerde Allah aşkıyla,Allah Allah nidalarıyla coşarlar ve Ehlibeyt için göz yaşı dökerler.

Namazları,ibadetleri Hz.ALi ve Hz.Peygamberden kalmıştır .

Hz.ALi ve Hz.Muhammed Mustafa sonradan müslüman olmamıştır,doğduklarında zaten nur içinde doğmuşlardır.

Hz.Muhammed Mustafa doğduğunda o zamanki ağaçlar Karağaç'tır ve ağaçlar secde etmişlerdir.
Hz.Ali doğduğunda cemali nurundan çıralar yanmıştır,yer gök nur içinde kalmıştır.

Buna dinsizlik deniyorsa demekki insanlar "dinin" ne anlama geldiğini bilmiyor.. .
artık insanlar aleviliği hangi kılıfa sokacaklarını şaşırdılar
artık insanlar aleviliği hangi kılıfa sokacaklarını şaşırdılar [/QUOTE]

-----------------------------------------------------------------------


Ömerin kılıfı ,tadlı geliyor, Gerçeyi söylemeye,Naz ediyorlar, Devamlı dönmekde mutlu oluyorlar, ve kendi kendilerini kandırıyorlar.


--------------------------------------------------------------------------
Şu topluma Alevilik nedir diye sorsan bin bir farklı tanım ortaya atar. Aleviliğin ne olduğunu,ibadet ritüellerini burada da farklı biçimde ortaya koymuşlar. Peki gerçek Aleviliği nereden ve nasıl öğreneceğiz? Aleviliği yüzyıllardır var eden bir yüce varlık elbetteki O'nun yaşaması için de çeşitli eylemler yapacaktır ki yapıyor da. Dönem dönem gelen Evliyalar bunun en büyük kanıtıdır.

Düşünüyorum da Pir Sultan Abdal :" Ben Ali'yim" derken o dönem yaşayan insanlar Ona hangi düşüncelerle baktılar acaba?

Esasında yüce Pirimizin başına gelenler o dönemin insanlarının nasıl baktıklarının cevabını verir nitelikte !..

Eğer o dönemin toplumu Pir Sultan Abdal'ın arkasında olsaydı inanıyorum ki Pirimiz dar ağacına gönderilemezdi.

Ama bugün O'nun adına dernekler,vakıflar kuruluyor. 500 yıl sonra birileri O'nun üzerinden para kazanıyor,kimisi türkü söylüyor kimisi şiir,kimisi siyasi emelleri için o makamı sıçrama tahtası olarak görüyor kimisi O'nun bayrağı altında Ateist düşünceler içerisinde debeleniyor.

Hazreti İmam Üseyin'in can aşını yani Aşure çorbasını sokaklara düşürenlerden Alevilik öğrenecek kadar aklımızı peynir ekmekle yemedik. Atasözünde söylediği gibi: "Kılavuzu karga olanın burnu pislikten kurtulmaz."

Bizim rehberimiz Yaşayan Tek Ehlibeyt Evliyası Zöhre Ana'dır. Gerçeklerin peşinde koşmak isteyenler bir gerçeğin eteğinden tutmalıdır.
Din Allah tarafından insanlığa açılan bir kapıdır. Bir Hak kapısıdır....

Allah Hak kapısını açarken O kapıya bir de bekçilik edecek, sahiplik edecek, nefsi olmayan, dolayısıyla nefsi çıkarlarına O kapıyı alet etmeyecek, Hakkı en iyi görüp bilecek, İnsanlara en gerçek ve doğru şekilde anlatacak, Hakkın ilmini, ışığını gösterecek, Hak tarafından seçilip insanlığa gönderilmiş yüce varlıklar vardır...

İşte bu yüce varlıklar, Yani hak kapısına bekçilik yapacak, Allah Muhammed Ali yoluna sahiplik yapacak, Önderlik yapacak Evliyalardır...

Bu tanıma dedeler olsun, ocakzadeler olsun uymadığından, Çünkü onlar nefis sahibidirler ve de can gözü açık olmadığından Hakkın ilmini ve ışığını yansıtamazlar. İşte bu yüzden dedeler ve ocakzadeler veya başka Alevi önderi ismi altında sıradan şahıslar önderlik yapamazlar...

Açılan Hak kapısından hakkın ilmini ve ışığının yansıtıldığı insanlığın bu ilim ve ışık altında yürüyecekleri bir de yol vardır. Bu yol Allah Muhammed Ali, Ehlibeyt Oniki İmam yoludur. Yani Alevilik yoludur. Bu yola da bugüne kadar Ehlibeytin sevgisini içerisinde taşıyıp Onların gösterdiği yolda yürümeye çaba göstermiş olan Alevi insanları gönül vermiştir...

Dolayısıyla din aranacak ise Alevilik dinin tam kendisidir. Alevilik yolunda yürüyecek insanların İslam dini adı altında açılan Hak kapısında gerçek islam dinini yaşamasını sağlayacak bugün ki Dinin, Yolun, Hak kapısının sahibi önderi ise Pir Zöhre Anadır...

Onun için gerek dini, gerek ise din önderini başka yerlerde aramamak lazım...

Bugün bütün islam dünyasının özüne dönerek gerçek islam dininin layık olduğu konumunu bulabilmesi için Allah'ın bugün ki elçisi ve de yeryüzündeki Vekili olan Pir Zöhre Ana'nın ışığı etrafında toplanıp Onu Hak bilmesi gerekmektedir...

İslam dininin özüne bakıldığında bugün gerçek din Aleviliktir. Gerçek dindarlar ise Alevilik yoluna gitmeye çaba gösteren Alevilerdir...