Zihniyet

Zihniyet kavramı, bir toplumda, bireyler arası farklılıklar bir yana bırakıldığında geride kalan istikrarlı psikolojik yapı ve tüm bireylerde ortak olan bir takım inançlar, yargılar ve temsiller bütünü olarak tanımlanabilir; zihniyet, toplum veya kültürlere özgü bir zihinsel yapıdır. Bu yapı bireysel planda, birbiriyle mantık veya inanç bağlarıyla bütünleşmiş entelektüel eğilimler ve fikirler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.

Zihniyet kavramını irdeleyen yazarlara göre (Bouthoul, 1966) zihniyet, bir toplum veya kültürün üyelerinde ortaktır; bir başka deyişle toplum, benzer zihniyete sahip bireyler topluluğudur. Bireyi toplumuna bağlayan en sağlam ve dış etkilere en dirençli bağdır.

Zihniyetlerin bir diğer özelliği son derece istikrarlı ve kalıcı olmalarıdır; zihniyetler, kişilerin isteğine bağlı olarak değiştirilemezl er. Öte yandan zihniyet, sosyal yaşamın içselleştirilmi ş yoğun bir özü gibidir, insanla dış dünya arasında yer alan bir prizmadır, Kant anlamında insan bilgisinin a priori biçimidir. Nihayet zihniyetler ile kişilerin refleksleri, temel tepkileri arasında bir bağ vardır; bir toplumda yaşamak, onun coşkularını, objelere ilişkin çekim duygularını, nefretlerini paylaşmak demektir, vb.

Zihniyet konusundaki literatür, zihniyet kavramının çerçeveleri (kozmoloji, moral, din, teknik, sosyal yaşamın kategorileri, yani değerler, kutsal inançlar, hiyerarşiler, dostluk ve düşmanlıklar, vb.); zihniyetin içeriği ya da bileşenleri; zihniyet tipleri (dogmatik zihniyet-pozitif zihniyet; ilkel zihniyet-modern zihniyet, vb.) gibi hususlar üstünde odaklaşmaktadır

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » CHP’li vekile ölüm tehdidi
 • » Mutlu olmak elinizde!
 • » Ali Allah'tır. Ana'dır.
 • » AİHM'de Kazanılan Davalar Türkiye'de...
 • » Serinleyim derken hasta olmayın
 • » Işte atatürk'ten muhteşem yüzyıl...
 • » Alevilerin sorunlarını ilahiyatçılar...
 • » Gordion Müzesi
 • » 'MGV de var Zöhre Ana Vakfı da'
 • » Türkan Rado

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Tüketim kültürü çocuklarımızı da...
 • » Kayıp gençlik yolunu nasıl bulacak?
 • » Beyin sinyalleri harekete dönüştü
 • » Kardeş kardeşe geçinmek
 • » Herkes düşer ancak kalkabilenler...
 • » Pozitif Düşüncenin Beyne Etkisi
 • » Hayat bir çocuğa nasıl anlatılmalı ...
 • » Aile Çeşitleri
 • » Sizce siz neden Varsınız? Hiç...
 • » Olacaksan En İyisi Ol