Gösterilen Sonuçlar: 1 ile 4 ve 4

Konu: Alevilik Kaç gruba ayrılır?

 1. #1
  Forum Gönüllüsü SerkanDgn - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  22-03-2008
  Bulunduğu Yer
  istanbul
  Yaş
  31
  Mesajlar
  3.714
  Ettiği Teşekkür
  9
  4 mesaja 4 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  34

  Standart Alevilik Kaç gruba ayrılır?

  Kelime anlamı itibarıyla Alevî, Hz. Ali’yi seven ve Ona mensup olan kişi demektir.

  Hz. Ali’yi sevenler, başlıca iki gruba ayrılır:

  1- Hasbi ve samimî taraftarlar,
  2- siyasî taraftarlar.

  Bunlardan birincisi, ona (ra.) Allah için muhabbet göstermişlerdir. Bu muhabbet sâfi, net ve durudur. Kaynağını dinî esaslar oluşturur. Bu samimî taraftarlar, Hz. Ali’ye iki açıdan yönelir. Birincisi, Hz. Ali’nin yüksek kemalâtı ve üstün meziyetleridir. Onun fazilet ve olgunluğu, takvâ ve ubudiyeti, müminlerin kalp ve dimağlarında, muhabbet ve takdire dönüşmüştür. İkincisi, Hz. Ali’nin (ra.) Ehl-i Beyt -Peygamber Efendimizin (asm.) evlat ve torunları- zincirinin temsilcisi olmasıdır. Müslümanlar o silsilenin başı olan Hz. Ali’ye (ra.) samimî bir muhabbet ve derin bir saygı göstermektedirler.

  Bu iki cihetten kaynaklanan muhabbet, Kur’an ve Sünnet çizgisine uygundur. Dine gölge değil, vesile olmaktadır. Meşrûdur, akla yakındır. Fıtri, hasbi ve samimîdir. Hz. Resulüllah (asm.) gelecekte ortaya çıkacak fitne ve fesatlarda, Hz. Ali’yi (ra.) ümmet nazarında suçlamalardan korumak için onun kemalât ve üstünlüklerine önemle dikkat çekmekte:

  “Ben kimin dostu isem, Ali de onun dostudur.”
  “Ali’yi yalnız müminler sever, ona yalnız münâfıklar düşmanlık eder.”
  “Ben size iki şey bırakıyorum: Kur’an ve Ehl-i Beyt’im. Bunlara yapışırsanız, kurtulursunuz.” gibi hadis-i şerîfleriyle bu iki unsurun önemini belirtmektedir.

  Hz. Resulüllah’ın bu övücü beyanları, onun erdemine bir delildir. Peygamberin bu emrinden dolayı başta Sahabe-i Kirâm olmak üzere bütün Müslümanlar, Hz. Ali’ye ve Ehl-i Beyt’e teveccüh göstermişler ve o yüce silsileyi samimî olarak sevmişlerdir. Bu anlamda Hz. Ali’yi sevmek, dini sevmek, Hz. Peygamberi (asm.) sevmek demektir.

  İkinci grup taraftarlar ise, onu siyasî anlamda sevenlerdir. Bunlar arasında ciddi bir hedef birliği yoktur; her biri, ayrı bir sebeple Hz. Ali’ye taraftarlık gösterirler.

  Bilindiği gibi, siyasî tercih ve taraftarlığın kendine mahsus bir mantık ve bir hedefi vardır. Genellikle, siyasî faaliyetler, ister istemez siyasî varlığın oluşmasına ve devamına hizmet edebilecek farklı yönlendiricilerin emir ve kontrolüne girer. Bilhassa siyasî tansiyonun yükseldiği zamanlarda, siyasî faaliyetler içerisinde taraftarlık, menfaat, rekabet, kıskançlık, kin, haset, hırs, soy-sop taraftarlığı gibi hisler, şiddetli ve acımasız bir biçimde ortaya çıkar. Sosyal hayatta bir çatışma iklimine girilir. Provokatörleri ve hareket noktaları birbirinden farklı birçok fikirler, aynı hedefte birleşebilir. Siyasi taraftarlık şekil ve görünen hedefler açısından bir birlik ruhu gösterirken, gerçek cephesiyle, yani gaye ve niyet itibariyle birbirinden farklı ve dağınıktır. Siyasi taraftarlar, bir yığını andırır. Bu yığında farklı konumdaki ekoller, gruplar mevcuttur. Genelde her grup, her siyasî ekol kendi amacını gerçekleştirmek için siyasî kitleye güç ve kuvvet katar. Bu sebeple, siyasî tercih ve tarafgirlikte, fikri ve hissi bir uygunluk söz konusu değildir.

  Bu tespitler çerçevesinde, Hz. Ali’ye (ra.) taraftar görünenlere baktığımızda hedef ve gayeleri değişik birçok siyasî gruplar görürüz. Bu gruplar ana hatlarıyla beşe ayrılır:

  Birinci grup: Hz. Ali’nin (ra.) siyasî taraftarları içinde birinci grubu, İslâmî ölçülerde oldukça taşkın ve bağnaz ve o derecede dar görüşlü, ölçüsüz insanlardı. İçlerinde sahabeden hiç kimse yoktu. Bunlar Sıffin savaşından sonra, Hakem olayında Hz. Ali’ye karşı çıkarak onun ordusundan ayrıldılar. Hz. Ali’nin (ra.) hakemi kabul etmesini küfür olarak kabul ettiler. Onu çok ağır bir şekilde suçladılar. Bunlara göre, Hz. Ali (ra.) hakemi kabul etmekle dinden çıkmıştı. Bu grup, Hz. Ali’nin ordusundan huruç ettikleri için kendilerine “Haricîler” ismi verildi. Haricilerin ortaya çıkması ile İslâm tarihinde yeni bir fitne ve fesat grubu teşekkül ediyordu. Hz. Ali, bir ordu hazırlayarak Haricîlerin üzerine yürüdü ve onlara Nehrevan’da büyük kayıplar verdirdi.

  Bu birinci grup, Hakem olayına kadar Hz. Ali’yi taşkın ve ölçüsüz bir surette sevdikleri halde, bu olaydan sonra, onun en büyük ve amansız düşmanı kesilmişlerdir.

  İkinci grup: Hz. Ali’nin taraftarları içinde ikinci grup, münâfıklar ve Yahudi dönmeleriydi. Bunlar, iki yüzlü, dessas ve karanlık ruhlu insanlardı. “Hz. Ali’ye muhabbet” ve “âl-i beyt sevgisi” gibi mâsum bir fikrin altında gerçek yüzlerini gizliyorlardı. Halkın içinde takiyye yapıyor, Müslümanlar arasında fitne çıkartıyor, sürekli sapık fikirler üretiyorlardı. Bunların amacı İslâmiyet’i içten yıkarak, inanç ve itikatları sarsmak, Müslümanları birbirlerine düşürüp ayrılık çıkarmaktı.

  Üçüncü grup: Emevîlerin ırkçı idarelerinden rahatsız olarak Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin yanında yer alan gruptur. Bilindiği gibi, Emevîler başa geçince, icraatlarında birinci derecede ırkçılığı esas aldılar; saltanatlarını Arap milliyetçiliği üzerine binâ ettiler. Irkçılığın, adalet ve hakperestliği yıkma ve bozma karakteri, Emevîleri diğer kavimlere karşı gayet katı, sert ve acımasızca davranmaya yönlendirdi. Bu ise, diğer kavimlerde rahatsızlık meydana getirdi. Diğer taraftan, Emevî saltanatındaki aşırı israf ve gösterişle de ikinci bir huzursuzluk kaynağı oldu. Emevîlerin bu ölçüsüz ve sorumsuz faaliyetlerinden rahatsız olan diğer kabile ve aşiretler onlardan intikam almak için Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e taraftarlık gösterdi ve Onların ordusunda yer aldılar.

  Dördüncü grup: Bu grubu İranlılar oluşturur. Hz. Ali ve Âl-i Beyt sevgisi İranlılarda ekseriyet itibariyle çok farklı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Bu sevgi, Kur’an ve Sünnet’in düsturları dışında, aşırı ve ölçüsüzdür. Öyle ki bugün dahi, İran’da günlük hayatta, düğün ve şenliklerde, dinî toplantılarda bu ölçüsüz sevgi, etkisini sürekli olarak göstermektedir. Sazlı sözlü toplantılarda on dört asır önce Ehl-i Beyt’in başına gelen o elîm fâcialar için gözyaşı dökülmekte, bu fâcialar bahane edilerek sahabelere devamlı kin ve düşmanlık beslenmektedir. Bu törenler, özellikle Muharrem ayında sıklaştırılır; bu vesile ile ruhlarda ve kalplerde intikam hisleri yeniden filizlendirilir ve halkın şuuraltına enjekte edilir.

  Beşinci grup: Bu grup üç zihniyetin taraftarlarından oluşmuştur. Bunlar, “İran’daki Mecusî dininin reis ve ruhanileri”, “İran’daki ırkçılar” ve “eski saltanat hanedanın mensupları”dır. Mecusî reis ve ruhânileri, inançları İslâm’ın karşısında eridiği ve kendileri de cemiyet bünyesinde eski itibarlarını kaybettikleri için her hâlükârda İslâm’dan intikam almanın fırsatını kolluyorlardı.

  Hanedan mensupları ise, binlerce yıllık saltanat ve övünç kaynakları, İslâm ile yerle bir olduğundan, köle olarak baktıkları ve çıplak telâkki ettikleri köylü Arapların, kendilerine hükmetmelerini kat’iyen hazmedemiyorlardı.

  İran ırkının üstünlüğünü kabul eden ırkçılar ise, İslâm kültürü ile eski örf ve âdetlerinin bir anda sökülüp atılmasından son derece rahatsızdılar.

  Bu üç zihniyetin mensupları, istisnalar bir tarafa bırakılırsa, genelde İslâm’dan intikam almak için, şeklen Müslüman oldular, İslâm’ı içten yıkmanın plânlarını yaptılar ve bu gaye etrafında birleştiler. (İbn-i Hâzım, Fi’1-milel Ve’1-Ahvâ Ve’n-nihâl, II. 115, 1975, Beyrut.)
  Alıntı:.aleviweb.com

  Tüm forumdan rastgele konular:

  • » Turgut Özal ( 1927)- (17.04.1993)
  • » Stresin vücudumuza olumsuz etkileri
  • » Parmak iziyle pasaporttan geçiş başladı
  • » ABD 25 milyar doları vermedi ...
  • » Gökten düğme yağıyor...
  • » İçişleri Bakanı’ndan giderayak Gezi...
  • » Aleviler Atatürk'e Secde ediyorlar
  • » Dengir Mir Mehmet Fırat'ın Portakal...
  • » Erdoğan'a BM'de büyük şok
  • » 2010 Adidas Modasından

  Aynı kategoriden rastgele konular:

  • » İsmail Beşikçi Alevilerin Büyük Sırrı
  • » Cem, cemevi, semah ve gülbenk ne...
  • » ...Ne yapsın Alevi?
  • » Aleviliği Anlamak için Hacı Bektaş...
  • » Cemevlerinde Atatürk posteri olmalı mı?
  • » Hamza Aksüt'ün Alevilik Kriterleri....
  • » Alevilerin İbadeti Cem'dir,Namaz Değil!
  • » Tartışma kimler tarafından yapılıyor,...
  • » Aişe
  • » Alevilik Nasıl Yayıldı ?
  Seke seke geldim ayağım yoktur
  Hak mehlemi sende Zöhrem’dir doktur
  Kimi kafir olmuş karnısı boktur
  Süzünü süzünü postunda otur.

  Türkiye’ye çıkarmışım bir gelin
  Urufu Zöhre Ana onu pir bilin
  Muhammet elçisi Ana’dır deyin
  Hak için dergâha niyaza inin.


  Bildiren: Pir Zöhre Ana

 2. #2
  Forum Gönüllüsü FadimeBK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28-03-2008
  Mesajlar
  2.406
  Ettiği Teşekkür
  5
  8 mesaja 9 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  30

  Standart

  Şahımerdan ALİ'yi sevenler sadece ve sadece 1 gruba ayrılır.O da Hz. ALi'yi gerçekten seven,yolundan giden, imanla ,aşkla dolu,Ehlibeyt'ine gönül bağlayan, gösterdiği yüce yolda insan gibi yürüyen,ibadetlerini yapan,yaslarını tutan gruptur.

  Şahımerdan Ali'nin siyasetle işi olmadığı gibi,O'nu sevenlerinde" bu yolda" siyasetle işleri olmaz.

  Aleviyim diyenlerinde böyle bir Alevi olmaları gerekir, bunları yapmayanlar lütfen ve lütfen ben "Aleviyim" demesinler,
  Alevilerin adını küçültmesinler,yola yakışanı yapsınlar...
  Kelimelerim sistem hatasından yanlış yerden ayrılıyor...

  “Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını aramayı itiyat haline getirmiş milletler, evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”  Özü bitmiş, gümanı pak olmamış,şeytana tapmış, nefsi çıkarı için arayıpta birşey bulamamış, kuyruk acısı varsa,Derviş Muhammed'in de dediği gibi" bir kılını çektiyse" Zöhre Ana, onu değerlendirmek ister aklısüre.Ehlibeyt'in meyvası bitmez, dalı budağı kurumaz,sen ne kadar kezzap dökersen dök, O'nun Zemzem çeşmesi ALİ'dir

  Derviş'in HAK kelamını can kulağıyla dinliyebliyorsan yeter,firdevs bağından bir gül alabiliyor musun,O'nun ibadetine,saldığı yola,yaşatmak istediği güzelliğe canı gönülden yürüyebiliyorsan en büyük mutluluk budur.
  (Pir Zöhre Ana)

 3. #3
  Forumla Özdeşleşmiş N A S İ P - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  28-03-2008
  Bulunduğu Yer
  Türkıye
  Mesajlar
  4.636
  Ettiği Teşekkür
  106
  18 mesaja 23 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  39

  Standart

  Alıntı alikulu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Şahımerdan ALİ'yi sevenler sadece ve sadece 1 gruba ayrılır.O da Hz. ALi'yi gerçekten seven,yolundan giden, imanla ,aşkla dolu,Ehlibeyt'ine gönül bağlayan, gösterdiği yüce yolda insan gibi yürüyen,ibadetlerini yapan,yaslarını tutan gruptur.

  Şahımerdan Ali'nin siyasetle işi olmadığı gibi,O'nu sevenlerinde" bu yolda" siyasetle işleri olmaz.

  Aleviyim diyenlerinde böyle bir Alevi olmaları gerekir, bunları yapmayanlar lütfen ve lütfen ben "Aleviyim" demesinler,
  Alevilerin adını küçültmesinler,yola yakışanı yapsınlar...

  Aleviyim Diyen çokdur, Alevi olan çok azdır, İnsan gibi ,görünen çokdur, insan gibi olmak Zordur.


  ON İKİ İMAMLAR.

  *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
  1. İmam ALİ
  2. İmam CAFER
  3. İmam ZEYNEL
  4. İmam BAKIR
  5. İmam RIZA
  6. İmam CAFERİ SADIK
  7. İmam HASAN
  8. İmam TAĞI NAĞI
  9. İmam MEHDİYE HÜDA
  10. İmam HÜSEYİN,İ DEŞTİ KERBELA
  11. İmam CAFER -İ ZÖHRE YE HİBA
  12. KIRKLAR DERGAHA


  *** *** *** *** **** *** *** *** **** ***

 4. #4
  Üyemiz esra karabulut - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik Tarihi
  24-03-2008
  Yaş
  37
  Mesajlar
  335
  Ettiği Teşekkür
  32
  2 mesaja 3 teşekkür aldı
  Tecrübe Puanı
  15

  Standart

  alevilikte bölücülük yoktur has olan ALLAH MUHAMMED ALİ sevgisini yasayıp yolun

  gereklerini yerine getirmektir, temel felsefe insan sevgisidir galiba bu sekilde bazı çıkarcı

  kişiler alevilik üzerinden siyaset yapmaya çalıyor simdide aleviler arasında bölücülük

  yapılmaya çalısılıyor artık insanların gözünü açıp yasayan tek pir ZÖHRE ANA ma sarılıp

  gerçekleri ögrenerek bu yola sahip çıkmaları gerekiyor,yarın daha geç olmadan.....
  Atatürk büyüktür
  Ruhu Alidir
  İkinci kardeşim Bektaş Velidir
  Anıtkabir yerim kimder ölüdür
  Alirıza Zübeyde nişan gülümdür
  ZÖHRE ANA

Konu Bilgileri

Bu konuyu görüntüleyenler

Şu an 1 kullanıcı var. (0 üye ve 1 konuk)

Benzer Konular

 1. Sizce Alevilik Nedir
  kadriye salini - forum Bir Sorum Var
  Cevaplar: 14
  Son Mesaj: 30-01-2017, 13:06
 2. Zöhre Ana size ne vaad etti?
  Mahir B. - forum Serçeşme (Tartışma Meydanı)
  Cevaplar: 111
  Son Mesaj: 01-02-2016, 15:15
 3. Alevilerle İlgili Dehşet Rapor
  Şaduman - forum Alevi Haber
  Cevaplar: 2
  Son Mesaj: 14-05-2010, 13:01

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

HAK SAHİPLERİNE ve YASAL MAKAMLARA Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan "Yer Sağlayıcı" olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz uyar ve kaldır prensibini benimsemiştir. Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri, [email protected] mail adresinden bize ulaşabilirler. Buraya ulaşan talep ve şikayetler Hukuk Müşavirimiz tarafından incelenecek, şikayet yerinde görüldüğü takdirde ihlal olduğu düşünülen içerikler sitemizden kaldırılacaktır. Ayrıca, mahkemelerden talep gelmesi halinde hukuka aykırı içerik üreten ve hukuka aykırı paylaşımda bulunan üyelerin tespiti için gerekli teknik veriler sağlanacaktır.