Text1'e yazılan bir ismi kaydet butonuna basınca kaydeder. Text2'ye bir sayı yazıldıktan sonra sorgula butonuna basınca text3'te girdiğiniz sayının karşılığı olan kayıt gelir. tümünü göster butonuna basınca bütün kayıtları gösteriri. bu basit bir programdır. işlemler menüsünde kaydet, sorgula ,tümünü göster bölümlerinden ilk ğnce kaydetme butonu seçme şartıyla daha sonra istediği bölümü seçer. menüden işlem girmen gerekiyo çünkü başta text ve command kutuları gözükmüyor... bu 1000 kişilik bir kayıt sistemidir


Dim i As Integer
Dim veri(1000) As String

Private Sub Command1_Click()
veri(i) = Text1.Text
Text1.Text = ""
i = i + 1
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text3.Text = veri(Text2.Text)
End Sub

Private Sub Command3_Click()

Timer1.Enabled = True
i = 0
End Sub

Private Sub Form_Load()

Text1.Visible = False
Command1.Visible = False
Text2.Visible = False
Text3.Visible = False
Command2.Visible = False
Text4.Visible = False
Command3.Visible = False
Timer1.Interval = 100
Timer1.Enabled = False

i = 0
End Sub

Private Sub mnukaydettem_Click()
Text1.Visible = True
Command1.Visible = True
End Sub

Private Sub mnusorgulatem_Click()
Text2.Visible = True
Text3.Visible = True
Command2.Visible = True
End Sub

Private Sub mnutümkayıtlartem_Click()
Text4.Visible = True
Command3.Visible = True

End Sub

Private Sub Timer1_Timer()
Text4.Text = Text4.Text & veri(i)
i = i + 1
End Sub

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Güiza için takas önerisi
 • » Alevi ve Sünni’ler gerçekten farklı mı?
 • » Hopa çocuklarına sahip çıkıyor...
 • » Atatürk suçludur
 • » Atatürk ve binicilik
 • » Ahmedinejad: Bana nur indi!
 • » Lazare Nicolas Marguérite Carnot (1753...
 • » Murtaza Demir ve Benzerleri Kimin...
 • » O Atatürk büstü orada durdukça bizim...
 • » Hiç kalp kırdınız mı...?

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » VS2005 Download İşlemi
 • » Farklıkaydet ve Yazi Tipleri
 • » GetSchemaTable
 • » Girilen Sayıyı Yazıya Çevirme
 • » String Fonksiyonları ve Kullanımı ( Bol...
 • » Kaldı - Geçti
 • » Yürüyen Text Box
 • » Kayan Form Başlığı ve Ekran Koruyucu...
 • » Kısayol Tuşları Oluşturma
 • » Excelden vb ye kayıt çekme - ıı