Imports Microsoft.Office.Interop


8. In the code window, replace the following code Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

End Sub

with: 'Keep the application object and the workbook object global, so you can
'retrieve the data in Button2_Click that was set in Button1_Click.
Dim objApp As Excel.Application
Dim objBook As Excel._Workbook


Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Dim objBooks As Excel.Workbooks
Dim objSheets As Excel.Sheets
Dim objSheet As Excel._Worksheet
Dim range As Excel.Range

' Create a new instance of Excel and start a new workbook.
objApp = New Excel.Application()
objBooks = objApp.Workbooks
objBook = objBooks.Add
objSheets = objBook.Worksheets
objSheet = objSheets(1)

'Get the range where the starting cell has the address
'm_sStartingCell and its dimensions are m_iNumRows x m_iNumCols.
range = objSheet.Range("A1", Reflection.Missing.Value)
range = range.Resize(5, 5)

If (Me.FillWithStrings.Checked = False) Then
'Create an array.
Dim saRet(5, 5) As Double

'Fill the array.
Dim iRow As Long
Dim iCol As Long
For iRow = 0 To 5
For iCol = 0 To 5

'Put a counter in the cell.
saRet(iRow, iCol) = iRow * iCol
Next iCol
Next iRow

'Set the range value to the array.
range.Value = saRet

Else
'Create an array.
Dim saRet(5, 5) As String

'Fill the array.
Dim iRow As Long
Dim iCol As Long
For iRow = 0 To 5
For iCol = 0 To 5

'Put the row and column address in the cell.
saRet(iRow, iCol) = iRow.ToString() + "|" + iCol.ToString()
Next iCol
Next iRow

'Set the range value to the array.
range.Value = saRet
End If

'Return control of Excel to the user.
objApp.Visible = True
objApp.UserControl = True

'Clean up a little.
range = Nothing
objSheet = Nothing
objSheets = Nothing
objBooks = Nothing
End Sub


9. Return to the design view for Form1, and then double-click Button2.
10. In the code window, replace the following code Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click

End Sub

with: Private Sub Button2_Click(ByVal sender As System.Object, _
ByVal e As System.EventArgs) Handles Button2.Click
Dim objSheets As Excel.Sheets
Dim objSheet As Excel._Worksheet
Dim range As Excel.Range

'Get a reference to the first sheet of the workbook.
On Error Goto ExcelNotRunning
objSheets = objBook.Worksheets
objSheet = objSheets(1)

ExcelNotRunning:
If (Not (Err.Number = 0)) Then
MessageBox.Show("Cannot find the Excel workbook. Try clicking Button1 to " + _
"create an Excel workbook with data before running Button2.", _
"Missing Workbook?")

'We cannot automate Excel if we cannot find the data we created,
'so leave the subroutine.
Exit Sub
End If

'Get a range of data.
range = objSheet.Range("A1", "E5")

'Retrieve the data from the range.
Dim saRet(,) As Object
saRet = range.Value

'Determine the dimensions of the array.
Dim iRows As Long
Dim iCols As Long
iRows = saRet.GetUpperBound(0)
iCols = saRet.GetUpperBound(1)

'Build a string that contains the data of the array.
Dim valueString As String
valueString = "Array Data" + vbCrLf

Dim rowCounter As Long
Dim colCounter As Long
For rowCounter = 1 To iRows
For colCounter = 1 To iCols

'Write the next value into the string.
valueString = String.Concat(valueString, _
saRet(rowCounter, colCounter).ToString() + ", ")

Next colCounter

'Write in a new line.
valueString = String.Concat(valueString, vbCrLf)
Next rowCounter

'Report the value of the array.
MessageBox.Show(valueString, "Array Values")

'Clean up a little.
range = Nothing
objSheet = Nothing
objSheets = Nothing
End Sub

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Pala Tayyip derler onun namına vay vay!
 • » Üç Büyük Düşmanımız
 • » Annem
 • » Sabahları açlık krizini önlüyor
 • » Alman ve ABD'li ekipler kazayı...
 • » Soğuk demir attı kar geliyor
 • » Atatürk'ün İlkokul Anıları
 • » ASP-Hazır Fonsiyonlar (String)
 • » Kılıçdaroğlu: Yüreğin varsa mahkemeye...
 • » Muhabbeti Duy - Bir Garip Bülbülüm...

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Vb.net ile Resim Görüntüleme ve Resim...
 • » CBM Visual Basic 6 Türkçe Görsel Eğitim...
 • » Kayan Form Başlığı ve Ekran Koruyucu...
 • » Pencereyi Asla Kapatamasın !
 • » Etrafa Çarpan Top
 • » String Fonksiyonları ve Kullanımı ( Bol...
 • » WEB BROWSER // Basit bir internet...
 • » Show,Hide,Cose Komutlarını Kullanma
 • » Word'deki Kelimeyi Bul ve Değiştir
 • » Farklıkaydet ve Yazi Tipleri