Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: İngilizce Zamanlar ( Tenses )
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2
bu bölümde ingilizcede bulunan 12 zamanı detaylıca ve örneklerle birlikte pekiştirecez.....
hmm bildiğim kadarıyla Big GrinBig Grin

present perfect tense
past continious tense
past tense
başka :S:S
zümre yazdı:hmm bildiğim kadarıyla Big GrinBig Grin

present perfect tense
past continious tense
past tense
başka :S:S

Bunları biliyoruzda zaten bunlarrın açılmlarının yapılması gerek canımSmile
] Simple Present Tense (Basit Geniş Zaman ),


genelde olan olay ve durumları vurgulamak için kullanılır, örneğin dünyanın kendi etrafında dönmesi, suyun 100 derecede kaynaması gibi. Bunlar hep olan ve hiç değişmeyen genel kurallardır ve geniş zamanla ifade edilirler. Bir başka deyişle, geçmişte olan, şuan da olmaya devam eden ve gelecekte de olacak olan şeyleri anlatmak için kullanılır.
Örnek:
The sun rises from the east. (Güneş doğudan doğar . )
– Bunun dışında, her gün yaptığımız günlük aktiviteleri anlatırken de Simple Present Tense kullanırız. Her sabah 7’de kalkmak, her gece yatmadan önce diş fırçalamak ve her haftasonu sinemaya gitmek gibi alışkanlıklar bu kullanıma örnektir.

Örnek:
I get up at 8 o’clock every morning. (Her sabah 8’de kalkarım. )
– (Geçici olmayan) kalıcı durumları anlatırken kullanılırlar:
Örnek:
Mr and Mrs Shaw live in Bristol. (Bay ve bayan Shaw, Bristol’da yaşıyor. )
– Geniş zamanda kullanılan zaman belirteçleri: Always (daima, her zaman), never (asla, hiçbir zaman), often (sık sık), usually (genellikle), rarely (nadiren)
-] Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:
]Geniş Zaman’da Olumlu Cümle


Eğer cümlemiz olumluysa ve özne olarak “he”, “she” ya da “it” ten biri kullanılıyorsa fiil “s” , “es” veya “ies” eklerinden birini alır. Diğer öznelerde fiile ek getirilmez. Peki “he”, “she” veya “it” öznelerinden biri kullanılırken fiile “s” , “es” veya “ies” eklerinden hangisini getireceğimizi nereden bileceğiz?
*Eğer fiil “y” ile bitiyorsa, fiildeki “y” düşer ve “[COLOR=#008080]ies ” alır:
fly – flies try – tries study – studies gibi.
* Eğer fiil “s , sh , ch , x” gibi harflerle bitiyorsa, fiil “[COLOR=#008080]es ” eki alır:
watch – watches fix - fixes finish – finishes gibi.
* [COLOR=#800080]Bu iki kural dışındaki fiillere sadece “s” harfi gelir .
Not: Sahip olmak anlamına gelen have fiili yukarıdaki ek getirme kurallarının dışında kalır. He, she ve it özneleriyle kullanıldığında has haline dönüşür.
I have nothing. (Hiçbir şeyim yok. )
She has nothing. (Hiçbir şeyi yok. )
Örnek:
They go to bed at 23:00 every night. (Her gece 23:00’da yatmaya giderler. )
She sometimes plays guitar. (Bazen gitar çalar. )
He never watches the news. (Asla haberleri izlemez. )
Geniş Zaman’da Olumsuz Cümle
Eğer olumsuz bir cümle kuruyorsak, “he, she, it” öznelerinden biriyle başlayan cümleye “doesn’t” yardımcı fiili gelir. Geri kalan öznelerle başlayan fiiller “don’t” yardımcı fiilini alırlar.
Örnek:
She doesn’t want to go to the cinema. (O, sinemaya gitmek istemez. )
We don’t like TV shows. (Biz, televizyon şovlarını sevmeyiz. )
Hatırlatma: Simple present tense - olumsuz cümlede fiile hiçbir ek getirilmez, olumlu cümlede gördüğümüz sadece “he-she-it” öznelerine gelen ekler, olumsuz cümlede yardımcı fiile geldiğinden dolayı tekrar ana fiile ek getirilmez.
Örnek:
He doesn’t play any pc game. (Hiçbir bilgisayar oyunu oynamaz.)
It doesn’t smell so good. (Pek de iyi kokmaz.)
* “Asla” anlamına gelen never zaten olumsuz bir anlama sahip olduğu için, içinde never geçen cümlede ikinci bir olumsuzluk eki kullanılmaz. Çünkü never ile cümleye zaten olumsuz anlam yüklenir.
Örnek:
She never smokes. (Asla sigara içmez. )
They never watch cartoon. (Asla çizgi film izlemezler. )
Geniş Zaman’da Soru Cümlesi
Soru cümlelerinde, özne “he, she, it” ise yardımcı fiil olarak “does”, diğer öznelerle de “do” kullanırız. Soru cümlelerinde yardımcı fiilimiz özneden önce gelir ve fiilimiz herhangi bir ek almaz. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o kelime getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.)
Örnek:
Do you want to watch film? (Film izlemek ister misin? )
Does he study for the exam? (Sınav için çalışır mı? )
Eğer sorumuz olumsuz olacaksa “do” yerine “don’t” , “does” yerine de “doesn’t” kullanırız:
Örnek:
Don’t you come to the party? (Partiye gelmez misin? )
Doesn’t she watch TV me? (Televizyon izlemez mi? )
Present Continous Tense
](şimdiki zaman )A – Kullanım Alanları:
– Present Continuous Tense (Şimdiki Zaman), içinde bulunduğumuz anda yapıyor olduğumuz şeyleri anlatırken kullanılırlar.
Örnek:
I am watching TV right now. (Şu an televizyon seyrediyorum. )
– Geçici olan durumları anlatırken kullanırız.
Örnek:
I’m sleeping on a sofa these days because my bed is broken. (Bu günlerde kanepede uyuyorum çünkü yatağım kırıldı. )
You’re spending a lot of Money these days. (Bu günlerde çok para harcıyorsun. )

– Aşağıda verilen fiiller, şimdiki zaman kalıbıyla kullanılamazlar çünkü bir hareket, eylem bildirmezler sadece durum bildirirler . Koşmak, zıplamak, yürümek, taşımak gibi fiiller hareket bildirdikleri için şimdiki zaman kalıbıyla kullanılabilirler fakat aşağıda verilen fiiller ve bunlara benzeyen diğer birçok fiil sadece ve sadece geniş zamanda kullanılabilirler :
Appreciate (Takdir etmek)
Believe (İnanmak)
Belong (Birine, bir şeye ait olmak)
Care (İlgilenmek, umursamak)
Consist (İçermek)
Cost (Kıymette olmak, mal olmak, pahası olmak)
Contain (Kapsamak, ihtiva etmek)
Depend (Bağlı olmak)
Dislike (Hoşlanmamak)
Doubt (Şüphelenmek)
Envy (Kıskanmak)
Exist (Mevcut olmak)
Fear (Korkmak)
Feel (Hissetmek)
Hate (Nefret Etmek)
Hear (Duymak)
Include (İçermek, kapsamak)
Imagine (hayal etmek, aklında canlandırmak)
Know (Bilmek)
Like (Hoşlanmak)
Love (Sevmek)
Mean (Manasında olmak, anlamına gelmek)
Need (İhtiyaç duymak)
Owe (Borçlanmak)
Own (Sahip olmak, malik olmak)
Possess (-e sahip olmak)
Prefer (Tercih etmek, yeğlemek)
Realise (Gerçekleştirmek)
Remember (Hatırlamak)
See (Görmek)
Seem (Görünmek, gözükmek)
Smell (Koklamak, kokmak)
Sound ( … gibi görünmek, kulağa …. gibi gelmek)
Suppose (Zannetmek, farzetmek)
Taste (Tatmak, tadına bakmak)
Understand (Anlamak)
Want (İstemek)


B – Şimdiki Zaman’da Fiile Getirilen Ekler
Bu zaman kalıbımızda fiile –ing eki getirilir. Ancak bazı fiil gruplarında bazı harfler düşer, ya da son harf iki kez kullanılır. Açıklamalara bakalım:
* Sonu “-e” ile biten fiillerde bu harf düşer: move – moving / live – living / give – giving
* Bir üst maddeye karşın, “-ee” ile bitiyorsa değişme olmaz: see – seeing / agree – agreeing
* Sonu “-ie” ile biten fiillerde bu harfler “-y” harfine dönüşür: tie – tying / lie – lying / die – dying
* Bir sesli ve bir sessiz şeklinde sonlanan tek heceli fiillerde son harf ikilenir: sit – sitting / drop – dropping
* Bir sesli ve bir sessiz şeklinde sonlanan iki heceli fiillerde vurgu ikinci hecedeyse son harf ikilenir:
forget – forgetting / prefer – preferring / admit - admitting
* “L” harfiyle biten tüm fiillerde son harf ikilenir: travel – travelling / cancel - cancelling


C – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:
Şimdiki Zaman’da Olumlu Cümle
Şimdiki zamanda kurduğumuz olumlu cümlelerde, özneye uygun yardımcı fiil kullandıktan sonra fiile
B bölümünde anlatılan kurallara uygun olarak -ing eki getirilir. Öznelere gelen yardımcı fiiller ise şunlardır:
I – am
He / She / It – is
We / You / They – are
Örnek:
I am studying lesson. (Ders çalışıyorum. )
She is watching the game. (Oyunu seyrediyor. )
Şimdiki Zaman’da Olumsuz Cümle
Şimdiki zamanda kurduğumuz olumsuz cümlelerde, özneye uygun olarak getirilen yardımcı fiile olumsuz ek getirilir ve fiile yine B bölümünde anlatılan kurallara uygun olarak –ing eki getirilir.
Örnek:
I am not studying lesson. (Ders çalışmıyorum. )
She isn’t watching the game. (Oyunu seyretmiyor. )
Yardımcı fiillerde kısaltmalar şu şekilde yapılabilir:
Is not = isn’t
Are not = aren’t


Şimdiki Zaman’da Soru Cümlesi
Şimdiki zamanda kurduğumuz soru cümlelerinde, aynen olumlu cümledeki kuralları uygularız. Tek farkımız, yardımcı fiilin başa gelmesidir. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o kelime getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.)
Örnek:
Is she watching the game? (Oyunu seyrediyor mu? )
Am I studying lesson? (Ders çalışıyor muyum? )
Eğer sorumuz olumsuz olacaksa, yardımcı fiili olumsuz yapmamız yeterlidir.
Örnek:
Isn’t she watching the game? (Oyunu seyretmiyor mu? )
Aren’t we studying lesson? (Ders çalışmıyor muyuz? )
FUTURE TENSE 1

(gelecek zaman)A – Kullanım Alanları:
– Gelecek zaman kalıbını, tahmin edileceği üzere gelecek zamanla ilgili cümleleri kurarken kullanırız.
Örnek:
I will study lesson. (Ders çalışacağım. )
– Bu kalıbı, konuşma anında bir şeye karar verirken de kullanırız.
Örnek:
A: Would you like something to drink? (Bir şey içmek ister misiniz? )
B: I will have orange juice please. (Portakal suyu alayım lütfen . )
Wait a second, I will open the door for you. (Bekle bir saniye, senin için kapıyı açacağım. )
– Gelecekte bir şeyi yapmaya veya yapmamaya istekli olunduğunda/karar verildiğinde kullanılır.

Örnek:
I will never speak to her again. (Onunla bir daha konuşmayacağım. )
B – Olumlu, Olumsuz ve Soru Cümlesi Biçimleri:
Gelecek Zaman’da Olumlu Cümle
Gelecek zaman kalıbıyla olumlu cümle kurarken, tüm öznelere will yardımcı fiili getirilir, fiile herhangi bir ek getirilmez.
Örnek:
Jenny will come to the party tomorrow. (Jenny yarın partiye gelecek. )
Gelecek Zaman’da Olumsuz Cümle
Gelecek zaman kalıbıyla olumsuz cümle kurarken, yardımcı fiile olumsuzluk eki getirilir, fiile herhangi bir ek getirilmez.
Örnek:
Jenny won’t come to the party tomorrow. (Jenny yarın partiye gelmeyecek. )
Yardımcı fiilin, olumsuzluk ekiyle kısaltılması şu şekilde yapılabilir:
Will not = Won’t
Hatırlatma:
I” ve “We” özneleriyle, “shall” yardımcı fiili de kullanılabilir. Fakat günlük konuşma dilinde yardımcı fiil we’ll, she’ll, he’ll gibi kısaltılmış biçimde kullanılır. Shall yardımcı fiilinin olumsuzu ise, “shall not” ya da “shan’t” biçiminde kullanılır.
Gelecek Zaman’da Soru Cümlesi
Gelecek zaman kalıbıyla soru cümlesi kurarken, olumlu cümle kuralı aynen uygulanır, ama yardımcı fiil cümlenin başına getirilir. (Eğer “ne, nerede, kim, niçin, ne zaman, ne kadar ” gibi herhangi bir soru kelimesi kullanılacaksa, en başa o kelime getirilir, ardından yukarıda belirtilen kurallar uygulanır.)
Örnek:
Will Jenny come to the party tomorrow? (Jenny yarın partiye gelecek mi? )
Eğer olumsuz bir soru cümlesi oluşturulacaksa, yardımcı fiile olumsuzluk eki getirilir.
Örnek:
Won’t Jenny come to the party tomorrow? (Jenny yarın partiye gelmeyecek mi? )
Sayfalar: 1 2