Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: Kemalizm ve Din
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Atatürk, Fransız yazar Pernot'a şöyle diyor:

"Türk milleti dindar olmalıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demek istiyorum. Dinimize, bizzat hakikate nasıl inanıyorsam, buna da böyle inanıyorum. Bilince karşı, gelişmeye karşı engel hiçbir şey içermiyor."

Ve ekliyor:

"Halbuki Türkiye'ye bağımsızlığını veren bu Asya milletinin içinde daha karışık, yapay, temelsiz inançlardan oluşan bir din daha vardır. Fakat bu cahiller, bu acizler, sırası gelince aydınlanacaklardır... Onları kurtaracağız."

Önce emperyalizm, Atatürk'e karşı dini kullandı.

Sonra karşı - devrimciler Kemalizme karşı dini kullandılar.

Kimisi Atatürk'ü dinsizlikle suçladı... Kimisi ise en "içtenlikli İslam"ın - Atatürk sayesinde - Türkiye'de yaşadığını savundu...

Gerçek acaba nerede?


* * *

Işığı Prof. Alpaslan Işıklı tutuyor. Bir bilim adamının dürüstlüğü ve titizliği ile... Ama herkesin kolaylıkla anlayabileceği, kimsenin yadsıyamayacağı kadar da açık ve yalın larak...

"Sosyalizm Kemalizm ve Din" ( Tüze Yayıncılık - Ankara 1997 ) her aydının okuması gereken bir yapıt... Altı çizilerek okunması gereken.

Sahnede önce Sait Molla adlı bir din adamı var.

Mustafa Kemal, kurtuluş hareketini örgütlemeye başlayınca, o da her yerde ve fırsatta feryat etmeye başlıyor:

"Din elden gidiyor!"

Sait Molla, bir İngiliz uşağı. Onunla İngilizler arasındaki bağlantıyı kuran kişi de Rahip Robert Frew. İngiliz parası akıyor ve "din adına" yurdun çeşitli köşelerinde "önemli" tertipler, tuzaklar hazırlanıyor.

Daha sonra Zeynel Abidin olayı var, Şeyh Recep olayı var... Ama halk ve ordu, Mustafa Kemal'in yanında... Padişahın basınında Refi Cevad ağlamaklı:

"Beş vakit namazda padişaha duadan başka bir şey bilmemesi gereken orduya neler öğretmedik..."

Arkasından Şeyhülislamın - Kemalistler için çıkardığı - fetva geliyor; "... öldürülmeleri uygun ve gereklidir."

Şeyh Sait ne yapmak istiyordu?

Bir "Kürt- İslam devleti" kurmak... Ve Kemalizme karşı ayaklanmasının nedenini şöyle açıklıyordu:

"İmam ne zaman şeriat kurallarını uygulamazsa, üzerine kıyam vaciptir."

Bağdat'taki Fransız Yüksek Komiserliği, kendi dışişleri bakanlığın gönderdiği raporda, bu ayaklanmanın perde arkasını şu tümceyle özetlemekteydi:

"Bu bölgede çıkan olaylar, İngilizlerin uğradıkları yenilgiden sonra hiç affetmedikleri Mustafa Kemal'e ve Ankara'daki Meclis'e karşı yürüttükleri siyasetin bir parçasıdır..."

Alpaslan Işıklı şu saptamayı yapıyor:

"İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye, Atatürkçü tam bağımsızlık politikasını terk ederek Batı ittifak ağında yer alınca, din sömürüsü ve yobazlık eğilimlerinde de belirgin bir kabarma baş gösterdi."


* * *

Atatürk ne yapmak istedi?

Dini "hurafe"lerden, Arap - Acem kültüründen arındırmak... Dini güçlerin toplumu ve devleti yönlendirmesini önlemek... Müslüman yurttaş ile Tanrı arasındaki "aracı"yı kaldırmak...

Atatürk, Kuran'ın Türkçe'ye çevrilmesini önce Mehmet Akif'e öneriyor. O kabul etmeyince, ünlü ilahiyatçı İzmirli İbrahim Hakkı'ya yaptırıyor. Bununla da yetinmiyor. Diyanet İşleri Başkanı Elmalılı Muhmmed Hamdi Efendi'nin 9 ciltlik Kuran "tercüme ve tefsir"ini 1936'da yayımlatıyor.

Türkçe "hutbe" geleneğini başlatan da O'dur. Ve amaç her zaman aynıdır: Doğrudan öğrenmek ve dini bazılarının elinden bir araç olmaktan kurtarmak!

Atatürk, "Ancak bu yolla İslam dininin anlamı gerçeklik kazanır" düşüncesindedir.

1948'de - İsmet İnönü döneminde - yayımlanan "Müslüman Çocuğun Kitabı" da işte bu çizginin devamıdır.

Işıklı, kitabında şöyle diyor:

"Bir yanda, karanlığın ve kokuşmuşluğun yuvaları haline getirilmiş olan tekke ve zaviyeleri kapatan, tarikatları yasaklayan Kemalizm; diğer yanda din, ibadet ve inanç özgürlüğünün, herkes için hiçbir İslam ülkesinde görülmeyen ölçülerde gerçek bir güvenceye kavuşmasını sağlayabilmiştir."


* * *

Birkaç yıl öncesinin bir Ramazan ayı idi.

Evimize onarım için gelmiş olan bir işçi oruşluydu. İki araç değiştirerek evine ulaştığında iftar için çok gecikmiş olacaktı. Arabamla götürürken yolda söyleştik.

Şu tümceler aynen onun:

"Ben yıllarca Atatürk'ün bizi dinimizden uzaklaştırdığını düşünürdüm. O yönde yapılan propagandaların etkisi altında kalmıştım. Suudi Arabistan'a gittim ve iki yıl kadar bir Türk firmasının şantiyesinde çalıştım... Şimdi inanıyorum ki,en gerçek İslam Türkiye'dedir. Ve bu Atatürk'ün sayesinde olmuştur!"

Ahmet Taner Kışlalı

Polo Shirts Not as bad as it was yesterday thankfully! I couldn’t stand, sit or lie yesterday without being in agony and no matter what I did, nothing helped. I even tried foam rolling to see if that would ease it up a bit but no joy, it’s just meant I was in agony trying to get up off the damn floor.
Last year when I initially injured my back, I remember my left shoulder started hurting because of how I had been carrying myself to keep the pressure off my back. I was sure to remain as straight as I could this time so that it doesn’t happen again ?C I was walking around bent up like a question mark last time, no lie!
polo When I was cooking dinner last night, I decided to use my spiraliser for the first time and spiralise my carrots for the spaghetti bolognese. As it was the first time I had used it, I wasn’t sure of which blade fitting to use and when changing it, I accidentally pushed my right middle finger onto the blade and have really, very badly cut the tip of my finger. I think in hindsight I should have gone to the hospital to get it looked at because it bled very heavily for over an hour requiring 3 dressing changes. I woke up this morning and changed the dressing and ended up knocking it which caused it to bleed again. The wound is still open quite a bit and the tip of my finger is looking black-ish. If you could see me trying to type right now you’d be laughing I tell ya!
polo shirt And, to top it all off, I have noticed this morning that my right leg appears to be coming out in sympathy with my back. The back of my right thigh, directly above the knee and around the inside of the leg is the most sickening twinge and every time I move my leg, I get the most revolting wave of nausea pass over me. I have absolutely no idea what happened to that. I didn’t pull the muscle when I was out yesterday, at least I don’t think I did, and it wasn’t hurting last night. My sleep was pretty sound and I wasn’t tossing and turning because of my back so it couldn’t have happened in bed.
I think I’m falling apart!
Before I leave for work, I’m going quickly to post a quick food update from yesterday.
;Porridge with Greek yoghurt & raspberries for breakfast.

china is a country that has a lot ofjewelry,watchesandbeads,all of product are vary fashional and cheaperthan other country,because china have a good manufacturingtechnique and cheap raw material,china export a lot of product,such asjewelry,watches,beadsevery year ,the following are some image for the part of product,if you want to know more about china'sbeads and jewelry,please go towww.68jewelry.com, morepleasantly surprised were came whenyou click the websiteE-mail:[email protected][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/YND0%7DLZ3%25~LECNFEATNR%7BAF.jpg[/img][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/IM()%60%25$1G9UX%7BCSVV0SWY5X.jpg[/img][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/O3RF(MRWIEBP@X@~B$]WKDU.jpg[/img][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/LCOPL$D_ETLC41BBF20HDXM.jpg[/img][Resim: 1558_thumb_G_1274524894704.jpg][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/R%7DGLS%7BG~MGBMN75H_52]I%7B3.jpg[/img][img]file:///D:/Program%20Files/Tencent/QQ/Users/261314675/Image/~97%7BEV)E$C%25YLB0A%25JQ%7B2BT.jpg[/img]