Zihniyet

Zihniyet kavramı, bir toplumda, bireyler arası farklılıklar bir yana bırakıldığında geride kalan istikrarlı psikolojik yapı ve tüm bireylerde ortak olan bir takım inançlar, yargılar ve temsiller bütünü olarak tanımlanabilir; zihniyet, toplum veya kültürlere özgü bir zihinsel yapıdır. Bu yapı bireysel planda, birbiriyle mantık veya inanç bağlarıyla bütünleşmiş entelektüel eğilimler ve fikirler bütünü olarak ortaya çıkmaktadır.

Zihniyet kavramını irdeleyen yazarlara göre (Bouthoul, 1966) zihniyet, bir toplum veya kültürün üyelerinde ortaktır; bir başka deyişle toplum, benzer zihniyete sahip bireyler topluluğudur. Bireyi toplumuna bağlayan en sağlam ve dış etkilere en dirençli bağdır.

Zihniyetlerin bir diğer özelliği son derece istikrarlı ve kalıcı olmalarıdır; zihniyetler, kişilerin isteğine bağlı olarak değiştirilemezl er. Öte yandan zihniyet, sosyal yaşamın içselleştirilmi ş yoğun bir özü gibidir, insanla dış dünya arasında yer alan bir prizmadır, Kant anlamında insan bilgisinin a priori biçimidir. Nihayet zihniyetler ile kişilerin refleksleri, temel tepkileri arasında bir bağ vardır; bir toplumda yaşamak, onun coşkularını, objelere ilişkin çekim duygularını, nefretlerini paylaşmak demektir, vb.

Zihniyet konusundaki literatür, zihniyet kavramının çerçeveleri (kozmoloji, moral, din, teknik, sosyal yaşamın kategorileri, yani değerler, kutsal inançlar, hiyerarşiler, dostluk ve düşmanlıklar, vb.); zihniyetin içeriği ya da bileşenleri; zihniyet tipleri (dogmatik zihniyet-pozitif zihniyet; ilkel zihniyet-modern zihniyet, vb.) gibi hususlar üstünde odaklaşmaktadır

Tüm forumdan rastgele konular:

 • » Ağustos ayının üyesini seçiyoruz:)
 • » Giresunlular Tasarufta
 • » ‘Mabetsiz Üniversite Kalmasın!’
 • » Recep Tayyip Erdoğan'a bulaşan Temel'in...
 • » Boyu Kısa Olanlara Müjde
 • » Dört Mum
 • » Kazım'dan Aragones'e ağır küfür
 • » Mutfakta tasarruf nasıl yapabilirim?
 • » Gani Pekşen-İmam Rıza
 • » Bakara 58'inci Ayet

Aynı kategoriden rastgele konular:

 • » Yüreğinin götürdüğü yere mi, yoksa...
 • » Doğan Cüceloğlu öykülerinden...
 • » Doktora Gidemez Olduk - Komik Ama Gerçek
 • » Kişilik Bozuklukları
 • » Anne-Baba Tipleri!...
 • » Dünya İnsanlarının En Garip 10 Korkusu
 • » Kendinden Mutlu Bir İnsan Yaratmak...
 • » sınav kaygısı ve başa çıkma yöntemleri
 • » Hayat Bir Çocuğa Nasıl Anlatılmalı
 • » Bahar yorgunluğu