Pir Zöhre Ana Forum

Tam Versiyon: BüTüN Wındows Klavye Kısayolları
Şu anda arşiv modunu görüntülemektesiniz. Tam versiyonu görüntülemek için buraya tıklayınız.
Klavye Kısayolları
CTRL+C (Kopyala)
CTRL+X (Kes)
CTRL+V (Yapıstır)
CTRL+Z (Geri Al)
DELETE (Sil)
ÜSTKRKT+DELETE (Seçili öğeyi Geri Dönüsüm Kutusu’na atmadan kalıcı olarak sil)
Bir öğeyi sürüklerken CTRL (Seçili öğeyi kopyala)
Bir öğeyi sürüklerken CTRL+ÜSTKRKT (Seçili öğeye kısayol olustur)
F2 tusu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
CTRL+SAĞ OK (Ekleme noktasını sonraki sözcüğün basına götür)
CTRL+SOL OK (Ekleme noktasını önceki sözcüğün basına götür )
CTRL+ASAĞI OK (Ekleme noktasını sonraki paragrafın basına götür)
CTRL+YUKARI OK (Ekleme noktasını önceki paragrafın basına götür )
Ok tuslarının herhangi biriyle birlikte CTRL+ÜSTKRKT (Bir metin bloğu vurgula)
Ok tuslarının herhangi biriyle birlikte ÜSTKRKT (Pencere veya masaüstünde birden fazla öğe seç
veya bir belgede metin seç)
CTRL+A (Tümünü seç)
F3 tusu (Bir dosya ya da klasör ara)
ALT+ENTER (Seçili öğenin özelliklerini görüntüle)
ALT+F4 (Etkin öğeyi kapat veya etkin programdan çık)
ALT+ENTER (Seçili nesnenin özelliklerini görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için kısayol menüsünü aç)
CTRL+F4 (Aynı anda birden çok belge açmayı sağlayan programlardaki etkin belgeyi kapat)
ALT+SEKME (Açık öğeler arasında geçis yap)
ALT+ESC (Öğeler arasında açılma sıralarına göre dön)
F6 tusu (Bir penceredeki veya masaüstündeki ekran öğeleri arasında dolas)
F4 tusu (Bilgisayarım veya Windows Gezgini’ndeki Adres çubuğu listesini görüntüle)
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüle)
ALT+ARA ÇUBUĞU (Etkin pencere için Sistem menüsünü görüntüle)
CTRL+ESC (Baslat menüsünü görüntüle)
ALT+Bir menü adındaki altı çizili harf (Karsılık gelen menüyü görüntüle)
Açık bir menüdeki bir komut adındaki altı çizili harf (Karsılık gelen komutu gerçeklestirir)
F10 tusu (Etkin programda menü çubuğunu etkinlestirir)
SAĞ OK (Sağdaki sonraki menüyü aç veya bir alt menü aç)
SOL OK (Soldaki sonraki menüyü aç veya bir alt menüyü kapat)
F5 tusu (Etkin pencereyi güncelestir)
GERĐ AL (Bilgisayarım ya da Windows Gezgini’nde bir seviye üstteki klasörü görüntüle)
ESC (Geçerli görevi iptal et)
CD-ROM sürücüye bir CD-ROM taktığınızda ÜSTKRKT (CD-ROM’un otomatik olarak oynatılmasını
önle)
Đletisim Kutusu Klavye Kısayollar
CTRL+SEKME (Sekmeler arasında gezin)
CTRL+ÜSTKRKT+SEKME (Sekmeler arasında geriye doğru git)
SEKME (Seçenekler arasında ileriye doğru git)
ÜSTKRKT+SEKME (Seçenekler arasında geriye doğru git)
ALT+Altı Çizili harf (Đlgili komutu gerçeklestir veya ilgili seçeneği seç)
ENTER (Etkin seçeneğin veya düğmenin komutunu gerçeklestir)
ARA ÇUBUĞU (Etkin seçenek bir onay kutusuysa onay kutusunu seç veya temizle)
Ok tusları (Etkin seçenek seçenek düğmeleri grubuysa bir düğme seç)
F1 tusu (Yardım görüntüle)
F4 tusu (Etkin listedeki öğeleri görüntüle)
GERĐ (Kaydet veya Aç iletisim kutusunda bir klasör seçiliyse bir üst düzeydeki klasörü aç)
Microsoft Doğal Klavye Kısayolları
Windows Logosu (Baslat menüsünü göster veya gizle)
Windows Logosu+BREAK (Sistem Özellikleri iletisim kutusunu görüntüle)
Windows Logosu+D (Masaüstünü göster)
Windows Logosu+M (Tüm pencereleri küçült)
Windows Logosu+ÜSTKRKT+M (Küçültülmüs pencereleri geri yükle)
Windows Logosu+E (Bilgisayarım’ı aç)
Windows Logosu+F (Bir dosya veya klasör ara)
CTRL+Windows Logo+F (Bilgisayar ara)
Windows Logosu+F1 (Windows Yardımı’nı görüntüle)
Windows Logosu+ L (Klavyeyi kilitle)
Windows Logosu+R (Çalıstır iletisim kutusunu aç)
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)
Erisilebilirlik Klavye Kısayolları
Sekiz saniye boyunca Sağ ÜSTKRKT (Filtre Tuslarını aç veya kapat)
Sol ALT+Sol ÜSTKRKT+PRINT SCREEN (Yüksek Karsıtlık’ı aç veya kapat)
Sol ALT+sol ÜSTKRKT+NUM LOCK (Fare Tusları’nı aç veya kapat)
Bes kez ÜSTKRKT (Yapıskan Tuslar’ı aç veya kapat)
Bes saniye boyunca NUM LOCK (Geçis Tusları’nı aç veya kapat)
Windows Logosu+U (Hizmet Programı Yöneticisi’ni aç)
Windows Gezgini Klavye Kısayolları
END (Etkin pencerenin sonunu göster)
HOME (Etkin pencerenin basını göster)
NUM LOCK+Yıldız Đsareti (*) (Seçili klasörün altındaki tüm alt klasörleri göster)
NUM LOCK+Artı isareti (+) (Seçili klasörün içeriğini göster)
NUM LOCK+Eksi isareti (-) (Seçili klasörü daralt)
SOL OK (Geçerli seçim genisletilmisse daralt veya üst klasörü seç)
SAĞ OK (Geçerli seçimi daraltılmıssa görüntüle veya ilk alt klasörü seç)
Karakter Eslem Đçin Klavye Kısayolları
Karakter kılavuzunda bir karakteri çift tıklatırsanız, kılavuz üzerinde klavye kısayollarını kullanarak
hareket edebilirsiniz:
SAĞ OK (Sağa veya sonraki satırın basına git)
SOL OK (Sola veya önceki satırın basına git)
YUKARI OK (Bir satır yukarı git)
ASAĞI OK (Bir satır asağı git)
PAGE UP (Bir defada bir ekran yukarı git)
PAGE DOWN (Bir defada bir ekran asağı git)
HOME (Satırın basına git)
END (Satırın sonuna git)
CTRL+HOME (Đlk karaktere git)
CTRL+END (Son karaktere git)
ARA ÇUBUĞU (Bir karakter seçildiğinde Büyütülmüs ve Normal modlar arasında geçis yap)
Microsoft Yönetim Konsolu (MMC) Ana Pencere Klavye Kısayolları
CTRL+O (Kaydedilmis bir konsolu aç)
CTRL+N (Yeni bir konsol aç)
CTRL+S (Açık konsolu kaydet)
CTRL+M (Bir konsol öğesi ekle veya kaldır)
CTRL+W (Yeni bir pencere aç)
F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncellestir)
ALT+ARA ÇUBUĞU (MMC penceresi menüsünü görüntüle)
ALT+F4 (Konsolu kapat)
ALT+A (Eylem menüsünü görüntüle)
ALT+V (Görünüm menüsünü görüntüle)
ALT+F (Dosya menüsünü görüntüle)
ALT+O (Sık Kullanılanlar menüsünü görüntüle)
MMC Konsol Penceresi Klavye Kısayolları
CTRL+P (Geçerli sayfayı veya etkin bölmeyi yazdır)
ALT+Eksi isareti (-) (Etkin konsol penceresi için pencere menüsünü görüntüle)
ÜSTKRKT+F10 (Seçili öğe için Eylem kısayol menüsünü görüntüle)
F1 tusu (Seçili öğe için varsa Yardım baslığını aç)
F5 tusu (Tüm konsol pencerelerinin içeriğini güncellestir)
CTRL+F10 (Etkin konsol penceresini büyüt)
CTRL+F5 (Etkin konsol penceresini geri yükle)
ALT+ENTER (Seçili öğe için varsa Özellikler iletisim kutusunu aç)
F2 tusu (Seçili öğeyi yeniden adlandır)
CTRL+F4 (Etkin konsolu kapat. Bir konsolun tek bir konsol penceresi varsa, bu kısayol konsolu
kapatır)
Uzak Masaüstü Bağlantısı Gezintisi
CTRL+ALT+END (Microsoft Windows NT Güvenlik iletisim kutusunu aç)
ALT+PAGE UP (Programlar arası soldan sağa geçis yap)
ALT+PAGE DOWN (Programlar arası sağdan sola geçis yap)
ALT+INSERT (Programlar arasında en sık kullanılma sırasına göre dön)
ALT+HOME (Baslat menüsünü görüntüle)
CTRL+ALT+BREAK (Đstemci bilgisayarını bir pencere ve tam ekran arasında geçis yap)
ALT+DELETE (Windows menüsünü görüntüle)
CTRL+ALT+Eksi isareti (-) (Etkin pencerenin anlık görüntüsünü Terminal Server panosunda
istemciye yerlestir ve aynı islevselliği yerel bilgisayarda PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
CTRL+ALT+Artı isareti (+) (Etkin istemci penceresinin tamamının anlık görüntüsünü Terminal Server
panosuna yerlestir ve aynı islevselliği yerel bilgisayarda ALT+PRINT SCREEN’e basarak sağlayın.)
Microsoft Internet Explorer Gezintisi
CTRL+B (Sık Kullanılanları Düzenle iletisim kutusunu aç)
CTRL+E (Arama çubuğunu aç)
CTRL+F (Bul yardımcı programını baslat)
CTRL+H (Geçmis çubuğunu aç)
CTRL+I (sık kullanılanlar çubuğunu aç)
CTRL+L (Aç iletisim kutusunu aç)
CTRL+N (Aynı Web adresiyle tarayıcının baska bir örneğini aç)
CTRL+O (Aç iletisim kutusunu aç, CTRL+L ile aynı)
CTRL+P (Yazdır iletisim kutusunu aç)
CTRL+R (Geçerli Web sayfasını güncellestir)
CTRL+W (Geçerli pencereyi kapat)