Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Alevilikte Boy Abdesti Tartışması
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Sayfalar: 1 2 3 4
Alıntı:
[B]Alevilikte Boy Abdesti Tartışması

Alevilikte abdestin olup olmaması konusunda bir çok tartışma vardır özellikle bu boy abdesti konusunda bir çok tartışma olmuştur. Bir benzetme yaparlar : ''yere bir salatalık düşüp bir kısmı çamur olursa siz hepsini mi yıkarsınız yoksa sadece çamur olan yeri mi yıkarsınız?''. Bu konuya açıklık getirelim arkadaşlar sizce de doğru olan bu mu? çamur olan yeri mi yıkamak doğru?
[/B]

Alıntı: ben bir sunniyim.iç güzelliğinden falan bahsediyosun,kurande yazan herseyi yapıyoruz diyosun ama abdest almakta kuranda yazıyo tamam için güzel olsun ama bir müslüman boy abdesti almadan(alevi bile olsa) ben müslümanım diye dolasmasın. bence aleviler herseyin kolayına kacıyor anlamadığım bir nokta daha muharrem ayında tuttugunuz oruclara saygı duyarım peki neden ramazan orucu tutmuyosuuz?Alıntı Yapılan Site AleviForumu


Bu Nasıl Bir Soru Böyle, Bunların Abdesten bile haberi yok.


Alıntı:Aleviler abdest alır mı? Namaz kılmıyorlarsa niye alsınlar Kur'an da okumuyorlar zaten o zaman abdest alırlar mı?

Dipsin Kuyu Diye bir formda Bunu Yazmış Adamlar Aleviler için.
Alıntı:Abdestin farzları ve alınma şekli:

1. Niyet: Abdest Allah'a yakınlaşıp emrini yerine getirmek kastıyla alınır. Göstermelik gibi sebeplerle alınırsa batıldır (geçersizdir).

2. Yüzü yıkamak: Saç bitiminden çene sonuna kadar parmaklar açılınca, baş ile orta parmağın arasında kalan yer, yukarıdan aşağıya doğru bir kez yıkanır.

3. Kolları yıkamak: Önce sağ kol dirseğin üstünden, parmak uçlarına kadar yukardan aşağıya doğru bir kez yıkanır. Daha sonra sol kol aynı şekilde yıkanır.

4. Başı meshetmek: Başın ön kısmı tepeden öne doğru, sağ elin ıslaklığıyla bir defa meshedilir (silinir).

5. Ayakları meshetmek: Sağ ayağın üstü parmakların ucundan ayak bileğine kadar, sağ elin ıslaklığıyla bir defa meshedilir. Sol ayak da aynı şekilde sol elle meshedilir. Alevi inancına göre, ayaklar abdest niyetiyle kesinlikle yıkanmaz. Çünkü Cenab-ı Allah Kur'an da meshedilmesini (silinmesini) emretmiştir. Kirli iseler önce yıkanıp temizlenir, daha sonra kurutulup abdest niyetiyle meshedilir.

6. Meshin yapıldığı baş ve ayakların ıslak olmaması: Islak ise önce kurutulmalı, daha sonra meshedilmelidir.

7. Sıralamaya uymak: Önce yüz, sonra sağ ve sol kol yıkanmalı, daha sonra da baş ile sağ ve sol ayaklar meshedilmelidir.

8. Ara vermemek: Abdest organlarını peş peşe yıkamak ve meshetmek şarttır. Abdestte bir organın ıslaklığı kuruyacak kadar kasıtlı ara vermek abdesti bozar.

9. Suyun deriye ulaşmasını engelleyecek mani olmamalı: Kalın yağ, oje, tükenmez kalem izi gibi maniler bulunmamalı, varsa önce giderilmeli sonra abdest alınmalıdır.

10. Temizlik: Su ile abdest organlarının temiz olması şarttır.

11. Suyun mutlak olması: Meyve suyu, ayran gibi farklı şeylerle karıştırılmış suyla abdest alınmaz.

12. Mülkiyet-izin: Abdest alınan yerin, suyun ve aktığı yerin gasp edilmemiş (izinsiz-zorla) olmaması lazımdır.

13. Gereksiz yardım: Özürsüz birinin abdestini başkasına aldırması abdesti bozar.

14. Engel: Suyla abdest almayı engelleyecek susuzluk, korku ve hastalık gibi bir mani olmamalı, varsa şayet abdest yerine teyemmüm edilmelidir.Abdesti bozan şeyler

1. Bevl, idrar (küçük abdest bozmak)

2. Gaita (büyük abdest bozmak)

3. Sesli sessiz yellenmek

4. Cünüp olmak

5. Hayız (kadının aybaşı kanı) görmek.

6. Nifas (kadının doğum kanı) görmek.

7. İstihza (hayız ve nifas dışındaki kan) görmek.

8. Konuşulanı duyup anlayamayacak kadar uykuya dalmak.

9. Sarhoşluk, baygınlık ve delilik gibi akli dengeyi bozan hal geçirmek.

10. Soğuyan ve yıkanmayan ölünün tenine dokunmak.

Abdestin sünnetleri (müstehapları)

1. Abdestte besmele ile başlamak.

2. Elleri yıkamak.

3. Yüzü ve kolları ikişer kez yıkamak.

4. Kıbleye dönük olmak.

5. Ağız ve burna üçer kez su almak.

6. Abdest alırken dua okumak.

Abdest alınırken okunacak dualar.

1. Tuvalette avreti yıkarken: Allâhumme hassin ferci ve e'iffehu vestür 'avreti ve herrimni 'alen-nâr.

2. Elleri yıkarken: Bismilleh vel-hamdü lillehillezi ce'elel – mêe tahûran vel isleme nûrâ.

3. Ağzı yıkarken: Allahumme e'inni 'ele tilevetil-kur'ân ve 'ele şükrike ve zikrike ve hüsni 'ibedetik.

4. Burnu yıkarken: Allahumma erihni raihetel cenneh.

5.Yüzü yıkarken: Allahumma bayyıd vechi yevme tesveddü fihi vucuhül- kefirin

6. Sağ kolu yıkarken: Allahumma a'tini kitebi biyemini ve hesibni hiseben yesiyra

7. Sol kolu yıkarken: Allahumma le tu'tini kitebi bişimeli vele min verâi zahri velê tuhesibni hiseben 'esiyra.

8. Başı meshederken: Allahumma herrim şe'ri ve beşerati 'elen-nar ve zıllani tehte zıllıke yevme le zılle ille zıllük.

9. Sağ ayağı meshederken: Allahumma sebbitni 'eles-sırât yevme tezillu fihil akdêm.

10. Sol ayağı meshederken: Allahumma ic'el zenbi meğfuran ve se'yi meşkuran ve ticeraten len tebur.

Bir alevi sitesi böyle

Alıntı:Alevilerde Abdest

Aleviler abdest almaz gibi bir saçmalık bulunmaktadır. Tıpkı mum söndü olayı gibi tamamen alevileri karalamak için uydurulmuş bir saçmalıktır.

Alevilikte Halka Namazı için ön şartlardan biri "abdest" almaktır. Ceme katılacak her kişi önceden kendi vücut temizliğini yapmak zorundadır. Yapılan bu temizlik abdest almayla özdeştir. Bu temizlenmede ayağını yıkarken "ayaklarımla kötü yola gitmeyeceğim" diye niyet eden kişi, ellerini yıkarken "elini harama uzatmayacağına", ağzını yıkarken "dili ile kötü söz söylemeyeceğine", yüzünü yıkarken "kimseye kötü gözle bakıp, yüz kızartıcı bir suç işlemeyeceğine" niyet eder.

Alevilikte ibadet biçimi olan cemlerde ise oniki hizmet sahibinden biri olan "ibrikçi" nin döktüğü su ile ellerinin sadece parmaklarını yıkama şeklinde gerçekleşen sembolik anlamda abdest alınmaktadır ki, bu abdest tutulan niyetlerin toplum huzurunda teyid edilmesi anlamını ifade eder. Alınan bu abdestte amaç ahlaksal arınma ve iç temizliğinin sağlanmasıdır.

Her Alevi-Bektaşi senede bir, dede ve köy halkının katılımı ile gerçekleşen "Baş Okutma" cem töreni ile toplumdan rızalık alıp, "yol'un" yasakladığı suçları işlemeyeceğini toplum ve dede huzurunda teyid eder. Talibin "yunması", "yıkanması" ve "manen temizlenip arınması" anlamına gelen bu abdeste alevilikte "Yıl Abdesti" adı verilir. Yıl Abdesti; Sünni inanç mensuplarında olduğu gibi tuvalete çıkmak, eşiyle birlikte olmak gibi durumlarda bozulmamakta, ancak abdest alınırken tutulan niyetlerden birinde zaafa uğrayarak (zina, hırsızlık, adam öldürme vb.) inancın yasakladığı suçlardan birini işlemesi durumunda, inanç mensubunun "düşkün" ilan edilerek cezalandırılması sureti ile bozulmaktadır. Fiziki temizlik Halka Namazı için esas olmakla birlikte cemlerde alınan abdestte fiziki bir temizlenmeden çok, manevi anlamda bir arınma ve iç temizliğinin gerçekleştirilmesinin amaçlandığı görülmektedir.


Başka Bir Alevi siteside Abdest'i böyle Anlatmış.

Nedir Abdest Nasıl Alınır.
Benim tanıdıgım birçok sünlü var kadının birisi diyor benim sabuna ve suya alerjim var ben banyo olamıyorum peki banyo olmayan boy abdesttini nasıl alıyor...
Diger bir sünnü haftada bir kere banyo oluyormuş çok su akıyor diye saçını yıkamıyormuş banyodan 4-5gün sonra sadece kafasını yıkıyormuş ayda ikikere saç yıkayıp ve banyo oluyor
ayda 10liralık su alıyormuş ve daha çok diyor azaltmayı düşünüyor
yani şimdi düşünün siz sünnülermi abdest almıyor biz alevilermi...
Sevgili Yaban Gülü işte şimdi alevilere söylediklerine geldiler kendi pislikleri çıktı ortaya hani Aleviler yıkanmazdı öyle söylüyorlardı.
ArkadaşLar Dedeme sordum boy abdestini : önceLikLe niyet ettim gusûl Abdesdi aLmaya dioruz tabe allah rızası için kesinLikLe DEMİYORUZ '''Niyet Ettim GusûL abdesti aLmaya''' Sora 3 kere ağzımıza 3 kerede burnumuza suyu döküyoruz ağzımızı iyice çalkalıyıp tükürüoruz burnumuzu ise burun direği ağrıyana kadar suyu çekiyorus... sonra da saçları parmak aralarını suyun zor ulaşagını yerlere suyu iyice döküoruz ve cenabetLiqi üzerimizden atıyoruzz Benim biLdiqim Bu..!
Break Boy yazdı:ArkadaşLar Dedeme sordum boy abdestini : önceLikLe niyet ettim gusûl Abdesdi aLmaya dioruz tabe allah rızası için kesinLikLe DEMİYORUZ '''Niyet Ettim GusûL abdesti aLmaya''' Sora 3 kere ağzımıza 3 kerede burnumuza suyu döküyoruz ağzımızı iyice çalkalıyıp tükürüoruz burnumuzu ise burun direği ağrıyana kadar suyu çekiyorus... sonra da saçları parmak aralarını suyun zor ulaşagını yerlere suyu iyice döküoruz ve cenabetLiqi üzerimizden atıyoruzz Benim biLdiqim Bu..!

Bu bahsettiğin abdest şekli biraz sünnilerinkini andırıyor. Ayrıca bahsettiğin tamamen boy abdesti değildir. Boy abdestinde bütün beden yıkanır ve sonunda bazı şekillerde vücudun bazı kısımları yıkanarak boy abdesti bitirilir. Şekli, duaları konusunda Zöhre Ana'yı merak edip gelen, Zöhre Ana'yı pir bilen, Onun izinde giden insanlar Zöhre Ana'dan bunu öğrenmekteler...

Zöhre Ana'nın gösterdiği abdest şekli gerçek Ehlibeyt'in aldığı abdestttir...

Diğer eskiden beri alışıla gelmiş olan abdest şekilleri değişikliğe uğramış, yanlış uygulanan abdest şekilleridir. Pirimiz Nasrettin Hoca'nın dediği gibi eğer abdestten maksat kuyruk ıslatmak ise o da size yeter, kolay gelsin...

Bizler Pir Zöhre Ana'nın ışığında gerçek yolumuza ait abdest şekli ve anlayışıyla temizliğimizi yaparız...
Sayfalar: 1 2 3 4