Adana Yerel Konuşma ŞivesiAbo = hayret ifadesi
Allös = bir sasirma nidasi
anarya = arka, geri
antin = afyon çeken
araya gitmek = ziyan olmak
asortmen = esofman
avel = aptal
banadura = domates
barnak = parmak
bayaktan = az önce
bici bici = su muhallebisi
bider = tohum
bocit = bakir sürahi (sonradan alüminyuma döndü)
böcük = küçük böcek
bos bosçu = eski amerikan esyalari satan
bögü = zehirli örümcek
carcur = sarjör
cere = kulplu testi
cibiliyet = geçmis
cibindirik = cibinlik
cibinlik = tülden oda
cillop = piril piril
cinbit = cingöz , cin gibi
cinik = ufak
cilk = çürük
cincik = cam
cirlazmak = mizikçilik yapmak
cirrik = bos bogaz
cülük = civciv
çagirdak = çekirdek
çimmek = yüzmek
çingil = ****l yogurt kabi
çul = kilim, yer yaygisi
dagnemek = etrafi kolaçan etmek
dakka = eldeki en kiymetli bilye
deel mi = degil mi
dene = tane
demikten = biraz önce
deyha = iste orada
dezze = teyze
dad = lezzet
dandik = ise yaramaz
davsan = tavsan
dös = gögüs
dulda = siginak,kuytu yer
eftik = kötü
ekerbiçer = con dere = john deere
enik = ***** yavrusu
enegim enek = ne kar ne zarar
essah = sahi
esvap = çamasir
esgi = eksi
ezvahane = eczane
falafos = yalama
fallik = hafif mesrep,oynak kadin
firindak = sahtekar , güvenilmez adam
folluk = gurk yumurtasi
gadasini almak = belasini almak
galan = bundan sonra
galle = kasa, içine para konan çekmece
gandirikçi = yalan söyleyip sasirtan
ganel = kanal
gapi = kapi
gillik = küçük
gindirik = aralik
giprasma = kimildama
giran = yaramaz çocuk
göynek = gömlek
gulle = bilye,misket
hayma = damlarda asma dallarinin toplandigi çardak
helke = kova
hellengeç = yengeç (ilengiç te denir)
hirpo = enayi
ihmak = diz çökmek
iriskin = sucuk
kapçiklamak = kavramak
karsambaç = rendelenmis buz
katmak = koymak , birakmak
kevis küvüs etmek = fecii yenmek
kele = kadinlarin hitap ünlemi
kertis = kertenkele
kiytirik = degersiz
kunnamak = dogurmak
kösga = ise yaramaz
kasnakli = kamis iskeletli uçurtma
laismen = yan hakem
lastik = spor ayakkabisi
laylon = plastik malzeme
löbbüs = büyük gulle ( yani misket )
malafat = erkegin cinsel organi
malamat = rezil,kepaze
manik = kedi yavrusu
melefe = astar,yüz
mintan = gömlek
mitil = yatak,yorgan eskisi
naylon = traktör römorku
nünük = salyangoz
obir = diger , öteki
ökenmek = agiz hareketiyle dalga geçmek
öllöz = hayati kaymis
pambik = pamuk
pantol = pantolon
pendir = peynir
peskir = havlu
pellenpüs = yabani igde
pirtmak = kurtulmak
pisküüt = bisküvi
sinikçi = kirik çikik tedavi eden
sirt = elbise
silme = agzina kadar dolu
soyka = yaramaz çocuk
taka = pencere
tombili = omuz basi ( dediler )
tosbaga = kaplumbaga
teker = bisiklet
tuluk = tulum peyniri
urup = çeyrek
ütmek = yenmek
velespit = bisiklet
yazi = tarla,ova
yeni dünya = malta erigi
yuka = (yufka) denizde sig yer
yuumak = yikamak
zeyzik = Agustos böcegi (circir da denir)
zibil = çöp
zibil gibi = çok, gereginden fazla miktarda
zibillik = çöplük
zort çekmek = küçük duruma düsmek , sesli nanik
zumzuk = yumruk


ABARİ : SEVİNME ŞAŞIRMA ÜNLEMİ
ABOV : HAYRET NİDASI
AFARA : TARLADA HASATTAN KALANI TOPLAMA
ALGAN KUŞU : KAĞIT UÇURTMA
ALGANLI : ADANA DIŞINDA ŞEYTAN UÇURTMASI DENİR
ALLÖŞ : ŞAŞIRMA NİDASI
ALMA : ELMA
ANARYA : GERİ VİTES
APALAMAK : EMEKLEMEK
APÖRLÖ : HOPARLÖR
ARAYA GİTMEK : ZİYAN OLMAK
ARILIK : BAHŞİŞ OLARAK VERİLEN PARA
AŞKARSIZ : ASIK SURAT
AŞÖRTMEN : EŞOFMAN
AVEL : APTAL, AVANAK
BACI : KIZ KARDEŞ
BALCAN : PATLICAN
BANADURA : DOMATES
BANDUFLA : TERLİK
BAR BAĞLAMAK : KİRLENMEK, LEŞ GİBİ OLMAK
BARNAK : PARMAK
BAYAKTAN : BİRAZ ÖNCE
BERİKİ GÜN : ÖNCEKİ GÜN
BEZİME : BAZLAMA
BİCİ BİCİ : NİŞASTADAN YAPILIP ÜZERİNE BUZ RENDELENEN YEREL TATLI
BİDER : TOHUM
BİZZİKLEMEK : DÜRTMEK, KANINA GİRMEK
BOCİT : SÜRAHİ
BODRA ŞEKER : PUDRA ŞEKERİ
BOROZAN : ÇİFT EKMEKLİ DÜRÜM
BOŞ BOŞÇU : ESKİ AMERİKAN EŞYALARI SATAN
BÖCÜK : KÜÇÜK BÖCEK
BÖĞÜ : ZEHİRLİ ÖRÜMCEK
CARCUR : ŞARJÖR
CARDON : BÜYÜK FARE
CELFİN : YUMURTLAMA YAŞINA GELMİŞ TAVUK
CERE : KULPLU TESTİ
CERE : KULPLU TESTİ
CIBARMAK : VURULAN YERİN KIZARMASI
CILK : ÇÜRÜK
CIMCILIK : ISLAK
CINCIK : CAM, CAM EŞYA
CIRLAVUK GİBİ ÖTMEK : AĞUSTOS BÖCEĞİ GİBİ ÖTMEK, ÇOK KONUŞMAK ANLAMINDA
CIRLAZMAK : OYUN BOZANLIK YAPMAK
CISCIBIL : FAZLASIYLA ÇIPLAK
CISCIPLAK : ÇIRIL ÇIPLAK
CIZZIK : ÇİZİK
CİBİLİYET : GEÇMİŞ
CİBİN : SİNEK
CİBİNDİRİK : CİBİNLİK
CİBİNLİK : TÜLDEN KORUNAK
CİLLOP : GÜZEL
CİNBİT : CİNGÖZ, CİN GİBİ
CİNİK : UFAK
CİRRİK : BOŞ BOĞAZ
CÖLE ÇALMAK : SAÇLARI JÖLELEMEK
CÖP : CEP
CÜLÜK : CİVCİV
ÇAĞIRDAK : ÇEKİRDEK
ÇELERTMEK : SİNİRLİCE GÖZLERİ AÇMAK
ÇERDEK : ÇEKİRDEK
ÇILPIK : KÜÇÜK BEZ PARÇALARI
ÇİMMEK : YIKANMAK, YÜZMEK
ÇİNGİL : ****L YOĞURT KABI
ÇÖMÇE : KEPÇE
ÇUL : KİLİM
DAD : LEZZET, TAT
DAĞNEMEK : ETRAFI KOLAÇAN ETMEK
DAKKALIK GULLE : OYUNDA KULLANILAN ASIL MİSKET
DALAP : MÜPTELA, TUTKUN
DAM : ÇATI
DANDİK : İŞE YARAMAZ
DARI : MISIR
DAŞ : TAŞ
DAŞŞAKKAPAN : HOPLAYAN ZIPLAYAN KÜÇÜK BİR BÖCEK
DAVŞAN : TAVŞAN
DEBLEK : DARBUKA
DEEL Mİ? : DEĞİL Mİ?
DEMİKTEN : AZ ÖNCE
DENE : TANE
DENİŞMEK : DEĞİŞMEK
DEVRİSİ GÜN : SONRAKİ GÜN, ERTESİ GÜN
DEYHA : İŞTE ORADA
DEZZE : TEYZE
DEZZEMİN CÜLÜĞÜ : TEYZEMİN OĞLU
DIKILMAK : İÇERİ GİRMEK
DİBİZOT : DEPOZİT
DİNELMEK : AYAKTA DURMAK
DOLAPLI : ÜÇ BOYUTLU DİKDÖRTGEN BİÇİMLİ UÇURTMA
DÖLEK : DÜZ ARAZİ
DÖŞ : GÖĞÜS, SİNE
DÖŞŞEK : YER YATAĞI
DULDA : KUYTU YER
DÜNEN : DÜN
DÜVE : GENÇ İNEK
EFTİK : KÖTÜ, KULLANIŞSIZ
EKE : KİBİRLİ, UKALA, BİLMİŞ
EKERBİÇER : CON DERE – JHON DEERE
ELÇİ : AMELE BAŞI
ELEM EŞKERE : AÇIKÇA
ELİ EĞRİ : HIRSIZ
ELİKMEK : UTANMAK, ÇEKİNMEK
ELİN KIRANI : ÜÇÜNCÜ KİŞİ
ELİYİN ARTII : ELİNİN ARTIĞI, BİR TEVAZU DEYİMİ
EMMİ : AMCA
ENEGİM ENEK : NE KAR NE ZARAR
ENİK : KÖPEK YAVRUSU
EPEY CINCIK KIRMAK : POT KIRMAK
ERİNMEK : ÜŞENMEK
ESGİ : ESKİ
ESSAH : SAHİ, GERÇEK
ESSAHTAN : GERÇEKTEN
ESVAP : ÇAMAŞIR
EŞGİ : EKŞİ
EŞKERE KONUŞMAK : BOŞ YERE KONUŞMAK
EVME : ACELE ETMEK
EZVAHANE : ECZANE
FALAFOŞ : YALAMA
FALLİK : HAFİF MEŞREP, OYNAK KADIN
FERİŞTAH : EN BÜYÜK KİŞİ, PADİŞAH
FICITMAK : FIRLATMAK, SAVURMAK
FIRFIR : MASTURBE EYLEMİ
FIRINDAK : SAHTEKÂR
FİRTİK : DOKUZ ON YAŞLARINDA KIZ ÇOCUĞU
FOLLUĞU SOĞUMAK : RAHATLAMAK, KÖTÜ ANLAMDA KULLANILIR
FOLLUK : GURK YUMURTASI
GADANI ALİİM : GÜNAHLARIN BENİM OLSUN
GADASINI ALDIĞIM : SEVGİ İFADESİ
GALAN : BUNDAN SONRA
GALLE : KASA, PARA KONULAN ÇEKMECE
GANDIRIKÇI : YALAN SÖYLEYEN
GANEL : KANAL
GANERE : ÇOK YEMEK YİYEN, GÖZÜ DOYMAYAN
GANEVİZ : KAVANOZ
GAPI : KAPI
GARİPDOST : OKALİPTÜS AĞACI
GEPİRDEMEK : AŞIRI DERECEDE GÜRÜLTÜ ÇIKARTMAK
GICIK ALMAK : BİRİNE GICIK OLMAK
GIDIM : BİRAZ
GILLİK : KÜÇÜK, MİNİK
GINDIRIK : ARALIK
GIPRAŞMA : KIMILDAMA
GIRAN GİRMEK : BİR ŞEYİN TAMAMEN BİTİP TÜKENMESİ
GIRAN : YARAMAZ ÇOCUK
GIRNAPLI : UÇURTMA
GIYIK : BÜYÜK İĞNE
GİCİŞMEK : KAŞINMAK
GİLİBİK : KILIBIK
GOMA : KOYMA
GORUK : ÜZÜMÜN HAM YEŞİL HALİ
GÖLÜK : AT
GÖRÜŞÜRÜK : GÖRÜŞÜRÜZ
GÖYNEK : GÖMLEK
GULLE : MİSKET
GUNNAMAK : YUMURTLAMAK
GUŞ : KUŞ
GÜCELE : GÜÇLÜKLE
GÜZELCENE : GÜZEL BİR ŞEKİLDE
HAMBELES : BİR ÇEŞİT MEYVE, YEMİŞ
HASİT : KISKANÇ
HAVSALASI ALMAMAK: ANLAMAMAK
HAYMA : ÇARDAK
HELKE : KOVA
HELLENGEÇ : YENGEÇ (İLENGİÇ DE DENİR)
HIMBIL : HANTAL
HIRPO : ENAYİ
HIZAR : TOMRUKLARI ODUNLARI KESMEYE YARAYAN ALET
HİNNEP : Bİ RÇEŞİT MEYVE, YEMİŞ
HOŞŞİK : YALAKA, ŞIMARIK
IHMAK : DİZ ÇÖKMEK
İLENGİÇ : YENGEÇ (HELLENGEÇ DE DENİR)
İLİŞ : RENDE
İRİŞKİN : SUCUK
İT KILI POSTAL BAĞI : İŞE YARAMAZ
KALLE : SİNCAP
KAPÇIKLAMAK : KAVRAMAK
KAPISAK : BAHÇE KAPISI
KARGI : UÇURTMA YAPIMINDA KULLANILIR
KARSAMBAÇ : RENDELENMİŞ BUZ
KASNAKLI : KAMIŞ İSKELETLİ UÇURTMA
KATMAK : KOYMAK, BIRAKMAK
KELE : CÜMLEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KULLANILAN BİR HİTAP
KELEŞ : GÜZEL
KERTİS : KERTENKELE
KEVİS KÜVÜS ETMEK : FECİ YENMEK
KIRKIN : DÜĞÜNDE PARA TOPLAYAN KİŞİ
KIRNAPLI : ÇITADAN YAPILAN BÜYÜK BOY UÇURTMA (ADINI KULLANILAN İPTEN ALIR)
KIYTİRİK : DEĞERSİZ
KÖLGE : GÖLGE
KÖSGA : İŞE YARAMAZ
KÖŞKER : AYAKKABI TAMİRCİSİ
KUNNAMAK : DOĞURMAK
KURNA : BÜYÜK DEMİR KAZAN
KÜNCÜ : SUSAM
LAİSMEN : YAN HAKEM
LASTİK : SPOR AYAKKABISI
LAVGAR : GEVEZE
LAYLON : PLASTİK MALZEME
LEĞENÇE : GENİŞ TEPSİ
LENGER : GENİŞ KAP
LEPE : BULGURLA YAPILAN BİR YEMEK
LEYMUN : LİMON
LÖBBÜS : BÜYÜK GULLE
MABAL : VEBAL
MAHANA : BAHANE
MALAMAT OLMAK : REZİL OLMAK
MALAMAT : REZİL, KEPAZE
MANIK : KEDİ YAVRUSU
MART SIPASI : YERİNDE DURAMAYAN, HAŞARI
MAŞA : ÇAMAŞIR MANDALI
MELEFE : ASTAR, YÜZ
MELEFE : ASTAR, YÜZ
MISMIL : MÜSAİT, DOĞRU DÜZGÜN, UYGUN, EFENDİ
MİNTAN : GÖMLEK
MİTİL : YATAK, YORGAN ESKİSİ
MİTİLİ ATMAK : YERLEŞMEK
MUHALLAMAK : BOZULUR GİBİ OLMAK
MUKALLİT : UYUMLU
MUKUFUNA VARMAK : ANLAMAK
MUNDAR : BOZMA
MURT : KARAİSALI’DA YETİŞEN BİR MEYVE, YEMİŞ
MURTÇU : KARAİSALILI
MÜSTAAMEL : ELDEN DÜŞMÜŞ, İKİNCİ EL
NAYLON : RÖMORK
NÜNÜK : SALYANGOZ
OBİR : DİĞERİ, ÖTEKİ
ONDAN KERTİM : ONDAN SONRACIĞIMA
ÖDÜ SIRTMAK : ÇOK KORKMAK
ÖKENMEK : AĞIZ HAREKETİ YAPARAK DALGA GEÇMEK
ÖLLÖZ : HAYATI KAYMIŞ
ÖTEBERİ : EŞYA
PAMBIK : PAMUK
PANTOL : PANTOLON
PARÇALAMAK : AVUÇLAMAK
PEL PEL BAKMAK : GARİP GARİP BAKMAK
PELLENPÜS : YABANİ İĞDE
PENDİR : PEYNİR
PEŞKİR : HAVLU
PIRTMAK : KURTULMAK, KOPMAK
PİSKİLET : BİSİKLET
PİSKÜÜT : BİSKÜVİ
POYRAZDAN ALIP YELE VERMEK : MÜSRİFLİK YAPMAK
RUSGAT : RUHSAT
SAVAN : BİR ÇEŞİT KİLİM, ÖRTÜ
SINIKÇI : KIRIK ÇIKIKLARA BAKAN HALK HEKİMİ
SIRT : ELBİSE
SITARA : KISMETLİ, BALLI
SİLME : AĞZINA KADAR DOLU
SİPTİLLİ : HAL, TOPTANCI
SOĞUKLUK : SEMİZOTU
SOKUM : DÜRÜM
SOKURDANMAK : SÖYLENMEK, HOMURDANMAK
SOMURMAK : EMMEK
SOYHASI ÇIKASICA : BİR KÜFÜR
SOYKA : YARAMAZ ÇOCUK
ŞALAK : KÜÇÜK KARPUZ
ŞAMBİRYEL : İÇ LASTİK
ŞAPLAK : TOKAT
ŞOORDAN : ŞURDAN
ŞORRİK : SALYA
TAHRA : ODUN KESME ALETİ
TAKA : PENCERE
TAMAN : ZATEN
TEKER : BİSİKLET
TEVGE : YARAMAZ ÇOCUK
TIRRİK : CIVIK, BOŞ İNSAN, GEREKSİZ
TİKE : UFAK KUŞBAŞI, UFAK PARÇA
TİRLEMEK : YORGUNLUKTAN UYUMAK
TOMBİLİ : OMUZ BAŞI
TOMSARMAK : SURAT ASMAK
TOSBAĞA : KAPLUMBAĞA
TULUK : TULUM PEYNİRİ
TUMMAK : DALMAK
TUTURUK : ÇOK EKŞİ
ULMAK : MEYVELERİN BOZULMASI
URUP : ÇEYREK
UYUNTU : ÇOK GEZEN KİMSE
ÜTMEK : YENMEK
VELESPİT : BİSİKLET
VICIKLAMAK : KURCALAMAK, TAHRİK ETMEK
VIRRIĞI YELLİ : AKLI BİR KARIŞ HAVADA
YANFRİŞ : EĞRİ, BÜĞRÜ
YAZI : TARLA
YEKİNMEK : BİR İŞİ YAPMAK İÇİN GİRİŞİMDE BULUNMAK
YENİ DÜNYA : MALTA ERİĞİ
YERE VERMEK : MİSAFİRLİK YAPMAK
YUĞMAK : YIKAMAK
YUKA : SIĞ, DERİN OLMAYAN
YUMUŞ BUYURMAK : İŞ BUYURMAK
YUMUŞ UŞAĞI : HİZMETÇİ
YÜKLÜK : YORGANLARIN KONULDUĞU DOLAP
YÜLEMEK : BİLEMEK
ZENCİR : ZİNCİR
ZEYZİK : AĞUSTOS, UĞUR BÖCEĞİ
ZIYPACAK : KAYDIRAK
ZIYPMAK : AYAĞI KAYMAK
ZİBİL GİBİ : ÇOK FAZLA
ZİBİL : ÇÖP
ZİBİLLİK : ÇÖPLÜK
ZİPLEMEK : SAPLAMAK
ZİV ZİV GEZMEK : BOŞ BOŞ GEZMEK
ZORLAK : FAZLA ÇALIŞMAKTAN KOLLARIN ŞİŞMESİ
ZORSUNMAK : İŞ YAPMAK İSTEMEMEK
ZORT ÇEKMEK : KÜÇÜK DURUMA DÜŞÜRMEK, SESLİ NANİK
ZUMZUK : YUMRUK